MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
30 Aralık 2021 / Perşembe Sigortaladım Editörü

Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Araştırmalar trafik kazalarının her geçen gün arttığını gösteriyor. Trafiğe çıkan araç sayısına paralel olarak kaza sayısı yükseliyor ve bu kazalar bazen çeşitli şekillerde yaralanmaya ve hatta ölüme sebep olabiliyor.Trafiğe çıkan her aracın zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekiyor. Kaskodan farklı olan bu sigorta poliçesine sahip olmayan araçlar trafiğe çıkamıyor. Yasal olarak her araç sürücüsünün trafik sigortası yaptırması yükümlülüğü bulunuyor.

Trafik Sigortası Ölüm ve Yaralanma Durumunda Tazminat Öder mi?

Bir trafik kazası sonrasında oluşan hasarı kusur oranına göre ödeyen bu sigorta ürününde, araç sahipleri karşı tarafa vereceği zararlara karşı teminat altına alınıyor. Bununla birlikte trafik sigortası sadece araç hasarlarına karşı güvence sağlamıyor, aynı zamanda kaza sonucunda ölüm veya yaralanma olması durumunda, yine kusur oranına göre tazminat ödüyor.

Trafik sigortasından ölüm ve yaralanma tazminatı almak için mevzuatı bilmek gerekiyor. Bu mevzuat trafik kazası sigorta tazminatı alma şartlarını düzenliyor. Zorunlu trafik sigortaları kişileri maddi zararlar teminatı, sağlık giderleri teminatı, sürekli sakatlık teminatı, destekten yoksun kalma teminatı olmak üzere dört ana başlık altında toplanan konularda teminat altına alıyor. Maddi zararlar teminatı konusunda hemen her araç sahibi az çok bilgi sahibiyken, yaralanmalı ve ölümlü kazalarda ortaya çıkan tazminat hakkı konusunda birçok sürücünün yeterli bilgiye sahip olmadığı görülüyor.

Trafik Sigortası Sağlık Giderleri Teminatı Nedir?

Sağlık giderleri teminatı üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla tedavi masrafları, protez ihtiyacı, organ nakli gibi tedavi masraflarını teminat altına alıyor. Kaza sebebiyle yaralanma sonucunda tedaviye başlandığı andan tedavinin sonuna dek geçen süreçte tedavi giderleriyle beraber bakıcı giderleri, kaza sebebi ile çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler de sağlık gideri teminatıyla karşılanabiliyor. Sakatlanma ve bu sakatlığın kalıcı olma durumunda ise sürekli sakatlık tazminatına hak kazanılabiliyor. Sakatlık oranının belirlenmesinde sağlık kurulu raporu dikkate alınıyor.

Kaza anında ve sonrasında gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde alınması ve ilgili mercilere sunulması gerekiyor. Hafif yaralanmalar ve düşük maluliyet oranlarında bile tazminat hakkı kazanılabiliyor. Tazminat hesaplama çeşitli kriterlere bakılarak yapılıyor. Kaza esnasındaki aylık kazanç ve yaş, tazminat miktarını etkiliyor. Kusur oranı da alınacak tazminata etki ediyor. Herhangi bir işte çalışmayan kişilerin kaza tazminatı hesaplaması asgari ücret baz alınarak yapılıyor.

Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanıyor?

Destekten yoksun kalma tazminatına ölüm tazminatı da deniyor. Ölümlü trafik kazalarında ölenin desteğinden yoksun kalanların zararlarını karşılayan bu teminat, sigorta poliçesinde yer alan esaslara dayanıyor. Ölen kişinin yakınları tarafından kazanılan tazminat hakkı hesaplamasında ise ölen kişi esas alınıyor, kriterleri ve tazminat miktarını bu kişi belirliyor.

Kaza tazminatı almak için prosedürleri yerine getirmek ve belirlenen süreler içinde başvuru yapmak gerekiyor. Doğru şekilde yapılan başvurular sonucunda başvurudan çok kısa süre sonra tazminat alınabiliyor. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda dava açma hakkı da bulunuyor. Trafik kaza tespit tutanağında yazan kusur oranına dikkat etmek gerekiyor. Zira tazminat hesaplama bu kusur oranına göre yapılıyor. Tamamen kusurlu olan bir kişinin tazminat hakkı bulunmuyor.

Trafik Sigortası Kapsamına Manevi Tazminat da Giriyor mu?

Manevi tazminat trafik sigortası kapsamına girmiyor. Bununla birlikte hak sahipleri, maddi tazminat davası ile birlikte manevi tazminat davası da açabiliyor. Bu davalar sigorta şirketinden bağımsız, zarar gören kişiler ve kazaya sebep olan kişiler ve kurumlar arasında olabiliyor ve böyle bir dava için zaman aşımı kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Bedensel bütünlüğü zarar gören şahıslar ve ölüm gerçekleşmesi durumunda ölümden etkilenen yasal mirasçılar trafik kazasındaki kusur oranlarına göre manevi tazminata hak kazanabiliyor.

İhtiyacınız olan sigorta türü ister sağlık sigortası, ister trafik sigortası veya ihtiyacınıza özel teminatlar içeren bir kasko sigortası olsun, size en uygun şekilde ve en kısa sürede sahip olmak için 4449832 numaralı müşteri hizmetleri merkezimizden yardım alabilirsiniz.

İLGİLİ BLOG YAZILARI