Whatsapp ikon Whatsapp'dan yaz
blog blog

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

20 Temmuz 2023

Sigorta hizmetlerinden faydalanmak, özellikle sağlık sektörüne yönelik ihtiyaçlara karşı güvencede olmanızı sağlar. Sigorta şirketleri tarafından sunulan sayısız hizmetten biri de tamamlayıcı sağlık sigortasıdır. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde SGK’lı çalışanlar başta olmak üzere, sigortalılar ek güvence imkanına kavuşur. Çünkü tamamlayıcı sağlık sigortası, tahlil – tetkik ve muayene başta olmak üzere özel hastanelerde SGK desteği sunulmayan hizmetlere erişim sağlar. 

Tamamlayıcı sağlık sigortasına ilişkin tüm detayları, kapsam ve içerik özelliklerini ve bekleme süresi gibi kritik aşamaları yazımızı inceleyerek kolaylıkla öğrenebilirsiniz. 

TSS Nedir?  

SGK kapsamında sigortalı olan çalışan veya emekliler, sağlık hizmetlerinde devlet hastanelerinden geniş kapsamlı ücretsiz hizmet alır. Ancak bu durum özel hastaneler söz konusu olduğunda değişir. Çünkü SGK anlaşmalı hastaneler sınırlı olabileceği gibi yapılan anlaşmanın kapsamı sebebiyle, alınan hizmet için ek ödeme yapılması gerekebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK ile anlaşması bulunan özel hastanelerde, geniş kapsamlı tahlil, tetkik ve muayene süreçleri için sigorta güvencesi sağlar.   

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlar, anlaşmalı özel hastanelerde ücretsiz hizmet avantajı elde eder. Bu avantaj sayesinde düzenli prim ödemeleri yapan sigortalı, anlık sağlık hizmeti ihtiyaçlarını sigorta kapsamında karşılayabilir. Böylece SGK anlaşmasının içeriğine ek olarak, sigorta poliçesi kapsamındaki tüm hizmetlere erişim imkanına kavuşur. 

Tamamlayıcı sağlık sigortasını kendi için yaptıran vatandaşlar, aynı zamanda aile üyeleri için de ek poliçe imzalayabilir ve onları da güvence altına alabilir.  

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS)'den Kimler Yararlanabilir? 

Genel sağlık sigortası sahibi olmak, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmanın önemli şartlarından biridir. Adından da anlaşılacağı üzere, tamamlayıcı sağlık sigortası genel sigortaya ek olarak güvence imkanı sağlar. Bu nedenle TSS’den genel sağlık sigorta sahipleri faydalanabilir. 

Öte yandan neredeyse her sigorta hizmeti için kritik önem arz eden yaş sınırı da TSS’den yararlanabilecek grupları belirlerken kullanılır. Çünkü tamamlayıcı sağlık sigortasından 65 yaşından küçük SGK’ya tabi kişiler yararlanabilir.  

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıracak kişilerin; SGK’ya bağlı olarak çalışan işçiler, Bağ-Kurlular, devlet memuru ve sair çalışma alanlarında güvencesi bulunan kimseler olması gerekir. 

Tamamlayıcı sağlık sigortasının hizmet içeriklerinden yalnızca poliçe sahibi faydalanabilir. Yani, SGK ve özel sigortalarda olduğu gibi aile fertleri için ayrıca poliçe düzenlenmelidir. Yabancı uyruklu kişiler eğer çalışma izni almışlarsa TSS’den faydalanabilir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Nerelerde Geçerlidir? 

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyenler için merak konusu olan durumlardan biri de geçerlilik kapsamıdır. Sigorta şirketi tercihi TSS kapsamını yüksek ölçüde etkiler. Nitelikli tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti sunabilen şirketlerle çalışmak, hizmet alabileceğiniz kapsamı genişletir. 

Genel sigortaya ek olarak kullanılan TSS, anlaşmalı özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarında geçerlidir. Yani sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde, genel sağlık sigortasının karşılamadığı hizmet ve tedaviler için tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında hizmet almak mümkündür. 

Özel hastaneler ve sağlık kuruluşları, genel sağlık sigortasını temsilen SGK haricinde sigorta şirketleriyle de anlaşma yapar. Bu bağlamda hastanelerde verilen muayene, tetkik ve tedavi gibi süreçler için özel anlaşmalar düzenlenir. Sigorta şirketleri, sigortalılarının SGK’sına ek olarak; tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamını bu anlaşmalarla temin eder. 

TSS sahibi kişiler hizmet aldıkları sigorta şirketinin anlaşma yaptığı özel sağlık kuruluşlarında, genel sağlık sigortalarının karşılamadığı hizmetler için güvence altına alınır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsam Dışı Durumlar Nelerdir? 

Sağlık sigortaları, genel itibariyle özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası şeklinde iki temel kategoride incelenir. Bu iki sigorta çeşidi de kapsam ve kapsam dışı özellikleri itibariyle birbirinden farklıdır. Ancak kapsam dışı özellikler açısından iki sigorta türünün de ortak özelliklerinden biri hastalıklara yöneliktir. 

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında kapsam dışı hastalıklar grubunda yer alan hastalıklardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

  • Doğumla birlikte gelen hastalıklar 

  • Poliçe imzalanmadan evvel geçirilen hastalıklar 

  • SGK tarafından kapsam dışı kalan hastalık türleri 

  • Poliçeye dahil olmayan estetik operasyonlar 

  • İntihar girişimi sebebiyle ortaya çıkan hastalık ve tedaviler 

  • İş Sağlığı Kanunu ile sınırlanmış alanların dışındaki çalışma sektörlerinde çalışarak buna bağlı hastalık geçiren kişilerin tedavileri  

Bazı sigorta şirketleri genel kapsam dışı uygulamalara ek olarak farklı ihtiyaçları kapsam dışı bırakabilir. Aynı zamanda poliçeye bağlı olarak bu kapsam dışındaki hastalık ve tedavileri kapsama dahil etmeleri de mümkündür. Bu bağlamda, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların, kapsam dışı hacmi en düşük hizmeti sunabilen avantajlı şirketlerle çalışması önem taşır. 

Sigortalama hizmetleri sırasında, özellikle sağlık sigortaları için kritik değerlendirme unsurlarının başında yaş aralığı yer alır. Poliçe sahibinin bulunduğu yaş grubuna bağlı olarak bazı şirketler, çeşitli kronik hastalıkları kapsam dışı tutabilir. Dar kapsamlı sigorta hizmetlerinin dezavantajını yaşamak istemeyenler, bu kriteri baz alsa bile hizmet yelpazesini geniş tutan uzman şirketleri tercih etmelidir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Paketleri 

Sigorta şirketlerinin sunduğu hizmetler, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası olarak iki ana kategoriye ayrılır. Tamamlayıcı sağlık sigortaları ise kendi içinde çeşitli paketlerle sunulur. 

SGK hizmetlerinin dışında kalan tetkik, tedavi veya muayene hizmetlerinin dahil edilmesi süreci; çalışılan şirketin politikasına göre esneklik kazanır. Yani geniş kapsamlı hizmet politikası benimsemiş şirketlerle çalışmak, tamamlayıcı sağlık sigortası paketlerinde avantajlı bir ortam yaratır.  

Sağlık sigortalarında sunulan hizmet paketleri şirketlerin politikaları ve hizmet hacimlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu durumda doğru paketi oluşturmak ve yararlanmak veya geniş kapsamlı sigorta paketleri inceleyebilmek için tercih süreci kritiktir. 

Alanda uzman ve profesyonel hizmet politikalarına sahip şirketler, TSS paketleri açısından da zengin bir yelpazeye sahiptir. Bu bağlamda sigorta yaptırmak isteyenlerin, profesyonel hizmet firmalarına yönelmesi önemlidir.  

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Bekleme Süresi Nedir? 

Tamamlayıcı sağlık sigortası, genel sağlık sigortasının dışında kalan veya özel hastanelerden alınan hizmetlerin güvence altına alınmasını sağlar. Bu hizmetlere yatarak tetkik veya muayene süreçleri ile tedavi hizmetleri dahil edilir. Dolayısıyla tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlar, özel hastanelerden aldıkları tetkik ve tedavi hizmetleri genel sağlık sigortası kapsamında değilse tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilir. Bekleme süresi; tamamlayıcı sağlık sigortasının uygulama şartlarından biridir.  

Bir tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi, anlaşmalı hastanelerden aldığı tetkik, tedavi veya teşhis hizmetleri için sigortasından faydalanabilir. Bu işlemlerin ardından, söz konusu tedavi veya teşhis türü için yeniden tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak için beklemesi gerekir. 

Örneğin; poliçe kapsamındaki bir sağlık hizmeti için tamamlayıcı sağlık sigortasını kullananlar, aynı hizmet için yeniden sigorta desteği almak isterse en az üç ay beklemelidir. Yani, tamamlayıcı sağlık sigortasında yatarak ve ayakta tedavi hizmetleri için bekleme süresi 3 aydır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Fiyatı Belirleyen Unsurlar Nelerdir? 

Fiyatlandırma ölçütleri her hizmet için olduğu gibi tamamlayıcı sağlık sigortası için de farklı kategorilere ayrılır. Çünkü tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak isteyen kişilerin sağlık durumundan hizmet paketi içeriklerine varana kadar sayısız unsur söz konusudur. 

Aynı zamanda tüm kriterlerin odağında yaş sınırı gibi önemli bir dikkat noktası yer alır. Dolayısıyla tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerin, şirketlerin fiyat belirleme politikalarına bağlı olarak pek çok noktaya dikkat etmesi gerekir. En nitelikli ve geniş kapsamlı hizmeti en makul fiyatlandırma imkanlarıyla sunabilen şirketlerle çalışmak avantaj sağlar. 

Tamamlayıcı sağlık sigortanızı yaptırırken sigortaladim.com ile Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden teklif alabilir, poliçenizi teklifleri karşılaştırarak seçebilirsiniz. Siz de TSS için hemen sigortaladim.com’dan teklif alın hem aynı anda 20’den fazla sigorta şirketinin teklifini karşılaştırın hem de poliçenizi sigortaladim.com güvencesi ile oturduğunuz yerden birkaç dakika içinde satın alın!

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Al

Hemen Teklif Al
Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al

Hemen Teklif Al

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Konut Poliçesinde Elektronik Cihaz Hasarı Oluştuğunda Ne Yapılmalıdır?
Kasko Yurt Dışı Teminatı Nedir?
Mini Onarım Teminatı Nedir ve Avantajları Nelerdir?
Deprem Hasarı İhbarı Ve Tazminat Ödeme Süreleri
Aracıma Vurup Kaçtılar Ne Yapmalıyım?
Konut Poliçesi Kapsamında Hasar Oluştuğunda Ne Yapılmalıdır?

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam