Whatsapp ikon Whatsapp'dan yaz
blog blog

İşten Ayrıldıktan Sonra Sağlık ve Sigortadan Yararlanma Süresi

15 Şubat 2024

Genel Sağlık Sigortası Nedir?

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre kişileri başka kimseye mecbur bırakmayacak şekilde güvence altına alan, kişilerin ekonomik gücüne bakılmaksızın ortaya çıkabilecek olan hastalık riskine karşı tüm sağlık hizmetlerinden eşit ve kolay ulaşılabilir şekilde yararlanabilmelerini sağlayan bir sağlık sigortasıdır.

Sigortalı Sayılanlar;

 • Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar,
 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
 • Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar,
 • Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
 • Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar,
 • İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler,
 • Şirket ortakları (Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları),
 • Başbakan, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri,
 • Askeri öğrenciler ile subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar ve polislik eğitimine tabi tutulan adaylar (okullarını/eğitimlerini tamamlayıp görevlerine başlamaları şartıyla),
 • Avukat ve noterler,
 • Aile hekimleri,
 • Gemi adamları,
 • Profesyonel sporcular,
 • Köy ve güvenlik korucuları,
 • Ev hizmetlerinde çalışanlar,
 • Kısmi zamanlı çalışanlar,
 • Konut kapıcılığı işyerinde çalışanlar,
 • Film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar,
 • Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılanlar,
 • Sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler,
 • Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,
 • 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar,
 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar,
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler,
 • Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar,
 • 4046 sayılı Kanun gereğince iş kaybı tazminatı alanlar,
 • 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, sigortalı sayılmaktadır.

 

Sigortalı Sayılmayanlar;

 • Meslek veya sanat okullarında ve yüksekokullarda normal eğitim süreleri içinde yapılan yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,
 • Kamu idareleri ve ek 5 kapsamında belirtilenler hariç tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar ile tarımda kendi adına çalışanlardan aylık gelir ortalaması asgari ücretin altında olanlar,
 • Gelir vergisinden muaf olarak kendi adına çalışanlardan aylık geliri asgari ücretin altında olanlar,
 • Kamu idarelerinin yurtdışı temsilciliklerinin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile sözleşmeli personelden ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar,
 • Her türlü gençlik ve spor faaliyetlerinde süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilenler.

 

 

 

Genel Sağlık Sigortası‘nda Bakmakla Yükümlü Olunan Kişilerin Sigortalılığı Nasıl Sağlanır?

 

Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de, genel sağlık sigortasından faydalanabilirler. Bu kişiler;

 • Sigortalının, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan eşi,
 • 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,
 • Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası.

İşten Ayrıldıktan Sonra Sağlık ve Sigortadan Yararlanma Süresi Nedir?

 

Düzenli bir şekilde sigorta primlerini ödeyen kişiler, hem ödeme yaptıkları süre boyunca hem de bu prim ödemeleri sayesinde emekli olduktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile sağlık güvencesi altında bulunmaktadır. Sigortalı bir şekilde çalışanlar ve emekliler SGK'nın sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanırken, işten çıkarılan ya da kendi isteğiyle çalıştığı işten ayrılan SSK’lılar, Bağ-Kur’lular ve devlet memurları, belirli bir süre için daha bu hizmetlerden yararlansa da sağlık yardımından yararlanma süreleri kısıtlıdır. 5510 sayılı Kanun kapsamında sigorta priminin ödendiği işinden ayrılan kişinin, sigortalı bir işte çalışmadığı süreçte, sağlık hizmetlerinden faydalanıp faydalanmama durumu sigorta primi ödemelerine göre değişkenlik göstermektedir:

 • Eğer işten çıkarılan ya da kendi isteğiyle işten ayrılan kişinin çıkış tarihinden önceki bir yıllık süre içinde genel sağlık sigorta primi ödemesi 30 günden azsa, bu kişi SGK'nın sağladığı sağlık güvencesinden faydalanamaz. 
 • Eğer kişinin 30 günlük genel sağlık sigorta primi ödemesi var ise bu kişi sigortalılığının sonra erdiği tarihten itibaren 10 gün boyunca Genel Sağlık Sigortası kapsamında SGK'nın çalışanlara sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. 
 • Eğer 30 gün değil de 90 gün sigorta primi ödemesi varsa, kanun uyarınca, sağlık yardımından yararlanma süresi 100 (90+10) olarak belirlenir. Ayrıca bu 90 günün aynı iş yerinde geçmiş olması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

İşten Ayrıldıktan Sonra SGK Kapsamında Nelerden Yararlanılabilir?

 

İşten ayrıldıktan sonra SGK geçerliliği, 3 ay devam eder. İşten ayrılan bir kişi 3 aylık süre boyunca sağlık işlemlerinden SGK kapsamında yararlanmaya devam eder. 10 günlük süre boyunca sigortalılık statüsü kayıtlarda devam ederken, 3 ay süre ile devlet ve özel hastane hizmetlerinden aynı şekilde yararlanılır.

 

İşten ayrıldıktan sonra SGK geçerliliği süresince yararlanılanlar şu şekilde sıralanır;

 

 • 3 ay boyunca özel hastanelerdeki tedavilerden SGK desteği ile yararlanma,
 • 3 ay boyunca devlet hastanesinde SGK kapsamında tedavi görme,
 • 3 ay süresinde muayene ve eczane hizmetlerinden aynı şekilde yararlanmaya devam etme,

 

Bu süreler işten ayrılan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler var ise onlar için de geçerlidir.  

Eğer bu süreler doldurulmuş ve kişi işsizlik maaşı almaya başlamamış ya da herhangi bir işe girmemiş ise söz konusu kişi, sağlık güvencesinden faydalanabileceği eşi, çocukları, anne veya babası varsa bunlar üzerinden sağlık güvencesine sahip olabilir. Ancak kişi böyle bir hakka sahip değil ise bu kişinin Genel Sağlık Sigortası kapsamına girme durumu söz konusudur. Bu durumda kişi bağlı bulunduğu ilçenin kaymakamlığına başvurarak gelir testini yaptırmak zorundadır. Gelir testi yapılmadığı takdirde ise Kanun uyarınca aylık 395 TL cezai yaptırım uygulanacaktır.

Sigorta güvencesi sağlayan bir işten kendi isteğiyle veya iş akdinin feshi yoluyla ayrıldıktan sonra kişilerin, bu tür sıkıntılarla karşılaşmaması, bir sağlık güvencesine sahip olarak hastane ve eczanelerin sigortalılara sağladığı imkânlardan yararlanarak hayatını idame ettirebilmesi kendi sigorta primlerini ödemeleri ile mümkün olabilmektedir. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam ve sigortalılık statüsüne hak kazanmak istiyorsanız siz de bütçenize uygun sigorta poliçeleri ve teklifleri için sigortaladim.com üzerinden formu doldurup hemen başvuru yapabilirsiniz.

 

 

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Sağlığıma Destek Sigortası Nedir? Neleri Kapsar?
DSG Şanzıman Nedir? Avantajları ve Kronik Problemleri Nelerdir?
Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri 2024
Motosiklet İçin Trafik Sigortası
Trafik Sigortası 2024 Yeni Fiyatlandırma Nasıl Olacak?
Konut Poliçelerinde Deprem Teminatı Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam
;