Whatsapp'dan yaz
blog blog

İşyeri Sigortası Nasıl Hesaplanır?

03 Şubat 2023 / Cuma
Yazar: Sigortaladım Editörü

İşyerleri şirketlerin imajının sergilendiği yerlerdir. İşletmelerin işleyişinin düzenli olması ve işletme güvenliğinin sağlanması gibi faktörler hem çalışanların hem de müşterilerin konforunu ve itimadını işletmeye karşı artırmaktadır. 

İşletmelerin güvenilirliğini ve devamlılığını sağlayacak etmenlerden birisi de potansiyel risklere karşı önlemlerin alınmasıdır. Günümüzde bu önlemlerin alınması işyeri sigortalarının teminatı altındadır. 

İşyeri Sigortası Nedir? 

İşyeri sigortası; yangın, sel ve yıldırım gibi doğa afetlerin yanında hırsızlık gibi beşeri olumsuzlukların meydana getireceği maddi hasarın karşılanmasını garanti altına sigorta türüdür. 

İşyeri sigortası zorunlu bir uygulama olmamakla birlikte iklim değişiklikleri ile etki ve sıklığını artıran doğal afetlerin potansiyel tehditlerine karşı güvence sağladığından, işyerleri için tavsiye edilen bir uygulamadır.

İşverenler, işyeri sigortasının kullanılmasıyla sigortanın genel kapsamına giren koruyucu teminatlardan yararlanmayı amaçlar. İş güvenliğini sağlayan, kaza ve afet hallerinde faydalanılması amaçlanan işyeri sigortasının teminatları şu şekilde özetlenebilir:

 • Doğal Afetler

Yangın, şimşek, fırtına, heyelan, deprem ve sel gibi yaşanan afet durumlarında işyerinin aldığı hasarların karşılanması işyeri sigortasının hukuki güvencesi altındadır.

 • Beşeri Olumsuzluklar

İş bırakma hareketleri, halk nezdinde yaşanan kargaşa hali, terör ve bizzat işyerine karşı yapılan hasar verici eylemler, taşıtların sebebiyet vereceği kazalar ve hırsızlık gibi insan kaynaklı olumsuz durumların yarattığı hasarların maddi yükü iş sigortası tarafından karşılanır.

İşyeri sigortasının genel teminatlarının yanında arzu edilmesi halinde işverenlerin ihtiyaçlarına göre sigorta kapsamına ek teminatlar da eklenebilir. 

İşyeri Sigortası Primleri Nasıl Hesaplanır?

İşyeri sigortası risklere karşı teminat sunduğundan, işyeri sigortası primleri hesaplanırken de riskler göz önüne alınır. Sigorta yaptırılmak istenen işyerinin bulunduğu mevcut konumunun asayiş durumu veya çalıştığı iş alanının kaza potansiyeli gibi risk faktörleri, işyeri sigortasının prim miktarını artıran veya azaltan faktörler arasındadır. 

Risk faktörleri dikkat alınarak işletmelerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan sigorta analiz raporları, sigorta prim hesaplamalarında kullanılır. 

İşyerinin bulunduğu bölgenin asayişinin problemli olması; hırsızlık, gasp, yağma ve işyerine zarar verilmesi gibi riskleri barındırdığından, o işyerine sunulacak işyeri sigortası prim miktarları daha fazla olacaktır. 

İşyeri sigorta primlerinin hesaplanmasında sadece risk faktörleri dikkate alınmaz. Aynı zamanda işyeri sahibinin kendi talepleri doğrultusunda sigorta teminatlarının kapsamı genişletilebilir. Ek teminatların dahil edilmesiyle birlikte ödenecek prim miktarı da artış gösterir. 

Ayrıca, işyeri sigortası hizmeti veren birçok sigorta şirketinin fiyatlandırmaları ve ödeme planları, sigorta şirketlerinin tasarrufundadır. O yüzden sigorta prim miktarları şirketlere göre de değişiklik gösterebilmektedir.

İşyeri Sigortası Primlerini Belirleyen Faktörler

İşyeri sigortasının primlerinin hesaplanmasını belirleyen bazı faktörler bulunur:

 1. İşletmenin Sektörü

İşletmelerin iş alanlarının ihtiyaçları ve kendilerine özgü taşıdıkları riskler işyeri sigortalarını belirleyen en önemli faktörler arasındadır. Örneğin bir teknoloji işletmesinin iş kazası potansiyeli, bir inşaat işletmesine kıyasla oldukça düşüktür. 

Teknoloji firmasının barındırdığı en büyük risk ise işletmenin içerisinde bulunan değerli eşyalarının yangın veya sel gibi afetlerde alacağı hasarın oldukça yüksek olmasıdır. Böylelikle işletmelerin taşıdığı risklerin potansiyeline göre prim miktarı artıp azalabilmektedir.

 1. İşyerinin Hacmi 

İşletmenin alanının büyüklüğü hacmen alabileceği araçların sayısını artırmasından dolayı korunması gereken değerli eşyaların fazlalığının oluşturacağı risk durumu, işyeri sigortasının prim miktarını artırabilecek bir faktördür.

 1. Çalışan Sayısı

İş sektörüne bağlı olarak çalışan sayısının artışı, işyeri sigorta prim miktarını da artırabilir. Örneğin; bir inşaat işletmesinin çalışan sayısının artması, yaşanması muhtemel iş kazası potansiyelini de artırdığından prim miktarında değişikliklere sebep olabilir.

 1. Kaza ve Sigorta Geçmişi

İşletmenin daha önce yaşadığı kazalar ve bunların sigorta geçmişine yansıdığı hasar miktarlarının fazlalığı veya azlığı sigorta prim miktarını etkileyen faktörler arasındadır. 

 1. İşletmenin Konumu ve Güvenlik Durumu

İşletmenin bulunduğu konumun deprem bölgesi olması veya işyerinin sık sık toprak kaymalarının yaşandığı bir yerde faaliyetlerini sürdürmesi gibi durumların yarattığı risk potansiyeli, işyeri sigortasının prim miktarının artmasına sebep olabilen nedenler arasındadır. 

İşyeri sigortası prim miktarını belirleyen bir diğer faktör ise işyerinin bulunduğu bölgenin güvenlik durumunun taşıdığı risklerdir. Aktif terör tehdidinin olduğu yerler veya sokak olaylarının sık yaşandığı bölgelerde bulunan işletmelerin zarar görme riski daha fazla olduğundan ödeyecekleri prim miktarı da fazla olacaktır.

İşyeri Sigortası Primleri Nasıl Ödenir?

Genellikle bir senelik olarak belirlenen işyeri sigortaları prim ödemeleri 12 aylık dönemi kapsar. İşyeri sigortalarının prim miktarı, sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterdiği gibi prim ödemeleri de kuruluşlara göre farklılık gösterir. İşyeri sigortasının ödeme planları ve ödeme yöntemlerinin öğrenilmesi için sigorta şirketleriyle iletişime geçilmesi gerekir. 

İşyeri Sigortası Primlerinde İndirim 

İşletmenin potansiyel risklerinin fazlalığı işyeri sigortasının prim miktarını artırabilirken, işletmenin riskleri azaltması durumunda da işyeri sigorta prim ödemelerinde azalmalar gerçekleşir. 

Ödemelerini düzenli yapan işletmelere, sigorta şirketi indirim olanakları tanıyabilir. Ayrıca, işyeri geçmişinde kazaların olmaması gibi durumlar da işyeri sigortası primlerinde indirimi sağlayan faktörler arasındadır. 

İşyeri Sigortası Primleri Nasıl Taksitlendirilir?

İşyeri sigortası prim ödemelerinin taksitlendirilmesi işlemi; sigorta şirketi ile işyeri arasındaki anlaşmaya göre belirlenir. Sigorta primlerinin taksitlendirilmesi sigorta şirketlerinin politikasına göre de değişiklik gösterebilir.

İşyeri Sigortası Primlerinin Zamanında Ödenmesi 

İşyeri sigortası primlerinin istikrarlı bir şekilde zamanında ödenmesi sayesinde işverenler aşağıdaki avantajları elde edebilirler:

 • Sigorta primlerinin düzenli ödenmesi ile birlikte sigorta şirketlerinin sunduğu teminatlarda da devam eder. Böylece işyerinin sigorta kapsamına girecek şekilde zarar görmesi halinde zararlar, işyeri sigortası hizmeti veren kuruluş tarafından karşılanır.

 • İşyeri sigortası primlerini düzenli ödeyen işletmelere sigorta şirketleri tarafından belirli düzeylerde indirim sağlanabilir.

 • İşyeri sigortası bulunan ve düzenli ödemeler yapan işletmelerin yaşadığı kaza veya afet durumlarında, sigorta şirketleri tarafından alacakları tazminatların ödenmesi işlemi daha rahat olacaktır.

İşyeri Sigortası Primi Nasıl Artırılır?

İşyeri sigortası primleri işyerinin bulunduğu sektöre, iş kapasitesi ile istihdam ettiği aktif çalışan sayısına, taşıdığı risk faktörlerine ve işverenin kendi istekleri gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir. 

İşyeri sigortası priminin artırılması da mevcut faktörlerin değişiminin ortaya çıkardığı risklere göre belirlenir. Örneğin, iş kapasitesini artırmak isteyen bir işverenin daha fazla çalışan alması, beraberinde iş kazası risklerini de barındırıyorsa, işyeri sigortası primi sigorta şirketi tarafından artırılır. 

İşyeri Sigortası Primlerinde İade

İşyeri sigortası primlerinin iade işlemi, sigorta şirketi ve işyeri sahibi arasındaki anlaşmanın şartlarına göre değişir. 

İşyeri sigortasının primlerinde iade ortaya çıkarabilecek durumlar ise şu şekilde belirtilebilir:

 • İşletmenin sigorta kapsamında almış olduğu güvenlik önlemlerinde değişikliğe gitmesinde prim iadesi yapılabilir.

 • İşveren tarafından işyeri sigortasına dahil edilmesi istenen ek teminatların çıkarılması durumunda işyeri sigortası primlerinde iade işlemi gerçekleşir. 

 • İşyerinin kapanması yahut işyeri sigortasının iptali durumunda geriye kalan ayların prim ödemesi hesaplanır ve ortaya çıkan miktar geri iade edilir.

İşyeri Sigortası Primleri Nasıl Tazmin Edilir?

İşyeri sigortasına sahip bir işletmenin, sigorta teminatları kapsamında gerçekleşmiş bir olay sonucu uğradığı zararın maddi yükünün karşılanması sigorta şirketinin sorumluluğundadır. Hasar sonucu sigorta şirketleri tarafından bilirkişi ekipleri gelerek, hasar tespit çalışmaları gerçekleştirilir. Sigorta şirketinin hasar analizi sonrası 1 ay içerisinde sigorta şirketi tarafından işyerine gerekli tazminat ödemesi yapılır.

Kasko Sigortası

Hemen Kasko Teklifi Al

Trafik Sigortası

Hemen Trafik Teklifi Al

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Elektrikli Araçlarda ÖTV Matrah Düzenlemesi 2023
Sağlık Sigortalarında KVKK'nın Önemi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Check-up Ne Zaman ve Ne Sıklıkla Yaptırılmalı?
SGK Emeklilik Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri
Kasko Sigortası Poliçesinde Deprem Teminatı Detayları Neler?
Deprem Sonrası DASK İçin Başvurulacak Yerler ve Adımlar Neler?

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam