07 Mayıs 2020 / Perşembe Sigortaladım Editörü

Değerli Konut Vergisinde Son Gelişmeler Nelerdir?

İlgili yasa tasarısının torba yasa ile birlikte TBMM ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun da kabulü ile birlikte hayata geçirilen değerli konut vergisi son durum konuları, vatandaşların sahip olduğu konutların ilgili sınırlar içerisine dahil olup olmadı merak konusu. İlgili taşınmazların seneler içerisinde sürekli olarak yeni değerlemelere tabi olmasından ötürü ise gayet normal bir şekilde vatandaşlar sınırlarda olan konutlarının durumunun ne olduğunu merak etmektedirler. Değerli konut vergisi hesaplama gibi konular da yine ilgili yasada belirtilen çerçeveler doğrultusunda seneler içerisindeki yeni değerlemelere göre değişkenlik göstermekte olup, ilgili senedeki yeni değerlemelere göre değerlendirilmesi zorunludur. Bu gibi durumlara benzer olarak muafiyet durumları da seneler içerisinde çeşitli değişikliklere uğrayabilmekte olup, ilgili durumlara ile alakalı son güncel verileri aşağıdaki başlıklar altında kolaylıkla inceleyebilirsiniz. İtiraz ile ilgili durumlarda ise sürekli olarak yeni kabul edilen itirazlar gelişmeler gerçekleşmekte olup, yeni kararlara istinaden başvuruların yapılması daha etkili olabilmektedir. Buna istinaden aşağıda yer alan başlıklardaki adımlar izlenerek ilgili verginin ne konuda olduğunuz, tabi olup olmadığınızı ve ne gibi konutların bu sınırlar içerisinde yer aldığını, muafiyet ve itiraz ile ilgili durumları inceleyebilir, ödeme süreleri içerisinde gerekli ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Değerli Konut Vergisi Nedir?

24.10.2019 tarihinde hayatımıza giren vergi türü ile birlikte “değerli konut” sahiplerine artık sahip oldukları konutun değerine oranda bir tutarda vergi ödeme zorunluluğu getirildi. Türkiye içerisinde tapuda mesken olarak kayıtlı lüks konutlar artık değerli konut vergisine tabi olmuşlardır. Ancak aynı şekilde hangi konutların değerli “değerli konut” sıfatını taşıdığı, bunun neye göre belirlendiği ve kimler tarafından belirlenebildiği, belirlendikten sonra vergi beyanların nasıl gerçekleştirilebileceği gibi sorular ise vatandaşların merak ettiği diğer bir husustur.

2020 Değerli Konut Vergi Oranları

Yeni yasa tasarısının TBMM’ye sunulmasından ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun ilgili yasayı kabul etmesinden, değerli konut vergisi resmi gazete ilanından sonra hayata geçen “değerli konut vergisi” ile birlikte tabu üzerinde mesken statüsünde olan konutlar ile ilgili vergi oranları da açıklandı. İlgili oranlara göz atılacak olursa vergi belirli sınırlar içerisinde mülkün değerine göre değişecek şekilde ödenecektir. Bu oranlar ise 3 adet kategori olarak belirlenmiştir. Eğer ilgili değerli konutun değeri 5 milyon TL ile7.5 milyon TL ve arasında ise vergi oranı binde 3 ile sınırlı iken eğer 7.5 milyon 1 TL ve 10 milyon TL ve arasında değişen değerlere sahip olan konutlarda ise binde 6 oranında vergi değerlemesine sahiptir. Eğer ilgili konut 10 milyon 1 TL ve üzerinde bir tutarda “değerli konut” olarak belgelenmiş ise binde 10 olarak ilgili vergilendirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

 

Değerli Konut Vergisi Mevzuatı

İlgili yasa tasarısının torba konun ile birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun da onayı ile birlikte değerli konut vergisi kanunu yürürlüğe girmesinden sonra vatandaşların diğer bir merak ettiği husus ise mevzuat gereği yapılması gerekenler ve ilgili mevzuatın ayrıntıları. Öncelikle ilgili mevzuatın hitap ettiği ve ilgilendirdiği alanı değerlendirecek olursak ilk kategori Türkiye sınırları içerisinde bulunması ve tabu üzerinde mesken statüsüne sahip olması ve diğer bir husus ise emlak vergisi veya Tabu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değerlemede 5 milyon TL üzerinde bir taşınmaz olmasıdır. Bu durumların dışında olan yani; mesken statüsüne sahip olmayan veya mesken statüsüne sahip olsa dahi ilgili taşınması 5 milyon değerlemenin altında olan vatandaşların bu konu hakkında yapması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Konunun gerektirdiği yükümlülükler gereği diğer bir önemli husus ise bu değerin nasıl şekilde belirlendiği ve vatandaşların nasıl haberdar olabileceği. Bu konuda ise ilk önce Genel Müdürlük aracılığı ile yapılan değerlemeler dikkate alınarak gerekli uyarılar sürek olarak gerçekleştirilmekte ve bilgilendirilmeler yapılmaktadır. İlgili bilgilendirmeleri incelemek için esas kaynak olan Tapı ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait web sitesi (http//tasinmazdegerleme.tgkm.gov.tr) üzerinden değerli konut vergisi sorgulama yapabilirsiniz. Ancak diğer koşullarda ise ilanın yayınlanmasına eş zamanlama ile birlikte ilgili kişilere tabii olduklarına ilişkin tebliğ yapılacaktır. Buna ilişkin gerçekleştirilebilecek diğer bir aksiyon ise tutara ve duruma ilişkin itiraz olayıdır. Tebliğ yapıldıktan sonra gerekli aksiyonlar alınmadığı ve itirazın gerçekleştirilmediği 15’inci günün sonundan itibaren ilgili tutar kesinleşmiş olup, bu tarihe kadar ilgili vatandaşların gerekli itirazlarını tamamlamaları beklenmektedir. Ancak eğer vatandaş 15 gün içerisinde kendisine tanına itiraz hakkını kullanmamış durumda ya da itiraz hakkını kullanıp olumsuz bir sonuç almış ise 30 gün içerisinde vergi mahkemelerine başvurarak itiraz için yeni bir yol izleyebilmektedir. Konu ile ilgili en önemli noktalardaki bir diğeri ise değerli konut vergisinin tespitidir. Tespit işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya ilgili belediyeler tarafından yapılacak emlak vergisi aracılığı ile gerçekleştirilecek olup, ilgili taşınmazın değerine göre değişken bir şekilde değerli konut vergisi oranları üzerinden değerlendirilecek değerlemeye tabii olacaktır.

Değerli konut vergisi yüzde kaç?” şeklindeki sorulara cevap oranlar ise; 5 milyon TL ile 7,5 milyon TL arasındaki taşınmazlar için binde 3 olurken, 7.5 milyon 1 TL ile 10 milyon TL arasında binde 6, 10milyon TL 1 TL ve üzerindeki ilgili taşınmazlar için ise binde 10 olarak belirlenmiştir. İlgili vergi oranları ve nasıl tespit edileceğinden sonraki husus matrahın artışıdır. Emlak Vergisi Kanunu üzerinde belirtilen bilgilere tabii olarak yine değerli konut vergisindeki belirlenen tutarlar ve sınırlar, aynı şekilde değeri belirlenen taşınmazların yeni değerleri her yeni senede önceki seneler dikkate alınarak yeniden değerleme oranlarına göre yeni tutarlarına kavuşacaklardır. Ancak mükellefiyet kısmında ise ne zaman başladığına dair bazı önemli noktalar bulunmaktadır, bunlardan bazıları ise; ilgili taşınmazın “değerli konut” sıfatını alabilmesi için gerekli incelemeler ve belgelendirmelerin yapıldığı tarih, aynı şekilde muafiyet konusundan yararlananların ilgili muafiyetlerinin belirlenen sınırlar çerçevesinden çıkılması durumundaki andan itibaren ki tarih ve diğer bir husus ise Emlak Vergisi Kanunu içerisindeki otuz üç numaralı maddenin bir ve yedi fıkralarındaki olayların vuku bulmasından itibaren geçerli olabilecek tarihler esas alınmaktadır. Muafiyet koşulları ise birkaç maddede şu şekilde özetlenebilir; ilk olarak yabancı devletlerin sahip olduğu elçilik ve konsolosluk olarak kullandığı mesken statüsüne sahip olan taşınmazlar ve elçiliğin sahip olduğu mahsus mesken statüsüne sahip olan taşınmazlar ilgili vergiden muaftırlar.

Türkiye üzerinde merkezlenmeye sahip olan uluslararası kuruluşlar ve Türkiye üzerinde bulunan uluslararası kuruluşların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar da aynı şekilde vergilendirmeye tabi değildirler. Diğer bir durum ise ilgili statüye sahip tek taşınması olan kişiler ile ilgili olup aynı anda sırasıyla kanunda belirtildiği üzere; kendisine bakmakla sorumlu kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış kişiler hariç hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri ilgili sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka bir şey olmayan kimselerin konutları ilgili vergiye tabi değildirler. Son olarak ise faaliyet konusu olarak bina inşası statüsünde işletmeler altında kayıtlı; satış, devir ve temlik konusu açılmamış ve inşa statüsü taşıyan nitelikli taşınmazla ilgili vergiden muaftırlar.

İLGİLİ BLOG YAZILARI