Türkiye Sigorta
{{phone}}
{{website}}
Adres : {{address}}
Telefon : {{phone2}}
E-posta :

Sigorta işlemi, pek çok insanın ileriki yaşamlarını güvence altına almak için uygun bir yol olarak gördükleri sözleşme biçimidir. Taraflar sigorta ettirmek için bir kurum arayışına girdikleri vakit karşılarına Türkiye Sigorta yapılanması çıkabilir. Bu noktada Türkiye Sigorta nasıl kuruldu ya da Türkiye Sigorta poliçe uygulamaları nasıl gerçekleşir gibi soruların cevaplarını masaya yatırmak, sigorta ettirme işlemi için Türkiye Sigorta'ya başvuracak kişiler adına fayda sağlayabilecek bir durum olur. Türkiye Sigorta isimli kurumun temel adımları öncelikle; kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin Varlık Fonu kapsamı altında bir araya getirilmesi ile atıldı. Türkiye Sigorta, kamu sermayeli sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi düşüncesi sonucunda ortaya konmuş oldu. Anlaşılacağı üzere Türkiye Sigorta ortakları, kamuya bağlı birtakım şirketlere karşılık gelmektedir.

Türkiye Sigorta şirketleri başlığına bir bakıldığı vakit ise göz önüne gelen kurumlar Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta olarak bir sıraya konulabilir. Bunun yanında Türkiye Sigorta ile birlikte kurulma işlemi gerçekleşen Türkiye Hayat Emeklilik kurumunun çatısı altında; Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik şirketleri kendine yer buluyor durumdadır. Bu birleştirme işlemi sonrasında da Türkiye Sigorta yapılanmasının; 38 bölge kapsamında 15 milyon müşteriye hizmet verdiği ifade edilebilir. Bünyesinde istihdam edilen personel sayısına da bir göz atıldığındaysa 2657 çalışan sayısı karşımıza çıkar. Kurum; "Gücü, adında..." mottosu ile çalışmalarını ortaya koyar. Kurumda işlemleri gerçekleştirilecek sigorta türleri listelendiğinde ise; COVID-19 turist sigortası, araç sigortası, konut sigortası ve de DASK sıralanabilir. Kurumun çalışma alanı kapsamında yer alan sigorta çeşitleri arasında; ferdi kaza sigortaları, hırsızlık sigortası uygulaması, DASK, kasko, mühendislik sigortaları, trafik sigortası, yangın sigortası, nakliyat sigortaları, hekim mesleki sorumluluk yer almaktadır.

Sıklıkla Başvurulan Türkiye Sigorta Ürünleri

Türkiye Sigorta şirketleri, tüm Türkiye genelindeki turistik seyahatlerde müşterisine bir koruma ve destek sigortası hizmeti sunar. Üstelik sigorta kapsamına, Covid-19 da dahildir. Yine Türkiye Sigorta şirketinin sağladığı ve seyahat güvenliğine hizmet eden bir diğer unsur ise araç sigortasıdır. Bu sigorta tipi, araç kullanıcısına genişletilmiş bir kasko imkanı vadeder. Bu kasko kapsamına ise; yanma, çalınma, çarpma ve çarpışma, sel ve su baskını, anahtar kaybı neticesinde aracın çalınması gibi olası durumlar girer.

Sıralanan koşullara ek olarak; taşıtta sigara gibi maddeler nedeniyle ortaya çıkan yangın dışındaki zararlar, yetkisi bulunmayan kişilere çekme ya da çektirme işlemi, kasa üzerinde teminat, olumsuz sonuçlar yaratabilen toprak kayması, deprem, fırtına, yıldırım, dolu ya da yanardağ püskürmesi gibi birtakım doğa olayları sebebiyetiyle gerçekleşen hasarlar da sigorta kapsamındadır. Seyahat ve ulaşımın dışında, Türkiye Sigorta poliçe kapsamı ile ev içinde de müşterilerine bir güven olanağı sunar. Bunu da konut sigortası seçeneği gerçekleştirir. Sigortanın güvence kapsamında ise poliçedeki yönergeler belirleyici olur. Gıda bozulması, yangın, evcil hayvanlar, misafirlere ait eşyalar ve de 3. şahıs mali mesuliyet gibi unsurlar; konut sigortası kapsamında teminat sağlanan hususlara örnek olarak verilebilir. Bunlara ek olarak yıldırım düşmesi, deprem ve dolu gibi doğa olayları, infilak, cam kırılması, kapkaç ve elektronik cihazlar da poliçe yönergelerine ilişkin olarak sigorta kapsamında kendine yer bulabilen öğeler arasında sıralanır.

DASK ise zorunlu deprem sigortasına karşılık gelen bir hizmettir. Türkiye'nin kritik bir deprem bölgesinde konumlandığı bilinir. Bu nedenle de; hem kanunlardan ötürü hem de kişilerin kendilerinin ve sevdiklerinin yaşamlarına karşı duydukları bir zorunluluk olduğu için deprem sigortaları yaptırılır. Deprem sigortası; öncelikle depremin sonuçlarına karşı güvence sağlayan bir uygulamadır. Aynı zamanda, depremin sonucunda ortaya çıkan birtakım olaylara karşı da güvence sağlar. Tsunami, yangın, yer kayması ya da infilak bu olaylar arasında sıralanabilir. Bu desteğin sınırları, mevcut poliçede belirtilen yönergelere göre çizilir. Zorunlu Deprem Sigortası, olası bir deprem sonrasında kişilere daha hızlı toparlanabilme imkanı sunar. Deprem sigortasının kapsamına giren binalara bir göz atıldığı vakit; tapuya kayıtlı bir durumda olduğu ispatlanan ve özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar üzerinde mesken biçimde yapımı tamamlanmış binalar karşımıza çıkar. Bunun yanı sıra 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu dahilinde ele alınabilen bağımsız bölümler, aynı koşulla yapı içlerinde bulunan ve ticarethane, iş yeri ve benzeri amaçlar doğrultusunda hizmet veren bağımsız alanlar, doğal afetler sebebiyetiyle devlet tarafından yapımı gerçekleştirilen ya da verilen kredi aracılığı ile ortaya konan meskenler de DASK kapsamında bulunabilen yapı biçimleri arasında sayılabilir.

 

Türkiye Sigorta Bünyesindeki Sağlık Sigortası

Öncelikle; Türkiye Sigorta tarafından sunulan tamamlayıcı sağlık sigortası ile SGK anlaşması bulunan hastanelerde, yüksek kalitedeki sağlık hizmetlerinden fiyat farkı ödenmeksizin faydalanılabilmektedir. Bunun yanında sigorta ettirme işlemini gerçekleştiren kişinin yaşına bağlı olarak; 2 ila 4 yıl arasında değişen süre zarflarında sigortanın yenilenebilme garantisi sunulur. Güvence kapsamı yine poliçedeki yönergeler temelinde şekillenir. Örneğin yatarak tedavi teminatları irdelenir ise; cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz, küçük müdahale giderleri, yıllık 30.000 TL'ye ulaşan özellikli tıbbi malzeme ve de yıllık 10.000 TL'ye varabilen suni uzuv poliçeye bağlı olarak sigorta kapsamında bulunabilir.

Genel bir değerlendirme ile bakılacak olursa Türkiye Sigorta neden kuruldu sorusunun yanıtı “çeşitli sigorta hizmetlerinin tek bir çatı altında, daha kapsamlı ve güvenilir bir şekilde sunulması” olabilir.