Whatsapp ikon Whatsapp'dan yaz
blog blog

Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

02 Şubat 2024

Zorunlu trafik sigortası, kuralları ve ödenmesi gereken miktarları devlet tarafından belirlenen, araçların trafiğe çıkması için yapılması zorunlu tutulan sigorta türüdür. 

Zorunlu trafik sigortası; yaşanan herhangi bir kazada karşı tarafın maddi hasarlarının karşılanmasını sağlar. 

Zorunlu Trafik Sigorta Primi Hangi Kriterlere Göre Nasıl Hesaplanır? 

Zorunlu trafik sigorta priminin hesaplanması birçok özellik ve duruma bağlı olarak değişiklik gösterir. Zorunlu trafik sigortası primi hesaplanırken aşağıdaki unsurlar dikkate alınır: 

Aracın modeli, fiziki kabiliyetleri ve yaşı

Trafik sigortası; kaza sonrası ortaya çıkan maddi yükün karşılanmasını garanti ettiğinden, sigorta şirketleri araçların modeline ve potansiyel bir kazayı ne kadar önleme kabiliyetine sahip olduğuna dikkat ederler. Aracın modeli ve kazayı önleyici özellikleri ne kadar yeni ve işe yarar durumdaysa hesaplanacak olan sigorta prim miktarı da o kadar düşük olacaktır.

Aynı zamanda aracın yaşı da sigorta primini etkileyen faktörler arasındadır. Aracın yaşıyla birlikte artan bakım masrafları, kaza sonrası yaşanacak onarım süreçlerinin maliyetini de artırır. Böylelikle aracın yaşı ne kadar eskiyse hesaplanacak olan sigorta primi de o kadar yüksektir.

Aracın hacmi ve kilometresi

Araçların hacmen olan büyüklüğü, potansiyel bir kaza anında alacağı hasarın daha az olmasını sağlar. Bu sebeple büyük araçların sigorta primi, küçük araçların primi ile karşılaştırıldığında daha düşüktür.

Aracın mevcut kilometresi, teknik olarak o aracın ne kadar yoğun kullanıldığının en önemli göstergesidir. Aracın kilometresi arttıkça genel aksamların zarar görme ihtimali artarken, yapılması gereken bakımların sıklığı da aynı oranda artar. Aracın kilometresi ne kadar fazlaysa hesaplanacak primin miktarı da fazla olur. 

Araç sürücüsünün cinsiyeti, mesleği, yaşı ve deneyimi

Araç sürücüsünün cinsiyeti ve mesleği gereği mevcut aracının ne kadar kullanılacağı sigorta şirketleri açısından dikkate alınan bir husustur. Mesleği, yoğun araç kullanımı gerektiren araç sürücülerinin sigorta prim miktarı, daha az yoğunluk teşkil eden mesleklere göre daha yüksektir.

Aracı kullanacak sürücünün deneyimli olması sigorta prim ücretinin daha az olmasını sağlar. Ancak sürücünün deneyimli olmasına rağmen yaşının fazlaca ileri olmasının ona getireceği dezavantajlar gözetilir ve bu durum hesaplanan sigorta priminin yüksek çıkmasına neden olur. 

Araç sahibinin ehliyetinin yeni olması, onun kaza potansiyelinin deneyimli sürücülere kıyasla daha fazla olmasını sağlar. Mevcut durum gözetildiğinde yeni ehliyet sahiplerinin sigorta primi diğer sürücülere kıyasla daha fazladır.

Yaşanılan şehir ve sürücünün hasar geçmişi

Büyükşehirlerde yaşayan nüfusun fazla olması ve kullanılan araç sayısının da artması, yaşanan trafik kazalarını artırmaktadır. Sigorta şirketleri de aracın bulunduğu şehrin kaza oranlarına bakarak sigorta prim oranlarını hesaplar. Şehirde kaza oranları yüksek ise hesaplanacak olan sigorta prim miktarı daha yüksek olacaktır.

Sürücünün hasar geçmişi, sigorta priminin hesaplanmasında oldukça önemli bir husustur. Belirli yıllara ve kademelere göre belirlenen bu sistem, kazasız bir şekilde sürüş yapan sürücüleri ödüllendirmekte ve sigorta primleri hesaplanırken hasarsızlık indirimi sunmaktadır. Kaza durumunun yaşanması halinde ise belli yüzdelerde prim artışı gerçekleşir.

Araç Gruplarına göre Asgari Sigorta Teminatları

Trafik sigortası asgari teminatları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından çıkarılan yönetmeliklere göre belirlenir. 

Zorunlu trafik sigortası 2023 yılı asgari teminatları ise 21 Ekim 2021 Perşembe tarihli 31635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Otomobil Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

Maddi olarak;

 • Araç başına: 54.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 108.000 Türk lirası

Sakatlanma ve ölüm durumunda;

 • Kişi başına: 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 2.700.000 Türk lirası

Sağlık gideri olarak;

 • Kişi başına 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 2.700.000 Türk lirası

Taksi Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

Maddi olarak;

 • Araç başına: 54.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 108.000 Türk lirası

Sakatlanma ve ölüm durumunda;

 • Kişi başına: 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 2.700.000 Türk lirası

Sağlık gideri olarak;

 • Kişi başına 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 2.700.000 Türk lirası

Minibüs Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

Maddi olarak;

 • Araç başına: 54.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 108.000 Türk lirası

Sakatlanma ve ölüm durumunda;

 • Kişi başına: 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 2.700.000 Türk lirası

Sağlık gideri olarak;

 • Kişi başına 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 2.700.000 Türk lirası

Otobüs Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

Maddi olarak;

 • Araç başına: 54.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 108.000 Türk lirası

Sakatlanma ve ölüm durumunda;

 • Kişi başına: 540.000 Türk lirası

 • Sürücü dahil 18-30 koltuk bulunan otobüsler için kaza başına: 13.062.600 Türk lirası

 • Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk bulunan otobüsler için kaza başına: 20.164.140 Türk lirası

Sağlık gideri olarak;

 • Kişi başına 540.000 Türk lirası

 • Sürücü dahil 18-30 koltuk bulunan otobüsler için kaza başına: 13.062.600 Türk lirası

 • Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk bulunan otobüsler için kaza başına: : 20.164.140 Türk lirası

Kamyonet Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

 Maddi olarak;

 • Araç başına: 54.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 108.000 Türk lirası

Sakatlanma ve ölüm durumunda;

 • Kişi başına: 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 5.400.000 Türk lirası

Sağlık gideri olarak;

 • Kişi başına 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 5.400.000 Türk lirası

Kamyon Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

Maddi olarak;

 • Araç başına: 54.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 108.000 Türk lirası

Sakatlanma ve ölüm durumunda;

 • Kişi başına: 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 5.400.000 Türk lirası

Sağlık gideri olarak;

 • Kişi başına 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 5.400.000 Türk lirası

Çekici Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

Maddi olarak;

 • Araç başına: 54.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 108.000 Türk lirası

Sakatlanma ve ölüm durumunda;

 • Kişi başına: 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 5.400.000 Türk lirası

Sağlık gideri olarak;

 • Kişi başına 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 5.400.000 Türk lirası

Traktör Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

Maddi olarak;

 • Araç başına: 54.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 108.000 Türk lirası

Sakatlanma ve ölüm durumunda;

 • Kişi başına: 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 2.700.000 Türk lirası

Sağlık gideri olarak;

 • Kişi başına 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 2.700.000 Türk lirası

Motosiklet ve Yük Motosikleti Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

Maddi olarak;

 • Araç başına: 54.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 108.000 Türk lirası

Sakatlanma ve ölüm durumunda;

 • Kişi başına: 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 1.620.000 Türk lirası

Sağlık gideri olarak;

 • Kişi başına 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 1.620.000 Türk lirası

Tanker Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

Maddi olarak;

 • Araç başına: 54.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 108.000 Türk lirası

Sakatlanma ve ölüm durumunda;

 • Kişi başına: 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 1.620.000 Türk lirası

Sağlık gideri olarak;

 • Kişi başına 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 1.620.000 Türk lirası

Özel Amaçlı Taşıtlar Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

Maddi olarak;

 • Araç başına: 54.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 108.000 Türk lirası

Sakatlanma ve ölüm durumunda;

 • Kişi başına: 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 1.620.000 Türk lirası

Sağlık gideri olarak;

 • Kişi başına 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 1.620.000 Türk lirası

Tarım Makinesi Zorunlu Trafik Sigortası 2023 Yılı Asgari Teminatları

Maddi olarak;

 • Araç başına: 54.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 108.000 Türk lirası

Sakatlanma ve ölüm durumunda;

 • Kişi başına: 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 1.620.000 Türk lirası

Sağlık gideri olarak;

 • Kişi başına 540.000 Türk lirası

 • Kaza başına: 1.620.000 Türk lirası

Mevcut yönetmelik gereği 2023 yılı zorunlu trafik sigortası teminatları bu şekilde belirlenmiştir. Yönetmelik aynı zamanda araç dışında kalmış olan yukarıda bahse konu olmamış maddi varlıklara ilişkin teminat tutarının kaza başına maddi teminat tutarına eşit olduğunu belirtir.

Siz de evinizde otururken sigortaladim.com üzerinden 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırarak konforlu ve güvenilir bir şekilde zorunlu trafik sigortanızı yaptırabilirsiniz. Üstelik sigortaladim.com’dan trafik sigortası teklifi alarak size özel sunulan kampanyalardan da yararlanabilirsiniz.

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Konut Poliçesinde Elektronik Cihaz Hasarı Oluştuğunda Ne Yapılmalıdır?
Kasko Yurt Dışı Teminatı Nedir?
Mini Onarım Teminatı Nedir ve Avantajları Nelerdir?
Deprem Hasarı İhbarı Ve Tazminat Ödeme Süreleri
Aracıma Vurup Kaçtılar Ne Yapmalıyım?
Konut Poliçesi Kapsamında Hasar Oluştuğunda Ne Yapılmalıdır?

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam