MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
Maddi Hasarlı Kazada Hangi Kesintiler Yapılır?
30 Aralık 2021 / Perşembe Sigortaladım Editörü

Maddi Hasarlı Kazada Hangi Kesintiler Yapılır?

Olası bir kaza sonrası hasar tutarını her ne kadar sigorta şirketiniz karşılasa da poliçe şartlarınız gereği kimi giderleri tazmin etmenize gerek duyulabilir. Alacağınız teminat tutarında kesintiler yapılarak ödeme miktarı azalabilir. Kaza sonrası kötü sürprizler yaşamamak adına imza esnasında poliçenizi dikkatle incelemeli ve teminatları dikkate alarak işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz. Aşağıda yer alan kesinti nedenlerini inceleyerek hangi durumlarda ne tür kesintiler yapılabileceğini öğrenebilirsiniz. 

Maddi Hasarlı Kaza Sonrası Ne Tür Kesintiler Yapılabilir? 

Eskime Payı ve Kıymet Kazanma İndirimi

Kıymet kazanma tenzili, tamirat işlemleri esnasında araca takılan yeni parça sigorta eksperinin saptadığı değer artışına göre tazminat miktarından düşülür. Onarımda yenilenen parçalar aracın değerini artırdığı için sigorta şirketleri, eskime durumunu gözeterek tazminatlarda kesintiler yapabilir. Eğer sigorta esnasında eskime düşmeme teminatı alırsanız bu kesinti sizden yapılmaz. Her hasar ve onarım sonrası teminat almamak için ilk işlemler esnasında bu teminatı alabilirsiniz. 

KDV Tenzili

KDV tutarı ile ilgili detayların poliçede dikkatle okunması önem arz etmektedir. Bazı şirketler aracın tarihi ile ilgili fatura tutarını, araç sahibinin gerçek kişi olması durumunda KDV kesintisi olmadan öder. Bu durumda araç sahibi şirket, KDV bedelini fatura tutarından düşerek ödeme gerçekleştirir. 

İndirimin Geri Alınması

Hasar teminatının ödenme işlemi öncesi kasko sigortası poliçesi ve trafik sigortası poliçesi üzerindeki tüm teminatlar kontrol edilirken teminat miktarı da belirlenir. Tenzil durumları üzerinden fiyatlarda değişiklik olabilir. Hatalı bir indirim yapılması halinde, yeni bir ek belge düzenlenerek indirim geri alınır. Poliçelerini düzenlerken indirimlerinize, teminatlarınıza dikkat etmeniz ve tazminat indirimlerini poliçe üzerinden kontrol etmeniz önem arz etmektedir. 

Muafiyet

Kimi poliçelerde ise belli bir tutara veya hasar derecesine kadar hasar poliçeyi yaptıran kişi tarafından kabul edilir. Sigorta kapsamına girmeyen hasar ve tutarlar tazminat miktarından düşer bu durumlarda poliçe sahibinin hasarın imzaladığı kadarını karşılaması beklenir. Poliçelerinizi düzenlerken muafiyet maddesine dikkat etmelisiniz. 

Hasar İkame Zeyilnamesi Primi

Hasar İkame Zeyilnamesi, teminatı satın alınırsa teminat esnasında bu kesinti yapılmaz. Ancak teminatın satın alınmadığı durumlarda, araç için hazırlanan teminatın poliçede yer alan teminat tutarına getirilmesi için ek belge düzenlenir. Hasar ikame zeyilnamesine ait prim sigortalıya ödenecek olan tazminat bedelinden düşülür. Bu teminatın yapılması kesintinin önüne geçmektedir. 

Siz de sigorta poliçenizi düzenlerken kesintilerle ilgili teminatı gözden geçirerek kaza sonrası hesaplanacak tazminat bedellerindeki azalmalara mani olabilir, teminatları satın alarak kendinizi güvence altına alabilirsiniz.

Sigorta Ettiren Yükümlülükleri

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin şirkete bildirmek zorundadır. Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta veya bedelde bir artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, şirket tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidebilir

Sözleşme süresi içinde meydana gelen değişikliklere ilişkin beyan yükümlülüğünün sigorta ettiren tarafından ihlal edildiğinin rizikonun gerçekleşmesinden sonra anlaşılması halinde, söz konusu ihlal tazminat miktarına veya bedele ya da rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise ihmalin derecesine göre şirket tazminattan veya bedelden indirim yapabilir

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya şirketin rizikonun gerçekleşmesinde kusuru bulunan üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için, imkânlar ölçüsünde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Sigorta ettiren, şirketin bu konudaki talimatlarına mümkün olduğunca uymak zorundadır. Sigorta ettirene teminat sağlayan birden çok şirketin varlığı ve bunların birbirlerine aykırı talimatlar vermeleri hâlinde, sigorta ettiren, bu talimatlardan zararın azaltılması ve rücu haklarının korunması bakımından en uygun olanını dikkate almak zorundadır.

İLGİLİ BLOG YAZILARI