MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
Sağlık Sigortası Fiyatını Neler Belirler?
30 Aralık 2021 / Perşembe Sigortaladım Editörü

Sağlık Sigortası Fiyatını Neler Belirler?

Sağlık sigortası, sigortalının hastalanması veya kaza geçirmesi durumunda meydana gelebilecek sağlık giderlerinin karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir sigorta türüdür. Sigorta poliçesinde belirlenen limitler ve koşullar dahilinde, yine sigorta poliçesinde belirtilen risklere karşı sigortalıyı korur. Bir insanın en değerli varlığının sağlığı olduğu düşünüldüğünde, sağlık sigortası da bir kişinin yaptığı en kıymetli yatırımların başında gelmektedir. Kuşkusuz bu kadar mühim bir konuda karar verirken, en doğru sağlık sigortasını seçmek büyük önem taşımaktadır. 

Günümüzde, insanların hangi sağlık sigortasını seçeceklerine karar verirken göz önünde bulundurdukları en önemli etkenlerin başında, özel sağlık sigortası fiyatları gelmektedir. Bu yüzden, sağlık sigortası fiyatını belirleyen özellikler hakkında bilgi sahibi olmak, sağlıklı bir tercih yapabilmek adına kişiye fayda sağlamaktadır. Sigorta primlerini belirleyen etmenleri doğru anlayabilmek için ise, sigorta ilk yapılırken primi belirleyen özellikler ile sigorta yenilemelerinde primi belirleyen özellikleri ayrı ayrı incelemek daha doğru olacaktır.

İlk Defa Sağlık Sigortası Yapılırken Primi Belirleyen Etkenler

Sigorta şirketleri, sigortalı adayının tamamen sağlıklı olduğu varsayılan durumlarda talep edecekleri primler için, her yaş grubu ve her cinsiyete özel prim miktarlarının yer aldığı bir tablo hazırlarlar. Medikal enflasyon, Türk Tabipler Birliği tarafından belirlenen asgari ücret tarifesindeki değişim, özel hastane ve ilaç fiyatlarındaki değişim, ameliyatlarda faydalanılan malzemelerin fiyatlarındaki değişim gibi birçok faktörü göz önüne alan sigorta şirketleri, prim tablolarında her sene güncellemeye giderler.  İlk defa sağlık sigortası yaptırmak isteyen bir kişi, o yıla ait prim tablosundan, kendi yaşı ve cinsiyetinin karşısında yazan prim miktarını öğrenebilir. 

Prim miktarlarını etkileyen bir başka önemli faktör ise sigorta poliçesinde yer alan özel şartlardır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği sağlık sigortası genel şartları, bütün sigorta poliçelerini kapsamaktadır. Sigorta şirketinden sigorta şirketine veya poliçeden poliçeye farklılık göstermez. Öte yandan sigorta poliçelerinde yer alan özel şartlar, poliçeden poliçeye farklılık gösterebilir ve bu farklılıklar özel sağlık sigortası fiyatları üzerinde belirleyici olan etmenlerden biridir. 

Örneğin, özel şartlar arasında sigortalıya daha yüksek limitler sunan bir poliçe için ödenmesi gereken prim, daha düşük limitli poliçelere ödenecek primden daha yüksek olacaktır. Yine aynı mantıkla, sadece ayakta tedaviyi kapsayan bir özel sağlık sigortası, diğer bütün şartların aynı olması durumunda, yatarak tedavi ücretlerini de teminat altına alan bir özel sağlık sigortasından daha düşük primlere sahip olacaktır.

Sağlık Sigortası Yenilemelerinde Primi Belirleyen Özellikler

Özel sağlık sigortalarının yenileme dönemi geldiğinde, yeni dönemde ödenecek primleri belirleyecek başka faktörler de devreye girmektedir. Bu faktörler neticesinde ödenecek prim azalabileceği gibi, sigortalı kişi bir sonraki dönem daha yüksek prim ödemek durumunda da kalabilmektedir.

Sigorta yenilemelerinde yeni dönem primini belirleyen faktörlerin başında hasar/prim oranı gelmektedir. Bu, bir önceki sigortalılık döneminde, sigortalının poliçeden karşılanan sağlık harcamalarının, o dönemde ödediği prim miktarına oranıdır. Bazı sigorta şirketleri, hasar/prim oranının daha önce belirlenen orandan düşük kalması durumunda, sigorta primlerinde yeni dönemde bir indirime gidebilmektedir. Öte yandan bu oranın yüksek çıkması halinde primlerde artış talep edilmesi de ihtimal dahilindedir. Sigortalı kişiler, sağlık sigortası sorgulaması yaptıklarında, yatırdıkları prim tutarlarını ve yapılan sağlık harcamalarını görebilmekte, bu sayede hasar/prim oranı hakkında fikir sahibi olabilmektedir.

Sigorta yenilemelerinde primi etkileyen bir başka faktör ise hastalık ek primidir. Poliçenin yenilenme aşamasında sigortalıyı yeniden bir tıbbi değerlendirmeye tabi tutan sigorta şirketi, poliçe döneminde ortaya çıkmış yeni bir rahatsızlık tespit edilmesi durumunda, yeni dönem için ek prim talep edebilir. Bu durumda, ödenen ek prim sayesinde, bu rahatsızlıktan kaynaklı harcamalar da teminat altına alınmış olur. Öte yandan sigorta şirketi, daha önceden poliçede belirtilen özel şartlar arasında belirtilmesi halinde, ek prim talep etmek yerine bu yeni rahatsızlığı poliçe kapsamı dışında bırakma yoluna da gidebilir.

İLGİLİ BLOG YAZILARI