15 Nisan 2020 / Çarşamba Sigortaladım Editörü

Trafik Sigortası Hasar Anında İstenen Evraklar Nelerdir?

Maddi zararlar için

Hasar Fotoğrafları

Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı

Alkol raporu

Sigortalının ehliyet fotokopisi

Sigortalının ruhsat fotokopisi

Zarar gören aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi

Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi

Poliçe aslı veya fotokopisi

Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve hesap numarası veya IBAN bilgileri

Sürekli sakatlık hasarları için

Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı

Maluliyet derecesini belirtir hastane heyet raporu

Kişinin son kazanç belgesi

Poliçe aslı veya fotokopisi

Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve hesap numarası veya IBAN bilgileri

Ölümlü hasarlar için

Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı

Savcılık onaylı ölü muayene tutanağı

Veraset ilamı

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Vefat eden Kişinin son kazanç belgesi

Poliçe aslı veya fotokopisi

Varislerin vefat tazminat ödemesinin yapılacağı banka, şube ve hesap numarası veya IBAN bilgileri istenmektedir.

İLGİLİ BLOG YAZILARI