Whatsapp ikon Whatsapp'dan yaz
blog blog

TSS & Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar 2023

20 Ekim 2023

Hayattaki en kıymetli varlık olan sağlığın güvence altına alması için gereken hizmetler özellikle son dönemin merak konusudur. Sağlık güvence hizmetleri farklı sigorta türleri aracılığıyla sağlanır. Kendi içinde farklı kategorilere ayrılan sağlık sigortaları, tamamlayıcı ve özel sağlık sigortası şeklinde genellenebilir. 

Sağlık Sigortası, beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek sağlık giderlerinin özel sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle ve mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış sigortalardır. Yaşamın içinde yer alan çeşitli risklere karşı korunmak ve olası mali kayıplar ile baş başa kalmamak için sağlık sigortası yaptırmak işlevsel bir tercihtir. Dolayısıyla bu hizmeti talep eden kişilerin, türler arasındaki ayrımlara da hakim olması gerekir.   

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası arasındaki farklara dair bilgi edinmek, hizmet almak isteyenlerin tercih süreçlerini olumlu etkiler. Bu fark ve uygulama detayları sayesinde özel sağlık sigortasının içeriği dahil pek çok başlık karar almayı kolaylaştırır. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası ya da özel sağlık sigortası almadan önce uygulama başlıkları ve hizmet detaylarına dair merak ettiğiniz tüm konuları yazımızda inceleyebilirsiniz.  

TSS Nedir? 

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde, SGK tarafından bir kısmı karşılanan sağlık hizmetlerinin fark tutarının karşılanmasını sağlar. Bu sayede SGK teminatının üzerinde olan yüksek maliyetli sağlık harcamalarınız için sigorta kolay ve hızlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Tamamlayıcı sağlık sigortası, vatandaşların devlet tarafından sağlanan zorunlu genel sağlık sigortalarına ek olarak alabildiği hizmetler arasında yer alır. Genel sağlık sigortası; çalışan ve emeklilerin prim ödeme yoluyla edindiği, sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan sistemdir. Bu sistemde yer alan sağlık hizmeti kapsamı ve uygulama alanları kısıtlıdır. Devlet hastaneleri ve zorunlu sigorta anlaşması bulunan sağlık kuruluşları haricinde bu sistemden faydalanmak mümkün değildir ve her sağlık hizmeti dahil edilmeyebilir. Dolayısıyla vatandaşlar tamamlayıcı sağlık sigortasına ihtiyaç duyar.  

Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde genel sağlık sigortası ile sağlanan hizmetlerin kapsamı genişler. Yapılan sözleşme ile mevcut sağlık sigortasının sunduğu imkanlara ek olarak ihtiyaca bağlı maddeler geliştirilebilir. İlgili maddelerin maddi ve ayni karşılığı sigorta şirketi tarafından güvence altına alınır. Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde anlaşmalı kurumlarda genel sağlık sigortasının karşılamadığı hizmetlerden faydalanmak mümkün hale gelir.

  

Özel Sağlık Sigortası Nedir? 

Özel sağlık sigortası, vatandaşların sağlık hizmetlerini güvence altına alabileceği sigorta türlerinden biridir. Bireyin tek başına veya anne, baba ve evlenmemiş çocuklarından oluşan çekirdek ailenin bir arada alabileceği, özel sağlık kurumlarda farklı ihtiyaçlar doğrultusunda seçim özgürlüğü sağlayan, kişiye özel ve bütçesine uygun sağlık hizmetlerini içeren police türüdür.

Özel sağlık sigortalarında yer alan hizmet başlıkları, içerik detayları ve kapsam limitleri vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilir. Bu açıdan bakıldığında en avantajlı sigorta türlerinden biri olarak kullanılır. 

Anlaşmalı özel hastaneler başta olmak üzere sağlık kuruluşlarından alınan ayakta ve yatarak tedaviler özel sağlık sigortası ile güvence altına alınır. Sigorta şirketlerine bağlı olarak kapsam ve limit farkları bulunan özel sağlık sigortası alırken, hizmet sağlayıcı tercih süreci oldukça kritiktir. Vatandaşların bu hizmeti almadan önce hizmet sağlayıcının sunduğu imkan ve kapsamları değerlendirmesi önem taşır.  

TSS ve Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Temel Fark Nedir? 

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası arasındaki temel farkları bilmek hizmet alma süreçlerinde doğru tercih için önem taşır. Bu bağlamda TSS ve özel sağlık sigortası arasındaki en temel fark tamamlayıcı sağlık sigortasının bir ek poliçe değeri taşımasıdır. Yani genel sağlık sigortası bulunan kişiler, aldıkları sigorta hizmetinin eksik veya yetersiz başlıkları için sigorta şirketleriyle ek hizmet anlaşması yapar. Böylece mevcut sağlık sigortalarının kapsam yetersizliği halinde tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanırlar. 

Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla özel sağlık sigortası arasındaki farklardan bir diğeri de özel sağlık sigortasının bütüncül şekilde düzenlenmiş ayrı bir sigorta hizmeti olmasıdır. Sigorta şirketlerinden alınan bu hizmet; tüm başlıkları, taahhütleri, anlaşmalı kurumları ve limitleriyle birlikte genel sağlık sigortasından ayrıdır. Genel sağlık sigortasından bağımsız bir şekilde işler. Kendi içinde bulunan kapsam ve limitler bağımsız şekilde düzenlenebilir veya yükseltilebilir. Dolayısıyla tamamlayıcı sağlık sigortasında olduğu gibi SGK’lı olmaya yönelik yönelik herhangi bir bağlılık içermez.  

TSS ve Sağlık Sigortası 2023 Fiyatları 

Sigortalama hizmetleri arasında en yaygın şekilde kullanılan ve en çok ihtiyaç duyulan türlerden biri sağlık sigortasıdır. Kendi içinde farklı tür ve hizmet alanları bulunan sağlık sigortalarının fiyatlandırma ölçütleri de farklılık gösterir. 

Tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyatlandırması kişiye özel tarifelerle hazırlanmaktadır. bireylerin yaş, cinsiyet, geçmiş hastalıkları hatta ikameti bile poliçenin fiyatlandırmasında etkin rol oynamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyatlandırması ölçütleri alınan hizmetin başlıkları ve limitlerine göre belirlenir. Aynı durum özel sağlık sigortası için de geçerlidir. Öte yandan özel sağlık sigortası başta olmak üzere sigorta şirketlerinden alınan hizmetlerin bedelleri, hizmet sağlayıcı politikalarıyla da ilgilidir. Dolayısıyla hizmet sağlayıcının fiyatlandırma ölçütleri ve alınan hizmetin içeriğine bağlı olarak tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası fiyatları değişiklik gösterebilir. 

TSS Hangi Durumlarda Kullanılır? 

Tamamlayıcı sağlık sigortası, genel sağlık sigortası hizmetlerinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılır. Genel sağlık sigortasının hizmet kapsam ve limitleri sınırlıdır. Dolayısıyla vatandaşlar ihtiyaç halinde tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetine başvurarak bu kapsamı genişletebilir. 

Anlaşma yapılan sigorta şirketinin güvencesi ile mevcut sigorta hizmetinin kapsamına ek olarak poliçenin sunduğu limitler dahilinde hizmet alınabilir. Örneğin; bir tedavi türü için genel sağlık sigortasının maliyet limiti, sigortalının tedavi sürecinde aşılabilir. Bu durumda tamamlayıcı sağlık sigortası olan vatandaşlar, limit dışına çıkılan maliyet için TSS hizmetlerine başvurabilir. 

Özel Sağlık Sigortası Hangi Durumlarda Kullanılır? 

Özel sağlık sigortası, içerik ve hizmet başlıkları ile sigorta şirketleri tarafından sunulan güvenceler arasında yer alır. Bu bağlamda SGK’lı olma zorunluluğu bulunmadan özel sağlık sigortası kapsamında hizmet almak mümkündür. Genel sağlık sigortasının yetersiz olduğu veya bu sigorta türü için hizmet vermeyen kuruluşlarda tedavi görüldüğü durumlarda özel sağlık sigortası kullanılabilir. 

TSS ve Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Kapsam Farkları Nelerdir? 

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası arasında bulunan kapsam farklılıkları genel olarak şu şekilde sıralanabilir: 

  • Tamamlayıcı sağlık sigortasının uygulama kapsamı yurt içiyle sınırlıdır. 

  • Özel sağlık sigortaları poliçenin genişletilmesi halinde yurt dışında da kullanılabilir. 

  • Özel sağlık sigortasının anlaşmalı hastaneleri A Plus tüm özel sağlık kuruluşlar arasında tercihe açıktır; tamamlayıcı sağlık sigortası hastane kapsamında genel sağlık sigortasının yani SGK nın geçerli olduğu kuruluşlarla kısıtlıdır. 

  • Tamamlayıcı sağlık sigortası prim ödemeleri, özel sağlık sigortası prim ödemelerine göre daha azdır. 

  • Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak isteyen vatandaşların halihazırda SGK kaydının bulunması ve aktif olması zorunludur. 

  • Özel sağlık sigortası yaptırmak için SGK’lı olma şartı aranmaz. Çünkü özel sağlık sigortası kendi başına, bağımsız bir güvence hizmetidir. Bu bağlamda SGK’lı olmayan vatandaşlar özel sağlık sigortası ile tüm özel sağlık kuruluşları ve muayenehaneler ile sağlık hizmetlerini güvence altına alabilir. 

  • Tamamlayıcı sağlık sigortalarında yapılan sağlık harcamasını genel sağlık sigortası ve ilgili sigorta şirketi öder ve sigortalılar herhangi bir ek ücret ödemezler; özel sağlık sigortasında ise sigorta şirketi bir kısmını öder ve poliçe ödeme limit ve yüzdeleri dahilinde kalan farkı sigortalı kendi öder.

TSS ve Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Prim Farkları Nelerdir? 

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlar, çalışan veya emekli fark etmeksizin zaten SGK prim ödemesi yapan kişilerdir. Bu bağlamda SGK hizmetlerinden faydalanırlar ve bu hizmetin yetersiz kaldığı durumlarda tamamlayıcı sağlık sigortasına başvurabilirler. 

SGK prim ödemesi yaparak zaten bir sağlık sigortası hizmetine sahip olan kişiler, tamamlayıcı sağlık sigortası için de prim ödemesi yaparlar. Ancak SGK hizmetlerinden bağımsız bir şekilde hizmet sunan özel sağlık sigortasının primleri, tamamlayıcı sağlık sigortasından daha yüksektir. Dolayısıyla tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran sigortalılar, özel sağlık sigortasına oranla daha az prim ödemesi yapar. özel sağlık sigortasında anlaşmalı olan A Plus özel hastaneler ve fiyatlamaları tamamlayıcı sağlıktaki sgk anlaşmalı özel hastanelere oranla daha maliyetli olduğundan primleri de bu hizmet içeriğine göre değişmektedir.

TSS ve Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Neden Önemlidir? 

TSS ve özel sağlık sigortası arasındaki temel farklara hakim olmak, sigorta yaptırmak isteyen kişiler açısından son derece kritiktir. Tercih sürecinde doğru ve verimli kararlara varmak adına bu farkları detaylı şekilde bilmek gerekir. Böylece poliçe oluşturma ve anlaşma sırasında vatandaşlar kendi ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş hizmetleri alabilir.  

Hangi Durumlarda TSS Yeterli Değildir ve Özel Sağlık Sigortası Almak Gerekiyor? 

A Plus hastanelerde ve/veya özel muayenehanelerde işlemlerini yaptıran sigortalılar için özel sağlık sigortası alınması uygundur. çünkü bu kurumlarda SGK ile anlaşması yoktur. Dolayısı ile bu kurumları tercih edenlerin özel sağlık sigortası alması gerekir. Ek olarak yurtdışı teminatı, diş,gözlük teminatı, özel check-up paketleri gibi ekstra tercihleriniz varsa tamamlayıcı sağlık sigortası yetersiz kalacaktır. bu özel paketler de yalnızca özel sağlık sigortası yer almaktadır.

Sigortaladim.com ile özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası da dahil olmak üzere, sağlığınızı güvence altına almanızı sağlayan sağlık sigortaları için teklif alabilirsiniz. Siz de ihtiyacınız olan sağlık sigortası teklifini sigortaladim.com’dan alın hem aynı anda 20’den fazla sigorta şirketini karşılaştırın hem de sigortaladim.com’un size özel sunduğu fırsatlardan yararlanın!

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Al

Hemen Teklif Al
Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al

Hemen Teklif Al

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Sağlığıma Destek Sigortası Nedir? Neleri Kapsar?
DSG Şanzıman Nedir? Avantajları ve Kronik Problemleri Nelerdir?
Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri 2024
Motosiklet İçin Trafik Sigortası
Trafik Sigortası 2024 Yeni Fiyatlandırma Nasıl Olacak?
Konut Poliçelerinde Deprem Teminatı Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam
;