18 Ekim 2021 / Pazartesi Sigortaladım Editörü

Depreme Dayanıklı Bina Hangi Şartları Taşır?

Günümüzde oldukça sık rastlanan doğal afetlerin sebebi, bulunulan bölgede fay hatlarının yoğun olmasıdır. Yoğun fay hatları ile birlikte ülkemizde genel olarak pek çok deprem meydana gelmiş ve tekrar gelme riski de oldukça yüksektir. Deprem riskinin ortadan yok edilmesi ne yazık ki mümkün değildir. Ancak depreme dayanıklı bina oluşturmak ve depreme karşı tedbir almak bizim elimizdedir. Bununla birlikte depreme dayanıklı yapılar oluşturmak temel bir girişim olabilmektedir. İnsanların bulundukları ve barındıkları konutların depreme dayanıklı bir yapıda hazırlanması gerekmektedir. Eski binaların bu doğrultuda geliştirilmesi ve aynı şekilde yeni binalarında depreme dayanıklı bina tasarımı olması açısından tüm şartları taşıması oldukça önemlidir. Günümüzde deprem riskini ortadan kaldırmak amacıyla pek çok farklı yöntem tercih edilmektedir.

Depreme Dayanıklı Bina Nasıl Olmalıdır?

Konutların özel yapı ve tasarımlarına bağlı olarak iç materyallerinde dayanıklı malzemeler tercih edilmelidir. Tüm bu faktörlerden önce olması gereken bulununlan bölgede fay hattı tespiti yapılmasıdır. Fay hatlarının geçiş yolu ve ilerleme şekline bağlı olarak kurulmak ve yeniden yapılandırılmak istenen konutlar, bulunan fay hattından olabildiğince uzakta hazrılanması önerilmketdir. Genel itibari ile deprem yönetmeliğine uygun bina sağlam zemin üzerine yapılandırma sağlanmakta bununla birlikte depreme karşı dirençli bir zemin üzerine konulması oldukça büyük önem taşımaktadır.

Deprem riskinin en aza indirilmesi ile hedeflenen bu binalarda, su yalıtımı ve dayanıklılık büyük fayda sağlayacaktır. Depreme dayanıklı bina temelleri sağlam olan bir binanın yıkılması kolay olmayacak ve uzun ömürlü kullanım imkanı oluşturulacaktır. Dayanıklı bir binanın olmazsa olmazlarından bir tanesi de binanın kolonudur. Kolonlar ne kadar sağlam ve dayanıklı olursa bina yıkıma karşı o kadar direnç gösterir. Bir binayı ayakta tutan kolondur ve bina yapımında tercih edilen malzemelerin kalitesi bu bakımdan oldukça önem taşımaktadır. Kolon üzerine doğru bir şekilde yerleştirilen diğer malzemeler, binanın ayakta kalmasına destek oluşturacaktır. yapılandırılmış binaların zemini, suya dayanıklılığı ve içeriğinden kullanılan kalirteli malzemeleri ile güvenli yaşam alnları oluşturulmaktadır.

Depreme Dayanıklı Bina Nasıl Anlaşılır?

Günümüzde tercih edilen farklı yöntem ve teknikler sayesinde deprem bölgeleri tespit edilebilmektedir. Bununla birlikte depreme karşı pek çok farklı önlem alınmaktadır. Deprem riski ne yazık ki ortadan kaldırılamamaktadır. Ancak depreme karşı dayanıklı yapılar oluşturularak hasar görme riski en aza indirilebilir. Peki depreme dayanıklı bir bina nasıl anlaşılır? Özel yapıları ve kaliteli malzemeler ile hazırlanmış binalar, zamanla kalitesini gün yüzüne çıkarmaktadır. Çok eski yapılarda olan binaların artık zamanda kullanılan malzemelerinin çürümesi ve yenilenmesi gerekmekte olup depreme karşı direnci bulunmamaktadır.

Eski binalar, kalitesi düşük olan binalar ve depreme karşı dayanıksız olan binaların anlaşılması için son teknoloji ile birlikte geliştirilmiş bazı cihazlar ve depreme dayanıklı bina testi bulunmaktadır. Bu özel test etme araçları sayesinde bir binanın ve zeminin deprem riskine karşı ne kadar dayanıklı olduğu anlaşılmaktadır. Depreme karşı dayanıklı olan binalarda maddi hasar ve can kaybı en aza indirilmektedir. Deprem esnasında oluşan hasarın en aza indirilmesi açısından bu testler kullanım sağlamaktadır. İnsan hayatını korumaya almak ve oluşabilecek risklere karşı üst düzey kalite sağlamak açısından farklı uygulamalar ile tedbir almak oldukça önemlidir. Bir binanın depreme karşı dayanıklı olması, insanların hayatlarını korurken aynı zamanda da deprem esnasında oluşabilecek hasar ve yıkımları olabildiğince azaltmaktadır.

Depreme Karşı Dayanıklı Binaların Özellikleri Nelerdir?

Günden güne değişen teknoloji ile birlikte he bilinçli insanlar hem de depreme karşı daha dayanıklı yapılar oluşturulmaktadır. Depreme karşı dayanıklılık gösteren binaların belirli özellikleri bulunmaktadır. Depreme dayanıklı binada aşağıdaki etkenlere dikkat edilir.

Fay hattı: Bulunan zeminin fay hattından olabildiğince uzağına yapılandırılan bir konut olması binanın depreme direnç göstermesini sağlar. Binaların yapıldığı zeminin depreme karşı direnç göstermesi, doğal afetlerin oluşması sırasında riski düşürür. Azalan risk sayesinde deprem esnasında az hasar oluşmasına yardımcı olur. Binanın yaşı: Binanın kaç yılında yapıldığı ile binanın yaşı ortaya çıkmaktadır. Kaç senedir kullanım sağlanan binanın dayanıklılığı yaşı ile ölçülmektedir. Konut yapımında tercih edilen malzemelerin belirli bir ömrü bulunmaktadır. Bunlar arasında ömrü tükenen malzemeler, deprem esnasında büyük hasar oluşmasına sebep olacaktır. Zemin şekli: Binaların ve konutların oluşturulduğu zeminin şekli de büyük önem taşımaktadır. Engebeli alanlara kurulan binaların yıkılma riski diğerlerine göre daha yüksek iken düz ve sert alanlara kurulan binalar, uzun ömürlü kullanım oluşturmaktadır. Bununla birlikte altı zemini su ile dolu olan konutların yıkılma riski oldukça fazladır. Zemin kalitesi bina yapılandırılmasında çok önemlidir. Kolon durumu: Yapılandırılan bina üzerinde kullanılan kiriş ve kolonların doğru bir teknik ile tasarlanması oldukça önemlidir. Doğru ve dengeli bir şekilde yapılan kolonların binayı ayakta tutması gözetilmektedir. Kolonları iyi olmayan binalarda bu tarz durumlar ile kaşılaşılmakta bununla birlikte dayanıklılığı anlaşılmaktadır. Tedbir amacıyla binalar üzerinde dayanıklılık testi yaptırılması gerekmektedir. Bina projesine uyum: Bina yapılandırılmadan önce hazırlanan depreme dayanıklı bina projeleri içinde bulunan tüm kurallara uyum sağlamalıdır. Proje de bulunmayan hiçbir durumla karşılaşılmamalı ve bu sayede güvenlik önlemleri alınmalıdır. Nem durumu: Yapılandırılan binanın nem ve suya karşı dayanıklılığına dikakt eilmeilidr. Suya dayanıklı yapıların genel olarak depreme karşı daha dirençli olduğu görülmektedir.

Depreme Dayanıklı Bina Testi Nasıl Yapılır?

Özel yapı ve kalitesi ile deprem esnasında ortaya çıkan hasarın en aza indirilmiş olması dikkat çekmektedir. Hayatını güvence altına almak ve bu tarz doğal afetler sonucunda kendini korumak amacıyla bulunulan konum üzerinde dayanıklılık testi yaptırmak oldukça önemlidir. Bina dayanıklılığı kullanım esnasında ve belirli dış görünüş ile anlaşılmaktadır. Depreme dayanıklı bina ölçümü ile daha dirençli olduğu yapılar farklı testler ile anlaşılmaktadır. Bu dayanıklılığı ölçmek için farklı analiz testleri yaptırmak ve binanın kalitesini anlamak gerekmektedir. Bina üzerinde bulunan malzemelerin dayanıklılığı, kolok kalitesi ve ömrü bununla birlikte binanın süresi bu analizler sonucunda depreme ne kadar dirençli olduğunu gözler önüne sermektedir.

Çevre ve şehircilik il müdürlükleri, belediyeler, kaymakamlar ve bazı özel firmalar tarafından gerçekleştirilen bu analizler, özel yöntemler ile görevlendirilen uzmanlar aracılığı ile oluşturulmaktadır. Depreme dayanıklı bina sistemleri ile birbirinden farklı pek çok uygulama yapılmakta ve bina durumu, fay hattına yakınlığı konumu ve zeminine bağlı olarak tüm koşullarda incelenir. Tüm bunların yanı sıra binanın daha öncesinde kaydı olan bir deprem durumuna bakılır. Son olarak da bina üzerinden örnek bir parça alınır ve test yapılır. Bun test ve analiz sonucuna bağlı olarak binanın dayanıklılığı ölçülmektedir.

İLGİLİ BLOG YAZILARI