Whatsapp ikon Whatsapp'dan yaz
blog blog

Sağlık Sigortalarında KVKK'nın Önemi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

29 Mart 2023
Yazar: Ahmet Nihat Gürsoy
Ahmet Nihat Gürsoy, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama bölümünde tamamladı.
Profesyonel iş hayatına 2004 yılında bankacılık sektöründe başlayan Ahmet Nihat Gürsoy, 2005 yılında sigorta sektörüne geçiş yaparak 2015 yılına kadar çeşitli şirketlerin bankasürans ve iş ortaklıkları kanallarının yöneticiliğini yaptı. 
2015 yılında sigortaladım.com’un kuruluşunda yer alan Ahmet Nihat Gürsoy, sigortaladım.com bünyesinde Satış ve Operasyon Direktörü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
 

Sağlık sigortası poliçeleri kişisel veya kişilere özel olarak düzenlendiği için bazı şahsi bilgileri sigorta şirketine teslim etmeniz gerekir. Bunlar; kişiye özel olan ve yalnızca sigortanın doğru şekilde oluşturulması için gerekli olan bilgilerdir. Bazı durumlarda bilgilerinizi sigorta şirketinize iletirken çekingen davranabilirsiniz. Ancak güvenilir ve referansları bulunan sistemlere güvenmeniz ve KVKK metnini onaylamanız gerektiğini unutmamalısınız.

Kişisel verilerin ikinci bir kişi veya kurumun eline geçmemesi için bazı durumlarda çok dikkatli olmanız gerekir. Bireylerin kişisel verilerinin, ilgili kanun maddelerinde belirtilen yönetmeliğe göre korunuyor ve gelecekte de korunacak olması, bilgileri talep eden firma açısından güven unsuru teşkil eder. Bu sebeple sağlık sigortası da dahil olmak üzere diğer bütün sigortalama işlemlerinizi yaptırırken KVKK’ya dikkat etmeniz gerekir. 

KVKK Nedir?

KVKK, açılımı itibari ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelir. 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bireylerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin genel yükümlülükleri içerir.  

Bazı kayıtlar ve hesaplar oluşturulurken kişisel verilerin bir kısmını paylaşmanız beklenir. Sağlık sigortaları açısından bu durum ele alındığında, size en uygun olan sigorta poliçesinin hazırlanabilmesi için sigorta şirketleri sizden kişisel verilerinizi talep eder. 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin taahhütname bireylerden talep edilerek onay alınması durumunda karşılıklı olarak yükümlülük altına girilir. İmzayı alan gerçek veya tüzel kişi, kişisel verileri koruyacağına dair söz verirken; kişisel verilerini paylaşan birey ise bu paylaşımının kendi rızası dahilinde gerçekleştiğine dair beyan vermiş olur. Bu durumda da her iki taraf kendi sınırlarını koruyarak hareket eder ve resmi bir şekilde faaliyetlerini yürütebilir. 

Açık Rıza Nedir?

Açık rıza; belirli bir konu ile alakalı olarak ikinci kişilere verilen bilgilerin, kişinin kendi rızası dahilinde olduğunu kanıtlayan metindir. Açık rıza metnini okuyarak imzalayan kişi, gerekli yükümlülükleri kanun kapsamında kabul etmiş olur. 

Kişi, kendine özgü ve özel olan verileri bir başka kurum veya kuruluşa teslim edeceği esnada kişisel verileri korunmasına ilişkin taahhütname ile açık rıza metnini elektronik olarak imzalamalı, onaylamalı veya ıslak imzalı olarak imzalamalıdır. 

Açık rıza metninin belirli bir kişiye özgü olması gerekir. Kişi bir yakını adına, bazı durumlar hariç, açık rıza metni onaylayamaz. Açık rıza metni tamamen özgür irade ile onaylanmalı veya imzalanmalıdır. Açık rıza metninde gerekli bilgilendirmelerin karşı tarafa yapılması ve durumun getirmiş olduğu sebeplere detaylı ve etraflıca değinilmesi gerekir.  

Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında KVKK ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özel ve tamamlayıcı sağlık sigorta poliçelerini hazırlanırken temel bilgilerin talebine ek olarak hastalıklarınıza göre sigorta tahsisi gerçekleşeceğinden dolayı daha detaylı ve derin bilgiler talep edilebilir. 

Sağlık verileri diğer kişisel verilere göre çok daha hassas ve özel bilgileri içerir. Bu sebeple 21 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik konuya ilişkin olarak yürürlüğe girmiş ve hassas nitelikte olan sağlık verilerilerinin işlenmesi ile ilgili yaptırımlar ve yükümlülükler düzenlenmiştir. 

Sigorta şirketleri ile hassas bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi paylaşırken dikkat etmeniz gereken bazı detaylar bulunur. Sağlık verilerinizin hassas veri niteliğinde olduğunu ve kural olarak sağlık verilerinin işlenmesinin yasak olduğunu unutmamalısınız. Ancak sağlık verilerinin işlenmesi ile ilgili istisna açık rıza metnidir. Sigorta poliçeniz hazırlanırken yalnızca açık rıza metni imzalamanız halinde sağlık verileriniz işlenecektir.  

İlgili kanuna göre; özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırken sigorta şirketine verdiğiniz bilgiler özel nitelikli kişisel veri niteliği taşır ve poliçede yer alan bilgiler yalnızca sigortalının verdiği açık rıza ile işlenebilir. 

Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında poliçenin geçerliliğinin sağlanması için kimlik verisi, iletişim verisi, finansal veri, özel nitelikli kişisel veri, çalışma verisi, görsel ve işitsel veriler sigorta şirketi tarafından sizden istenecek bilgilerdir. Ancak kişisel verileriniz kanunda belirtildiği şekilde koruma altına alınır ve sağlık hizmeti sunucularının yaptırımları da yine aynı kanun ile düzenlenir. 

Sigortaladim.com’un güvenilir ortaklık yapısı ve güvenli ödeme sistemi ile sağlık sigortalarınız için güvenle teklif alabilirsiniz. Özel sağlık sigortası teklifi almak için hemen sigortaladim.com’a gelin, Türkiye’nin önde gelen 20’den fazla sigorta şirketinden aynı anda teklif alın, poliçenizi online olarak güvenle satın alın.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Al

Hemen Teklif Al
Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al

Hemen Teklif Al

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Yeniden Değerleme Oranı 2024
Konut Sigortası Hasar Tespit Tutanağı Nasıl Hesaplanır?
Konut Sigortası Hasar Tespiti Nasıl Hesaplanır?
Lityum İyon Pil Hakkında Bütün Bilgiler
Trafik Sigortasında Bakıcı ve Bakım Gideri
Araç Değer Kaybı Hesaplama Kriterleri Nelerdir? Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam