MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
Yıllık Hayat Sigortası Nedir?
29 Aralık 2021 / Çarşamba Sigortaladım Editörü

Yıllık Hayat Sigortası Nedir?

Hayat her zaman risklerle doludur. Gözlerinizi güne açtığınız andan itibaren hayatta kalabilmek için risklerle baş etmek zorunda kalırsınız. Sigorta yaptırarak riskleriniz azalmaz ancak hayatta karşılaşabileceğiniz kötü sürprizlere karşı hazırlıklı olursunuz. Daha uzun süreli planlar yapmanıza fırsat veren sigorta ile sevdiklerinizin de hayat standartlarını koruyabilirsiniz.

Yıllık Hayat Sigortası Nedir?

Kişinin hayatını kaybetme riskine karşı ailesini ve geride kalan yakınlarını maddi olarak korumayı amaçlayan yılık hayat sigortası, bir yıllık süreyi kapsar ve her yıl yenilenebilme özelliğine sahiptir. Yıllık hayat sigortası ile sigorta sözleşmesinde yer alan risklerden herhangi biri gerçekleşirse, sigortalının eşi, çocukları ve diğer aile bireyleri yaşam standartlarını koruyarak yaşamlarına devam edebilir.

Poliçede yer alan risk gerçekleştiğinde sigorta tazminatının ödeneceği kişi ya da kişiler menfaattar ya da lehdar olarak poliçeye yazılır. Sigortalı vefat ettiğinde poliçedeki tazminat miktarı lehdara/menfaattara ödenir. Yıllık hayat sigortası fiyatları yaşa göre farklılık gösterir. Primler sigorta uzmanları tarafından hesaplanır.

Yıllık Hayat Sigortasının Faydaları

  • Yıllık hayat sigortası ile hastalık ya da kaza sonucu oluşan fiziksel engeliniz olsa dahi yaşam kalitenizde herhangi bir değişiklik yaşamadan maddi olarak hayat standardınıza devam edebilirsiniz.
  • Vefatınız halinde geride kalan yakınlarınıza ve sevdiklerinize maddi bir destek sağlayabilirsiniz.
  • Yıllık hayat sigortası ile ödediğiniz sigorta primlerinizi vergi matrahından düşürebilirsiniz.
  • Vefatınız halinde eğitimine devam eden çocuklarınız varsa sigorta çocuklarınızın eğitim masraflarını eğitimleri tamamlanıncaya kadar karşılar.
  • Sigorta primleri aylık olarak düzenlendiğinden dolayı ekonomik olarak zorlanmanızı önler.
  • Yılık hayat sigortası poliçe kapsamında yer alan kaza ya da hastalık durumlarında tedavi masraflarını karşılar.

Yıllık Hayat Sigortası Kapsamı

Yıllık hayat sigortası poliçesi ana teminat olarak kişinin vefatını baz alır. Ancak sigortaya eklenen ek teminatlar ile kaza ve maluliyet durumlarında da sigortalıya destek sağlanır. Yıllık hayat sigortası ücretleri sigorta yaptıran kişinin mesleğine, yaşına ve risk oranına öre sigorta uzmanları tarafından önerilir. Bu nedenle yıllık hayat sigortası için ödenen primler ve teminatlar kişisel farklılık gösterir. Yıllık hayat sigortası kapsamında yer alan teminatlar:

Vefat Teminatı

Sigortanın standart ve temel teminatı olan vefat teminatı, sigortalının sigorta sürecinde vefat etmesi sonucunda, poliçede belirlenen toplam tutarın lehdarlara ödenmesini taahhüt eder. Vefat teminatı ile aileniz ve sevdikleriniz maddi açıdan bir zorluk çekmeden yaşamlarına devam eder.

Kaza Sonucu Vefat

Herhangi bir kaza sonucu oluşan ani ölümlerde ailenin geri kalanına maddi destek sağlayan kaza sonucu vefat teminatı, sevdiklerinizi koruyan bir diğer güvencedir.

 Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Maluliyet

Yıllık hayat sigortanıza ek olarak hazırlanan bu teminat ile kaza sonucu oluşan maluliyet için sigortanız tazminat öder. Sigorta şirketi tazminat ödemesini maluliyet derecesine göre belirlenen oranda yapar. Bu şekilde sigortalının bakım masrafları ve çalışmadan geçirdiği dönemden kaynaklanan maddi kayıplar da ödenir.

Hastalık Sonucu Maluliyet

Yıllık hayat sigortanıza ek olarak hazırlanan hastalık sonucu maluliyet teminatı ile geçirdiğiniz bir hastalığa bağlı olarak gelişen maluliyetiniz için tazminat ödenir. Ayrıca tedavi masrafları karşılanır ve hastalık dolayısıyla oluşan gelir kaybı da telafi edilebilir.

Kaza Sonucu Tedavi

Yıllık hayat sigortasına eklenen kaza sonucu tedavi teminatı ile yaptığınız herhangi bir kaza sonucu oluşan tedavi masraflarınız sigorta tarafından karşılanır. Poliçede belirtilen diğer masrafların yanı sıra, hastane, doktor ve ilaç masrafları bu ek teminat ile sigorta şirketi tarafından ödenir.

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat

Yıllık hayat sigortasına eklenen bu teminat ile kaza sonucu çalışılamayan her gün için belirlenen tutar, sigortalıya toplam gün sayısı kadar sigorta şirketi tarafından ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigortalı, yıllık hayat sigortasına eklenen tehlikeli hastalıklar teminatı ile poliçe süresi içinde herhangi bir nedenden dolayı oluşan kanser, böbrek yetmezliği, inme, multipl skleroz, körlük gibi hastalıklara yakalanması ya da organ nakli, açık kalp ameliyatı gibi durumlara maruz kalması halinde, belirlenen tutarda tazminatı sigorta şirketinden alır.

İLGİLİ BLOG YAZILARI