24 Eylül 2019 / Salı Sigortaladım Editörü

Tarımcılıkta Üretimsel Sorunların Çözümü: Tarım Sigortası

Ülkemizde tarım ve hayvancılık alanında modern üretime yönelik pek çok teknolojik yenilik yaşanmaktadır. Tarım ve hayvancılık sektörünün içinde çalışanların büyük çoğunluğu bu sistemlerden uzak, geleneksel metotlarla üretim yapmaktadır. Değişen iklim düzeni, yaşanan su sıkıntıları ve artan kuraklık risklerine bağlı olarak geleneksel yöntemler de büyük risklere maruz kalmaktadır. Bu gibi riskleri önlemek ve daha verimli şekilde üretim sağlamak adına tarım sigortası çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan kişilere güvence oluşturmaktadır.

Tarım Sigortası ile Elde Edilen Kazançlar Nelerdir?

Tarım Sigortası, tarım ürünleri üretimi yapan arazi sahipleri ile hayvan yetiştiricilerinin ürünleri ve hayvanlarının çeşitli nedenlerle hasar görmesi ya da hayvanlarının ölmesi durumunda zararlarının tazmini için oluşturulan sigortadır. Tarım Sigortası tarımsal ürün, besi hayvanı, tarım aletleri ve tarımsal yapı ve işletmelerin tümünü kapsayan bir uygulamadır.

Tarım sigortası uygulaması ile tarımla ilgili bina, alet ve makinelerin zararları, kuraklık, dolu, don, sel, heyelan, yangın ve hayvan hastalıkları durumlarının neden olacağı zararları sigorta teminatı ile güvence altına alır.

Yapılacak tarım sigortası düzenlemesi ile üreticiler hem yaşayacakları maddi zararı karşılamış olur hem de üretimi artırma amacına uygun destekleri elde ederek verim artışı sağlar.

Türkiye'de Tarım Sigortasının Durumu

Ülkemizde tarımsal alanda yaşanan gelişime bağlı olarak tarım sigortası uygulamaları da artmaktadır. Tarsim verilerine göre 2018 yılında tarım sigortası poliçesi toplamda 1,2 milyon adede ulaşmıştır. Yıl bazında ise geçen yıla oranla tarım sigortası poliçesi edinme oranı %21 artış göstermiştir. Sadece 2018 yılının ilk 3 ayında 86 binden fazla poliçe işlemi gerçekleştirilmiştir. Tarım sigortası kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan kişilerin hem üretim yaptıkları alanları, hem hayvanlarını, hem de kendilerini güvence altına almak adına tarımsal sigortaya giderek ilgi gösterdikleri görülmektedir.

Tarım Sigortası Türleri Nelerdir?

Tarım sigortası özel sigorta şirketleri ya da devlet destekli sigorta uygulamalarının genel adıdır ve çok fazla sigorta türünü içerir. Tarım sigortası türleri arasında en kapsamlı uygulama çeşidi, bitkisel ürün yetiştirilen tarla tarımıyla ilgilidir. Bu sigorta türleri bitkisel ürün sigortası, sera sigortası genel başlığında toplanır. Ek sigorta türü olarak hasar sigortalarını da kapsar.

Hayvancılık faaliyetine yönelik büyükbaş hayvan hayat sigortası, küçükbaş hayvan hayat sigortası,kümes hayvanı hayat sigortası ve arıcılık sigortası gibi türler de tarım sigortasının kapsamı içindedir.

Tarım sigortası bu iki uygulama alanının yanında tarımsal üretime dahil olan tarımsal aletler ve taşınmaz malları içerecek biçimde düzenlenebilir. 

İLGİLİ BLOG YAZILARI