MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
Mesleki Sorumluluk Sigortası Neden Önemli?
29 Aralık 2021 / Çarşamba Sigortaladım Editörü

Mesleki Sorumluluk Sigortası Neden Önemli?

Her mesleğin güzel yanları olduğu kadar zor yanları da vardır. Ama bazı meslekler hata kabul etmez ve en ufak bir yanlış hareket ya da uygulama nedeniyle sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Böyle hallerde, yanlışlıkla olsa dahi üçüncü kişiler zarar görebilir ya da sakatlık yaşayabilirler. Sorumluluk sigortaları ile bu gibi istenmeyen durumlarda oluşacak zararlar güvence altına alınır.

Mesleki sorumluluk sigortası, insanlarla daha fazla mesai ilişkisinde bulunan ve görev alanı gereği hizmet sunarken zarar verme riskine açık olan doktor, avukat, mühendis, eczacı, mimar, mali müşavir gibi meslek sahibi kişilerin, mesleki çalışmaları esnasındaki yanlış ya da eksik işlemleri sonucunda oluşabilecek zarar dolayısıyla ödeyecekleri yasal tazminatlar adına koruma sağlayan bir sigorta modelidir.

Mesleki sorumluluk sigortası, çeşitli oda ve birlikler gibi ilgili mesleki kuruluşlara üyeliği bulunan meslekler için gerçekleştirilir. Zorunlu  olmayan bu sigorta çeşidi, meslek ya da işyeri sahiplerinin, poliçe dahilindeki zarar hallerinde mali  tazmin sorumluluğunu üstlenerek risk kaygısı olmaksızın işlerini yürütmelerine, mesleklerini güven içinde icra etmelerine olanak sağlamaktadır.

Mesleki sorumluluk sigortası genel şartları şu şekildedir:

  • Kaza ya da hata, sigorta poliçesinde sınırları çizilen faaliyet esnasında  ve poliçe süresi içinde meydana gelmiş olmalıdır.
  • Kaza sonucu üstlenilecek sorumluluk durumu konusunda tazminat talep edilmiş olması gerekir.
  • Poliçede aksi belirtilmemişse, işyerinde çalıştırılan personelin sorumluluğu da güvence kapsamına girer.
  • Kabul edilir olmak koşulu ile bazı giderler de güvence kapsamına girebilir.

Mesleki sorumluluk sigortasının şartları net bir şekilde belirlenmiş ve bazı durumlar kapsam dışı bırakılmıştır. Bunlar:

  • Meslek ya da işyeri sahiplerinin poliçe kapsamındaki faaliyetleri dışındaki yasaya aykırı ya da etik olmayan hareket ve davranışları nedeniyle oluşan zararlar
  • Meslek ya da işyeri sahiplerinin çalışma esnasında alkol veya uyuşturucu almaları nedeniyle oluşan zararlar

Belirlenen şartlar dahilinde sigorta şirketi, herhangi bir risk sonucu ortaya çıkan zararları, poliçedeki sigorta tutarına kadar ödemekle yükümlüdür. Bu güvence meslek ya da işyeri sahibinin poliçenin süresi dahilinde ya da poliçe vadesinin bitmesinden itibaren 2 yıl içinde oluşabilecek zarar durumlarını kapsar. Size en uygun mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak için optümum bir risk analizi yapılmasına, sigorta bedelinin doğru ve gerçekçi bir şekilde kararlaştırılmasına dikkat etmelisiniz.

Mesleki sorumluluk sigortası fiyatları, sigortanın kapsamında yer verilen durumlara ve belirtilen tazminat tutarlarına göre değişkenlik gösterir. Tazminat için koyulan tutar yüksek olursa ödenecek primler de yüksek olur. Düşük belirlenen tutarlar ise olası risklerde yeterli güvenceye sahip olmamanıza neden olur. Kapsam ve tazminat tutarları dışında, güvence kapsamı harici ek güvenceler de ödeyeceğiniz primin miktarını etkileyecektir.

Mesleki sorumluluk sigortası için danışmanlık almak, riskleri doğru analiz ederek, uygun bir ödeme programı ile sigortanızı yaptırmak için işinizi kolaylaştıracaktır. Bu konuda yardım almak isterseniz, sektördeki deneyim ve uzmanlığı ile sigortaladim.com desteğinden yararlanabilirsiniz.

İLGİLİ BLOG YAZILARI