25 Kasım 2019 / Pazartesi Sigortaladım Editörü

Eğitim Sigortasının Avantajları ve Teminatları

Türkiye, ilk olarak 1872 yılında İngiliz ve Fransız sigorta şirketlerinin Türkiye’de açtıkları temsilciliklerle finansal güvence ürünleriyle tanıştı. O günlerden bu yana sosyo-iktisadî değişmelerin etkisiyle derinlik kazanan Türk finans sektöründe sigortacılığın payı da günden güne artıyor. Günümüz itibarıyla bankaların aktif büyüklükleri ve sigorta endüstrisi verileri dikkate alındığında,Türk finans endüstrisinde sigortacılık faaliyetlerinin büyüklük açısından %5’lik paya sahip olduğu ve bu oranın günden güne yükseldiği görülüyor. 

Eğitim Sigortaları

Derinleşen ve uzmanlaşma yönünde ilerleyen Türk sigorta sektöründe son yıllarda hayat sigortaları, kasko ve trafik sigortaları, sağlık sigortaları ve bireysel emeklilik gibi finansal güvence ürünlerinin yanı sıra eğitim sigortalarına yönelik tüketici ilgisi de artıyor. Bu ilgi artışında, peş peşe yaşanan global krizler, trafik kazası ve ani vefat oranları, ülkemizde sık görülen iş kazaları ve maluliyetlerden kaynaklanan ağır ailevi krizler oldukça etkili. Bu durum Türk kamuoyunda eğitim sigortası edinme konusunda güçlü bir farkındalık yaratıyor.

Eğitim Sigortasının Faydaları

Eğitim sigortaları, yaşanabilecek vefat, kazaen vefat veya maluliyet hallerinde, poliçede düzenlenmiş süre boyunca çocuğunuzun eğitim giderlerini karşılamayı hedefleyen bir finansal enstrümandır. Eğitim sigortası poliçesi sahibi olmak, anılan risklerin gerçekleşmesi halinde:

  • Çocuğunuzun günümüzde çok yüklü tutarları bulan eğitim giderleri konusunda mağduriyet yaşamasını,
  • Arzu etmeyeceği eğitim kurumlarına yönlendirilmesini,
  • Eğitim hayatından uzak kalmasını,
  • Diğer aile büyüklerinin bankalarla ciddi meblağlarda kredi ilişkisine girmelerini önlüyor.

Devlet veya özel okul giderleri eğitim sigortası tarafından karşılanan çocuğunuzun yaşadığı vefat veya maluliyet travmasını da mümkün olan en az duygusal zararla geride bırakıp yaşamına devam edebilmesi eğitim sigortasının bir diğer faydası. Kaza sonucu tam, kısmi veya daimi maluliyet yaşamanız durumunda ise teminat tutarı sigortalı sıfatıyla tarafınıza ödenerek yaşadığınız finansal mağduriyet de gideriliyor.

Eğitim Sigortası Teminatları Nelerdir?

Eğitim sigortaları, sigortalı olarak kendi iradi kararlarınız haricinde gelişen ani yaşamsal riskler, vefat, beden bütünlüğünüzün bozulması ve kazaen maluliyet gibi hallerde çocuğunuzun eğitimini garanti altına almanın yanı sıra, sizin mevcut risklerinizi de düzenleyen sigorta türüdür. Eğitim sigortası poliçeniz, sigortalılık süreniz dahilinde gerçekleşen ve poliçede belirtilen vefat, daimi maluliyet, kısmi maluliyet, kazaen vefat ve tam maluliyet hallerini güvence altına alacak biçimde 20 yıla varan sürelerle düzenlenebiliyor.

Eğitim Sigortası Fiyatları

Çocuklarınızın eğitim yaşamlarını güvence altına alabilmeniz için detaylı araştırma ve karşılaştırmalar yaparak eğitim sigortası fiyatları konusunda hiç zaman yitirmeden bilgi alabilirsiniz. Eğitim sigortası fiyatları yaşınıza, poliçe süresine, sigorta kapsamına dahil edilen ek teminatlara göre değişiyor. Eğitim sigortaları, yapı itibarıyla risk gerçekleştikten sonra satın alamayacağınız ürünlerdendir. Siz de poliçe süreleri, teminat kapsamları ve ödeme prosedürleri gibi kritik hususlarda bilgi almak için şimdiden fiyat teklifi talep edebilir; yaşamın beklenmeyen sürprizlerine karşı çocuğunuzun eğitimini ve yaşamsal risklerinizi güvence altına alabilirsiniz.  

İLGİLİ BLOG YAZILARI