MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi
30 Aralık 2021 / Perşembe Sigortaladım Editörü

Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi

Sağlık, bir insanın hayatındaki en değerli varlıkların başında geldiği için bu konuda yapılan yatırım ve birikimler de çok kıymetlidir. Hastalık ya da kaza gibi durumlarda meydana gelecek hasarların karşılanmasını sağlayan özel sağlık sigortası da bir insanın sağlığı için yapacağı en önemli yatırımlardan biridir. Ödediği primler, sigortalıyı ileride başına gelebilecek hastalık ya da kazalarda yüklü masraflar ödemek zorunda kalmaktan kurtarır. Bu yüzden özel sağlık sigortası, aynı zamanda kârlı bir yatırımdır.

Ne var ki maddi koşullar, yüksek miktarlarda sağlık sigortası borcuna girmek istemeyen insanların bu imkandan mahrum kalmasına neden olabilmektedir. Öte yandan bazı kişiler, yine maddi gerekçeler yüzünden düşük teminatları bulunan özel sağlık sigortası poliçelerine razı olmak durumunda kalmaktadırlar. Oysa özel sağlık sigortası sisteminde, ödenecek primlerin daha düşük olmasını sağlayan bazı indirimler yer almaktadır. Bu indirimlerin hangi koşullarda devreye girdiğini ve nasıl uygulandığını bilmek büyük önem taşımaktadır.

Primlerin düşmesini sağlayan bu indirim kalemleri sayesinde bütçesi özel sağlık sigortası yaptırmaya yetmeyen bir kişi sigorta sahibi olabilmektedir. Ayrıca bu indirimlerin de hesaba katılmasıyla kişiler başta düşündükleri şartlardan daha iyi koşullarda poliçelere imza atabilmektedirler.  Bu noktada, sigortalıya avantaj sağlayan indirim kalemlerinin başında vergi indirimi gelmektedir.

Özel sağlık sigortası vergi indirimi nedir?

Özel sağlık sigortası vergi indirimi, özel sağlık sigortası yaptıran kişilerin ödedikleri sigorta primlerini vergiden düşebilmelerine imkan tanıyan ve kaynağını ilgili yasadan alan bir düzenlemedir. Tıpkı Bireysel Emeklilik Sistemi’nde uygulanan yüzde 25’lik vergi indirimi gibi özel sağlık sigortasında uygulanan vergi indirimiyle de sisteme daha fazla kişinin dahil olabilmesi amaçlanmaktadır.

Özel sağlık sigortalarında 1 Ocak 2013’ten önce yüzde 5 olan vergi indirimi oranı, söz konusu tarihte yüzde 15’e yükseltilmiştir. Yani bir kişi, özel sağlık sigortası primlerini brüt gelirinin yüzde 15’ini geçmemesi kaydıyla vergiden düşebilir. Böylece özel sağlık sigortası sorgulaması yapan kişiler, karşılarına çıkan primlerin kendilerine maliyetlerinin vergi indirimi sayesinde görünenden daha düşük olacağının bilincinde olurlar. Bu durum da insanların özel sağlık sigortasına gösterdikleri rağbetin artmasına olumlu etki etmektedir.

Özel sağlık sigortası vergi indiriminin nasıl işlediğinin daha iyi anlaşılması için şöyle bir somut örnek verilebilir: Örneğin aylık brüt geliri 3 bin TL olan kişi, bu miktarın yüzde 15’i olan 450 TL’ye kadarki bir miktarda vergi indirimi kullanabilecektir. Yani bu kişinin ödediği sigorta primi 450 TL veya daha düşükse primin tamamını vergiden muaf tutabilecektir. Ödediği sigorta priminin 450 TL’den yüksek olması halinde ise primin sadece 450 TL’lik kısmını vergiden muaf tutması mümkün olacaktır. 

Öte yandan bir yıl içindeki toplam vergi indirimi tutarı yıllık brüt asgari ücreti aşamamaktadır. Yani aylık brüt geliri 20 bin lira olan bir kişi, bunun yüzde 15’ine denk düşen 3 bin liralık bir prim ödese bile bu primin tamamı için vergi indirimi alamayacaktır. 

Vergi indiriminden kimler faydalanabilir?

Bir gelire sahip olan ve merkezi yurt içinde bulunan bir sigorta şirketinden sağlık sigortası almış olan herkes özel sağlık sigortası vergi indiriminden faydalanabilir. 

Kişinin ücretli çalışan olup olmaması vergi indiriminden yararlanmasına engel değildir. Fakat indirimden faydalanabilmesi için izlenmesi gereken yöntem üzerinde belirleyicidir. Ücretli çalışan kişilerin, poliçe ödemesi yaptıklarına dair kredi kartı ekstresi ya da tahsilat makbuzu gibi bir belgeyi poliçelerinin bir örneğiyle beraber şirketlerinin muhasebeyle ilgilenen birimine iletmeleri gerekmektedir. Gelirlerini beyanname ile bildirmeye mecbur olan mükellefler ise ödedikleri primleri o yıla ait matrahta gösterirler.

Bir kişi, kendisi için ödediği sigorta primlerinin yanı sıra eşi veya küçük çocuğu (Okuyorsa 25, okumuyorsa 18 yaşa kadar) adına ödediği özel sağlık sigortası primleri için de vergi indirimi alabilmektedir.  

İLGİLİ BLOG YAZILARI