Whatsapp ikon Whatsapp'dan yaz
blog blog

Riziko Nedir?

25 Mayıs 2023
Yazar: Ahmet Nihat Gürsoy
Ahmet Nihat Gürsoy, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama bölümünde tamamladı.
Profesyonel iş hayatına 2004 yılında bankacılık sektöründe başlayan Ahmet Nihat Gürsoy, 2005 yılında sigorta sektörüne geçiş yaparak 2015 yılına kadar çeşitli şirketlerin bankasürans ve iş ortaklıkları kanallarının yöneticiliğini yaptı. 
2015 yılında sigortaladım.com’un kuruluşunda yer alan Ahmet Nihat Gürsoy, sigortaladım.com bünyesinde Satış ve Operasyon Direktörü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
 

Türk ticaret kanununa göre, “sigorta sözleşmesi", herhangi bir sigortacının, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan rizikonun meydana gelmesi halinde karşılamayı veya hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar nedeni ile bir para ödemeyi veya diğer gerekli sorumlulukları bir ücret karşılığında üstlendiği bir sözleşmedir. Dolayısıyla herhangi bir sigorta kapsamına girmeden evvel aşağıda yer alan bilgileri inceleyerek daha doğru karar verebilirsiniz.

Riziko Nedir?

Sigorta hukukunun temel kavramlarından biri olan riziko, tazmin borcu yaratabilecek herhangi bir olayın ortaya çıkması durumudur. Terimsel manada ise “zarar verme kapasitesi olan kişi ya da nesne” olarak açıklanan muhtemel tehlikedir.  Bu nedenle de herhangi bir kıymette zarar oluşturma olasılığı sigorta sözlüğünde “riziko” kelimesi ile birlikte kullanılır. Sigorta sektöründe risk faktörlerinin en iyi şekilde yorumlanabilmesi için aynı şekilde de yönetilmesi gerekiyor. Rizikonun gerçekleşme durumunun olasılığı, ödeme yapılması için planlanan prim belirlemelerinde en önemli ayrıntıdır. Kısacası riskin olasılığı ücret (prim) esaslarını açığa çıkarmaktadır.

Rizikonun Gerçekleşmesi Nedir?

Sigorta hukukunda düzenlenen kimi görevlerin amacı sigortacının borcunun sigorta ettirenin davranışları sebebiyle artmasını önlemektir. Riziko gerçekleştiği zaman gerçekleşen tazmin borcu durumu açığa çıkar ve sigorta sona erer. Riziko gerçekleştiğinde izlenmesi gereken rota her sigorta çeşidinde farklılık arz eder. Karşılanması büyük olası tehlikelerin sonuçlarını başta aldığı tedbir ile kapatabilen risk yönetimi, günümüzde güçlü ekonomi ülkelerinde büyümeye destek bir yatırımdır. Sigorta sayesinde ekonominin karşılaşacağı riskler önceden ölçümlenerek basit bir şekilde yönetilir.

Sigorta kanununda yer alan bir maddeye göre karşılıklı sözleşmenin yapılmasından önceki bir tarihten sigorta koruması alabilecek şekilde her zaman sigorta yaptırılabilir. Zira sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zararı karşılamakla yükümlü olan sigortacı, kendi yapacağı sigortalarda yükümlülüklerine dikkat eder.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Herhangi bir durumdan sonra  yani rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan yükümlülüğü vardır. Sigorta ettirenin beyan yükümlülüğü ile gerçekleşen riziko arasında bir ilişki varsa sigortacı hiçbir bedel ödemez; ilişki yoksa, sigorta tazminatı bedelini komple öder. Riziko gerçekleştiği zaman sigorta ettiren, ilgili her türlü bilgiyi sigortacıya makul bir süre içinde aktarmalıdır. Üstelik sigorta ettiren, sigorta sözleşmesinde kararlaştırılan primleri de ödemekle mükelleftir. Sözleşmenin başlangıç aşamasında, sigorta boyunca sigortanın gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermemelidir.

Sigorta hukuku açısından zamanı gelen primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, prim borcunun ifasını talep için rizikonun gerçekleşmemiş olması gerekiyor.

En sık kullanılan sigorta türleri;

1.Trafik Sigortası

2.Kasko Sigortası

3.Oto Dışı Kaza Sigortaları

4.Yangın Sigortaları

5.Mühendislik Sigortaları

6.Nakliyat Sigortaları

7.Sağlık Sigortaları

8.Hukuksal Koruma Sigortaları

9.Zorunlu Deprem Sigortası

10.Tarım Sigortaları

Sigortanın Temel Prensipleri

Günlük yaşamda insanlar arasında bağ kurmayı sağlayan en önemli şey güvendir. Dolayısıyla samimi, güvenilir olan kişilerle birlikte olmayı tercih eden kişiler olayda ihmali olsa bile sigortacı hasarı karşılamak durumundadır. Özellikle hayat sigortaları dışında sigorta konusu varlıklarda sınırlı bir mali çıkar söz konusu iken, hayat sigortalarında kişinin kendi hayatını istediği ücret kadar sigorta ettirebilmesi söz konusudur.

Günümüzde büyük ihtiyaç duyulan sigorta sözleşmeleri her alanda kişiye fayda sağlıyor. Elbette hayatta başa gelebilecek olan her türlü tehlikenin hepsini yok etmek mümkün değil. Fakat zararın giderilmesi için her zaman her yerde zaman vardır. Sonuç olarak sigorta ettiren kişi görevini bilerek yapmadı ise de sigorta tazminatı veya sigorta bedelini talep hakkını kaybedip etmeyeceğine ilişkin madde de biraz muğlaktır.

Kasko Sigortası

Hemen Kasko Teklifi Al

Trafik Sigortası

Hemen Trafik Teklifi Al

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Yeniden Değerleme Oranı 2024
Konut Sigortası Hasar Tespit Tutanağı Nasıl Hesaplanır?
Konut Sigortası Hasar Tespiti Nasıl Hesaplanır?
Lityum İyon Pil Hakkında Bütün Bilgiler
Trafik Sigortasında Bakıcı ve Bakım Gideri
Araç Değer Kaybı Hesaplama Kriterleri Nelerdir? Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam