13 Şubat 2020 / Perşembe Sigortaladım Editörü

Devlet Destekli Alacak Sigortası Modeli Geliyor

Alacak tahsilatı konusunda yaşanan sorunlar, şirketlerin likidite ve karlılık durumlarını olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz durum yüksek boyutlara ulaştığında, şirketlerin iflasına varan düzeyde ağır tabloların ortaya çıkmasına neden oluyor. Şirket iflaslarını detaylı olarak gösteren tablolara bakılınca iflas nedenlerinin dörtte birine yakın kısmının tahsil edilemeyen şirket alacakları nedeniyle meydana geldiği gözleniyor. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, ortaya çıkan bu zorlu tablonun seyrinin iyileştirilmesini öngören bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Alacak Sigortası Devlet Güvencesine Kavuşacak 

Mehmet Şimşek, KOBİ alacakları ile ilgili tahsil risklerini düşürmek amacıyla KOBİ'leri bu riske karşı koruyayan alacak sigortasını yaygınlaştırmak üzere çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı. Çalışmaların yürütülmesi kapsamında Hazine Müşteşarlığı, devlet desteğine sahip bir milli model tasarlıyor. Bu modele göre şirket bilançolarının %40'ına varan bölümünü oluşturan alacakların etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede KOBİ'lerin alacak risklerine karşı güvence altına alınması hedefleniyor. Alacak sigortasını KOBİ'ler arasında yaygınlaştırmayı hedefleyen devlet modeli ile KOBİ'lere uygun şartlarda alacak sigortasına erişme imkanı sağlanıyor. Devlet desteğinin aktif hale getirileceği alacak sigortası modeli, mevcut durumdaki alacak sigortaları piyasasına olumsuz bir etkide bulunacak bir nitelik taşımıyor.

Halk Sigorta A.Ş. Olağandışı Risk Yönetim Merkezi Olarak Görevlendiriliyor 

Vade sürelerinin ve bilanço haricinde tutulan varlıkların risk değerlendirme süreçlerinde dikkate alınmaması ile ortaya çıkan sorunların da devlet modeli kapsamında çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Böylece devlet modeli ile alacak sigortaları uygulamasının KOBİ'ler arasında yaygınlaşmasının sağlanacağı öngörülüyor. Sigorta mevzuatı, teminata sahip olmayan olağandışı risk yönetim merkezlerinin kurulmasına imkan veriyor. Bu risk merkezlerinin çalışma usulleri ve esasları da mevzuat ile belirleniyor. Yeni uygulama kapsamında Halk Sigorta Anonim Şirketi, olağandışı risk yönetim merkezi (ORYM) olarak görevlendiriliyor. Halk Bankası'na bağlı bir iştirak olan Halk Sigorta, KOBİ'lere sunulan sigorta hizmetlerinde sahip olduğu geniş portföyü nedeniyle organizasyonu yönetecek kurum olarak tercih ediliyor. 

Alacak Risklerine Karşı Devlet Koruması Sağlanıyor 

Başbakanlığa sunulan düzenleme ile KOBİ'lerin alacak tahsili kapsamındaki riskler nedeniyle uğrayacakları olası zararlarının telafi edilmesi amaçlanıyor. Risk yönetimini üstlenen ORYM; reasürans ve sigorta piyasalarından koruma sağlayarak KOBİ'lere teminat sunuyor. Bu teminat miktarının hedeflenen miktardan daha az düzeyde kalması durumunda reasürans koruması için devlet devreye giriyor. Devlet desteği ile sağlanması öngörülen koruma tutarı, prim üretimi esas alınarak yıllara göre değişiyor. Böylece ORYM'nin yükümlü olduğu reasürans koruması devlet tarafından sağlanmış oluyor. Siz de Alacak Sigortası kapsamında sigortaladim.com'dan teklif alın, karlı çıkın.

İLGİLİ BLOG YAZILARI