24 Eylül 2019 / Salı Sigortaladım Editörü

Yıllık Hayat Sigortasında Neler Sigorta Ettirilebilir?

1871 yılında meydana gelen Büyük Chicago Yangını’nın hızlandırdığı global sigortacılık ve reasürans faaliyetlerinin Türkiye’deki ilk örnekleri, 19.yüzyıl sonlarında yabancı şirketlerin Türkiye’deki çalışmalarıyla görüldü. Uzun yıllar yabancı etkiler altında sürdürülen sigortacılığın ulusallaşması ise 1893’de Osmanlı Umum Sigorta Şirketi’nin kuruluşuyla gerçekleşti. Cumhuriyet’in ilanı sonrası 1924 yılında kurulan Sigortacılar Kulübü, sigorta ürünlerinde çeşitlenmeye ve sigortacılık sektöründe derinleşmeye kaynaklık etti. Bugün çok geniş bir ürün yelpazesiyle kamuoyuna sunulan sigorta ürünleri arasında kamuoyunca en bilinen ve en sıklıkla tercih edilen sigorta türlerinden biri yıllık hayat sigortasıdır. 

Yıllık Hayat Sigortası 

Yıllık hayat sigortası 1 yıllık süreler için satın alınıp, tercihe bağlı olarak yenilenebilen bir özelliktedir. Bu poliçeye sahip olduğunuzda, yaşamınızı kaybetmeniz halinde poliçe tutarının ailenize ve sevdiklerinize ödenerek onların yaşam standartlarının belirli bir düzeyde korunmasını sağlamış olursunuz. 18-65 yaş aralığındaki tüm sağlıklı bireyler için yıllık hayat sigortası poliçesi düzenlenebilir. Yaşamın beklenmeyen rizikolarının başında gelen vefat durumunda, poliçe tazminat tutarı yasal varislerinize ödenir. Tercihinize bağlı olarak, yasal varisiniz olmayan kişileri de yıllık hayat sigortası poliçeniz üzerinde lehdar tayin edebilirsiniz. 

Yıllık Hayat Sigortası Kapsamında Neler Sigorta Ettirilebilir?

Yıllık hayat sigortası edinerek sevdiklerinizin yaşamını finansal açıdan garanti altına almanın yanı sıra, poliçenize farklı teminat türleri ekleterek çok sayıda rizikoyu da devretmiş olursunuz. Vefat teminatına ek olarak sigorta ettirebileceğiniz diğer rizikolar şunlardır:

Kaza Sonucu Vefat Rizikosu:

Kaza neticesinde gerçekleşen vefat hallerindeki finansal rizikoları devretmenizi ve ailenizin, sevdiklerinizin finansal garanti altında olmalarını sağlar.

Hastalık Sonucu Oluşan Maluliyet Rizikosu: 

Yakalandığınız herhangi bir rahatsızlık sonucu gelişen maluliyet halinde yıllık hayat sigortası poliçenizde bu ek teminata sahipseniz, yaşayacağınız iş gücü yitimi sonucu oluşacak finansal güçlükleri telafi edebilir veya tedavi giderlerinizi bu ek teminatla karşılayabilirsiniz.

Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Maluliyet Rizikosu: 

Başınıza gelen bir kaza neticesinde tam ya da kısmi maluliyet hallerinden biriyle karşılaşırsanız, yıllık hayat sigortası poliçenizden tazminat alma hakkına sahipsiniz. Bu ek teminatla, bakım giderleriniz karşılanabildiği gibi, iş kaybınız sebebiyle oluşan gelir açığınızı da giderme olanağı bulursunuz.

Kaza Sonucu Tedavi Rizikosu:

Poliçenize ilave edilebilecek bu ek teminatla, doktor, ilaç, hastane konaklamaları ile poliçede düzenlenmiş diğer giderleri karşılayabilirsiniz.

Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Maluliyet Rizikosu: 

Poliçenize bu teminat eklenmişse, kaza neticesi oluşabilecek bir tam ya da kısmi maluliyet halinde poliçede belirlenen tutarda tazminat alabilirsiniz. Sigorta şirketiniz, maluliyet derecenizi dikkate alarak gereken tazminat tutarını size öder. Bu şekilde maluliyet sebebiyle meydana gelen finansal açık kapatılmış olur.

Tehlikeli Hastalıklar Rizikosu:

Poliçe süreniz dahilinde kalp krizi veya farklı bir rahatsızlık sonucu oluşabilecek felç, kanser, multipl skleroz, böbrek yetmezliği veya organ nakli ameliyatı geçirmeniz halinde, poliçenizde bu ek teminat mevcutsa, bu teminat için belirlenmiş olan tazminat ödemesi poliçe sahibi olarak tarafınıza yapılır.

Yıllık hayat sigortası fiyatları, yaşınıza, mesleğinize, poliçe süresine, seçtiğiniz ek teminatlara, tercih ettiğiniz tazminat tutarlarına göre çeşitlilik gösterir. Ancak yıllık hayat sigortası sahibi olunca elde edeceğiniz yaşamsal önemdeki faydaları dikkate aldığınızda yıllık hayat sigortası ücreti, poliçeyi edinmeye karar vermenizde birinci önceliğiniz olmayacaktır.

İLGİLİ BLOG YAZILARI