Hasarsızlık İndirimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
06 Eylül 2022 / Salı Sigortaladım Editörü

Hasarsızlık İndirimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası, araçların çarpışma, yangın veya çalınma gibi istenmeyen durumlarda ortaya çıkan zararın karşılanabilmesi için güvence veren bir sigorta çeşididir. Kasko veya zorunlu trafik sigortası yaptırıldıktan sonra poliçe süresi olan bir yıl içerisinde araçların herhangi bir hasara ya da zarara uğramaması halinde gelecek dönemlerde uygulanacak indirime de “hasarsızlık indirimi” denir. Her poliçe döneminde bu indirim geçmiş yıllar göz önünde bulundurularak sigorta şirketleri tarafından yeniden hesaplanır.

Trafik Sigortası Poliçe Basamakları

Basamak               İndirim Oranı        Sürprim Oranı

1.basamak            0%                        150%

2.basamak            0%                        100%

3.basamak            0%                        50%

4.basamak            Standart                Standart

5.basamak            15%                      0%

6.basamak            30%                      0%

7.basamak            45%                      0%

 

Tarife basamak kodu açıklamaları şu şekilde:

1. Basamak: Poliçenin üçüncü yılının da hasarla kapatılması halinde %150 artış uygulanır.

2. Basamak: Poliçenin ikinci yılının da hasarla kapatılması halinde %100 artış uygulanır.

3. Basamak: Poliçenin ilk yılının hasarla kapatılması halinde %50 artış uygulanır.

4. Basamak: İlk kez trafiğe çıkacak sürücüler uygulanan tarifedir.

5. Basamak: Poliçenin ilk yılında hasarsızlık olması halinde %15 indirim uygulanır.

6. Basamak: Poliçenin ikinci yılında hasarsızlık olması halinde %30 indirim uygulanır.

7. Basamak: Poliçenin üçüncü yılında da hasarsızlık olması halinde %45 indirim uygulanır.

İlk kez trafiğe çıkacak kişiler için indirimsiz prim uygulanır. Araç hasar aldığı zaman, trafik sigortasının yenileme döneminde hasarsızlık indirimi bir basamak aşağı düşer.

Hasarsızlık İndirimi Yıllık Oranları

Araçların hasarsız geçirdikleri poliçe dönemlerini takip eden yıllarda;

1. Poliçenin ilk yılında hasarsızlık olması halinde %15,

2. Poliçenin ikinci yılında hasarsızlık olması halinde %30,

3. Poliçenin üçüncü yılında da hasarsızlık olması halinde %45 indirim uygulanır.

 

Hasarsızlık indirimi hesaplanırken zorunlu trafik veya kasko sigortası yaptırılan aracın yaşı, marka ve modeli sigorta bedeline ve indirim oranına etki edecek unsurlardır ve indirim oranları sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.

Hasarsızlık İndirimi Kişiye Uygulanır

Hasarsızlık indirimi sigorta yaptırılan araca değil aracın sahibine tanınan bir ayrıcalıktır. Araç el değiştirdiğinde aracın yeni sahibi indirim oranlarından faydalanamaz. Aracın ruhsat sahibi ise kazandığı indirim hakkını satın aldığı her araçta kullanmaya devam edebilir.

Aracın devri ve aynı araç türünde başka bir araca sahip olunması halinde, süre bağımlılığı olmadan uygulanan primler kaldığı basamaktan devam eder.

Hasarsızlık İndirimine Etki Etmeyen Durumlar

Araçların maruz kaldığı hasarların her birisi indirimi bozacak türden olmayabilir.

1. Aracında içinde ya da dış yüzeyinde sıyrık ve çizik gibi küçük hasarlarda

2. Yalnızca bir defa geçerli olmak üzere, cam kırılması ve çatlakları,

3. Yalnızca bir defa geçerli olmak üzere Radyo çalınması

4. Bir kazada karşı tarafın 8/8 kusurlu olması durumunda

durumunda da araç sahipleri hasarsızlık indiriminden yararlanabilir.

Oluşan Hasarların Onarımı

Ortaya çıkabilecek kazalar sonucu oluşacak hasarların zorunlu trafik veya kasko sigortası kapsamında onarımının yapılması hasarsızlık indirim hakkının kaybolmasına neden olur. Ancak indirim hakkının kaybedilmemesi için aracın onarım masrafları poliçeye yansıtılmadan karşılanırsa hasarsızlık indirimi devam eder.

Hasar olan yıllarda ise trafik sigortası prim ücreti yine kademeli olarak yükselir. Yani hasar ve hasarsızlık durumu, indirim ve fiyat artışı olarak trafik sigortası fiyatını etkiler.

Hasarsızlık İndirimi Sigorta Şirketi Değiştirildiğinde Devam Eder

Poliçe dönemi sona erdiğinde zorunlu trafik veya kasko sigortası farklı bir sigorta şirketi aracılığı ile yenilenirse indirim hakkı kaybolmaz. Hasarsızlık indirimi, zorunlu trafik veya kasko sigortasını düzenli olarak yaptıran ve kaza yapmayan sürücülere verilen bir ödül olarak görüldüğü için sigorta şirketleri bu indirimi kişiler üzerinden uygulamaya devam eder. Bunun için eski sigorta şirketinin kişinin hasarsızlık indirimine hak kazandığına dair belgeyi yeni şirkete iletmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken nokta, hasarsızlık indiriminin devam etmesi için sigortaya ara verilmemesidir. 

Kasko Sigortasına Ara Vermek İndirim Hakkının Kaybolmasına Yol Açar

Zorunlu trafik sigortasından farklı olarak kasko sigortası her yıl yenilenmek zorunda değildir. Kasko sigortası da bir yıl süre ile geçerli olduğu için sigorta yenilenmediğinde ya da kasko sigortasına ara verildiğinde indirim hakkı kaybolabilir. Bu hakkın korunabilmesi için kasko sigorta poliçesinin süresi dolduğunda yenisinin yaptırılması gerekir.

Trafik sigortası poliçe vadesinden sonra yapılırsa hasarsızlık indirimi kullanım hakkı devam etse de poliçe bitiş tarihinden itibaren her 30 günlük periyot için %5 zam uygulanır. Ancak bu durumda en fazla %50 oranında zamlı prim ödemesi alınabilir.

Trafik Cezaları Hasarsızlık İndirimini Olumsuz Etkiler

Sigorta primleri belirlenirken ehliyetlerine ceza puanları dikkate alınır. Ceza puanlarının yüksek olması sigorta primlerinin de artmasına neden olur. Dolayısıyla araçta hasar olması durumunda ödenecek prim de artış gösterir.

Eşler Arasında Hasarsızlık İndirimi Aktarımı

Bir eşin üzerine olan aracın satılmasının ardından diğer eşin üzerine araç alınması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder. Hasarsızlık indirimi transferi yalnızca eşler arasında yapılabilir. Yeni aracın kardeş, baba gibi diğer bir aile üyesine ya da farklı bir kişiye ait olması durumunda hasarsızlık indirimi devam etmez ve araç değişikliği yapılamaz. Hasarsızlık indirimi, araç sahibi vefat etmesi durumunda aracın varislerine geçemez.

Uygun Sigorta Seçenekleri

Hasarsızlık indirimi hakkından faydalanabilmek ya da mevcut indirim hakkınızı devam ettirebilmek için sigorta şirketlerini ve bütçenize uygun sigorta seçeneklerini sigortaladım.com üzerinden inceleyebilir ve iletişim bilgilerinizi bırakarak aracınızın sigortasını rahatlıkla yaptırabilirsiniz.

Editör Önerileri

Dask Prim ve Tarife Değişikliği
Egzoz Muayene Ücreti 2023 Fiyatları ve Gecikme Cezası
2023 Yılı Araç Muayene Ücretleri Kesinleşti
Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri 2023
2023 Yılı Güncel Trafik Cezaları ve Kural İhlalleri
2023 MTV Fiyatları

Bizi Takip Edin

İLGİLİ BLOG YAZILARI

Trafik Sigortası Masraf Ödemeleri Devamını Oku
Trafik Sigortası Hasar Anında Gerekli Evraklar Nelerdir? Devamını Oku
Hasar İhbarı Nedir? Devamını Oku