MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
Hayat Sigortası Türleri Nelerdir?
29 Aralık 2021 / Çarşamba Sigortaladım Editörü

Hayat Sigortası Türleri Nelerdir?

Sigorta, maddi olarak ölçülebilen riskler gerçekleştiğinde, oluşan hasarı karşılamak amacıyla yapılan bir güvence olarak tanımlanır. Sigorta çeşitleri en genel olarak hayat sigortaları ve hayat dışı sigortalar olmak üzere ikiye ayrılır. Hayat sigortası, sigortalının ölümü halinde yakınlarının, sakatlık durumunda ise sigortalının yaşam standartlarını korur. Hayat sigortası yaptıran kişi yaşamı boyunca karşısına çıkabilecek tehlikelere karşı kendini korumaya alır. Hayat sigortası ile aynı zamanda yaşlılığınızı da garanti altına alabilirsiniz. Vefatınız durumunda sevdiklerinizin hayatlarına devam edebilmesi için gerekli finansı sağlayabilirsiniz.

Hayat sigortası aynı zamanda yüksek bedelli tedavi tutarlarını da düşük prim ödemeleri ile sağlar. Kişinin 18 -65 yaş arasında olması, hayat sigortasının en temel şartıdır. Sigorta şirketine ödenen belirli bir prim karşılığında, kişi kendini güvence altına alır. Ayrıca hayat sigortası ile tasarruf yapmanızda mümkündür. Hayat sigortalarının bir diğer amacı ise kişinin emekli olduğunda yaşam standardının düşmesini engellemektir. Emekli olan sigortalı birikimlerini aylık olarak da kullanabilir.

Hayat Sigortası Türleri Nelerdir?

Hayat sigortası için ayıracağınız düşük miktardaki ödemeler, yıllar boyu birikerek refah seviyenizi ve yaşam kalitesini arttırır. Sigortaya yapılan ödemeler sigorta şirketi tarafından bir fonda toplanır. Herhangi bir hastalık, kaza ya da ölüm anında sigortalının tüm masrafları bu fondan sağlanır. Ülkelere göre farklılık gösteren hayat sigortası, tasarruf yapmayı düşünen ve olası risklere karşı kendini güvence altına almak isteyen herkes tarafından yaptırılabilir. Ancak bazı sigorta teminatı türlerinde sağlıklı olma koşulu aranabilir. Hayat sigortası yaptırıldığında kaza sonucu ölüm, hayatta kalma, tam ya da kısmi sakatlık gibi teminatlara sahip olunabilir.

Sigortalının sahip olmak istediği güvenceler seçtikleri ürün ve sözleşme türüne göre değişiklik gösterir. Hayat sigortası ürünlerini seçerken ihtiyaca yönelik olması büyük önem taşır. Amaç tasarruf yapmak ise yalnızca tasarruf sağlayan hayat sigortaları tercih edilmelidir. Beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldığınızda kendinizi ve sevdiklerinizin hayat standartlarını korumak için koruyucu risk güvencesi içeren hayat sigortalarını seçmelisiniz. Hem birikim yapmak hem de hayatınızı güvence altına almak istiyorsanız her iki durumu da güvence altına alan hayat sigortasını seçebilirsiniz.

Türkiye’de Uygulanan Hayat Sigortası Çeşitleri:

Ölüm Hali Sigortası

Sigortalı ölüm hali sigortası yaptırarak, yaşamını kaybettiğinde mirasçılarına ya da sigorta sözleşmesinde belirttiği kişilere birikmiş tazminat ödemesi yapılmasını sağlayabilir.

Grup Hayat Sigortası

Aynı tüzel kişiye bağlı çalışan ve en az 10 kişiyi kapsayan grup hayat sigortası ile ölüm, kazaya bağlı ölüm ve sürekli sakatlık durumlarında sigorta bedeli üzerinden sigortalıya ya da yakınlarına tazminat ödenir.

Maluliyet Sigortası

Maluliyet sigortası yaptıran sigortalı, sigorta poliçesinde belirtilen kaza durumu sonucunda sürekli sakatlığa maruz kalırsa, sigorta bedeli üzerinden tazminat bedeli alır.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası yaptıran sigortalı beklenmeyen ve ani kaza durumlarına karşı kendini güvence altına alır. Sağlıkla ilgili durumlar, ölüm ve kaza hallerinde sigortalıya poliçede belirlenen oranlarda tazminat ödenir.

Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası yaptıran sigortalı hayatı boyunca karşılaştığı tüm hastalık risklerine karşı kendini güvence altına alır. Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında geçerliliği olan sağlık sigortası ile sigortalının ayakta ya da yatarak olması gereken tedavi giderleri ve masrafları karşılanır.

Özel Durum Sigortası

Herhangi bir sigorta kapsamına girmeyen özel durumlar için yaptırılan özel durum sigortası, kişisel isteğe bağlı olarak yapılır. Sigorta poliçelerinde bulunmayan hastalıklar ve kaza risklerine karşı yapılan özel durum sigortası, risk grubu azlığı nedeniyle yüksek prim ödemesine sahip olabilir.

İLGİLİ BLOG YAZILARI