MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
Trafik Kazalarında Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?
30 Aralık 2021 / Perşembe Sigortaladım Editörü

Trafik Kazalarında Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

Maddi hasarlı bir trafik kazası yaşandığında sigortadan yararlanabilmek için hasarın doğru bir şekilde tespitinin yapılması oldukça önemlidir. Hasar tespitinin nasıl yapılacağının bilinmesi, oluşabilecek maddi kayıpların önüne geçilmesini sağlar ve tespit sonrası kasko ya da trafik sigortası üzerinden maddi zararlar karşılanır. Kazaya karışan sürücülerin hasar tespit yaptırabilmesi içinse artık polis çağırması ve zabıt tutturması gerekmemektedir.  2008 yılı itibariyle sadece form doldurulması ve sürücü tarafından formun imzalanması yeterli hale gelmiştir. 

Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

Hasar tespitinde ilk adım, kaza esnasında araçların hangi konumda olduğunu belirlemek ve hataların oranını gösteren kaza tespit tutanağının düzenlemektir. Kazaya karışan tüm araç sürücülerinin ortak bir biçimde hazırlayıp doldurduğu ve imzaladığı tespit tutanakları, sigorta şirketinin hasar tespiti yapabilmesi ve teminat ödemelerini gerçekleştirebilmesi adına önemli bir yere sahiptir. Kaza tespit tutanaklarının sürücüler tarafından doldurulmasındaki amaç, kaza anından sonra trafik polisinin gelmesini bekleyerek zaman kaybı yaşanmasını ve trafiğin sıkışmasını engellemektir. Trafik polisine ihtiyaç duyulmadan kazaya karışmış olan araçlar ve bu araçların sürücülerinin beyanlarına istinaden hazırlanacak kaza tespit tutanağıyla işlemler, hızlı ve kolay bir biçimde sonuçlanmaktadır. 

Kaza sonrasında yapılması gereken ikinci adım, kaza tespit tutanağı ve hasar anında istenen diğer belgelerle beraber 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine ulaşarak hasar dosyasının açtırılması gerekmektedir. Bilgiler, sigorta şirketleri tarafından TRAMER sistemine kaydedilerek kaza yapan araçların kusur dağılım oranları belirlenmektedir. Kusur dağılım oranlarıyla alakalı sigorta şirketleri uzlaşmaya varamazlarsa hasar dosyasının kaza tespit tutanağı değerlendirme komisyonunca incelenmesi söz konusu olacaktır. Hasar dosyasının kusur oranı komisyon tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Kaza tespit tutanağının doldurulmasından sonra hasar anında istenen diğer belgelerle beraber 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine ulaşarak hasar dosyasının açtırılması gerekmektedir. Aracın hasarıyla ilgili tüm takiplerin açılacak olan hasar dosyası numarası üzerinden yapılmasından ötürü, bu dosyanın kaybedilmemesi önemlidir.

Sigorta şirketine başvuru yapılmasının ardından dosya açılmakta ve bir sigorta eksperi tayin edilmektedir. Sigorta eksperi kaza yapan aracı görebilmek ve gerekli incelemeleri yapabilmek için aracın bulunduğu servise gidecektir. Eksperin hasar bedelini tespit etmesi sonrası, araca onarım onayı verilerek tamir işlemi başlatılmaktadır. Sigorta ödemelerinin tam olarak ve zamanında yapılabilmesi için hasarla ilgili eksik bir evrak varsa en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Aynı zamanda sigorta poliçesinin gününün geçmemiş olması ve primlerin düzenli ödenmesine dikkat edilmelidir.

Kaza Tespit Tutanağında Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Kaza sonrası doldurulan tespit tutanaklarında;

 • Kazanın tarihi ve yeri,
 • Yol ve çevre özellikleri,
 • Kazaya karışan araçlar, kazanın türü ve sürücüler,
 • Kusur dağılım oranları, tespit edilmektedir.

Kaza tespit tutanağına yazılan ifadeler ve kroki çizimlerine göre trafik sigortası tarafından değerlendirme yapılacağı için kaza tespit tutanağının doldurulması sırasında;

 • Tutanak açık bir dille, anlaşılır bir şekilde ve okunaklı bir yazıyla yazılmalıdır.
 • İşlemleri uzatıyor gibi görünse bile formda belirtilen krokiyi çizerken bazı detayların belirtilmesi önemlidir. Kaza anını görmeyen sigorta temsilcisi ve komisyon üyelerinin doğru ve sağlıklı bir karar verebilmesi için gereklidir.
 • Tutanakta araç plakaları, yolun tek yönlü veya ayrılmış yol olup olmadığı, varsa trafik levhaları, trafik akış yönü, araçların yol üzerindeki konumları, kusur oranları gibi bilgiler yer almalıdır.
 • Farklı açılardan kaza sonrası araçların durumunu gösteren fotoğraflar da önemlidir.

Hasar Tespiti İçin İstenen Belgeler

Hasar tespitinin yapılabilmesi için kaza tespit tutanağıyla birlikte aşağıdaki belgeler istenmektedir:

 • Sürücü belgesi,
 • Sigorta poliçesi,
 • Sigorta primlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmiş olduğuna dair belge,
 • Aracın trafik ve tescil belgeleri,
 • Kazayı gösteren fotoğraflar.

Kazanın oluş biçimi ve çıkarılan eksper raporu doğrultusunda daha sonra farklı evraklar da istenebilir. Sigorta acenteleri müşterilerini bu konuda yönlendirmektedir.

İLGİLİ BLOG YAZILARI