Whatsapp ikon Whatsapp'dan yaz
blog blog

Hasar Süreci Yönetimi ve Hasarda İstenen Belgeler Neler?

17 Kasım 2023

Sürücüler için kaza süreci oldukça sıkıntılı bir durumdur. Kaza sürecinin en büyük sıkıntılarından biri de kazanın oluşturduğu maddi yüktür. Trafikte yaşanan kazaların maddi yükünün karşılanması; zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası aracılığıyla gerçekleşir. Böylelikle sürücüler kazanın meydana getirdiği hasarın karşılanma sürecini kolay ve güvenilir bir şekilde atlatabilir. 

Hasar Süreci Nedir?

Hasar süreci, hasar anından sonra yaşanacak bütün gelişmeleri içerisinde barındıran sürece verilen isimdir. 

Hasar süreci içerisinde kaza sonrası gerekli ihbarların yapılması ve hasar tespiti, hasar sonucu oluşan maddi yükün karşılanması ve araçlar üzerinde oluşan hasarın onarılması gibi aşamalar bulunur. Adımların sağlıklı ve doğru bir şekilde ilerlemesi için hasar anında yapılması gerekenler eksiksiz tamamlanmalıdır. 

Trafik Hasarı Anında Yapılması Gerekenler

Sürücüler kaza sonrası, önce kendi fiziksel kontrollerini sağlayarak can güvenliğini güvence altına almalıdır. Sürücülerin daha sonrasında kaza sonrası oluşan maddi yükün karşılanması adına, çalıştıkları sigorta şirketine ihbarda bulunması gerekir. 

Sigorta şirketine ihbarda bulunurken iletilmesi gereken bilgiler ise şu şekildedir:

 • Trafik sigortası poliçe numarası

 • Sürücünün, yani sigortalının adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası 

 • Trafik hasarının gerçekleştiği tarih, saat ve hasarın gerçekleştiği konum

 • Hasarın oluşumuna sebebiyet veren nedenin ne olduğu

 • Hazırlanmış hasar tutanağı

 • Hasarın ortaya çıkardığı tahmini zarar tutarı

 • Trafik hasarı sonucu aracın ne durumda olduğu

 • Aracın hasar tespitini sağlayacak olan ekspertizin adresi ve telefon bilgileri

Hasar İhbar Süresi Ne Kadardır?

Trafik kazasının yaşanmasından hemen sonra sigorta şirketlerine ihbar yapılması en doğru yoldur. Bununla birlikte trafik kazasının yaşanmasından sonraki 5 iş günü içerisinde hasar ihbarının yapılması gerekir.

Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamına Girmeyen Durumlar Nelerdir?

Zorunlu trafik sigortası, kuralları ve ödenmesi gereken miktarları devlet tarafından belirlenen, araçların trafiğe çıkması için yapılması zorunlu tutulan sigorta türüdür. 

Zorunlu trafik sigortası; olası bir kaza durumunda karşı tarafın hasarlarının karşılanmasını sağlar. 

Zorunlu trafik sigortası kapsamına girmeyen durumlar ise şu şekildedir:

 • Terör faaliyetleri sonucu oluşan hasarlar

 • Aracın seyir halinde olmadığı kazalar

 • Dolaylı olarak yaşanan gelir kayıpları; hasar sonrası iş durması ve kar kaybı gibi durumlar

 • Kaza sırasında sürücünün yanında bulunan değerli eşyalar ve römorklarda taşınan malların zararları

 • Patlayıcı maddelerin araçta bulundurulması sonucu oluşan hasarlar

 • Kaza sonucu oluşan manevi tazminatlar ve davalar

 • Çalınan araçların trafikte kazaya karışması 

 • Bakım için bırakılan aracın yaşadığı kaza durumları

 • Kazaya karışan araçların aynı şahsa ait olması

 • Yarışlara karıştığı tespit edilen araçların uğradığı kazalar 

Kasko Hasar Ödemeleri

Kasko, araçların uğradığı kaza sonucu oluşan hasarları güvence altına alan sigorta türüdür. 

Kasko sigortası kanunen yapılması zorunlu olan bir sigorta değildir. Ancak aracınızı yanma, çalınma, çarpılma, çarpma ve üçüncü kişilerin verdiği zararlara karşı korumak ve oluşan maddi hasarlarınızı karşılamak için kasko sigortası yaptırmanız gerekir. 

Zorunlu trafik sigortaları karşı tarafın hasarını karşılarken, kasko sigortası sizin aracınızda meydana gelen hasarları karşılar.

Hasarda İstenen Belgeler Nelerdir?

Hasarın maddi yükünün karşılanması adına kullanılan kasko ve zorunlu trafik sigortası hizmetlerinden doğru ve zamanında yararlanmak için istenilen belgeler bulunur. Hasarda istenen belgeler sırasıyla aşağıda listelendiği gibidir.

Maddi Zararlar İçin İstenen Belgeler Neler?

Trafik sigortası kapsamında, karşı tarafa verilen maddi hasarın karşılanması için hasar sonrası istenen belgeler şu şekildedir:

 • Kaza zaptı adı verilen trafik kazası tespit tutanağı veya tramer hasar tespit tutanağı

 • Trafik sigortası kapsamındaki hak sahibinin banka hesap bilgileri (IBAN)

 • Zarar gören araca ait ruhsatın fotokopisi

 • Araç dışı gerçekleşen maddi zararlar için trafik sigortası hak sahipliğini gösteren belge

 • Kaza sonrası oluşan hasarın fotoğrafları 

 • Karşı tarafın yani mağdurun T.C. kimlik numarası veya vergi levhası

 • Eğer hasar vekalet yoluyla takip ediliyorsa vekaletname örneği ile birlikte vekilin banka (IBAN) bilgileri ve T.C. kimlik numarası

 • Trafik sigortası poliçesinde aracın plaka numarası bulunmuyorsa, sigortalı aracın ruhsatının fotokopisi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yönetmeliği gereği 75.000 Türk lirası ve üzeri hasar durumlarında ek olarak taraflardan aşağıdaki belgeler istenir:

Gerçek kişiler için;

 • Şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi veya üzerinde şahsın telefon bilgileri ve adresi gibi bilgilerinin bulunduğu ehliyet fotokopisi

 • Kişinin şahsi bilgileri; iş ve meslek bilgileri

Tüzel kişilerden istenen belgeler;

 • Vergi levhası

 • Ticaret sicil gazetesi

 • Ticari şirketler arasındaki sözleşmelerde kullanılan imza sirküleri

 • Şirketlerin işlerini faal olarak yürüttüğüne dair kullanılan faaliyet belgesi

 • İmza konusunda yetkilendirilmiş kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri

Değer Kaybı İçin İstenen Belgeler Neler?

Yaşana kaza sonrası araçta oluşan hasarın piyasa bedelinde yaşattığı değer kaybını tazmin etmek için başvuru yapılabilir. Değer kaybı için istenen belgeler şunlardır:

 • Trafik kazasının taraflarca onandığı kaza zaptının tasdikli örneği veya tramer hasar kaydı

 • Değer kaybı talebinde bulunacak hak sahibine ilişkin banka hesap bilgileri (IBAN)

 • Değer kaybına dair talep beyanı

 • Ekspertiz tarafından tespit edilmiş hasar raporu örneği veya ekspertiz onarım faturası örneği

 • Değer kaybına uğrayan aracın ruhsat fotokopisi

 • Hasara ait fotoğraflar

 • Değer kaybında bulunacak kişinin T.C. kimlik numarası veya vergi levhası

 • Eğer değer kaybı vekalet yoluyla takip ediliyorsa vekaletname örneği ile birlikte vekilin banka (IBAN) bilgileri ve T.C kimlik numarası

Daimi Maluliyet Durumunda İstenen Belgeler Neler?

Daimi maluliyet durumu, kaza sonrası oluşan hasarın beden üzerinde ömür boyu sürecek olan bir etki bırakmasını kapsar. 

Daimi maluliyet durumunda istenen belgeler şunlardır:

 • Resmî Gazete’de yayımlanan 28603 sayılı kanun gereğince verilen sağlık kurulu raporu

 • Hak sahibi kişilerin T.C. kimlik numarası

 • Hasar durumunu ortaya çıkaran kaza raporu

 • Mağdurun son 3 ayı kapsayacak şekildeki gelir durumunun belgelendirilmesi

 • Hak sahibine ait banka bilgileri (IBAN)

Daimi maluliyet durumunda gerekli tazminatın ödenmesi adına istenen belgeler şunlardır:

 • Daimi maluliyet durumu için talep yazısı

 • Kazayı gerçekleştiren araçların ruhsat fotokopileri

 • Alkol tespit edilmişse sürücülerin alkol raporları

 • Sürücülerin ehliyetlerinin fotokopileri

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği

 • Hasar sonrası fiziksel hasarın tespit edildiği ilk muayene raporu

 • Hastanede yatarak tedavi görmüş hastaların, hastaneden çıkış yaparken aldıkları belge olan epikriz raporu

Vefat Durumunda İstenen Belgeler Neler?

Yaşanan kazalarda vefat durumu gerçekleşmesi halinde istenen belgeler şunlardır:

 • Kaza raporu veya mahkemece atanmış bilirkişi raporu ya da mahkemece verilmiş karar

 • Mirasçılık sıfatını gösterir veraset ilamı belgesi

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği

 • Vefat eden kişinin son 3 aylık gelir tespitinin yapıldığı belge

 • Hak sahibine ait banka bilgileri (IBAN)

Vefat sonucu ödenecek tazminat için istenmesi belgeler şunlardır: 

 • Vefat durumu tazminatı için talep yazısı

 • Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri

 • Alkol durumunun tespiti halinde alkol raporları

 • Sürücülerin ehliyet fotokopileri

 • Vefat eden kişiye ait otopsi tutanağı

 • Vefatı gerçekleşmiş kişi için gerçekleştirilen definin ruhsatı

Çalınan Araçlar İçin Kasko Sigortasında İstenen Belgeler Neler?

Çalınan araçlar için kasko sigortasında istenen belgeler şunlardır:

 • Kasko poliçesinin aslı

 • Aracı çalınan kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Aracın çalınması sonucu resmi makamlara yapılmış müracaatın tutanağı ve Hırsızlık Büro Amirliğinden alınan, 30 günlük süreç içerisinde aracın bulunamadığını gösteren belge olan araç bulunamadı yazısı

 • Araç sahibinin adli makamlarca alınan ifade tutanaklarının kaşelenmiş örnekleri

 • Aracın üzerinden herhangi bir şekilde vergi borcu bulunmadığına dair belge

 • Vergi dairesinden alınmış araçla sürücünün ilişiğinin kesildiğine dair belge

 • Aracın anahtarı ve varsa yedek anahtarı

Zorunlu trafik sigortası, trafikte yaşayacağınız herhangi bir kazada karşı tarafta meydana gelen hasarların karşılanmasını sağlar. Türkiye’deki tüm araç sahiplerinin trafik sigortası yaptırması zorunludur. 

Siz de zorunlu trafik sigortanızı yaptırırken sigortaladim.com’dan teklif alın hem aynı anda en iyi sigorta şirketlerinin tekliflerini karşılaştırın hem de sigortaladim.com müşterilerine özel sunulan kampanyalardan yararlanın!

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Sağlığıma Destek Sigortası Nedir? Neleri Kapsar?
DSG Şanzıman Nedir? Avantajları ve Kronik Problemleri Nelerdir?
Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri 2024
Motosiklet İçin Trafik Sigortası
Trafik Sigortası 2024 Yeni Fiyatlandırma Nasıl Olacak?
Konut Poliçelerinde Deprem Teminatı Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam
;