13 Şubat 2020 / Perşembe Sigortaladım Editörü

Tamamlama Sigortası İçin Hazine Devreye Giriyor

Maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli konut ve devre tatil projeleri için tüketici mağduriyetini önleme ve projeleri güvence altına alma gereği ile müteahhitlere çeşitli yaptırımlar getirilmişti. Geçtiğimiz yıllarda hükumet tarafından hazırlanan yasa ile müteahhitin maket üzerinden satışlarda binalar için tamamlama sigortası yaptırması ya da banka teminat mektubu ibrazı zorunlu olmuştu. Müteahhitler banka teminat mektubu alternatifini tercih ederek, tamamlanmayan konutlar için vatandaşın mağdur edilmemesine yönelik önlemi yerine getirdi. Ancak sunulan alternatif neticesinde pratikte sigortaya olan talep düştü. Geçen üç yıllık sürede sigorta şirketlerinde tamamlama sigortası için beklenen talep görülmedi. 

Hazine, Sorunu Masaya Yatıracak 

Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketlerince ve vatandaşlar tarafından dile getirilen sorunun çözümü için sektör temsilcilerini ve kamu kuruluşlarından görevli isimleri toplantıya davet etti. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ne geçtiğimiz günlerde Hazine Müsteşarlığı imzası ile gönderilen yazıda, 6502 sayılı Tüketici Kanunu metninden alıntılar yapılarak Bina Tamamlama Sigortası ürününün yaygınlaşamama nedenlerine ilişkin bir toplantı yapılacağı duyuruldu. Birlik'ten bir temsilci de bu toplantıya çağrıldı. Yapılacak toplantıda işlevsizleşen sigorta ürününün pratikte kullanılabilir hale gelmesi için çözüm aranması bekleniyor. Çözümsüzlüğe sürüklenen Tamamlama Sigortası muammasının toplantıda masaya yatırılması ve açmazlarının irdelenmesi sonucu yapılacak düzenlemelerle, sorunun üstesinden gelinmesi bekleniyor. Bina satışlarında oluşan güven sorununun ortadan kaldırması ve yeni projelerde satışları özendirici bir vesile olması beklenen sigorta için, toplantı sonrası talep artırıcı çalışmalar yapılması bekleniyor. Hem vatandaşlar hem de sigorta şirketleri için önem arz eden toplantının sonucu, sektör profesyonellerince de merakla bekleniyor. 

Tamamlama Sigortası Nedir? 

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Bina Tamamlama Sigortası'na dair belirlenen genel şartlara göre, en az 30 adet ve daha üzeri sayıdaki maketten konut satışında müteahhitlerin bina tamamlama sigortası yaptırması veya güvence olarak banka teminat mektubu vermesi gerekiyor. Karar üç yıldır yürürlükte olmasına rağmen sigortanın yaygınlaşmaması vatandaşın şikayetine neden oldu. Müteahhitin iflası durumunda projenin riskini üstlenmesini gerektiren Tamamlama Sigortası, beklenen ilgiyi görmedi. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nce 16 Mart 2015'te yürürlüğe giren sigorta türünün daha çok bir banka çözüm ürününe benzemesi nedeniyle sorunlar yaşanmış, hazırlık süreci de düşünülenden daha uzun zaman almıştı. Ön ödemeli konut alımlarında ve devre tatil mülkü satışlarında tüketicilerin yatırımlarını teminat altına alacak olan sigorta poliçeleri ise neredeyse hiç dikkate alınmamıştı. Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen poliçeler yerine, müteahhitlerin banka teminat ibrazını tercih etmesi dikkat çekmişti

İLGİLİ BLOG YAZILARI