Whatsapp'dan yaz
blog blog

İşyeri Sigortası Teminatları Nelerdir?

03 Şubat 2023 / Cuma
Yazar: Sigortaladım Editörü

İş yerinin kendisini ve iş yeri içerisinde bulunan malları güvence altına almak amacıyla işyeri ya da mülk sahipleri tarafından yaptırılan sigorta, işyeri sigortası olarak adlandırılır. Söz konusu sigorta türü, iş yerinin yanı sıra iş yeri içerisinde bulunan demirbaş eşya, makine, kapı, cam, pencere ve tesisat gibi hemen her türlü eşyayı güvence altına alabilir. 

İşyeri sigortası, işyerini ve iş yeri içerisinde bulunan eşyaları yıldırım, yangın, infilak, deprem ve hırsızlık gibi olumsuz ve işletmeye zarar veren durumlara karşı korumayı amaçlar. Bu doğrultuda iş yeri ya da dükkan sahiplerinin, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan iş yerlerini korumak amacıyla iş yeri sigortasını yaptırmaları tavsiye edilir. 

İş Yeri Sigortası Nedir?

İş yeri sigortası, iş yerlerini doğal afetlerin yanı sıra yangın, elektrik kaçağı, su baskını ve hırsızlık gibi istenmeyen durumlardan korumayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Haftanın birçok günü faaliyette olan işletmeler gerek doğal gerekse kaza durumlarından ötürü sürekli olarak risk altındadır. Bu sebeple iş yeri sahipleri, dükkanlarını ya da işletmelerini güvence altına alabilmek için iş yeri sigortası yaptırırlar. 

İş yeri sigortası, iş yeri ya da mülk sahibi ile sigorta şirketi arasında gerçekleşen anlaşma doğrultusunda farklı durumları kapsayabilir ve farklı koşullara sahip olabilir. Sigortanın güvence altına aldığı durum ve eşyaların sayısı arttıkça, ilgili sigortanın prim ödemesi de artar. Dolayısıyla iş yeri büyüdükçe ve iş yeri içerisinde yer alan malların sayısı arttıkça, işletme sahibinin sigorta şirketine yapacağı prim ödemelerinin de artacağı söylenebilir.

İş Yeri Sigortası Neden Yaptırılır?

İş yeri sigortası yaptırmanın esas amacı, işletmeyi ortaya çıkabilecek risklere karşı maddi olarak korumaktır. İş yeri içerisinde yer alan malların ve iş yerinin kendisinin her zaman zarar görebilme ihtimalinin olduğu bir gerçektir. Bu sebeple, olası bir kaza ya da doğal afet durumu işletmelerde ağır maddi hasarların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu durum da iş yeri sahiplerinin ekonomik olarak etkilenmelerine neden olur. 

İş yerinin büyüklüğü ve iş yeri içerisinde yer alan malların sayısı ve cinsine bağlı olarak bu maddi hasarın boyutu çok yüksek seviyelere çıkabilir. İş yeri sigortası, sıralanan bu olumsuz durumlara karşı işletmeyi korur ve işletmenin zarar görmesi durumunda iş yeri sahiplerine sigorta poliçesinde geçerli olan bir ödeme yapar. Bu ödeme, iş yerinde ortaya çıkan maddi hasarların giderilebilmesini sağlar. 

İş Yeri Sigortası Yaptırmanın Avantajları

İşlerin yolunda gittiği ve kar oranlarının oldukça tatmin edici olduğu bir işletmede istenmeyen bir kaza durumunun ortaya çıktığını düşünelim. Bu durumda iş yeri sahibi, söz konusu kazanın ortaya çıkma ihtimalini bilmediğinden, bu olumsuz duruma hazırlıksız yakalanabilir. Bu da işletmenin geleceğini ve iş yeri sahibinin ekonomik durumuna oldukça kötü etkiler.

Kaza ve yürütülmekte olan işin boyutuna bağlı olarak, olası kaza durumlarında işletmeler iflas dahi edebilirler. İş yeri sigortası yaptırmış olan iş yeri sahipleri, bu tür olumsuz durumlardan çekinmek durumunda kalmadan ticari faaliyetlerini sürdürebilirler. Dolayısıyla işyeri sigortası yaptırmanın en büyük avantajı, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı bir önlem almış olmaktır.

İşyeri Sigortalarının Teminatları

İş yeri sigortası, iş yeri sahibi ve sigorta şirketi arasında yapılan sigorta anlaşması doğrultusunda bir kapsayıcılığa sahiptir. Bu anlaşma her ne kadar kişiden kişiye değişse de işyeri sigortalarının genellikle kapsadığı olumsuz durumlar bellidir. 

Buradan hareketle, işyeri sigortalarında geçerli olan temel teminatlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sel ve su basması durumları

 • Hırsızlık

 • Fırtına

 • Deprem ve yıldırım

 • Yangın

 • Heyelan ve diğer toprak olayları

 • Terör, eylem ya da kötü niyetli saldırılar 

 • Elektrikli cihazlardan kaynaklanan olumsuz durumlar

İş Yeri Sigortası Nasıl Yapılır?

İş yeri sigortası yaptırmak isteyen işletme sahiplerinin öncelikle hangi durumlara karşı iş yerlerini korumak istediklerine karar vermeleri gerekir. Bunun ardından işyerinde korunmak istenen mallar belirlenir. Bu aşamaların ardından işyeri sahipleri, kendi bütçelerine uygun olarak bir sigorta şirketi tercih ederler. 

Sigorta şirketleri ise kişilerin işyerlerinin büyüklüğüne, mallarının sayısına, niteliğine ve kişilerin özel isteklerine bağlı olarak bir sigorta sözleşmesi hazırlar. İş yeri sahibi ve sigorta şirketinin anlaşması sonucunda işyeri sigortası yaptırılmış olur.

İşyeri Sigortasının Fiyatları Nasıl Belirlenir?

İş yeri sigortası yaptıran iş yeri sahipleri, sigorta şirketlerine düzenli olarak bir prim ödemesi gerçekleştirir. Bu prim ödemelerinin işverenden işverene farklılaştığı görülür. Bu durumun temel sebebi, işyeri sahipleri ve sigorta şirketleri arasında imzalanan işyeri sigortasının kapsamıdır. 

Örneğin kimi işyeri sigortaları, iş yerlerini yalnızca doğal afetlerden korur. Bazı işyeri sigortaları ise iş yerlerini yangın, kaza, hırsızlık ve su baskını gibi olası birçok kötü durumdan koruyabilir. Bu noktada örnek olarak verilen bu iki farklı işyeri sigortası türünün prim ödemelerinin farklı olduğu görülür. Bu durumun ortaya çıkmasına ya da farklı bir şekilde söylenecek olursa işyeri sigortasının fiyatlarının değişiklik göstermesine neden olan temel kriterler şu şekilde sıralanabilir:

 • İş yerinin faaliyet alanı

 • İş yerinin büyüklüğü

 • İşyerinin yer aldığı bölge

 • Poliçe kapsamı ve ek teminatlar

İş Yeri Sigortası Nasıl ve Ne Zaman Yenilenir?

İşyeri sigortasının yenilenmesi zorunlu değildir. İş yeri sahipleri, iş yeri sigortası yaptırırken sigorta şirketleri ile belirli bir vade üzerine anlaşırlar. Bu süre boyunca kişiler, sigorta şirketleri ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda belirlenmiş olan primleri öder. 

Taraflar arasında yapılan anlaşmanın son bulmasının ardından sigortanın yenilenip yenilenmeyeceği tamamen işyeri sahibine bağlıdır. Bu durumda iş yeri sahipleri, sigortanın yenilenmesini isteyebilir ya da söz konusu anlaşmaya son verebilirler. 

İşyeri Sigortalarının Geçerliliği

İş yeri sigortası poliçede belirlenen süre boyunca geçerlidir. Sigortanın geçerlilik süresi boyunca iş yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde, sigorta poliçesindeki teminatlar kapsamında iş yerindeki hasar, sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Yanlış beyan ve sahte belge gibi yasal olmayan durumların yaşanmaması ve prim ödemelerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, işyeri sigortasının devamı için yeterlidir. Bu durumların dışındaki herhangi bir ihtimal, işyeri sigortasını geçersiz kılmaz. 

Bazı durumlarda kişiler işyerlerinin boyutu, bulunduğu bölge ya da işyerinin faaliyet alanı gibi konularda yanlış beyanlarda bulunur. Bu durum yasal olmamakla birlikte söz konusu işyeri sigortasının geçerliliğini yitirmesine neden olur. 

İş Yeri Sigortası Primleri Nasıl ve Ne Zaman Ödenir?

İş yeri sigortası prim ödemeleri, iş yeri sahipleri tarafından mobil bankacılık uygulamaları ya da ilgili bankaların web siteleri kullanılarak kolaylıkla gerçekleştirilebilir. 

İş yeri sigortası ödemeleri söz konusu olduğunda üzerinde durulması gereken asıl konu, iş yeri sahiplerinin ilgili prim ödemelerini zamanında yapmalarıdır. Sigorta primleri poliçede belirtilen tarihlerde, yapılan anlaşmaya göre düzenli olarak ödenir. 

İş Yeri Sigortası Nasıl İptal Edilir?

İşyeri sigortasının iptal edilebilmesi, iş yeri sahipleri ile sigorta şirketleri arasında yapılan anlaşmalara bağlı olarak belirlenir. Bazı durumlarda kişiler ile şirketler arasında yapılan anlaşmalar, belirli bir süre devam edecek şekilde düzenlenmiş olabilir. Fakat sigorta sözleşmelerinde böyle bir durumun yer almaması durumunda kişiler, istedikleri zaman iş yeri sigortalarını feshedebilirler. Bunu yapmak için iş yeri sahiplerinin sigorta şirketleri ile iletişime geçmeleri ve birtakım yasal işlemler gerçekleştirmeleri gerekebilir.

İş Yeri Sigortası Ek Teminatları Nelerdir?

İş yeri sigortaları, temel olarak belirlenmiş durumlara karşı iş yerlerini ve iş yerleri içerisinde yer alan malları güvence altına alır. Fakat kişilerin iş yeri sigortalarını ek teminatlarla güçlendirmeleri, iş yerlerinin daha sıkı bir şekilde korunmasını sağlar. 

Bu doğrultuda iş yeri sigortası ek teminatları şu şekilde sıralanabilir:

 • Binanın deprem sebebiyle yıkılması

 • Makine benzeri alet ve cihazların kırılması ya da bozulması

 • Hırsızlık durumları

 • 3. şahıs mali mesuliyet

İşyeri sigortasının ek teminatları, sigortalı kişinin ihtiyaçlarına ve sigorta şirketlerine bağlı olarak da değişiklik gösterebilir.

Kasko Sigortası

Hemen Kasko Teklifi Al

Trafik Sigortası

Hemen Trafik Teklifi Al

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Elektrikli Araçlarda ÖTV Matrah Düzenlemesi 2023
Sağlık Sigortalarında KVKK'nın Önemi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Check-up Ne Zaman ve Ne Sıklıkla Yaptırılmalı?
SGK Emeklilik Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri
Kasko Sigortası Poliçesinde Deprem Teminatı Detayları Neler?
Deprem Sonrası DASK İçin Başvurulacak Yerler ve Adımlar Neler?

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam