MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
Trafik Sigortasında Bakıcı ve Bakım Gideri
30 Aralık 2021 / Perşembe Sigortaladım Editörü

Trafik Sigortasında Bakıcı ve Bakım Gideri

Araç sahibi olanların yaptıkları ilk işlem genellikle trafik sigortası poliçesi satın almak oluyor. Zira trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması kanunlar tarafından yasaklanıyor. Zorunlu trafik sigortalarını tüm sigorta şirketleri aynı teminatlarla düzenliyor. Ortak maddeler poliçelerin ana hatlarını net bir şekilde oluşturuyor. Bununla birlikte sigorta şirketleri müşterilerine ek teminatlar sunabiliyor. Zorunlu trafik sigortası temel prensibi karşı tarafa verilen zararın karşılanması üzerine kuruluyor. Karşı tarafa verilen zarar, kusur oranı dikkate alınarak teminat altına alınıyor.

Bakıcı Gideri Tazminatı Hakkı 

Trafik sigortalarında yer alan teminatlar dört ana başlık altında toplanıyor. Maddi zararlar teminatı kazalar sonucu oluşan maddi hasarları karşılarken, sağlık giderleri teminatı yaralanmalı kazalarda sağlık giderleri konusunda güvence veriyor. Sürekli sakatlık teminatı beden bütünlüğünün bozulması durumunda ödeniyor. Destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı ise bir kaza sonucu hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına veriliyor.

Sağlık giderleri teminatı kaza anından itibaren başlıyor. Eğer mağdur kişi beden bütünlüğünü kaybettiyse sakatlık raporu alana dek geçen tedavi süresince bakıcıya ihtiyaç duyması durumunda bakıcı masrafları da sağlık gideri teminatı içerisinden karşılanıyor. Tedavi giderleri ve kaza sebebiyle çalışamama nedeniyle oluşan maddi kayıplar da sağlık gideri teminatı kapsamında yer alarak karşılanıyor. Poliçede üçüncü şahısların ölümüne, yaralanmasına, sakatlanmasına sebebiyet verilmesi halinde genel şartlarda belirlenmiş tazminatlara ilişkin taleplerde bulunulabiliyor. Sağlık giderleri teminatı, üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla beden bütünlüğünü kaybetmiş kişilerin eski haline dönmesini sağlayabilmek için protez organ bedellerini de karşılıyor. Tüm tedavi masraflarını içeren bu teminat dahilinde bakıcı giderleri de bulunuyor. 

Sürekli Sakatlık Durumunda Oluşan Bakım GiderleriSürekli sakatlık teminatı üçüncü kişinin geri dönülemez, iyileşemez şekilde hayat boyu sakat kalması durumunda veriliyor. Uğradığı ve uğrayacağı maddi zararlar da bu şekilde karşılanıyor. Genel şartlarda yer alan esaslara göre zarara uğrayan kişinin yaşına, mesleğine, aylık kazancına bakılarak tazminat hakkı belirleniyor. Kazada yaralanan kişinin sürekli sakatlık durumu oluşması halinde sakatlık oranının raporla belirlenmesi gerekiyor. Bu oran belirlendikten sonra ortaya bakıcı ve bakım giderleri çıkabiliyor. İşte bu giderler bakıcı tazminat hakkı oluşturuyor ve limitleri teminatla sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlık teminatı kapsamında değerlendirilerek bakıcı gideri talebi karşılanıyor. Buna rağmen mağdurların yasal yollara başvurma hakları da bulunuyor. 

Uzun yıllar boyunca tartışma konusu olan bakıcı tazminat hakkının birçok davaya konu olduğu görülüyor. 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile uygulamada çıkan birçok problemin ve anlaşmazlığın ortadan kalktığı dikkat çekiyor. Konuyla ilgili hukuki davaların sayısında ortaya çıkan azalma bu durumu kanıtlıyor.

Bakıcı ve Bakım Gideri Poliçe Limitlerinin Üzerine Çıkabiliyor 

Bakım gideri talebi sağlık giderleri içinde önemli bir yer tutabiliyor. Özel bakım gerektiren sağlık problemlerinde bir uzmandan yardım alınması gerekebiliyor. Bununla birlikte özel tıbbi cihazların sürekli kullanımı söz konusu olduğunda profesyonel desteğe ihtiyaç duyulabiliyor. Bakıcı ihtiyacı profesyonel bakım gerektiren durumların dışında da gerekebiliyor. Kaza sonucunda bakıcı gideri talebi mevcutsa, bu taleplerin zorunlu trafik sigortası kapsamında değerlendirilmesi için gerekli başvuruların eksiksiz yapılması gerekiyor. 

Trafik kazaları sebebiyle yaralanan kişilerin sağlık hizmet bedelleri sağlık güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın resmi ve özel sağlık kuruluşları tarafından karşılanıyor. Zorunlu trafik sigortası sağlık giderleri teminatı poliçe limitleri ile sınırlı olduğu için bakım masraflarının uzun süre alması veya ömür boyu sürecek olması gibi durumlarda sigorta poliçesi limitleri yetersiz kalabiliyor. Bu tür durumlarda yargıya başvurma hakkı bulunuyor. Elbette yapılan harcamaların kanıtlanması, bakım harcamalarına sebep olan durumun ve bakıcı mecburiyetinin doktorların verdiği raporlarla kanıtlanması gerekiyor.

İLGİLİ BLOG YAZILARI