SAĞLIK SİGORTASI

Sağlık sigortanızı yaptırmak için formu doldurun, kısa süre içerisinde sizi arayalım!

Senin için sigorta şirketlerinden en doğru teklifi alabilmemiz adına zorunlu bilgidir.


Sigortaladım.com aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz

MÜŞTERİLERİMİZ NE DİYOR?

SAĞLIK SİGORTASI ANLAŞMALI SİGORTA ŞİRKETLERİ

Türkiye'nin en çok sigorta şirketini bünyesinde bulunduran tek platform.

SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Sağlık sigortası, bireylerin olası bir sağlık problemi ile karşılaşması halinde tıbbi yardım, tedavi ve ilaç gibi ortaya çıkabilen sağlık harcamalarını, belirli limitler aracılığı ile güvence altına alan bir sigorta türü olmaktadır. Belirli koşullara bağlı olarak sağlık sigortalarının birkaç çeşidi bulunur. Bunlardan biri olan tam kapsamlı sağlık sigortası, ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tedavilerini ilaç, tıbbi yardım gibi seçeneklerle karşılayarak güvence altına alır.

Bir diğeri olan tamamlayıcı sigorta, sosyal güvenlik sigortasının bir tamamlayıcısı rolünü üstlenir. Son olarak, yurt dışında karşılaşılan herhangi bir sağlık probleminin masraflarını teminat altına alan yurt dışı seyahat sağlık sigortası da mevcuttur.

Devlet aracılığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak gerçekleştirilen sağlık sigortaları, ülkede yaşayan vatandaşların birçok sağlık sorununun çözülmesinde büyük rol oynar. "Sağlık sigortası nedir?" sorusunun cevabı, kişinin hastalık ve kaza gibi durumların sonucunda oluşabilecek sağlık giderlerinin büyük oranda karşılanmasını sağlayan bir sistem olarak nitelendirilebilir. Belirlenen limitler ve özel şartlar ile, sigorta poliçesinde yer alan risklere karşı sigortalı kişiyi korumaya yöneliktir. Bu doğrultuda kişinin, sağlık sigortası poliçesi yaptırırken teminatlara göz atması ve ihtiyacı olabileceğini düşündüğü teminatları sigorta poliçesine dahil etmesi önemli bir durumdur. Sağlık sigortası yaptırmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar:

 • Kişi sağlık sigortası ile birlikte, anlaşmalı sağlık kurumlarında ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle hizmet alma şansına sahiptir.
 • Sağlık kurumlarında hafta sonu muayene imkanı sağlarken, tahlil ve tedavi gibi işlemler de yaptırılabilir.
 • Poliçe kapsamına göre kişi ayakta tedavi, yatarak tedavi ya da her iki tedavi şekli imkanından faydalanabilir.
 • Kişi düşük miktarlar ödeyerek aldığı poliçe ile, sağlık kurumlarında kaliteli ve konforlu bir hizmete sahip olabilir.
 • Yaptırılan sağlık sigortasında kişinin eşi ve çocukları gibi 1. dereceden yakınları da faydalanabilir.
 • Bebek sahibi olma gibi durumlarda, poliçeye doğum teminatı ekletme suretiyle doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında ortaya çıkabilecek giderler büyük oranda azalır.
 • Kişi bordrolu çalışan ise, brüt kazancının %5'ini asgari ücretin aylık tutarını aşmamak koşulu ile gelir vergisi ödemesinden düşebilir.
 • Poliçe kapsamında yer alması halinde yurt dışında kaza, yaralanma, hastalık gibi olası durumlarda da yüksek miktarlar ödemeden tedavi edilme imkanı bulunmaktadır.

Sağlık Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Sağlık sigortası, kişi herhangi bir hastalık sürecine girdiğinde ya da kaza durumunda ortaya çıkan masrafları teminat altına alır. Bu sayede ödenmesi gereken miktarlar minimuma inerken, büyük oranda tasarruf imkanı doğar. Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunur. Sigorta her yıl yenilenmesi gereken bir sistemdir ve bu süre zarfı boyunca kişi, yaptırdığı poliçedeki maddelere ihtiyaç duyabilir. Sağlık sigortası yaptırmak isteyen her kişi, öncelikle sigortanın genel şartlarına dikkatli bir şekilde göz gezdirmeli ve hiçbir detayını atlamamalıdır. Bunun sebebi, gözden kaçmış olan bir risk durumunda beklentiler yeteri kadar karşılanmayabilir. Dikkatle incelenmesi gereken genel şartlar, aynı zamanda "Sağlık sigortası nasıl yapılır?" sorusuna da cevap niteliğindedir. Sağlık sigortası genel şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Poliçede, teminat dışında kalan haller açıkça belirtilir. Bu haller sebebiyle sigortalının, sigorta süresi içerisinde hastalanması ya da kaza sonucu yaralanması halindeki durumlar, teminat dışı kalan haller olarak nitelendirilir.
 • Aksine bir sözleşme bulunmuyorsa, teminat dışında kalan durumlar belirtilir.
 • Sigortanın geçerli olduğu coğrafi sınırlar poliçe içerisinde yer alır.
 • Sigorta hangi tarihlerde başlayıp bitiyorsa, o tarihler poliçe içerisinde yer alır.
 • Sigorta yaptıran bireyin sözleşme esnasında beyan ettiği tüm yükümlülükler poliçede belirtilir.
 • Poliçenin geçerli olduğu süre boyunca, herhangi bir değişiklik söz konusu olduğu durumlarda yapılması gereken ihbar yükümlülüğü poliçede yer alır.
 • Priminin tamamının tek seferde ya da taksitle ödenmesi, sigortacının sorumlukları ve ihtar gibi hususlar belirtilir.
 • Bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme olayı olarak tabir edilen rizikonun oluşması halinde sigortalının yükümlülükleri açıkça belirtilir.
 • Teminat altına alınmış rizikoların gerçekleşmesi sebebi ile, kişinin gündelik tazminatla yapmış olduğu masraflar da poliçede yer alır.
 • Sigortalı kişinin sahip olduğu haklar belirtilir.
 • Zaman aşımları poliçede yer alır.

Sağlık Sigortası Zorunlu Mu?

Özel sağlık sigortalarında herhangi bir zorunluluk bulunmazken, genel sağlık sigortası uygulaması, 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin katılımının zorunlu olduğu bir sistemdir. Toplum tarafından GSS olarak da bilinen genel sağlık sigortasının temel amacı, ülke içerisinde tüm bireylerin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak olmuştur. Hastane ve yoğun bakım gibi hizmetlerden genel sağlık sigortası ile kolayca yararlanılır. 18 yaşından büyük bireyler, herhangi bir kurumda çalışmıyorsa ya da sigortalı değilse, belli bir miktar karşılığında bu hizmetten yararlanma hakkına sahiptir. 2012 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, GSS'ye kendi istekleri doğrultusunda katılabilmektedir. Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kişiler şu şekilde listelenmiştir:

 • İşçi, memur, gelir ve aylık almakta olanlar, isteğe bağlı sigortalılar, özel durum sebebi ile yardım alması gereken kişiler (yoksulluk, stajyerlik, çıraklık eğitimi alanlar, muhtaçlık)
 • Başka bir ülkede çalıştırılmak için götürülüp, herhangi bir sağlık sigortasından yararlanma hakkına sahip olmayanlar genel sağlık sigortası kapsamına girebilir.

Buna ek olarak, GSS kapsamı dışında kalan bireyler de mevcuttur. Bunlar:

 • Er, erbaş ve yedek subay öğrencileri,
 • Ceza infaz kurumları bünyesinde bulunan bireyler,
 • Oturma iznine sahip yabancı ülke vatandaşının Türkiye'de 1 yıldan az bir süre içerisinde yerleşik durumda olması şeklinde belirlenmiştir.

Genel sağlık sigortası ücreti, belirli kurallara göre zaman zaman değişiklik gösterebilir. GSS'ye sahip kişiler önceden gelir testine girerek, hangi gelir düzeyinde olduklarını tespit ettiriyor ve 3 gelir düzeyinden bir tanesi seçilerek genel sağlık sigortası ödemesi yapılıyordu. Fakat 2017'den itibaren 6824 Kanunu gereğince GSS'ye sahip bireyler, artık gelir testine girme mecburiyetinde değildir. Sigortalılar, gelir testine girmedikleri takdirde brüt asgari ücretin %3'ü kadar prim öderler. Gelir testine girmek isteyen sigortalılar, alt dilime girmesi sonucunda GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilirler.

Sağlık Sigortası Sorgulama

Sağlık sigortasından maksimum fayda sağlamak için sağlık sigortası sorgulama işlemlerinin en iyi ve en doğru şekilde yapılması çok önemlidir. Kişi, sağlık sigortası sorgulaması yaparak bütçeye ve ihtiyaca en uygun sağlık sigortası poliçesini kolayca bularak kişiselleştirebilir. Sorgulama işlemi, internet üzerinden yapılabilmektedir. Kullanıcı, kısa bir araştırma ile istenilen sağlık sigortası öğrenme işlemini gerçekleştirebilir, teminatları inceleyerek isteğine göre değiştirebilir. Hastalık halinde karşılanması gereken teminat ve limitler belli kurallarca çerçevelenir. Sigorta şirketleri ve poliçelerinin türlerine göre çeşitlilik gösteren sigorta içeriğinde ayakta tedavi teminatı muayene, röntgen, tahlil gibi işlemleri içerir. Yatarak tedavide ise hastanın, hastanede yatmasını gerektiren ameliyat, operasyon gibi işlemler mevcuttur. Bu kapsamların isteğe bağlı olarak genişletildiği ya da daraltılabildiği sigorta poliçeleri ve teklifler için, sigortaladım.com aracılığı ile form doldurabilir, sağlık sigorta ücretleri ile ilgili detaylı bilgi edinebilir, başvurunuzu kolayca yaparak uzman kadro ile iletişime geçebilirsiniz.

Sağlık Sigortası Hesaplama

Sağlık sigortası yaptırırken ödenmesi gereken primleri azaltmak ya da arttırmak, biraz da kullanıcıya bağlıdır. Her yıl değişen prim, beraberinde sağlık sigortası hesaplama sürecini de yıllık olarak güncellemektedir. Sağlık sigortası primleri hesaplanırken dikkat edilmesi gereken hususlar limitler ve güvenceler olmuştur. Alınan güvencelerin miktarı arttıkça, ödenmesi gereken prim tutarı, dolayısıyla sağlık sigortası fiyat bakımından da artış gösterir. Sigortada teminat sınırları çizmek, kullanıcıyı maddi yüklerden kurtarırken aynı zamanda sağlıklı bir plan çizmesine yardımcı olur. Sağlık sigorta hesaplama işlemlerinin neticesinde ortaya çıkan prim miktarı, kullanıcı ve sigorta şirketi arasındaki anlaşmayla sabitlenerek, sözleşme süresi boyunca ödemesi sağlanabilir. Sigorta priminin ilk ödemesinin yapılması, sigorta işlevlerinin başlamasına ve doğru şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

Sigortaladım.com, size ve sevdiklerinize en uygun olan ve isteklerinize bağlı olarak şekillendirebileceğiniz sigorta poliçeleri ve teklifleri tek bir tuşla sunmaktadır. Kullanıcı memnuniyetini en üst seviyede tutan şirket, uzman kadrosu ile birlikte sorduğunuz her soruya titizlikle cevap vererek bütçenize ve isteklerinize en uygun geniş teminata sahip poliçeleri sizin için hazırlar. Yeni nesil sigorta anlayışını, teknolojik altyapısı ile harmanlayarak sigortaladım.com, ihtiyaçlara uygun olan ürünleri kullanıcılarına sunarak beklentileri karşılar. Her türlü sorunuz için müşteri hizmetleri numarasından ulaşım sağlayabilir, istediğiniz her konu hakkında net bilgi sahibi olabilirsiniz. Uzman kadronun sizinle iletişime geçmesini isterseniz başvuru formuna isim soy isim ve telefon numarası eklemeniz yeterlidir. Sizle en kısa sürede iletişime geçen yetkililerle istediğiniz soruları kolayca paylaşabilirsiniz.

 

Özel Sağlık sigortası tüp bebeği karşılamamaktadır.

Özel sağlık sigortası, hastalık veya kaza sonucu oluşacak sağlık giderleriniz ile sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerininin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel kapsamlardan oluşmakadır.

Bu kapsamlar;

Yatarak Tedavi Modülü:

 • Ameliyatlar
 • Ameliyatsız yatışlar
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri
 • Küçük Cerrahiler ve Tıbbi Gözlem
 • Genel Sağlık Kontrolü, Mamografi ve PSA
 • Ambulans Hizmeti

Ayakta Tedavi Modülü:

 • Doktor Muayenesi
 • İlaç ve Aşılar
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Laboratuvar Tetkikleri ve İleri Tanı Yöntemleri

Doğum Modülü:

 • Normal doğum, sezaryen
 • Gebelik rutin kontrolleri
 • Yenidoğan Paketi

Diş ve Gözlük Modülü:

 • Diş Muayenesi
 • Diş Tedavisi
 • Gözlük, Lens

Ek Hizmetler Modülü:

 • Check Up Hizmeti
 • Prestij Paket (İkinci Görüş, Hastanede Özel Hizmetler, Yatarak Tedavi Sonrası Eve Nakil)
 • Gündelik Ameliyat Teminatı
 • Hastalık Tazminatı Teminatı 

Özel sağlık sigortası, hastalık veya kaza sonucu oluşacak sağlık giderleri ile sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, önemli sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle, herhangi bir mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış bir sigortadır.

Birçok sigorta türünde olduğu gibi, özel sağlık sigortalarında da poliçe süresi 1 yıldır. Sigortacının yenilemeye ilişkin risk değerlendirmesi yapma, poliçeyi otomatik yenileme veya yenilememe hakkı saklı olmakla birlikte, yenilemenin bitiş tarihinden itibaren en geç30 gün içinde yapılması gereklidir. Aksi halde Sigortacının, yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan riskleri teminat altına almaması ve yenileme haklarının geçerliliğini kaldırması hakları saklıdır.

Sigorta şirketleri, sigortalı “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanana kadar, her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme sonucunda poliçeyi aynı koşullarla yenileyebileceği gibi, istisna ve/veya ek prim uygulayarak yenileyebilir veya yenilememe kararı verebilir.

Sigorta şirketi, sigortalının Özel Sağlık Sigortası poliçesini 3 yıl boyunca kesintisiz olarak devam ettirmesi ve 3 yıl içindeki rahatsızlıklarının risk değerlenmesini baz alarak, ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir. Bu değerlendirmede, sigortalının maruz kaldığı tüm hastalık / rahatsızlıklarını Sigortacı’ya bildirmiş olduğu varsayımıyla (bildirmiş olsun veya olmasın) uygun bulunanlara ömür boyu yenileme garantisi verir.

Herhangi bir ek prim veya istisna uygulamadan özel sağlık sigortalarında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” verebileceği gibi, varsa mevcut istisna ve/veya hastalık ek primleri tekrar değerlendirebilir, “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi ve/veya istisna uygulamak sureti ile “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı verebilir, Ömür Boyu Yenileme Garantisini vermeyip her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapabilir.

Özel Sağlık Sigortaları’nda “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı kazanıldıktan sonra;

Sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça teminat limitleri azaltılamaz, ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılamaz, sigortalının katılım payı arttırılamaz; sigortalı aleyhine özel ve teknik şartlarda değişiklik yapılamaz.

Teminat değişiklik talebi olmadığı sürece sigortalının bu hakkı kazanmasından sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından dolayı hastalık ek primi, istisnası uygulanamaz.

Ayrıca “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” bulunan yenileme poliçelerine tazminat ek primi uygulanmaz.

Özel Sağlık Sigortaları 15 günlükten 64 yaşına kadark yaş aralığına kadar yapılabilmektedir. Detaylı bilgi ve karşılaştırmalı tekliflerinizi almak için 444 9 832’den bize hemen ulaşabilirsiniz.

Bir hastalık sonucunda doktora gitmeniz ve diğer sağlık harcamalarını yapmanız gerektiğinde , poliçenizde yazılı anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına gitmenizi tavsiye ederiz. Anlaşmasız sağlık kuruluşuna gittiğinizde eğer varsa ödemek zorunda kalacağınız katılım payı daha yüksek olacaktır. Anlaşmalı sağlık kuruluşunu tercih ettiğinizde sadece belirlenmiş olan katılım payını ödeyip çıkarsınız. Ayrıca anlaşmasız bir sağlık kurumuna giderseniz yapmış olduğunuz tüm sağlık harcamalarınızın belgelerini (doktor reçetesi, tahlil, röntgen, v.b), doktor tarafından doldurulmuş özel bir form ile birlikte sigorta şirketine göndermeniz gerekir. Sigorta şirketi gönderdiğiniz evrakları inceleyerek ödenmesini uygun bulursa katılım payınız düşülerek masraflarınız daha önceden belirttiğiniz hesap numaranıza yatırılır. Bu nedenle anlaşmasız kurumlardan hizmet almadan önce rahatsızlığınızın poliçe kapsamına dahil olup olmadığını önceden öğrenebilmek için sigorta şirketinden ön provizyon alınmasını mutlaka isteyiniz.

Özel Sağlık sigortalarından, kişilerin en çok satın almak istediği teminatlardan biri doğum teminadır. Bu teminat isteğe bağlı alınmaktadır. Tercihleriniz doğrultusunda kendinize en uygun limit ve katılım payı oranında seçimler yaparak doğum teminatını poliçenize dahil edebilirsiniz.

Doğum teminatı Normal Doğum, Sezaryen, Doğum ve Hamilelik komplikasyonlarında kullanabiliyor olmakla birlikte; tercihinize bağlı olarak Gebelik Rutin Kontrollerinizi de bu teminat kapsamında yaptırabilirsiniz.

Özel Sağlık sigortasına hak kazanmak için yaş aralığı 18-64 olmakla birlikte, Sigorta şirketine göre farklılık göstermektedir. Minimum 15 günü tamamlamış bebekler içinde özel Sağlık sigortaları yapılabilmektedir.

Burada kimlerin özel Sağlık sigortası yaptırıp yaptıramayağı, net olarak sigorta şirketi risk değerlendirmesine göre belirlenme ve bu değerlendirme sonucuna göre prim, teminat, istinalar v.s belirlenmektedir.

15 gününü doldurmuş bebekler için Özel Sağlık sigortası yapılabilmektedir.

Sağlık sigortaları, diğer birçok Sigorta ürününde olduğu gibi 1 yıllık düzenlenmekte olup, düzenlendiği tarihten 1 yıl sonra sona ermektedir. Teminatın devam edebilmesi için, poliçenizin zamanında yani bitiş tarihinden max 30 gün önce yenilenmesi gerekmektedir. Vadesi bitecek olan özel Sağlık sigortanız ile ilgili teklif almak için 444 9 832 numaralı çağrı merkezimizden bize hemen ulaşabilir, poliçeniz onaylanır onaylanmaz kullanmaya başlayabilirsiniz.

Özel Sağlık sigortası, poliçenize onay verdiğiniz an itibariyle başlar. Diğer birçok sigorta ürününde olduğu gibi 1 yıllık düzenlendiği için, poliçenin başladığı tarihten 1 yıl sonra sona erer.

Özel Sağlık sigortaları ile ilgili detaylı bilgi almak ve poliçenizi yaptırarak teminatınızı başlatmak için 444 9 832’den bize hemen ulaşabilirsiniz.

Özel Sağlık sigortası sağlık sorunlarınızla ilgili masraflardan sizi kurtaran en önemli güvencelerden biridir. Poliçe süresi boyunca karşılaşabileceği hastalık veya kazalarda doktor, ilaç ve bunlara bağlı tedavi giderlerinin karşılanmasını sağlayarak, bütçenizi sarsmadan yüksek standartlı hizmet almanızı sağlar.

Sizde, bu hizmetlerden yararlanmak için 444 9 832’yi hemen arayabilir, karşılaştırmalı Sağlık tekliflerinizi inceleyerek, sizin için en uygun paketi seçip, teminatınızı başlatabilirsiniz.

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam

SMS Onay

Cep telefonunuza onay kodu gönderilecektir.


Lütfen cep telefonunuza gelen sms onay kodunu girin.

Lütfen 53270XXX00 numaralı telefonuza gelen onay kodunu giriniz.
Kalan Süre: 300
Süre dolmuştur. İşlem yapmak için sayfayı yenileyin.