Whatsapp ikon Whatsapp'dan yaz
blog blog

Kasko Sigortasıyla Aracınızı Hangi Risklerden Koruyabilirsiniz?

19 Ekim 2023
Yazar: Ayşe Yeşil
Ayşe Yeşil Bankacılık ve Sigortacılık mezuniyetinin ardından, 10 yıllık iş hayatı tecrübesinin tamamını sigorta sektöründe çalışarak geçirmiştir. 
Farklı şirketlerde satış, pazarlama ve ürün yöneticisi görevlerinde çalışan Ayşe, sigortaladım.com markasında da oto ürün yöneticisi olarak çalışmaya devam etmektedir. 
 
Sektörde oto ürünleri branşında uzmanlaşarak bu konuda müşterilere doğru ürünü, doğru ihtiyaçlara yönelik konumlandırılmasında aktif bir rol almaktadır. Sektör ve müşterilerde yaratmış olduğu katma değerli çalışmaları ile oto ürünleri kategorisindeki çalışmaları devam etmektedir
 

Karayolu ulaşımı, tüm dünya genelinde en çok risk barındıran ulaşım şeklidir. Özellikle büyük şehirlerde sayısı milyonları bulan araçlar, kaza risklerini de artırır. Günümüzde aracınızı kaza ya da benzeri türden olumsuzluklara karşı güvence altına alabileceğiniz temel olarak iki sigorta türü bulunuyor. Aracınızı zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası ile risklerden koruyabilirsiniz. 

Zorunlu trafik sigortası, kaza nedeniyle gelişen maddi hasarları belli oranda güvence altına alsa da oldukça sınırlıdır. Kasko sigortası ile aracınız; yanma, kaza, doğal afet, çarpma, çarpılma, çalınma veya çalınma teşebbüsü gibi birçok olumsuzluğa karşı güvence altına alınır. Bu noktada en temel belirleyici, sigorta şirketi tarafından sunulan poliçenin içeriğidir. Ek teminatlardan faydalanarak aracınızı oldukça geniş ölçekte koruma altına alabilirsiniz. İşte kasko sigortası ile aracınızı koruyabileceğiniz riskler hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

Kaza ve Çarpma Hasarları

Kaza ve çarpma hasarları, günümüzde sigorta şirketleri tarafından hazırlanan standart kasko poliçelerinin hemen tamamında yer alır. Trafikte ya da aracınız park halindeyken oluşan kazalar, çizilmeler, çarpmalar, devrilmeler ya da benzeri türden durumlar nedeniyle gelişen maddi hasarları sigorta şirketinizden temin etmeniz mümkündür.

Trafik kazaları sonucu aracınızda oluşabilecek hasarlar

Standart kasko sigortaları, herhangi bir ek teminat gerekmeksizin trafik kazaları sonucunda aracınızda oluşabilecek hasarları karşılar. Bu durum genel olarak aracınızın onarılması ya da değiştirilmesi gibi durumları içerir. Trafik kazaları, çoğunlukla hareket halindeyken bir aracın başka bir hareket halindeki araca çarpması şeklinde anlaşılır.

Bununla birlikte başka bir araç olmaksızın herhangi bir trafik kazasına karşımanız olasıdır. Bariyerlere, direğe, ağaçlara ya da benzeri türden fiziki nesnelere çarpmanız sonucunda da trafik kazası gelişebilir. Bu tarz durumlar da çoğunlukla kasko sigortası kapsamında değerlendirilir. Fakat söz konusu durumlarda sigorta şirketi tarafından belli başlı şartlar incelenir. Poliçede yer alan şartlara uygunluk gösterilmesi halinde sigorta şirketinin ortaya çıkan maddi hasarı tazmin etme yükümlülüğü bulunur.

Çarpma veya devrilme durumlarına bağlı hasarlar

Çarpma ya da devrilme durumlarına bağlı olarak gelişen hasarlar, trafik kazalarının en yaygın nedenleri arasındadır. Standart kasko poliçelerinin çok büyük bir bölümü, çarpma veya devrilme nedeniyle gelişen maddi hasarları kapsar. Çarpma sonucunda araçta oluşabilecek her türden hasar bu durumlar içerisinde yer alır.

Devrilme ise çoğunlukla sert virajlarda ya da yol koşullarının uygun olmadığı durumlarda oraya çıkan bir trafik kazasıdır. Araç yana ya da üst tarafına düşebilir. Devrilme sonucunda ortaya çıkan hasarlar, maddi anlamda sürücüler için oldukça zorlayıcı sonuçları da beraberinde getirir. Bununla birlikte kasko sigortası yaptırmanız halinde devrilme nedeniyle oluşabilecek olası maddi hasarları güvence altına alabilirsiniz.

Hırsızlık ve Hırsızlık Girişimleri

Kasko sigortası, aracınıza yönelik hırsızlık veya hırsızlık girişimleri nedeniyle ortaya çıkan maddi hasarı önleme konusunda da teminat sunar. Sigorta poliçesinin içeriği çok büyük oranda bu noktada belirleyicidir. Bazı poliçelerde aracın aksesuarlarını da kapsayan oldukça güçlü bir teminat bulunabilir. Bazı poliçeler ise sadece hırsızlık ve hırsızlık girişimleri nedeniyle ortaya çıkan maddi hasarların karşılanmasını içerir.

Aracınızın çalınması veya hırsızlık girişimleri

Kasko sigortası, aracınızın tamamen çalınması nedeniyle gelişen maddi hasarı tamamen karşılayabilir. Bu noktada mutlaka aracınızın çalındığına dair belgeyi polis karakoluna giderek elde ettiğinizden emin olmalısınız. Daha sonra ise ilgili belgeyi 5 iş günü içerisinde mutlaka sigorta firmanıza iletmeniz gerekir.

30 gün içerisinde sigorta firması, gerekli incelemeyi yaparak gelişen hasarın boyutlarını telafi eder ve uygun görülmesi halinde poliçede belirtilen limitler doğrultusunda maddi hasarı karşılar. Aracınızın bulunması ve tarafınıza teslim edilmesi durumunda ise daha önce yapılan ödemeyi iade ederek aracınızı tekrardan almanız mümkündür.

Araç parçalarının çalınması

Araç parçalarının çalınmasının kasko sigortası kapsamında dahil olup olmadığı, sürücülerin en çok merak ettiği konulardandır. Bu noktada da çok büyük oranda poliçenin içeriği belirleyici unsurdur. Fakat kasko sigortası poliçelerinin çok büyük bir bölümünde araçlardan parça çalınmasına yönelik maddi hasarlar teminat kapsamındadır. 

Farlar, radyatörler, ızgaralar, egzoz sistemleri, tekerlekler jantlar ve benzeri türden parçalar kasko kapsamında yer alabilir. Bununla birlikte araçlarda bulunan ek aksesuarların kasko poliçesi kapsamına dahil edilmesi poliçenin içeriği ile ilişkilidir. Ayrıca bazı kasko poliçelerinde aracın camının kırılması ya da çalınması gibi durumlar da teminat altındadır.

Doğal Afetler

Araç kasko sigortası, doğal afetlerin neden olduğu zararları da karşılayabilir. Ancak bu tür teminatlar çoğunlukla poliçenin ayrıntıları ve sigorta şirketinin politikalarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dolayısıyla doğal afetler nedeniyle gelişen hasarların tazmin edilmesine ilişkin durumlar, poliçe içeriğinde özel olarak düzenlenir. Çoğunlukla standart kasko poliçelerinde doğal afetler nedeniyle gelişen hasarlar yer almayabilir.

Sel, deprem, fırtına gibi doğal afetlerin neden olabileceği hasarlar

Sel, deprem ya da fırtına, doğal afetler kapsamında yer alan ve yaşamı olumsuz etkileyen durumlardır. Kasko sigortası özel olarak düzenlemiş içeriği ile bu tarz olumsuzluklar nedeniyle araçta oluşan hasarları kapsayabilir. Doğal afetlerin poliçelerde yer alabilmesi için ek prim ödenmesi ve ek teminat gösterilmesi gerekir. Dolayısıyla poliçenize bu tarz bir ekleme yapmak istiyorsanız, sigorta primi de benzer şekilde artacaktır.

Dolu, yıldırım düşmesi gibi olaylara bağlı zararlar

Yılın belli dönemlerinde boyut bakımından büyük dolu taneleri, aracınızda oldukça ciddi, kalıcı ve büyük hasarlar oluşturabilir. Aynı şekilde çok az gözlemleniyor olsa da yıldırım düşmesi nedeniyle araçların hasar alması da doğal afet kategorisindedir. Dolu ve yıldırım düşmesi nedeniyle aracınızda oluşabilecek hasarları önlemek adına kasko sigortasında ek teminatlara yer vererek güvence sağlayabilirsiniz.

Yangın ve Patlama

Yangın ya da patlama, doğal afet kategorisinde değerlendirilecekse oldukça düşük oranda gerçekleşen hadiselerdir. Bununla birlikte bazı bölgelerde aktif olarak bulunan yanardağlar, araçların ciddi hasar almasına neden olabiliyor. Yangın ve patlama gibi durumlar karşısında aracınızı güvence altına almak istiyorsanız, ek teminat olarak bu tarz durumları da poliçenize ekleyebilirsiniz.

Aracınızın yangına veya patlamaya maruz kalması sonucu oluşabilecek hasarlar

Trafik içerisinde ya da araç durağan konumdayken, yangın ya da patlama gibi durumlar yaygın olarak gözlemlenen kazalardandır. Araçta gelişen bir olumsuz nedeniyle yangın veya patlama oluşabilir. Ya da aracınızın çevresinde gerçekleşebilecek olası bir patlama sonucunda aracınıza yangın sirayet edebilir. Sigorta şirketinin politikalarına da uygun olması halinde arzu ederseniz kasko poliçesine yangın ve patlamaya maruz kalınması halinde oluşabilecek hasarları da teminat altına alabilirsiniz.

Aracın elektrik aksamındaki yangın veya patlamalar

Aracınızın elektrik aksamında yaşanan olumsuzluklar, günümüzde standart olarak kabul edilen kasko sigortası poliçelerinin hemen tamamında yer alır. Araçlardaki elektrik aksam ve elektronik sistemler, olası yangın gibi tehlikelerin meydana gelmesi açısından en uygun parçalardır. Bu noktalarda gelişebilen yangın ya da patlamalar, aracın bütünlüğünü etkiler.

Söz konusu yangın veya patlamalar nedeniyle aracın tamamının ya da bir bölümünün ağır hasar alması olasıdır. Eğer sigorta poliçenizde elektrik aksamdaki yangın ve patlamalara ilişkin maddeler yer alıyorsa bu olumsuzluklar nedeniyle gelişen maddi hasarlar, sigorta firmanız tarafından karşılanabilir.

Cam Kırılması

Özellikle son dönemde araç bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında gelişen teknoloji, birçok deformasyon ve zararın orijinal parçalara sadık kalınarak onarılmasını sağlar. Cam kırılması da sigorta şirketlerinin onarım kapsamına dahil etmeye çalıştığı ve aracın orjinalliğini korumasını teşvik eden bir kasko sigortası teminatıdır. Kasko poliçenizin içeriğine bağlı olarak aracınızın camında oluşan deformasyon ya da cam bütünlüğünü bozan durumlarda zararınız karşılanır.

Aracınızın camlarının kırılması veya çatlaklarının oluşması

Kasko sigortalarında poliçe içeriği, sigorta şirketine göre değişkenlik gösterir. Bununla birlikte poliçede teminat maddeleri arasında camların teminatına ilişkin durumlar belirtilmişse; çok büyük oranda çatlaklar ve bütünlüğü bozan kırılmalar dahildir. Dolayısıyla sigorta şirketiniz, aracınızın camında oluşan maddi hasarı karşılar.

Camların vandalizm veya kaza sonucu zarar görmesi

Araçlarda cam kırılmalarının nedeni her zaman kazalar ya da doğal olarak gelişen deformasyona bağlı durumlar olmayabilir. Özellikle son dönemde vandalizm nedeniyle araç camlarının kırılması, yaygın olarak gözlemlenen bir sorundur. Eğer vandalizm ya da kaza nedeniyle aracınızın camlarında hasar oluşursa, çok büyük oranda bu durum kasko poliçenizin dahilindedir.

Yabancı Maddelerin Etkisi

Belli koşullarda aracınıza isabet eden yabancı maddeler, ciddi hasarlara neden olabilir. Çoğunlukla yabancı madde etkisi ile gelişen maddi hasarlar, kasko sigortası kapsamına dahil edilir. Bununla birlikte poliçe içeriğinde yer alan maddeler, bu tarz yabancı madde temasını açık bir şekilde detaylandırır. Dolayısıyla poliçenin içeriği ve şartları oluşan maddi hasarın giderilmesi açısından oldukça önemlidir.

Yabancı maddelerin aracınıza temas etmesi sonucu oluşabilecek zararlar

Yabancı maddelerin aracınıza temas etmesi nedeniyle oluşan zararlar, oldukça kompleks ve geniş yelpazelidir. Örnek olarak aracınızın çakıl taşlarından oluşan bir zeminde, hareket halindeyken sıçrayan çakıl taşları nedeniyle hasar alması yaygın olarak gözlemlenir. Sigorta firmaları, genellikle bu tarz durumlarda meydana gelen hasarların teminatına, poliçe içeriğinde yer verir. Dolayısıyla söz konusu durumlarla karşılaşmanız halinde kasko sigortanıza başvurarak maddi hasarın karşılanmasını talep edebilirsiniz.

Boya yüzeyindeki çizikler veya lekeler

Yabancı maddeler, aracınızın sistem ve aksamlarına hasar verebildiği gibi dış bölümünde de hasara neden olabilir. Boya yüzeyindeki çizikler ve lekeler, söz konusu durumun yabancı madde teması nedeniyle gerçekleştiğini belgelendirmeniz halinde poliçe içeriğinde yer alabilir.

Göçük ve Darbe Hasarları

Göçük ve darbe hasarları, birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir. Kasko sigortası kapsamında bu tarz hasarların değerlendirilmesi de söz konusu hasarların hangi sebeple geliştiğiyle doğrudan ilişkilidir. Dış etkenler, çarpmalar ve darbeler, çok büyük oranda sigorta poliçelerine dahildir. Çoğunlukla söz konusu olumsuzluklar onarım ile giderilir. Çoğunlukla bu tarz hasarlar poliçe dahilinde yer alsa da poliçenizin içeriğini incelemenizde fayda vardır. Eğer göçük ve darbe hasarına karşı teminat almak istiyorsanız, bunu mutlaka sigorta şirketinizle görüşmelisiniz.

Aracınızın göçük veya darbe sonucu deformasyonu

Göçük, aracın dışında gelişen ve yüzey alanının içe doğru çökmesi nedeniyle ortaya çıkan bir deformasyondur. Çok büyük oranda kasko sigortası poliçelerine dahildir. Darbe hasarı ise bir başka aracın aracınıza temas etmesi ya da dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu noktada aracınızın neden hasar aldığı ve darbenin sebepleri oldukça belirleyici bir unsurdur. Park yerindeki çarpma veya diğer araçlardan kaynaklanan hasarlar

Park yerinde çarpma, çoğunlukla standart kasko poliçelerinde yer alır. Bununla birlikte ek teminatlar ile park yerindeki çarpma gibi durumların daha özel maddelerle güvence altına alınması da mümkündür. Diğer araçlardan kaynaklanan hasarlar veya park yerindeki çarpma sonucunda gelişen hasarlarda, aracınızda zarar oluşması halinde; zarar gören parçalar yenilenebilir, değiştirilebilir ya da onarılabilir. Bu noktada tüm maddi masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Kasko sigortası teminatları kapsamında aracınızı risklere karşı korur ve aracınızın başına gelebilecek kazaları karşılar. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kasko sigortası teminatının neleri kapsadığını bilmek! Sigortaladim.com’un akıllı eşleştirme sistemi ile sizin için en iyi kasko firmalarını sıralayabilir ve teminatlarına bakarak bütçenize en uygun kasko firmasını seçebilirsiniz.

 

Kasko Sigortası

Hemen Kasko Teklifi Al

Trafik Sigortası

Hemen Trafik Teklifi Al

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Yeniden Değerleme Oranı 2024
Konut Sigortası Hasar Tespit Tutanağı Nasıl Hesaplanır?
Konut Sigortası Hasar Tespiti Nasıl Hesaplanır?
Lityum İyon Pil Hakkında Bütün Bilgiler
Trafik Sigortasında Bakıcı ve Bakım Gideri
Araç Değer Kaybı Hesaplama Kriterleri Nelerdir? Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam