Whatsapp ikon Whatsapp'dan yaz

SIKÇA SORULAN SORULAR

Trafik Sigortası

Trafik sigortası; karayolu taşıtları için yapılan ve aracını trafiğe çıkarmak isteyen herkes için zorunlu olan bir sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortası, olası bir kaza sonucu diğer araçlara ve üçüncü şahıslara verilen zararlar için güvence sağlar.

Trafik sigortasının bitiş tarihini öğrenmek için e-Devlet üzerinden trafik sigortası sorgulama yapılmalıdır. “Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” menüsünden trafik sigortası poliçenizle ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Trafik sigortasında araç başına maddi hasar teminatı; kaza sonrası diğer araçta oluşan maddi zararları teminat altına alır.

Trafik sigortalarında poliçe süresi 1 yıldır. 1 yıl dolduğunda trafik sigortasının da yenilenmesi gerekir.

Trafik sigortası hasarsızlık indirimi; hasarsız geçirilen her yılın sonunda kademeli olarak alınan indirim oranlarıdır. Hasarsızlık indirimi uygulanırken 7 basamak dikkate alınır.

Sigorta poliçesinin ilk yılının hasarsız geçmesi halinde %15, ikinci yılının hasarsız geçmesi halinde %30 ve üçüncü yılın da hasarsız geçmesi halinde %45 indirim uygulanır.

Trafik sigortası sorgulamak için;

 1. e-Devlet’e girin.
 2. Arama bölümüne “Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” yazın.
 3. Plaka numaranızı yazın ve “Sorgula” butonuna tıklayın.

Yukarıdaki adımları takip ettikten sonra açılan sayfadan trafik poliçe detaylarınızı görebilirsiniz.

Hayır, sel ve deprem gibi doğal afetler nedeniyle oluşan hasarlar trafik sigortası kapsamında değildir. Trafik sigortasında yalnızca karşı tarafa verilen zararlar teminat altına alınır.

Her türlü motorsuz araç ile bisiklet ve motorlu bisiklet gibi araçlara trafik sigortası yapılmaz.

Trafik sigortası ve kasko arasındaki en önemli fark; trafik sigortasının trafiğe çıkan tüm motorlu araçlar için zorunlu olması ancak kaskonun isteğe bağlı olarak yapılmasıdır. Ek olarak trafik sigortası, herhangi bir kaza sonucu karşı tarafın aldığı zararları karşılarken kasko, sigortalı kişinin aracına gelen zararları teminat altına alır. İsteğe bağlı olarak yapılan kaskonun teminatları, aracın çalınması veya hasara uğraması gibi ek teminatlar ile genişletilebilir.

Zorunlu trafik sigortası;

 1. Trafik kazası sonucu karşı tarafın gördüğü hasarları,
 2. Üçüncü şahısların mallarına verilen zararları,
 3. Kamu varlıklarına kasti olmadan verilen zararları,
 4. Üçüncü şahıslara verilen bedensel hasarları,
 5. Hukuki süreçlerin masraflarını kapsar.

 

 • Sigortalı aracın trafikte seyir halinde olmadığı durumlarda trafik sigortası ödeme yapmaz.
 • Sigortalı araç sahibinin kazaya neden olduğu ve kusurlu bulunduğu durumlarda sigortalı kişinin aracının zararları, trafik sigortasının kapsamında değildir. Kazaya sebep olan sigortalının ailesi araçta olsa dahi maddi ya da manevi tazminat talepleri karşılanmaz.
 • Kaza sırasında araçta bulunanların bagaj ve benzeri eşyaları dışında araçta taşınan malların zararları trafik sigortası kapsamında değildir.
 • Kazaya karışan araca bağlı iş durması, gelir veya kar kaybı ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı olarak ortaya çıkan zararlar nedeniyle istenen tazminat talepleri, trafik sigortası kapsamında karşılanmaz.
 • Çalınan veya gasp edilen araçların sebep olduğu kazalar, trafik sigortası kapsamında değildir.
 • Bakım-onarım, alım-satım gibi durumlar nedeniyle serviste olan araçların sebep olduğu kazalar trafik sigortası tarafından karşılanmaz.
 • Trafik kazası yapan iki aracın da aynı kişiye ait olduğu durumlarda, kazaya karışan üçüncü bir kişi olmadığı için trafik sigortası ödeme yapmaz.

Kaza başına ölüm ve sakatlanma teminatı; trafik kazası sonucu karşı tarafın sakatlanması veya vefat etmesi halinde, kazadaki zarar durumuna göre kaza başına belirli limitlerde ödeme yapılan manevi tazminattır.

Zorunlu trafik sigortası her yıl düzenli olarak yenilenmelidir.

Trafik sigortası, kaza sonucu karşı tarafın aracında meydana gelen hasarları karşılar. Bu sebeple sigortalı kişinin aracında oluşacak hasarlar ile doğal afetler sebebiyle araca gelen zararlarda trafik sigortası ödeme yapmaz.

Trafik sigortası geciktirildiği takdirde, geciktirilen her ay için %5 gecikme zammı uygulanır. 

Evet, trafik sigortası devlet tarafından tüm araç sahiplerine zorunlu tutulan bir sigortadır.

Trafik sigortası, kaza sonucu karşı tarafın bedenen zarar görmesi sebebiyle oluşan tedavi giderlerini karşılar.

Trafik sigortasında kaza başına maddi hasar teminatı; kaza sonucu karşı tarafın aracına, kamu varlıklarına ve üçüncü kişilerin mal varlıklarına verilen zararları teminat altına alır.

Kişi başına sağlık gideri teminatı; trafik kazası sonucu karşı tarafın bedenen zarar görmesi halinde tedavi giderlerini karşılayan teminattır. Kişi başına sağlık gideri teminatında araçtaki kişi sayısı dikkate alınır ve buna göre belirli limitlerde ödeme yapılır.

Zorunlu trafik sigortası, teminat limitleri dahilinde ödeme yapar. Kazada vefat olup olmaması, araç türü ve kaza sonrası oluşan hasarların büyüklüğüne göre ödenen miktar değişiklik gösterebilir.

Trafik sigortasında kaza bildirme süresi, kazanın gerçekleşme tarihinden itibaren 5 iş günüdür.

Evet, sigortaladim.com ile 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırarak online trafik sigortanızı yaptırabilirsiniz.

 • Sıfır araç sahiplerinin, aracı satın aldığı tarihte trafik sigortası yaptırması zorunludur.
 • İkinci el araç alımlarında araç sahiplerinin, prim ödemek zorunda kalmadan sigorta yaptırmak için 15 gün süresi bulunur.

Trafik sigortası fiyatları; aracın kayıtlı olduğu il, aracın türü ve hasar basamaklarına göre değişiklik gösterir. Sigorta şirketleri trafik sigortası için teklif iletirken, trafik sigortası tavan fiyatlarını baz alır.

Trafik sigortası yaptırmak için gereken bilgi ve evraklar şunlardır:

 1. Ruhsat sahibinin T.C. kimlik numarası
 2. Şirket sahipleri için vergi numarası
 3. Ruhsat sahibini adı, soyadı ve doğum tarihi
 4. Araç plakası
 5. Araç ruhsatı seri numarası
 6. Ruhsat sahibi bilgileri (il, ilçe, e-posta ve cep telefonu)

Trafik sigortası yaptırmayan araç sahipleri 2022 yılında 196 TL trafik sigortası yaptırmama cezası öder. Bununla birlikte sigorta yaptırmayan araç sahipleri hasarsızlık indirimini kaybeder ve sigorta yapılmadığı yetkili merciler tarafından tespit edildiğinde araç sahibi trafikten men cezası alır.

Evet, kazaya sebep olan tarafın trafik sigortası diğer aracın değer kaybını telafi eder.

Kısa süreli trafik sigortası yalnızca geçici plakalar ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile eşya taşımacılığı yapan yabancı plakalı araçlar için yapılabilir.

Hayır, sel ve deprem gibi doğal afetler nedeniyle oluşan hasarlar trafik sigortası kapsamında değildir. Trafik sigortasında yalnızca karşı tarafa verilen zararlar teminat altına alınır.

Kişi başına ölüm ve sakatlanma teminatı; trafik kazası sonucu karşı tarafın sakatlanması veya vefat etmesi halinde karşı tarafa verilen manevi tazminattır. Kişi başına ölüm ve sakatlanma teminatında araçtaki kişi sayısı dikkate alınır ve buna göre belirli limitlerde ödeme yapılır.

Kasko Sigortası

Kasko sorgulamaları e-Devlet üzerinden, “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” sayfası aracılığıyla yapılır.

Kasko tazminatı aracın hasar gördüğü tarihteki rayiç bedeli üzerinden hesaplanır. Belgelerin sigorta şirketine ulaştırılması ve eksper raporu ile birlikte sigorta şirketi, 10 iş günü içinde tazminat ödemesini yapar.

Kasko sigortası yaptırırken ilk dikkat edilmesi gereken ana teminat ve bedeller olmalıdır.. Çarpma, çarpışma, yangın, üçüncü kişilerin verdiği hasarlar ve hırsızlık, kasko sigortasının ana teminatları arasında yer alır ve sigorta poliçesinde mutlaka bulunması gerekir.

Ana teminatlara ek olarak tüketicilerin çoğunlukla kasko sigortasına dahil ettiği ek teminatlar şunlardır:

 • Deprem ve terör teminatı
 • İhtiyari mali mesuliyet teminatı
 • Anahtarla çalınma
 • Kullanım ve gelir kaybı

Poliçe yapılırken aracın hasarsızlığı kontrol edilir. Poliçe süresi içinde oluşmayan hasarlar için tazminat talep edilemez.

Araç anahtarının evden çalınmasını kaskonun karşılaması için bunu ek teminat olarak poliçenize ekletmeniz gerekir.

Evet, hasarsızlık indirimleri şirket değişikliklerinde de devam eder. Çünkü hasarsızlık indirimleri araç üzerinden kişi adına tanımlanır.

Kasko sigortası ürünleri 4 gruba ayrılır:

 1. Dar Kasko
 2. Kasko
 3. Genişletilmiş Kasko
 4. Tam Kasko

Araç kasko değeri, aracın modeli, üretim yılı, markası ve trafiğe kayıtlı olduğu il gibi bilgiler dikkate alınarak hesaplanır. sigortaladim.com Kasko Değer Listesi Hesaplama aracı ile aracınızın güncel kasko değerini hesaplayabilirsiniz.

Kilit sisteminin değiştirilmesi sebebiyle oluşan masraflar, kasko poliçenize ekleyeceğiniz kilit sistemi ek teminatı dahilinde karşılanır.

Kaza anında sigortalı araç sahibi, 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine bildirimde bulunmalı ve hasar ihbarı yapmalıdır. Kaza anında ihtiyaç duyulması halinde(aracın hareketsiz kalması, hasarın büyümesi ve yayılması vb. durumlarında) kasko sigorta şirketinden çekici veya seyahate devam araç talebinde bulunulabilir.

Hayır, araç el değiştirdiğinde kasko sigorta poliçesi el değiştirmez. Noter Satış Sözleşmesi’ne istinaden gün esaslı poliçe iptali gerçekleştirilir ve varsa kalan günlerin prim iadesi sigortalıya yapılır.

Kasko hasarsızlık indirimi poliçe dönemi boyunca hasar kaydı olmayan araç sahipleri için uygulanır. Poliçenin bitiş tarihinden sonra yenilenmemesi veya uzun süre sonra yenilenmesi halinde hasarsızlık indirimi kaybedilir.

Aracın çalınması halinde 30 gün bekleme şartı bulunmakta olup bu süre içerisinde aracın bulunması için arama çalışmaları yapılır. 1 aylık bekleme süresinin ardından araç bulunmamışsa gerekli belgeler sigorta eksperi tarafından araç ruhsat sahibinden talep edilir ve sigorta şirketi tazminat işlemlerine başlayacaktır.

Plakası belli olmayan araçların kasko poliçeleri; araç modeli, motor numarası ve şasi numarası üzerinden yapılır.

Evet, hasarlı aracı servise sigortalının belirlediği herkes bırakabilir.

TRAMER kaydı olmayan araçların kasko sigortaları internetten yapılamaz. Sigorta şirketleri tarafından aracın TRAMER sorgulaması gerçekleştirilmelidir.

Birinci yılın sonundaki yenilemede %30 hasarsızlık indirimi, ikinci yılın sonundaki yenilemede %40 hasarsızlık indirimi, üçüncü yılın sonundaki yenilemede %50 hasarsızlık indirimi ve dördüncü yılın sonundaki yenilemede %60 hasarsızlık indirimi uygulanır.

Kişisel eşya teminatı; sigortalı ve sigortalının aile fertlerine ait ticari nitelik arz etmeyen özel eşyaları, belirli limitler dahilinde teminat altına alır. Ticari nitelik arz eden eşyalar, mücevherat, çek, senet, kredi kartı, para gibi kıymetli kağıtlar ve cep telefonu, bilgisayar, fotoğraf makinesi gibi elektronik cihazlar teminat kapsamı dışındadır.

Aracın başka bir taşıtla taşınması sonucu meydana gelen hasarlar, kasko sigortası kapması dışındadır. Yalnızca aracın kendi girebileceği, tarifeli ve ruhsatlı gemi ya da trenler ile taşınması sonucu oluşan hasarlar kasko sigortası kapsamındadır.

Sigorta poliçesinde belirtilmesi halinde araç aksesuarları da kasko sigortasına dahildir.

Kasko fiyatlarını öğrenmek ve sigortaladım.com’un size özel sunduğu avantajlardan yararlanmak için formu doldurup birkaç dakika içinde teklif alabilirsiniz.

Hayır, TRAMER kaydı olmayan araçlar için internet üzerinden kasko yapılamaz.

Kasko sigortası; yanma, çarpma, çarpılma, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs durumlarında oluşan zararları karşılamak için devreye girer. Bunlar dışında isteğe bağlı olarak poliçeye ek teminatlar da dahil edilebilir.

Anlaşmalı servisler; sigorta şirketinin her türlü onarım ve bakım için sözleşmeler çerçevesinde anlaşmalı olduğu kurumlardır. Herhangi bir onarımın anlaşmalı servislerde gerçekleşmesi halinde hasar ödemesi anlaşmalı servise yapılacağından sigortalının ödeme yapmasına gerek yoktur.

Anlaşmasız servisler; sigorta şirketinin sözleşme ile anlaşmasının bulunmadığı servislerdir. Sigortalının, aracını anlaşmasız servislere götürmesi halinde servis sigortalıdan hasar bedelini talep eder ve kasko sigorta poliçe teminatı dikkate alınarak, ödenecek hasar tutarından belirli miktarda muafiyet kesintisi yapabilir.

Kasko poliçelerinin süresi 1 yıldır. Poliçenizin bitiş tarihinden 30 gün önce yenileyebilirsiniz.  Aracın teminatsız kalmaması adına, vade bitiş tarihi takip edilmeli ve her yıl düzenli olarak yenilenmesi gerekir.

Eğer teminatlar kullanılırsa o zaman hasarsızlık oranı etkilenir. Hasarsızlık indirim oranları %60’lara kadar çıkabilir.

Sigortalının vefat etmesi halinde kasko sigortası kanuni varislere devreder.

Yetkili olmayan kişiler tarafından çekilen araçlarda meydana gelecek hasarlar sigorta şirketi poliçe şartlarına göre değişkenlik göstermektedir.

Kasko Sigortası kapsamında bir riskin meydana gelmesi halinde, olay yeri kaza fotoğrafları ve kamera görüntüleri kayıt altına alınmalıdır.

Ölüm ve yaralanmalı kazalarda bulunan bölgeye göre (Polis/Jandarma) kolluk kuvveti aranmalıdır.

Maddi hasarlı kazalarda taraflar arası tutanak tutulmalıdır. Ehliyet, ruhsat, trafik sigorta fotokopileri, tutanak nüshası ve fotoğraf temini karşılıklı olarak sağlanmalıdır. Aracın hareketsiz kalması durumunda kasko sigortası kapsamında çekici talep edilmelidir. Aracın yürür vaziyette ise kasko sigortası kapsamında servis tercihi yapılarak hasar işlemlerine başlanması gerekir.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından her ay yayınlanan kasko araç değer listesi kasko araç bedelinin belirlenmesi için esas alınır.

Araç kasko değeri; aracın modeli, üretim yılı, markası ve trafiğe kayıtlı olduğu il gibi bilgiler dikkate alınarak hesaplanır.

Aracın el değiştirmesi halinde hasarsızlık indirimi devam etmez. Çünkü hasarsızlık indirimi, araç sahibine tanınan bir haktır.

Kasko sigortası poliçesi kapsamına konu risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, sigorta şirketinin belirleyeceği TOBB’a kayıtlı sigorta eksperi (bilirkişi), kazanın sebebini, boyutu, hasarın miktarını ve niteliğini inceler ve hasar ekspertiz raporunu hazırlar.

Hayır, araç satıldığı andan itibaren kasko sigortası da otomatik olarak devre dışı kalır.

Kasko ve Trafik Sigortası arasındaki en belirgin fark; Trafik Sigortası’nın zorunlu, Kasko Sigortası’nın ise isteğe bağlı olmasıdır. Ek olarak trafik sigortası sorumlu olduğu kusur oranı kapsamında kaza sonucu karşı tarafın aracında meydana gelen maddi hasar talebini karşılarken Kasko Sigortası, kusurlu olduğu tespit edilen araç sahibinin kendi aracında meydana gelen zararını güvence altına alır. Ayrıca Kasko Sigortası teminatları Trafik Sigortası teminatlarına göre daha kapsamlıdır.

Kasko sigortasının ana teminatları; çarpma, çarpışma, yangın, hırsızlık ve üçüncü kişilerin kötü niyetli hareketleridir. Ana teminatlara ek olarak istek ve ihtiyaçlarınıza göre farklı teminatları da sigorta poliçenize ekletebilirsiniz.

Kasko araç bedeli; araç model yılı, araç markası ve aracın tipine göre hesaplanır.

Araç çalındığında veya pert olduğunda ödenecek meblağ, aracın o günkü rayiç bedeli üzerinden hesaplanır.

·         Sigortalı, hasarın gerçekleştiği andan itibaren en geç 5 iş günü içinde hasarı sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

·         Sigortalı kişi, sigortalı değilmiş gibi tüm kurtarma önlemlerini almak ve sigortacı tarafından verilen talimatları yerine getirmekle yükümlüdür.

·         Aracın çalınması durumunda, sigortalı kişi anında yetkili birimlere haber vermekle yükümlüdür.

·         Zorunlu durumlar haricinde sigortalı, hasarın gerçekleştiği yer veya şeyler üzerinde değişik yapmamakla yükümlüdür.

·         Sigortalı, hasarın gerçekleşme nedenlerini belirlemeye yarayan bilgi ve belgeleri sigortacıya vermekle yükümlüdür.

·         Sigortalı, tazminat miktarının belirlenmesi için sigorta kapsamında yer alan yer veya şeylerde inceleme yapılmasına izin vermekle yükümlüdür.

·        Sigortalı, üçüncü şahısların haksız eylemleri nedeniyle meydana gelen kazarlar varsa, tanıkların bilgilerini yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür

Hayır, kasko sigortası zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak yapılan kasko sigortası, geniş teminatları sayesinde trafikte veya park halindeyken farklı risklere karşı aracınızı koruma altına alır.

Kasko sigortalarının genel şartlarında belirtilen kasko çeşitleri dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kaskodur.

Kasko sigortalarındaki fiyat farkının sebebi şunlardır:

·         Sigorta yapılacak aracın modeli

·         Ruhsat sahibinin bilgileri

·         Ek teminatlar

·         İndirim olanakları

o   Kasko yaş indirimi

o   Hasarsızlık indirimi

o   Araç güvenliği indirimi

o   Muafiyetler

 

İhtiyari Mali Sorumluluk veya diğer adıyla İhtiyari Mali Mesuliyet; kasko sigortası poliçesine ek teminat olarak da dahil edilebilen bir güvencedir.

Kasko sigortasına eklenen İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı; kaza sonucu karşı tarafın aracında, trafik sigortasının limitlerini aşan bir hasar meydana gelmesi halinde aradaki farkın karşılanmasını sağlar.

Ferdi kaza teminatı, kazalardan kaynaklanan ölüm ve sakatlıkları güvence altına alan ve kasko sigortasına isteğe bağlı olarak eklenebilen ek teminattır.

Kasko sorgulaması yapmak için;

 1. e-Devlet’e girin.
 2. Arama bölümüne “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” yazın.
 3. “Kasko Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” sayfasını açın.
 4. Açılan sayfada plaka bilgilerinizi girin.

Yukarıdaki adımları sırasıyla takip ettikten sonra kasko poliçe ve hasar bilgileriniz ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Kasko sigortası 1 yıllık düzenlenir. 1 yıl içinde aracın bir kazaya karışması ve kaza sonucu oluşan masrafların sigorta şirketi tarafından karşılanması halinde.hasarsızlık kademesi değişecektir.

Kasko sigortası yaptırmak için gereken bilgi ve evraklar şunlardır:

 1. Ruhsat sahibinin T.C. kimlik numarası
 2. Kurumsal müşteriler için ruhsat sahibinin vergi kimlik numarası
 3. Araç plakası
 4. Ruhsat seri numarası
 5. Ruhsat sahibinin bilgileri (il, ilçe, e-posta ve cep telefonu)

Eğer sürücü yasal sınırın üzerinde alkollü ise kasko tarafından hiçbir ödeme yapılmaz

Kasko sigortası aracınızı yanma, çalınma, çarpma, çarpışma, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs gibi riskler ve kaza sonucu oluşan hasarlara karşı güvence altına alan sigortadır.

Kasko hasarsızlık indirim oranları İlk 12 ay için %30, ikinci 12 ay için %40, üçüncü 12 ay için %50 ve dördüncü 12 ay için %60’tır.

Aracın çalınması halinde çalındığını bildiren belgelerin en geç 5 iş günü içinde sigorta şirketine iletilmesi gerekir. Araç 1 ay (30 gün) içinde bulunmazsa, sigorta şirketi tazminat ödemesini yapar.

Kasko sigortası yaptırmak için ruhsat sahibinin bilgileri, araç ruhsatı ve araç plakası gibi bilgilere ihtiyaç duyulur.

 • %100 rüculu hasarlar (tüm sigorta şirketleri için geçerlidir ve hasarsızlık indirimi bozulmaz)
 • Yılda 1 kere olmak üzere cam kırılması ve radyo-teyp çalınması (sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterir)
 • Çizik, vuruk ve sıyrık gibi mini hasarlar (sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterir)

Evet, sigortaladim.com ile yalnızca birkaç dakika içinde internet üzerinden kasko sigortası fiyat teklifleri alabilirsiniz.

Alkollü araç kullanımından kaynaklı bir kazada, yapılan incelemeler sonucunda belirlenen alkol sınırı aşıldığı takdirde araçta oluşan hasarlar, kasko sigortası kapsamı dışındadır.

Kasko sigortasının ana teminatları şunlardır:

 • Çarpma, çarpışma ve çarpılma
 • Yanma
 • Çalınma veya çalınmaya teşebbüs
 • Üçüncü kişilerden kaynaklanan hasarlar

Evden çalınan araç anahtarı sebebiyle oluşan kayıpların karşılanması için kasko sigortası poliçesine ek teminat olarak bu teminatın eklenmesi gerekir.

 • Savaş ve her türlü savaş olayları ve bunların gerektirdiği askeri hareketler nedeniyle oluşan zararlar,
 • Nükleer yakıtların sebep olduğu zararlar,
 • Kamu otoriteleri tarafından yapılan araçta tasarruf sebepli zararlar (çekilme hariç),
 • Ehliyetsiz ve gerekli sınıfa ait sürücü belgesine sahip olmadan araç kullanımı,
 • Uyuşturucu madde veya belirlenen alkol sınırının üzerinde alkol almış kişilerce sürülen araçlarda meydana gelen zararlar,
 • Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması, çekilmesi sonucunda meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar,
 • Araca sigortalı tarafından kasten verilen zararlar ile Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarında belirlenen diğer zararlar, kasko sigortası tarafından karşılanmaz.

Sigorta poliçesine isteğe bağlı eklenebilen kasko ek teminatları şunlardır:

 • İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı
 • İkame araç teminatı
 • Kullanım ve gelir kaybı teminatı
 • Deprem teminatı
 • Yurt dışı teminatı
 • Terör teminatı
 • Sel ve su baskını teminatı
 • Fırtına, dolu, toprak kayması, yıldırım teminatı
 • Hukuksal yardım teminatı
 • Mini onarım
 • Kilit sistemi teminatı
 • Alevsiz yangın teminatı
 • Ferdi kaza teminatı
 • Anahtarla çalınma teminatı

Noter satışı olmayan aracın işleten sıfatı değişmez ve her iki tarafın da yaptığı el senedi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Konut Sigortası

Konut sigortası bedeli; bina ve eşya bedeli, poliçe tipi, teminatlar ve ek teminatlar dikkate alınarak hesaplanır. Poliçede yer alan eşyaların sayısı arttıkça konut sigortası primleri de doğru orantılı olarak artar. Konut sigortasında bina bedeli ise konutun tamamen yıkılması halinde, binanın sıfırdan inşa edilme maliyetiyle belirlenen birim metrekare ve binanın yüz ölçümünün çarpılmasıyla hesaplanır.

Hayır, konut sigortası zorunlu değildir ve isteğe bağlı olarak yapılır. Ancak bazı bankalar yeni bir ev almak için çekilen kredilerde konut sigortasını zorunlu tutabilir.

Konut sigortaları konutun metrekaresi, bulunduğu kat ve konutun yapısı gibi özellikler dikkate alınarak yapılır. Konut sigortası yaptırdığınız evden taşınmanız halinde sigorta şirketine bunu bildirmeniz gerekir. Taşındığınız konutun tipine göre sigorta priminiz de değişiklik gösterebilir.

Bazı sigorta şirketleri adres değişikliği sağlamamakta olup, poliçe iptal edilip yeniden yapılması talep edilebilir.

Konut sigortanızı iptal ettirmek için sigorta şirketine dilekçe yazmanız gerekir. Poliçenin iptal süresi sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterse de ortalama 2-3 iş günü içinde sigorta iptal talebiniz onaylanır.

Konut sigortası, evinizi hırsızlık ve doğal afetlere karşı güvence altına alır. Aynı zamanda hasar sebebiyle karşılaştığınız masraflar da konut sigortasının teminatları arasındadır. Konut sigortası yaptırarak öngöremediğiniz riskler sonucu oluşan maddi kayıplarınızı en aza indirebilirsiniz.

Konut sigortası evinizi hırsızlık, yangın, sel, deprem ve yer kayması gibi farklı risklere karşı teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Konutunuzda bir hasar meydana gelmesi halinde sigorta poliçenizde belirlenen teminatlar ve teminat limitleri kapsamında hasarınız karşılanır.

Ev sahipleri ve kiracılar konut sigortası yaptırabilir. Konut sigortası ile ev sahipleri evini ve eşyalarını, kiracılar ise eşyalarını teminat altına alır.

Poliçede yer alan mali sorumluluk teminatı kapsamında yangın mali mesuliyet ve/veya komşu mali mesuliyet teminatı var ise komşuya verilen zararlar da konut sigortası tarafından karşılanır.

Konut sigortasındaki kira kaybı teminatından ev sahipleri de kiracılar da faydalanabilir. Kiracıların bu teminattan faydalanabilmesi için kirayı peşin ödemiş olmaları şartı bulunur.

Konut sigortalarının teminatları sigorta şirketlerine değişiklik gösterir. Tüm sigorta şirketlerinin konut sigortası için sağladığı ana teminat ise yangındır.

Yangına ek olarak konut sigortası; deprem, hırsızlık, su baskını, sel, fırtına, yer kayması, cam kırılması ve terör eylemleri gibi riskler sebebiyle evinizde meydana gelen zararları karşılar.

Konut sigortası, poliçe başlangıcından itibaren 1 yıl boyunca geçerlidir.

Konut sigortası hasarsızlık indirimi; sigortalının, poliçe bitimine kadar herhangi bir hasar bildiriminde bulunmaması halinde sigorta şirketi tarafından yeni dönem poliçesi için hak kazandığı indirimdir.

Konut sigortasının kombi arızalarını karşılaması için elektronik ev eşyaları teminatının da sigorta poliçesine dahil edilmesi gerekir.

Konut sigortası fiyatları; sigortalanacak konutun bulunduğu şehir, ilçe, konutun yapısı, metrekaresi, bulunduğu kat ve poliçede yer alan teminatlara göre belirlenir.

Konut sigortası poliçesinde yer alan eşya teminatı hem evinizi hem de evde bulunan eşyalarınızı depreme karşı güvence altına alır.

Konut sigortanızı yaptırmak için sigortaladım.com’da yer alan formu doldurabilir, 20’den fazla sigorta şirketinden gelen teklifleri karşılaştırarak ihtiyacınıza en uygun poliçeyi birkaç dakika içinde satın alabilirsiniz.

Konut sigortası poliçesindeki teminat limitleri; eşya sigorta bedeli, bina sigorta bedeli, poliçede yer alan ek teminatlar ve poliçe tipine göre belirlenir.

Zorunlu deprem sigortası (DASK) deprem ve depremin sebep olduğu hasarları güvence altına alan zorunlu bir sigorta türüdür. Konut sigortası ise yangın, hırsızlık, deprem ve su baskını gibi ihtiyaçlarınıza göre belirleyebileceğiniz geniş teminatlara sahip olan ve isteğe bağlı yapılabilen bir sigortadır.

DASK Sigortası

DASK sigortasının geçerlilik süresi 1 yıldır. Her yıl sigorta poliçesinin yenilenmesi gerekir.

Zorunlu deprem sigortası ile binaların; temel, ana duvar, bahçe duvarı, istinat duvarı, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, merdiven, asansör, koridor, sahanlık, baca, çatı, tavan ve tabanları bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamına alınır.

DASK, deprem kuşağında yer alan Türkiye’deki tüm konutları, deprem ve depremin neden olabileceği hasarlara karşı güvence altına alan bir sigortadır. Konut sahiplerinin tamamına zorunlu tutulan DASK sigortası, sigortalılara maddi güvence sağlar.

Evet, ev satarken DASK zorunludur. Deprem sigortası olmayan taşınmaz malların alım, satım, ipotek ve kiralama işlemleri gerçekleştirilemez.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği aşağıda yer alan binalar DASK sigortası kapsamındadır:

 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bulunan bağımsız bölümler
 • Tapuya kayıtlı ya da özel mülkiyete tabi olan taşınmazların üzerine mesken olarak inşa edilen binalar
 • Mesken olarak inşa edilen binaların içindeki ticarethane, ofis ve büro gibi bölümler
 • Doğal afetler sebebiyle devletin yaptırdığı meskenler

DASK poliçesinin bitişinden itibaren en geç 30 gün içinde yenilenen poliçelerde %10 indirim uygulanır.

DASK sigortası; Türkiye’de yapılması zorunlu olan, deprem ve depremin doğrudan sebep olabileceği hasarlara karşı güvence sağlayan bir zorunlu deprem sigortasıdır.

DASK, yani zorunlu deprem sigortası ile deprem ve deprem nedeniyle oluşabilecek yangın, tsunami, infilak ve yer kaymasının sebep olduğu maddi zararlar teminat altına alınır.

Deprem kaynaklı hasarlarınızı; Alo DASK 125’e veya DASK sigortanızı düzenleyen sigorta şirketine bildirebilirsiniz.

DASK, yapılması zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Ancak DASK yaptırmayanlar için herhangi bir maddi ceza yoktur.

Zorunlu deprem sigortası 1 yıl boyunca geçerlidir.

DASK UAVT adres kodu; Türkiye sınırları içinde yer alan ve nüfusa dayalı adres sisteminde kaydı bulunan tüm konutlara tanımlanan 10 haneli bir koddur.

Zorunlu deprem sigortası poliçenizi, sigortaladim.com’da yer alan 20’den fazla sigorta şirketinden teklif alarak online olarak yaptırabilirsiniz.

Hayır, ev eşyaları zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir. Ev eşyalarını da güvence altına almak için konut sigortası yaptırmanız gerekir.

DASK prim fiyatları; Türkiye’de yer alan 2 farklı yapı tarzı ve 7 risk bölgesi dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen 14 farklı fiyat üzerinden hesaplanır.

Hayır, DASK ve konut sigortası aynı değildir. DASK zorunlu bir sigorta iken, konut sigortası isteğe bağlı olarak yapılır. DASK sigortası deprem ve deprem kaynaklı hasarları güvence altına alırken, konut sigortası hırsızlık, yangın, sel ve su baskını gibi geniş teminatlara sahip olan bir sigorta türüdür.

Sigortaladim.com’da yer alan formu doldurarak DASK sigortası için hemen başvuru yapabilirsiniz.

Zorunlu deprem sigortası, ev sahiplerine zorunlu tutulan ve ev sahipleri adına düzenlenen bir sigortadır. Yani, kiracı kendi adına DASK yaptırmak zorunda değildir.

DASK zorunlu bir sigorta olduğu için isteğe bağlı olarak iptal edilemez. Yalnızca genel şartlardaki “Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ve İptaller” maddesinde yer alan bazı hallerde iptal edilebilir.

DASK, deprem sonucu meydana gelen hasarı inceler ve en geç 30 gün içinde sigortalıya ödeme yapar.

Evet, deprem sigortası zorunludur.

DASK adres kodu, Türkiye’de yer alan tüm konutlar için verilen bir tür kimlik numarasıdır.

Deprem bölgesi değişmediği sürece yani genelde, sadece sokak bina numarası ve daire numarası değişikliği sağlanmakta olup, mahalle, il ve ilçe değişikliği sağlanamamaktadır.

Yeniden poliçe düzenlenmesi gerekmektedir.

DASK ve konut sigortası arasındaki temel farklar şunlardır:

 1. DASK zorunlu bir sigorta türüdür. Konut sigortası isteğe bağlı olarak yapılabilir.
 2. DASK, deprem ve depremin sebep olduğu afetlere karşı güvence sağlar. Konut sigortası ise yangın, hırsızlık ve deprem gibi farklı risklere karşı güvence sağlayan, geniş teminatlı bir sigortadır.

DASK’ı ev sahipleri de kiracılar da ödeyebilir. Ancak her iki durumda da DASK sigortası, ev sahibi adına düzenlenir.

Eşya Sigortası

Eşya sigortası içerisinde yangın mali mesuliyet ve/veya komşu mali mesuliyet teminatı var ise karşılar.

Eşya sigortası; evinizdeki eşyaları hırsızlık, afet veya doğal afet gibi farklı risklere karşı teminatlar dahilinde güvence altına alan bir sigortadır.

Ortak alandaki hasarlar eşya poliçesine dahil değil, ortak alan poliçesi olması gerekmektedir.

Hayır, ev ve eşya sigortası zorunlu değildir, isteğe bağlı olarak yapılır.

Evet, eşya sigortası isteğe bağlı olarak yapılan bir sigortadır ve iptal edilebilir.

Eşya sigortası; sel, cam kırılması, yangın, su baskını, yer kayması ve araç çarpması gibi birçok risk için evinizdeki kıymetli eşyaları ve mobilyaları güvence altına alır. Risk sebebiyle eşyalarınızda meydana gelen hasarlar, poliçede belirtilen limitler dahilinde sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Eşya sigortası yaptırmak için sigortaladım.com’da yer alan formu doldurabilirsiniz. 20’den fazla sigorta şirketinden teklif alarak poliçenizi birkaç dakika içinde yaptırabilirsiniz.

Ev ve eşya sigortası yaptırmak için gerekli belgeler şunlardır:

·         Nüfus cüzdanı

·         Konutun açık adresi

·         Konutun metrekaresi

·         Sigortalanacak eşyaların detaylı listesi ve maddi değerleri (eğer eşya bedeli çok yüksek ise ve evin içerisinde tarihi eser, tablo vb. gibi kıymetli eşyalar var ise belirtilmesi şarttır.)

·         Konutun inşa maliyeti (ev sahipleri için)

·         DASK numarası (ev sahipleri için)

Konut sigortası; yangın, deprem, hırsızlık ve infilak gibi riskler sonucu evinizde meydana gelen hasarları güvence altına alır. Eşya sigortası ise hırsızlık, cam kırılması, sel, su baskını, yangın ve infilak gibi risk oluşturan durumlar sonucunda evinizin içinde yer alan eşyalara gelebilecek hasarları güvence altına alır.

Hem kiracılar hem de ev sahipleri ev ve eşya sigortası yaptırabilir. Ev ve eşya sigortası ile ev sahipleri evini ve eşyalarını güvence altına alırken, kiracılar yalnızca eşyalarını güvence altına alır.

Eşya sigortası yaptırmak için acenteye gitmenize gerek yoktur. Sigortaladim.com üzerindeki formu doldurarak 20’den fazla sigorta şirketinden eşya sigortası teklifleri alabilir, sigorta poliçenizi online olarak yaptırabilirsiniz.

Belirli ağırlıklı kasada bulunması şartı ile açıktaki değerli kıymetler teminata dahil değildir.

Poliçenizde elektronik cihaz teminatı yer alıyorsa, TV kırılması ve bozulması gibi durumlar sigorta dahilinde karşılanır.

Elektronik cihaz sigortası; ev, iş yeri ve hastane gibi ortamlarda kullanılan elektronik cihazları, beklenmedik ve ani bir şekilde bozulma veya hasar alma gibi durumlara karşı güvence altına alan bir sigortadır.

Eşya sigortası kapsamında yer alan eşya ve aletler şunlardır:

 • Mobilyalar
 • Elektronik eşyalar
 • Kişisel eşyalar
 • Kıymetli evraklar ile nakit para, altın ve döviz
 • Kapalı garajda bulunan eşyalar

Evet, evin tüm camları her türlü kırılmaya karşı teminat altındadır.

DASK sigortası yalnızca deprem ve depremin sebep olduğu yangın, tsunami, infilak ve yer kayması gibi risklere karşı güvence sağlar ve zorunlu bir sigortadır. DASK sigortasına ek olarak eşya ve konut sigortası da yaptırmanız, geniş teminatlar ile eviniz ve eşyalarınız için tam güvence sağlar.

Özel Sağlık Sigortası

Doktor tarafından reçete ile yazılan ilaçlar özel sağlık sigortası kapsamında karşılanır.

Yurt dışındaki tedavi giderleriniz, özel sağlık sigortasının yatarak tedavi teminatları kapsamında belirli limitler dahilinde karşılanır.

 • Tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak için SGK’lı olma şartı bulunurken, özel sağlık sigortasında SGK’lı olma şartı yoktur.
 • Özel sağlık sigortası yurt dışında da kullanılabilirken, tamamlayıcı sağlık sigortası yalnızca Türkiye’de geçerlidir.
 • Özel sağlık sigortası poliçede belirtilen limitler dahilinde sağlık giderlerinizin belirli bir bölümünü karşılar, kalan kısmı sizin ödemeniz gerekir; tamamlayıcı sağlık sigortasında ek ücret ödemenize gerek yoktur.
 • Özel sağlık sigortasındaki anlaşmalı hastane ağı, tamamlayıcı sağlık sigortasına göre çok daha geniştir.

Hayır, poliçe başlangıcından önce var olan hastalıklarınız teminat kapsamı dışındadır.

Özel sağlık sigortası prim ödemeleri, sigorta poliçesinin planına göre belirlenen yıllık primler üzerinden yapılır. Primler; nakit veya taksitli olarak ödenebilir.

Özel Sağlık sigortasına hak kazanmak için yaş aralığı 18-64 olmakla birlikte, Sigorta şirketine göre farklılık göstermektedir. Minimum 15 günü tamamlamış bebekler içinde özel Sağlık sigortaları yapılabilmektedir.

Burada kimlerin özel Sağlık sigortası yaptırıp yaptıramayağı, net olarak sigorta şirketi risk değerlendirmesine göre belirlenme ve bu değerlendirme sonucuna göre prim, teminat, istinalar v.s belirlenmektedir.

Özel sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi kazanmak için; sigorta poliçenizi, kesintisiz 3 yıl boyunca aynı sigorta şirketinden yeniletmeniz gerekir.

Her sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kurumu farklıdır. Dolayısıyla özel sağlık sigortasının geçerli olduğu hastaneler de sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterir.

Özel sağlık sigortası poliçenizi iptal ettirmek için sigorta şirketinize, iptal talebi dilekçesi iletmeniz gerekir.

Özel sağlık sigortasının şartları genel ve özel olmak üzere 2 gruba ayrılır.

Genel şartlar tüm sigorta şirketlerinde ortaktır ve hastalık veya kaza sonucu oluşan yaralanmaların tedavi masraflarını ve gündelik tazminatlarını poliçede belirtilen limitler dahilinde güvence altına alır.

Özel şartlar, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir ve poliçenizde detaylı olarak belirtilir.

Özel sağlık sigortası poliçenizi, sigorta şirketine iptal nedeninizi belirten dilekçe yazarak dilediğiniz zaman iptal ettirebilirsiniz.

 

Özel sağlık sigortası fiyatları hesaplanırken; sigortalı kişinin yaşı, cinsiyeti, yaşadığı şehir, sağlık durumu, teminat kapsamı ve teminat limitleri dikkate alınır.

Özel sağlık sigortasında muayene limitleri adet ile değil, ödeme limitleri ile sınırlıdır.

Hayır, tüp bebek ile ilgili masraflar özel sağlık sigortası kapsamı dışındadır.

Özel sağlık sigortanızı sorgulamak için;

 1. e-Devlet’e girin.
 2. Arama kısmına “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” yazın.
 3. “Sağlık Sigortası Poliçe Bilgileri Sorgulama” seçeneğini tıklayın.

Açılan ekrandan sigorta bilgilerinizin detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Özel sağlık sigortası poliçe süresi 1 yıldır.

Özel sağlık sigortası yaptırmak için sigortaladim.com’da yer alan formu doldurabilirsiniz. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak 20’den fazla sigorta şirketinden teklif alıp, kendinize en uygun poliçeyi sigortaladim.com ayrıcalığı ile birkaç dakika içinde satın alabilirsiniz.

Sigorta şirketinize başvuru yaparak, özel sağlık sigortası poliçenize eş ve 25 yaşından küçük çocuklarınızı da dahil edebilirsiniz.

Hayır, gözlük masrafları özel sağlık sigortası kapsamı dışındadır.

Özel sağlık sigortası yaptırmak için gereken bilgi ve evraklar şunlardır:

 • Kimlik bilgileri
 • Özel sağlık sigortası başvuru formu
 • Mevcut sağlık durumunu gösteren sağlık raporu
 • Varsa hastalık geçmişini gösteren belge
 • Varsa genetik hastalıkları gösteren belge

Özel sağlık sigortasındaki ayakta tedavi teminatları ilk prim ödemeniz ile başlar. Ancak özel sağlık sigortasında bazı hastalıklar için bekleme süresi bulunur. Sigorta şirketlerine göre değişmekle birlikte genellikle bekleme süreleri 1 yıldır.

Özel sağlık sigortası check-up teminatı kapsamında;

 • Genetik incelemeler,
 • Tam kan sayımı,
 • Total kolesterol,
 • Açlık kan şekeri,
 • Tam idrar tahlili,
 • Ultrason,
 • Tüm vücut MR görüntülemesi, hizmetleri yer alır.

Sağlık poliçelerinde Yatarak Tedavi zorunlu teminat olması sebebi ile sadece Ayakta Tedavi Teminatlı poliçe düzenlenememektedir.

Çoğu sigorta şirketinde özel sağlık sigortası yaptırmak için yaş sınırı 64’tür.

Özel sağlık sigortasını 18-64 yaş arasındaki herkes yaptırabilir. Yaş aralığı sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir.

Özel sağlık sigortanız, poliçeyi onayladığınız an başlar. Herhangi bir kaza veya hastalık durumunda sigorta şirketinizin anlaşmalı olduğu hastaneleri tercih ederek özel sağlık sigortanızı kullanabilirsiniz.

İstek ve ihtiyaçlarınıza göre özel sağlık sigortası poliçenize doğum teminatını ekleyebilirsiniz.

Bebekler, özel sağlık sigortasına aileleri ile birlikte dahil olur. Sigorta şirketleri aile sigortası adını verdiği özel sağlık sigortası paketlerine, doğum teminatını dahil ederek bebeğin de sigortadan yararlanmasını sağlar.

Özel sağlık sigortası yatarak tedavi teminatları şunlardır:

 • Ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavi
 • Yoğun bakım giderleri
 • Suni uzuv
 • Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz muayeneleri ve tetkik giderleri
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Ameliyat öncesi ve sonrasında yapılması gereken tetkikler
 • Trafik kazası sonucu ortaya çıkan diş tedavi giderleri
 • Evde tıbbi bakım
 • Tıbbi malzeme
 • Yurt dışı tedavi teminatı
 • Ambulans hizmetleri
 • Refakatçi giderleri

Evet, özel sağlık sigortanızı 7 gün 24 saat kullanabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası ayakta tedavi teminatları şunlardır:

 • Doktor muayenesi
 • Tedavide kullanılacak ilaçların giderleri
 • Fizik tedavi giderleri
 • Tomografi ve MR gibi ileri tanı yöntemleri
 • Doktor tarafından talep edilen tahlil ve röntgenler

Özel sağlık sigortasında doğum teminatı bulunuyorsa, doğum masrafları sigorta poliçesi tarafından karşılanır.

Trafik kazası sonucu ortaya çıkan diş tedavilerinin giderleri, özel sağlık sigortası poliçesinin yatarak tedavi teminatı kapsamındadır.

 1. Sigorta poliçesinden önce var olan hastalıklar
 2. Doğuştan gelen hastalıklar
 3. Genetik hastalıklar
 4. Omurga eğriliği ve obezite ile ilgili tedavi giderleri
 5. Estetik giderleri
 6. Diyetisyen giderleri
 7. İntihar girişimi sebebiyle oluşan tedavi masrafları
 8. Anlaşmalı olmayan kurumlarda gerçekleşen tedavi giderleri

Özel sağlık sigortası (ÖSS), kaza ya da hastalık gibi beklenmedik durumlarda anlaşmalı özel sağlık kurumlarında hizmet almanızı sağlayan ve tanı, tedavi ve ilaç masraflarınızı güvence altına alan bir sigortadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçenizi onayladığınız an, ayakta tedavi teminatlarını kullanmaya başlayabilirsiniz. Sigortanızı kullanmak için; hastalık veya kaza durumlarında tedavi için tercih ettiğiniz hastanenin, SGK ve sigorta şirketiniz ile anlaşmalı olması gerekir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası check-up teminatında;

 • Doktor tarafından sonuçların değerlendirilmesi,
 • EKG,
 • Tam kan sayımı,
 • Tam idrar testi,
 • Total kolesterol,
 • Açlık kan şekeri ölçümü,
 • Tek yönlü akciğer grafisi, hizmetleri yer alır.
 • Poliçeniz, prim tahsilatı yapıldığı an itibarıyla aktifleşir.
 • Poliçenizde yer alan teminat bilgilerinizi size e-posta ile iletilen poliçenizden ya da Mobil uygulamalar üzerinden kontrol edebilirsiniz.
 • Ayakta ve yatarak tedavi teminatlarınız kapsamında muayene ve tedavi hizmeti alabileceğiniz güncel anlaşmalı kurumlar listesine web sitemiz ya da Mobil üzerinden Anlaşmalı Kurumlar sayfamızda yer alan ilgili kurumların iletişim bilgilerine ulaşarak randevunuzu alabilirsiniz.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK ve sigorta şirketinle anlaşmalı olan tüm sağlık kurumlarında geçerlidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının teminatları sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak psikolog, psikiyatri, diyetisyen hizmetleri ile gözlük, lens ve diş tedavileri tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı dışındadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasını 0-65 yaş arasındaki SGK’lı olan herkes yaptırabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indiriminden gelir vergisi mükellefi olan ve sigorta primlerini düzenli olarak yatıran herkes faydalanabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için sigortaladim.com üzerinden formu doldurabilir ve en kısa sürede 20’den fazla sigorta şirketinden teklif alabilirsiniz. Aynı anda tüm teklifleri karşılaştırıp, kendinize en uygun olan poliçeyi seçebilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları; sigorta yaptıracak kişinin yaşı, cinsiyeti, mesleği ve yaşadığı il göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası sorgulaması yapmak için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. e-Devlet’e girin.
 2. Arama bölümüne “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” yazın.
 3. Açılan ekranda “Sağlık Sigortası Poliçe Bilgileri Sorgulama” menüsünü tıklayın.

Yukarıdaki adımları izleyerek tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Hayır, tamamlayıcı sağlık sigortasında sadece ayakta tedavi teminatı alınamaz. Ayakta tedavi teminatı, yatarak tedavi teminatına ek olarak satın alınabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS); SGK kapsamında sigortalı olan kişilerin, kaza ve hastalık gibi durumlarda SGK anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olmasını sağlayan sağlık sigortasıdır.

 • Tamamlayıcı sağlık sigortasında SGK’lı olma şartı bulunur, özel sağlık sigortasında böyle bir şart yoktur.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası yalnızca Türkiye’de geçerlidir, özel sağlık sigortası yurt dışında da kullanılabilir.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasında yıllık muayene limitleri adet ile sınırlıdır, özel sağlık sigortasında muayene limitleri ödeme limitleri ile sınırlıdır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe süresi 1 yıldır.

Hayır, tamamlayıcı sağlık sigortası, poliçe öncesinde var olan hastalıkları kapsamaz.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında ayakta tedavi teminatları için günlük değil, yıllık muayene limitleri bulunur. Yıllık muayene limitleri sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının en önemli şartı SGK’lı olmaktır. SGK’lı, Bağ-Kur’lu ya da devlet memuru olan 0-65 yaş arasındaki herkes, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının bir diğer şartı da hizmet alınan özel sağlık kurumlarının SGK ile anlaşmalı olmasıdır. Sigorta poliçesi yalnızca SGK anlaşmalı özel sağlık kurumlarında geçerlidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi kapsamında teminat altına alınan sağlık hizmetleri şunlardır:

·         Ameliyat

·         Ameliyat öncesi ve sonrası yapılan tetkikler

·         Suni uzuv

·         Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz

·         Ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon

·         Evde bakım

·         Tıbbi malzeme

·         Refakatçi giderleri

·         Ambulans

Hayır, diş tedavileri tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değildir.

Tamamlayıcı sağlık sigortanızı iptal ettirmek için sigorta şirketinize iptal nedeninizi açıklayan bir dilekçe yazmanız gerekir. İptal dilekçesinin sigorta şirketine ulaştığı tarihten sonraki 2-3 iş günü içinde tamamlayıcı sağlık sigortası iptal edilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası için yalnızca SGK tarafından zorunlu tutulan 15 TL muayene ücretini ödemeniz gerekir.

Kalan haklarınızı ve teminat bilgilerinizi ilgili sigorta şirketinin ücretsiz indirip kullanabileceğiniz Mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında ücretsiz olarak sunulan;

 • Online Doktor, Online Psikolog ve Online Diyetisyen hizmetlerinden  Mobil'den veya Çağrı Merkezi numarasından arayarak faydalanabilirsiniz.
 • Check-up, Diş ve Göz Sağlığı Paketi’nin geçerli olduğu sağlık kurumlarına ulaşmak ve randevu talebini oluşturmak için yine ilgili şirketin Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.

Evet, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçenizi 7 gün 24 saat kullanabilirsiniz.

Hayır, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi yalnızca Türkiye’de geçerlidir.

Evet, ilaç masrafları tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi kapsamındadır.

Hayır, gözlük ve lens giderleri tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değildir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında ayakta tedavi teminatının yıllık limitleri bulunur. Sigorta şirketlerine göre değişiklik göstermekle birlikte ayakta tedavi limitleri yıllık ortalama 8-10 muayenedir.

Evet, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçenizi sigorta şirketinize iptal dilekçesi yazarak dilediğiniz zaman iptal ettirebilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi teminatları şunlardır:

·         Doktor muayenesi

·         Laboratuvar tetkikleri

·         Görüntüleme yöntemleri

·         İleri tanı yöntemleri

Hayır, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinde doğum teminatı yoktur.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisini, üst üste 3 yıl boyunca aynı sigorta şirketinden sağlık poliçenizi devam ettirerek kazanabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası prim ödemeleri, peşin veya bankaların kredi kartları aracılığıyla taksitli olarak ödenebilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için gereken bilgi ve evraklar şunlardır:

 • Kimlik bilgileri
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası başvuru formu
 • Mevcut sağlık durumunu gösteren sağlık raporu
 • İletişim bilgileri (e-posta ve cep telefonu)

Tamamlayıcı sağlık sigortası kişiye özel yapılır. Sigortadan yararlanmak isteyen herkesin ayrı ayrı sigorta yaptırması gerekir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının ayakta tedavi teminatları için bekleme süresi yoktur ve hemen kullanılabilir. Ancak yatarak tedavi teminatlarında genellikle 3 aylık bekleme süresi bulunur.

 • TSS den faydalanmanız için herhangi bir kart veya poliçe numarası gibi bilgiler gerekli değildir.
 • TCKN bilginizi ve sigorta şirketinizi banko görevlisine iletmeniz durumunda, ilgili şirketin provizyon sisteminden talep yapılmaktadır.
 • Provizyon değerlendirmesi yapılarak değerlendirme sonucu banko görevlisi tarafından direkt olarak, ayrıca SMS ile size bildirilir.
 • Provizyon değerlendirmesi sırasında gerekli görüldüğü durumlarda ek bilgi/belgeler istenebilir.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat sağlık sigortanızı sorgulamak için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. e-Devlet sistemine giriş yapın.
 2. Arama bölümüne “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” yazın.
 3. Ardından açılan sayfada “Sağlık Sigortası Poliçe Bilgileri Sorgulama” seçeneğine tıklayın.

Sağlık Sigortası Poliçe Bilgileri Sorgulama menüsünden sigorta poliçeniz ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Seyahat sağlık sigortası; yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde başınıza gelebilecek kaza, hastalık ve yaralanma gibi sağlık risklerini teminat altına alan sigortadır.

Yurt dışı seyahat sağlık sigortası, yurt dışı seyahatleriniz sırasında karşılaşabileceğiniz kaza veya hastalık gibi olumsuz durumlara karşı teminat sağlar. Schengen üyesi Avrupa ülkelerine yapılacak seyahatlerde yurt dışı seyahat sigortası yaptırmak zorunlu tutulmuştur.

Yurt dışı seyahat sigortasının ana teminatları şunlardır:

 • Ayakta tedavi
 • Yatarak tedavi
 • Sağlık ve cenaze nakli
 • Tedavi sonrası ikametgaha dönüş
 • Tıbbi bilgi ve danışmanlık
 • Covid-19 teminatı

Yurt dışı seyahat sigortası teminatları sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir.

30.000 Euro teminatı; Schengen üyesi ülkelere yapılan seyahatler için Türk vatandaşlarından istenen standart teminat değeridir.

30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası; seyahatiniz sırasında başınıza gelebilecek hastalık, vefat veya kaza gibi durumlarda tıbbi ve yatarak tedavi masraflarınızı, tıbbi nakil veya vefat durumunda cenaze nakillerini 30.000 Euro teminat ile güvence altına alır.

Schengen vizesi seyahat sağlık sigortasında ülkelerin istediği teminat standart 30.000 Euro’dur. 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası fiyatları, seyahat süresi ve sigortalının yaşı dikkate alınarak belirlenir.

 • Schengen üyesi Avrupa ülkelerine yapılan seyahatlerde seyahat sigortası yaptırmak zorunludur.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler için seyahat sigortası zorunluluğu bulunmaz.

Seyahat sağlık sigortası yaptırmak için gereken bilgi ve evraklar şunlardır:

 • Kimlik bilgileri
 • Seyahat tarihlerinizi gösteren bilet
 • Yurt dışı seyahatleri için pasaport fotokopisi
 • İletişim bilgileri

Seyahat sağlık sigortası, seyahate çıkmadan en az 24 saat önce, sigorta şirketine dilekçe yazılarak iptal edilebilir.

Seyahat sağlık sigortanızı sigortaladim.com üzerinden birkaç dakika içinde online olarak yaptırabilirsiniz. Kimlik ve seyahat bilgilerinizi girerek 20’den fazla sigorta şirketinden teklif alabilir, teklifleri aynı anda sigortaladım.com’da karşılaştırıp ihtiyacınıza ve bütçenize en uygun poliçeyi seçebilirsiniz.

Hayır, Amerika vizesi almak için seyahat sigortası zorunlu değildir. Ancak seyahat sigortası, sigortalı kişinin farklı bir ülkede başına gelebilecek hastalık veya kaza gibi durumlara karşı güvence altında olmasını sağlar.

Evet, Schengen vizesi almak için 30.000 Euro teminatlı seyahat sigortası yaptırmak zorunludur.

Seyahat sigortasının süresi, seyahat tarihlerine göre belirlenmelidir. Sigortanızın başlangıç tarihini gidiş tarihinizden 1 gün önce, bitiş tarihini ise dönüşünüzden 1 gün sonra seçmeniz, vize işlemlerinde sorun yaşamanızı önler.

Seyahat sağlık sigortası; herhangi bir ulaşım yolu ile yurt içine, yurt dışına veya yurt dışından Türkiye’ye seyahat edenleri, seyahat anında karşılaşabilecekleri risklere karşı korur.

Sigortanın geçerlilik tarihleri içinde meydana gelen kaza ve önceden var olmayan hastalık gibi riskler, seyahat süresinde meydana gelmesi şartı ile güvence altına alınır.

Yurt dışı seyahat sağlık sigortası; ülke sınırlarından çıkıldığı an başlar ve tekrar ülkeye giriş yapıldığında biter.

Yurt içi seyahat sağlık sigortasının başlangıç ve bitiş tarihleri ise sigorta poliçesinde belirlenen tarihlerdir.

Seyahat sigortalarında iki teminat bölgesi bulunur:

 • 1. Bölge: Avrupa ve Schengen ülkeleri
 • 2. Bölge: Avrupa ve Schengen dâhil tüm dünya ülkeleri

Örneğin eğer Almanya, Fransa,İtalya gibi AB ülkelerine gidecekseniz Avrupa ve Schengen ülkelerini kapsayan 1. Bölge’yi seçilmelidir.

Avrupa ülkeleri dışında bir yere, örneğin Amerika, Kanada, Japonya, İngiltere gibi schengen statüsüne sahip olmayan ülkelere gidecekseniz, bu durumda tüm dünyayı kapsayan 2. Bölge’yi tercih etmelisiniz.

Seyahat planınızda belirli ülkeler arasında yolculuk yapacaksanız, o ülkelere göre bölge seçilmelidir.

Eğer sık seyahat ediyorsanız ve ülkeler arasında değişiklik yapmanız söz konusuysa yıllık poliçe satın alınması önerilir. Avrupa sınırları dışında bile ihtiyacınız olduğu durumlarda yararlanabilmeniz için bu durumda 2. Bölge’yi tercih etmelisiniz. Bu sayede poliçe kapsamındaki hizmetlerden daha avantajlı yararlanabilirsiniz.

Ak Sigorta

 Aksigorta Müşteri Hizmet Merkezi  7gün 24 saat 444 27 27 numaralı telefondan hizmet vermektedir.

Ak Sigorta aracınızdan evinize, kredi kartınızdan evcil hayvanınıza , sağlığınızdan siber risklere kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Aracınız için ;
Kasko Sigortası
Markalı Kasko Sigortası (Toyota Kasko , Honda Kasko , Hyundai Kasko , Peugeout Kasko , Nissan Kasko )
Pratik Kasko
Trafik Sigortası
Tamamlayıcı Trafik Paketi

Eviniz için ;
Ev ve Eşya Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortası
Site Apartman Paket Sigortası

Sağlığınız için ;
Ak Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Hayata Devam Sigortası
Kolay Sağlık Sigortası
Yabancı Özel Sağlık Sigortası

Seyahatiniz için;
Seyahat Sağlık Sigortası
Premium Seyahat Sağlık Sigortası

Kurumsal ihtiyaçlarınız için ;
İş Yeri Paket Sigortası
Endüstriyel Paket Sigortası
Eczane Paket Sigortası
Akaryakıt Paket Sigortası
Otel Paket Sigortası
Devlet Destekli Alacak Sigortası
Nakliyat Sigortası
Mühendislik Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Siber Korums Sigortası
Filo Kasko

Diğer ihtiyaçlarınız için;
Kredi Kartı İssizlik Sigortası
N'olur N'olmaz Sigortası
Pati Sigortası
Yat Sigortası
Tarım Sigortası
Bodycard Kart Güvenlik Sigortası ürünlerinden size en uygun olanı seçerek , güvencenizi sigortaladım.com farkı ile başlatabilirsiniz.

Yaşamış olduğunuz hasar ile ilgili https://www.aksigorta.com.tr/hasar-dosya-sorgula-2 üzerinden dosya sorgulama yaparak güncel durumunuzu öğrenebilir ve kolaylıkla takibini yapabilirsiniz.

Ak Sigorta'nın anlaşmalı olduğu kurum , servis, hastahane ve veteriner bilgilerine https://www.aksigorta.com.tr/anlasmali-kurumlar/acenteler adresinden ulaşabilirsiniz.

444 27 27 nolu Ak Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ni arayıp sırasıyla 3-->1 tuşlayarak hasar ihbarınızı yapabilirsiniz.

Ak Sigorta'nın anlaşmalı olduğu hastahane bilgilerine https://www.aksigorta.com.tr/anlasmali-kurumlar/acenteler adresinden ulaşabilir, tercih edeceğiniz kurumdan poliçe teminatlarınız doğrultusunda hizmet almaya başlayabilirsiniz.

Ak Sigorta anlaşmalı servis  bilgilerine https://www.aksigorta.com.tr/anlasmali-kurumlar/acenteler adresinden ulaşabilir, tercih edeceğiniz servisten poliçe teminatlarınız doğrultusunda hizmet almaya başlayabilirsiniz.

Ak Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Allianz Sigorta

Allianz Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi  7 gün 24 saat 0850 399 9999 numaralı telefondan hizmet vermektedir.

Allianz Sigorta’da  araç sigortaları, özel sağlık sigortaları, ev ve iş yeri sigortaları, seyahat sağlık sigortaları, kurumsal sigortalar, sorumluluk sigortaları, nakliyat ve havacılık sigortaları ile  tarım sigortaları olmak üzere birçok branş ve geniş ürün yelpazesi bulunmaktadır.

Allianz Sigorta'daki hasar dosyanız ile ilgili https://www.allianz.com.tr/tr_TR/hasar-islemleri/hasar-ihbari-ve-tazminat-goruntuleme.html üzerinden güncel bilgilere ulaşabillir ve canlı destek alabilirsiniz.

Allianz Sigorta anlaşmalı kurum ve servis bilgilerine https://www.allianz.com.tr/tr_TR/anlasmali-kurumlar.html üzerinden ulaşabilirsiniz. 

0850 399 9999 numaralı telefon üzerinden (7/24) Allianz Sigorta’yı arayarak hasar ihbarında bulunabilirsiniz.

Allianz Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Anadolu Sigorta

Anadolu Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7gün 24 saat 0850 724 0 850 numaralı telefondan hizmet vermektedir.

Anadolu Sigorta aracınızdan evinize, sağlığınızdan iş yerinize ,finansal risklerinizden siber risklere kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Aracınız için ;
Kasko Sigortası ( Birleşik Kasko , Pert Kasko , Motosiklet Kasko , Hesaplı Kasko )
Markalı Kasko Sigortası (Audi Kasko , Skoda Kasko , Volkswagen Kasko , Scania Kasko , Honda Kasko )
Trafik Sigortası
Tamamlayıcı Trafik Paketi

Eviniz için ;
Ev ve Eşya Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortası
Site Apartman Yönetimi Ortak Alan Sigortası

Sağlığınız için ;
Bireysel Sağlık
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Nefes Sağlık Sigortası
Riskli Hastalıklar Sigortası
Yabancı Özel Sağlık Sigortası

Seyahatiniz için;
Seyahat Sağlık Sigortası
Uçuşum Güvende Sigortası
Türkiye'de Seyehat Sigortası

Kurumsal ihtiyaçlarınız için ;
İş Yeri Paket Sigortası
Filo Kasko Sigortası
Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası
Kobi Paket Sigortası
Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi
Sektörel Paket Sigortaları

Diğer ihtiyaçlarınız için;
Nakliyat Sigortası
Tekne Sigortası
Mühendislik Sigortaları
Özel vei Finansal Risk Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Havacılık Sigortası
Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigortası
Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) Sigortası
Devlet Destekli Tarım Sigortaları
Hukuksal Koruma Sigortaları ürünlerinden size en uygun olanı seçerek , güvencenizi sigortaladım.com farkı ile başlatabilirsiniz.

Anadolu Sigorta hasar dosya sorgulama işlemlerini 0850 724 0 850 numaralı telefon hattı üzerindne dosya numarasıyla günün her saatinde kolaylıkla yapabilirsiniz.

Anadolu Sigorta'nın anlaşmalı olduğu servis bilgilerine https://www.anadolusigorta.com.tr/hasar-merkezi adresinden, anlaşmalı sağlık kurumlarına ise https://saglik.anadolusigorta.com.tr/ adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Poliçenizdeki kalan muayene hakkınızı öğrenmek için 0850 724 0850 numaralı Anadolu Sigorta Müşteri Hizmetleri'ni arayabilirsiniz.
Anadolu Sigorta hasar ihbarınızı 0850 724 0850 hattından 7 gün 24 saat telefonla yapabilirsiniz.
Anadolu Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Axa Sigorta

0850 250 99 99 numaralı telefondan Axa Sigorta Müşteri Hizmetleri 'ne 7 /24 ulaşabilirsiniz.

Axa Sigorta aracınızdan evinize, sağlığınızdan iş yerinize ,cep telefonunuzdan  sorumluluklarınıza kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Aracınız için ;
Kasko Sigortası ( Maksimum Kasko , Tutumlu Kasko , Büyük Hasar Kasko , Lacivert Kasko , Axa GO )
Trafik Sigortası
Tamamlayıcı Trafik Paketi

Eviniz için ;
Ev ve Eşya Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortası
Site Paket Sigortası

Sağlığınız için ;
Sağlığım Tamam Sigortası
Tutumlu Özel Sağlık Sigortası
Özel Sağlık Sigortası

Seyahatiniz için;
Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası
Sağlığım Misafir Sigortası

Kurumsal ihtiyaçlarınız için ;
İş Yerim Paket Sigortası
Filo Kasko Sigortası
Tarım Sigortası
Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası
Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası
Eczanem Paket Sigortası
Mühendislik Sigortası
Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası
Nakliyat Sigortası

Diğer ihtiyaçlarınız için;
Cep Telefonu Sigortası
Yatım Paket Sigortası
Ferdi Kazalar Sigortası ürünlerinden size en uygun olanı seçerek , güvencenizi sigortaladım.com farkı ile başlatabilirsiniz.

Axa Sigorta'ya ait hasar dosyanızın sorgulamasını 0850 250 99 99 numaralı müşteri hizmetlerinden 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.
Axa Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.
Axa Sigorta'da ihtiyaçlarınıza uygun olarak Maksimum Kasko , Tutumlu Kasko , Büyük Hasar Kasko , Lacivert Kasko ve Axa GO paketleri bulunmaktadır.
Axa Sigorta anlaşmalı sağlık kuruluşlarına https://www.axasigorta.com.tr/anlasmali-saglik-kurumlari adresinden , anlaşmalı servis bilgilerine ise https://www.axasigorta.com.tr/anlasmali-arac-servisleri adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Hasar ihbarınızı 0850 250 99 99 numaralı Axa Sigorta Müşteri Hizmetleri'nden 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.
Axa Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Cardif Sigorta

444 43 23 numaralı telefondan Cardif Sigorta Müşteri Hizmetleri 'ne 7 /24 ulaşabilirsiniz.
Cardif Sigorta bireysel emeklilik , hayat sigortası , kredi koruma sigortası ve ferdi kaza sigortalarında hizmet vermektedir.

Cardif Sigorta'ya ait hasar dosyanızı 444 43 23 numaralı telefondan 7/24 yapabilirsiniz

Hasar ihbarınızı 444 43 23 numaralı Cardif Sigorta Müşteri Hizmetleri 'nden 7/24 yapabilirsiniz
Cardif Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Doğa Sigorta

Doğa Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 0850 811 51 00 numaralı telefondan hizmet vermektedir.
Doğa Sigorta aracınızdan evinize, iş yerinizden sağlığınıza, eğitimden kefalet sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Hasar dosyanızın durumunu 0850 811 51 00 numaralı Doğa Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'den 3 ü tuşlayarak kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Doğa Sigorta anlaşmalı servis bilgilerine https://www.dogasigorta.com/anlasmali-kurumlar?type=servis adresinden, anlaşmalı sağlık kuruluşlarına ise http://imecedestek.com/anlasmali-kurumlar.php?sigortasirketi=1 adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Hasar dosyanızın takibini 0850 811 51 00 numaralı Doğa Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'den 3 ü tuşlayarak kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Hasar ihbarınızı 0850 811 51 00 numaralı telefondan 3 ü tuşlayarak yapabilir , yine aynı numaradan hasar dosyanızın güncel durumunu öğrenebilirsiniz.
Doğa Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Eureko Sigorta

Eureko Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 0850 222 66 60 numaralı telefondan hizmet vermektedir.

Eureko Sigorta aracınızdan evinize, iş yerinizden sağlığınıza, krediden nakliyat sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Eureko Sigorta'daki dosyanız ile ilgili son durumu 0 850 222 66 60 üzerinden kolaylıkla sorgulatabilirsiniz.
Eureko Sigorta anlaşmalı servis ve kurum bilgilerine https://www.eurekosigorta.com.tr/anlasmali-servisler adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Eureko Sigorta'ya ait poliçenizde hasar olması durumunda 0 850 222 66 60 numaralı müşteri hizmet merkezinden ihbarınızı yapabilir, kolaylıkla hasar dosyanızı açtırarak işlemlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.
Eureko Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Genarali Sigorta

Generali Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 0850 455 5555 numaralı telefondan hizmet vermektedir.
Generali Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 0850 455 5555 numaralı telefondan hizmet vermektedir.
Generali Sigorta aracınızdan evinize, iş yerinizden sağlığınıza, krediden nakliyat sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Generali Sigorta'ya ait hasar dosyanızın durumunu 0850 555 55 55 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz.
Generali Sigorta anlaşmalı kurum listesini https://app.generali.com.tr/GeneraliClaims/service.aspx adresinden öğrenebilirsiniz.
0850 455 5555 numaralı Generali Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ni arayarak hasar ihbarınızı yapabilir , dosyanızı açtırarak hasar takibinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.
Otomobil ve kamyonet tipi araçlar için poliçe düzenleyebilme imkanı sunan, "Benim Kaskom" ürünü; araç sahibinin kendi kasko teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanıyan, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıran modüler yapılı bir kasko ürünüdür.
Generali Sigorta Genişletilmiş Kasko çarpma, çarpılma, hırsızlık, yanma gibi temel kasko sigortası hasarlarını karşılayan sigorta türüdür.Bu teminatlara ek olarak ihtiyaç halinde eklenebilen deprem, sel, su, dolu, halk harekteleri gibi teminatlarda vardır. Generali Sigorta Genişletilmiş Kasko aracın aldığı zararı karşılamakla beraber aynı zamanda araç içinde bulunan özel eşya ve aksesuarları da kaskoya dahil ettiğinden, araç içindeki eşyalarınızda oluşacak hasarları da karşılamakyadır. Ayrıca yol yardım hizmeti de sunmakta ve hasar anında müşterilerin kolaylıkla himzet almasını sağlamaktadır.
Generali Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili, talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda, işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Groupama Sigorta

Groupama Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 0 850 250 50 50 numaralı telefondan hizmet vermektedir.
Groupama Sigorta aracınızdan evinize, iş yerinizden sağlığınıza, nakliyattan kar kaybı sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Groupama Sigorta'ya ait hasar dosyanızın detaylarına https://musteri.groupama.com.tr/OnlineSube/Account/Login?returnUrl=%2FHome%2FIndex adresi üzerinden yada 0 850 250 50 50 numaralı Groupama Müşteri Hizmet Merkezi'nden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Groupama Sigorta anlaşmalı sağlık kuruluşları listesine https://www.groupama.com.tr/saglik-kurumlari/ adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Groupama Sigorta Müşteri Hizmetleri hattına bildirebilirsiniz.
Groupama Sigorta anlaşmalı sağlık kuruluşları listesine https://www.groupama.com.tr/saglik-kurumlari/ adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Groupama Sigorta'ya ait hasar dosyanızın detaylarına https://musteri.groupama.com.tr/OnlineSube/Account/Login?returnUrl=%2FHome%2FIndex adresi üzerinden yada 0 850 250 50 50 numaralı Groupama Müşteri Hizmet Merkezi'nden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Groupama Sigorta genel müdürlüğü Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 3-5 Link Plaza 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul adresindeki hizmet vermektedir.
Groupama Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Gulf Sigorta

Gulf Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 444 1 244 numaralı telefondan hizmet vermektedir.

Gulf Sigorta aracınızdan evinize, iş yerinizden finansal sigortalara, nakliyattan mühendislik sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Gulf Sigorta'ya ait dosya sorgulamanızı https://www.gulfsigorta.com.tr/hasar-sorgulama adresine TC Kimlik/ Vergi No ile birlikte Poliçe No veya Hasar No bilgilerinden en az birini girerek yapabilirsiniz.
Gulf Sigorta anlaşmalı kurum bilgilerine https://www.gulfsigorta.com.tr/tr/article/anlasmali-kurumlar adresi üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Gulf Sigorta'ya ait poliçeniz ile ilgili hasar ihbarında bulunmak için 444 1 244 arayarak 2'yi tuşlamanız yeterlidir.
Gulf Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Türkiye Sigorta

TürkiyeSigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 0850 502 96 00 numaralı telefondan hizmet vermektedir.

"Türkiye aracınızdan evinize, sağlığınızdan iş yerinize kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Aracınız için ; Kasko Sigortası ( Genişletilmiş Kasko , Dost Kasko , Muafiyetli Kasko , Fiat Kasko ) Trafik Sigortası Eviniz için ; Ev ve Eşya Sigortası Zorunlu Deprem Sigortası Site Ortak Alan Sigortası Sağlığınız için ; Okyanus Limitli/Limitsiz Sağlık Sigortası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Okyanus Ekstra /Avantaj Sağlık Sigortası Seyahatiniz için; Seyahat Sağlık Sigortası Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası Turistik Koruma ve Destek Sigortası Kurumsal ihtiyaçlarınız için ; İş Yeri Paket Sigortası Kapsamlı İş Yeri Sigortası Eczane Paket Sigortası Otel Paket Sigortası Akaryakıt Paket Sigortası Oto Plaza Paket Sigortası Diğer ihtiyaçlarınız için; Emtea Sigortası Tekne Sigortası İnşaat Sigortası Ferdi Kaza Sigortası ürünlerinden size en uygun olanı seçerek , güvencenizi sigortaladım.com farkı ile başlatabilirsiniz."

Türkiye Sigorta'ya ait dosya sorgulamanızı 0850 502 96 00 numaralı telefon üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.
Türkiye Sigorta anlaşmalı sağlık kurumlarına https://bireysel.turkiyesigorta.com.tr/anlasmali-saglik-kurumlari adresinden, anlaşmalı servis bilgisine ise https://turkiyesigorta.com.tr/tr-TR/anlasmali-servisler adresinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Sigorta hasar ihbarınızı 0850 502 96 00 numaralı telefonu arayarak kolaylıkla yapabilirsiniz.
Türkiye Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

HDI Sigorta

HDI Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 0850 222 8 434 numara vasıtasıyla ulaşabilirsiniz
HDI Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, cep telefonundan tarım sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
HDI Sigorta hasar dosyanızın durumuna 0 850 222 8 434 numaralı HDI Hızlı Destek hattı yada https://web.hdisigorta.com.tr/hasar-sorgulama.php adresi üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
HDI Sigorta https://www.hdisigorta.com.tr/anlasmali-servisler/anlasmali-tamir-servisleri-goruntuleyin
0 850 222 8 434 numaralı HDI Hızlı Destek hattını arayarak hasar ihbarınızı yapabilir ve dosyanız ile ilgili detaylı bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
HDI Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Koru Sigorta

Koru Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 0850 205 56 78 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz
Koru Sigorta aracınızdan evinize, iş yerinizden fatura güvence sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Koru Sigorta hasar dosya sorgulama işlemi 0850 205 56 78 numaralı müşteri hizmetleri hattı aranarak kolaylıkla yapılabilir.
Koru Sigorta anlaşmaı kurum bilgilerine https://www.korusigorta.com.tr/tr/arac-icin-kurumlar adresinden ulaşabilir ve kurumlardan Koru Sigorta güvencesi ile teminatlarınız doğrultusunda hizmet alabilirsiniz.
Koru sigorta hasar ihbar işlemi 0850 205 56 78 numaralı müşteri hizmetleri hattı aranarak kolaylıkla yapılabilir
Koru Sigorta “Arabamı Koru Genişletilmiş Kasko” poliçesi ile sizi ve ailenizi, siz hatalı olsanız dahi güvence altına alan çarpma, çarpışma, devrilme, yanma, çalınma, deprem, terör, kemirgen hayvan zararları, yanlış akaryakıt dolumu, sınırsız ikame araç, asistans hizmetleri, mini onarım ve arıza onarım teminatları ile aracınızı koruyan kasko ürünüdür.
"Koru Sigorta Fatura Güvence Sigorta'sı mağazaların tahsilat ve istihbarat yükünü üzerinden alarak müşterilerinin borçlarını ödeyememesi durumunda müşteri yerine geçerek mağazaya kalan alışveriş tutarlarını ödeyen bir sigorta ürünüdür. Fatura Güvence Sigortası sayesinde; Müşteri bazında 15.000TL’ye kadar limit imkanı verir. 12 aya kadar taksit imkanı sağlar. Mağazanın Senetli ve Faturalı satışları sigorta güvencesi altındadır. Tahsilat ve İstihbarat yükünü işletmenin üzerinden kaldırır. Dolandırıcılığı önler. Banka işlemlerinde müşteri bankaya ödeme yapar, FGS sayesinde müşteri ile ilişkiniz kesilmez ve ödeme firmaya yapılır bu sebeple, nakit akışınız desteklenir. FGS ile yeni müşterilere kefilsiz satış imkanı sağlanmaktadır. (Yani bu müşterilerin kefili artık Koru Sigorta ’dır.)"
"Koru Sigorta özel ürünleri ; 1-At Hayat Sigortası : Koru Sigorta, “At Hayat Sigortası” ile bütün safkanlar (İngiliz,arap, vs.) damızlık kısrak ve aygırları, tayları, engel atlama atları, gösteri atları, hobi ve iş atları ve ponyler ölüm, her türlü adi ve bulaşıcı hastalık, her türlü kaza, vahşi hayvan parçalaması, güneş çarpması, soğuktan donma, sert ve delici madde yutulması, fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı veya toprak kayması, su baskını, sel, yangın, infilak neticesiyle doğrudan doğruya uğranan zararlar ve isteğe bağlı olarak yurt içi nakliye, hırsızlık, seyahat sağlık teminatlarıına karşı güvence altındadır. 2-Fatura Güvence Sigortası: Mağazaların tahsilat ve istihbarat yükünü üzerinden alarak müşterilerinin borçlarını ödeyememesi durumunda müşteri yerine geçerek mağazaya kalan alışveriş tutarlarını ödeyen bir sigorta ürünüdür. Fatura Güvence Sigortası sayesinde; Müşteri bazında 15.000TL’ye kadar limit imkanı verir. 12 aya kadar taksit imkanı sağlar. Mağazanın Senetli ve Faturalı satışları sigorta güvencesi altındadır. Tahsilat ve İstihbarat yükünü işletmenin üzerinden kaldırır. Dolandırıcılığı önler. Banka işlemlerinde müşteri bankaya ödeme yapar, FGS sayesinde müşteri ile ilişkiniz kesilmez ve ödeme firmaya yapılır bu sebeple, nakit akışınız desteklenir. FGS ile yeni müşterilere kefilsiz satış imkanı sağlanmaktadır. (Yani bu müşterilerin kefili artık Koru Sigorta ’dır.)"
Koru Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Mapfre Sigorta

Mapfre Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 0 850 755 0 755 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz
Mapfre Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, nakliyattan özel risklere kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Mapfre Sigorta hasar dosya sorgulama işlemi 0 850 755 0 755 numaralı müşteri hizmetleri hattı aranarak kolaylıkla yapılabilmektedir.
Mapfre Sigorta anlaşmalı sağlık kurumu bilgilerine https://www.mapfre.com.tr/sigorta-tr/iletisim/anlasmali-kuruluslar/anlasmali-kuruluslar/anlasmali-saglik-kuruluslari/ adresinden , anlaşmalı servis bilgilerine ise https://www.mapfre.com.tr/sigorta-tr/iletisim/anlasmali-kuruluslar/anlasmali-kuruluslar/genel-servis/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Mapfre Sigorta hasar ihbar işlemi 0 850 755 0 755 numaralı müşteri hizmetleri hattı aranarak kolaylıkla yapılabilir
Mapfre Fark Yok Sağlık Sigortası , Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan sigortalı, eşi ve çocuklarını MAPFRE SİGORTA çatısı altında tam olarak güvence altına alan sağlık sigortasıdır. Fark Yok Sağlık Sigortası ürününe özel olarak oluşturulan anlaşmalı sağlık kurumlarında, Sağlık Bakanlığı ruhsatında tanımlı tüm branşlardan ve SGK anlaşması kapsamındaki kadrolu hekimlerin sunduğu sağlık hizmetlerinden (gerek ayakta gerekse yatarak tedavilerde) teminat kapsamında yararlanılabilmektedir.
Mapfre Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Quick Sigorta

Quick Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 0850 755 1755 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz.
Quick Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, nakliyattan özel risklere kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Quick Sigorta hasar dosya sorgulama işlemi trafik ve kasko hasarları için online olarak http://websorgu.quicksigorta.com/#:~:text=Online'dan%20dosya%20durum%20sorgulamay%C4%B1,Hasar%20Bildirim%20hatt%C4%B1ndan%20bilgi%20 adresinden , diğer ürün hasarları için ise 0850 755 1 755 numaralı Hasar Bildirim hattından yapılabilmektedir.
Quick Sigorta anlaşmalı kurum listesine https://www.quicksigorta.com/anlasmali-servisler adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Quick Sigorta hasar ihbar işlemi 0850 755 1 755 numaralı müşteri hizmetleri hattı aranarak kolaylıkla yapılabilir
Quick Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Ray Sigorta

Ray Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 444 4 729 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz.
Ray Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, nakliyattan siber güvenliğe kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Ray Sigorta hasar dosya sorgulama işlemi https://www.raysigorta.com.tr/Form/HasarDosyaSorg adresi üzerinden online olarak yada 444 4 729 numaralı Ray Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi üzerinden telefon yolu ile yapılabilmektedir.
Ray Sigorta anlaşmalı sağlık kurumlarının bilgisine https://www.raysigorta.com.tr/Map/ContractedNetworkService anlaşmalı servis bilgilerine ise https://www.raysigorta.com.tr/Map/ContractedCarService adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ray Sigorta hasar ihbarı 444 4 729 (RAY ) numaralı Çağrı Merkezi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.
Ray Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Sompo Sigorta

Sompo Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 0850 250 81 81 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz.

Sompo Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, nakliyattan öğrenim güvencesine kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Sompo Sigorta hasar dosya sorgulama işlemi ; 0 820 250 81 81 numaralı hat üzerinden telefon aracılığıyla yapılabilmektedir.
Sompo Sigorta anlaşmalı sağlık kurumları bilgisine https://www.somposigorta.com.tr/anlasmali-saglik-kuruluslari üzerinden , anlaşmalı servis bilgisine ise https://www.somposigorta.com.tr/anlasmali-servisler adresi üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Sompo Sigorta hasar ihbarınızı 0850 250 81 81 numaralı müşteri hizmet merkezi üzerinden telefon aracılığıyla yapabilirsiniz.
Sompo Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili, talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda, işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Nippon Sigorta

Nippon Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 444 8867 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz.
Nippon Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, nakliyattan mühendislik sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Nippon Sigorta hasar dosya sorgulama işlemi ; 444 8867 numaralı hat üzerinden telefon aracılığıyla yapılabilmektedir.
Nippon Sigorta anlaşmalı sağlık kurumları bilgisine https://www.turknippon.com/DynamicPage?Query=AnlasmaliSaglik üzerinden, anlaşmalı servis bilgilerine ise https://www.turknippon.com/OnlineIslemler/AnlasmaliOtoView adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Nippon Sigorta hasar ihbarınızı 444 8867 numaralı müşteri hizmet merkezi üzerinden telefon aracılığıyla yapabilirsiniz.
Nippon Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Unico Sigorta

Unico Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 0850 222 28 00 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz.
Unico Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, nakliyattan mühendislik sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Unico Sigorta hasar dosya sorgulama işlemini https://www.unicosigorta.com.tr/online-hasar-takibi#:~:text=Hasar%20Dosya%20Sorgulama,Sigorta%20M%C3%BC%C5%9Fteri%20Hizmetleri'ni%20aray%C4%B1n. Adresi üzerinden online olarak yada 0850 222 28 00 üzerinden telefon yolu ile yapabilirsiniz.
Unico Sigorta anlaşmalı kurum listesine https://www.unicosigorta.com.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Unico Sigorta hasar ihbarınızı 0850 222 28 00 numaralı müşteri hizmet merkezi üzerinden telefon aracılığıyla yapabilirsiniz.
Unico Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Pet11 Evcil Hayvan Sigortası

Acil durumlarda yapılacak muayene, tetkik, tedavi ve ameliyatlar için 7 gün, acil olmayan sağlık sorunları için ayakta (sadece anlaşmalı veterinerlerde) veya yatarak yapılacak muayene, tetkik, tedavi ve ameliyatlar için seçeceğiniz pakete göre 60 ila 90 gün süreyle değişen bekleme süresi uygulanmaktadır.

Poliçe yaptırmadan önce mevcutta bulunan rahatsızlıkların tamamı kapsam dışıdır.

Aşılar kapsam dışıdır. Yalnızca seçeceğiniz pakete göre yılda 1 kez kuduz aşısı veya karma aşı hediye edilmektedir.

Sadece kedi ve köpek dostlarımız için geçerlidir. Kedilerin 6 aydan büyük 10 yaşından küçük, köpeklerin ise 6 aydan büyük 8 yaşından küçük olması gerekmektedir.

Ürünü satın aldıktan sonra evcil hayvanınızın mikroçipi yok ise taktırmanız gerekecektir. Can acıtmayan bu işlem İl ve ilçe tarım müdürlükleriyle veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. Mikroçip varsa numarayı belirtmeniz yeterlidir, numarayı bilmiyorsanız veteriner kliniğinde okutturarak öğrenebilirsiniz.

Rejeneratif frenleme sistemi; elektrikli aracın frenleme sırasında kaybettiği enerjinin yüzde 5 ila yüzde 10’unun dönüştürülerek bataryaya aktarılmasını ve yeniden kullanılabilmesini ifade eder.

 

Araçta enerji tüketen bir aksesuar bulunmuyorsa ortalama 3 ay kadar şarjını koruyabilir. Ancak elektrikli araç uzun süre kullanılmadığında batarya seviyesinin düşme ihtimali bulunur. Bu sebeple elektrikli aracın pil seviyesi her ay düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

 

Kasko sigortanız varsa kazadan sonra elektrikli aracınızda oluşan hasarlar poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılanır.

 

Elektrikli araç sigortası için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Ruhsat sahibinin kimliği
 • Araç plakası
 • Araç ruhsatı
 • Ruhsat sahibinin iletişim ve ikametgah bilgileri
 • Varsa eski poliçe bilgileri

 

Evet, elektrikli araçlar evde ve iş yerinde şarj edilebilir. Ancak elektrikli aracınızı evde şarj etmek için uygun elektrik altyapısını kurmanız, şarj ünitesi satın almanız ve kurulumunu yapmanız gerekir. Normal prizden şarj, bir seçenek olsa da çok uzun şarj süreleri ve altyapı sebebiyle oluşacak riskler sebebiyle tercih edilmez.

 

Elektrikli aracın şarjı yolda biterse; yol yardım hizmeti ile en yakın şarj istasyonuna aracınızı götürebilir veya yine yol yardım hizmeti ile bulunduğunuz konuma şarj aracı talep edebilirsiniz.

 

Türkiye’de elektrikli araç şarj hizmeti veren farklı firmalar bulunur. En güncel elektrikli araç şarj istasyonu listelerine ve şarj istasyonu haritalarına firmaların mobil uygulamaları veya web siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Sigorta poliçesi aracın yeni sahibine devredilemez. Elektrikli aracınızı satmanız halinde, noter satış sözleşmesi ile birlikte sigorta poliçenizi iptal ettirmeniz gerekir.

Elektrikli araçlar için AC ve DC olmak üzere iki farklı şarj ünitesi bulunur. AC şarj üniteleri alternatif akımı, DC şarj üniteleri ise doğru akımı kullanır. AC, maksimum 22 kW enerji çıkışı sağlar ve DC ünitelere kıyasla şarj süresi uzundur. DC ise elektrik enerjisini araca doğrudan aktarır ve yüksek hızlı şarj istasyonu olarak da bilinir. 

Elektrikli araçlarda engelli indirimi devletin belirlediği limit dahilinde uygulanır. Ancak her marka, elektrikli araçlarını engelli indirimli listeye dahil etmeyebilir. Bu sebeple engelli indirimi ile elektrikli araç satın alırken marka ve modelleri de göz önünde bulundurmanızda fayda vardır. 

Elektrikli araçların lityum pilleri, telefon ve bilgisayarlarımızın pilleri gibi kullanıldıkça kapasite kaybına uğrar. Aracınızın pil teknolojisi ve şarj rutininiz, kapasite kaybının oluşma süresini ve miktarını doğrudan etkiler.

Genelde tavsiye edilen, gündelik kullanımda aracın en fazla %80-%90 marjında şarj edilmesi ve yaklaşık %20 şarj kaldığında şarj yapılmasıdır. Ancak farklı markaların farklı kullanım tavsiyeleri olabilmektedir. Günümüz teknolojisinde, 300,000 km’lik kullanımlarda bile pil kapasite kaybının %10-%20 bandında kalabildiği gözlemlenmektedir.

 

Elektrikli araçlar için çekici hizmeti alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu aracın çekiciye yüklenme şeklidir. Elektrikli otomobillerin birçoğunda önde ve arkada veya her iki aksın üzerinde elektrik motoru bulunur. Bu sebeple elektrikli araç, ahtapot adı verilen çekici kolları ile kaldırılarak araca yüklenmelidir.

 

Hayır, elektrikli araç ile kaza yapıldığında ya da araç suya girdiğinde elektrik çarpma riski yoktur.

 

Kasko sigortası yaptırarak elektrikli aracınızı, hırsızlık riskine karşı güvence altına alabilirsiniz.

Evet, Türkiye’de elektrikli araçların kapalı garajlara girmesi serbesttir.

 

Elektrikli araçlar için yapılan trafik sigortasının teminatları ile standart yakıt tüketimine sahip olan araçlar için yapılan trafik sigortasının teminatları aynıdır. Ancak elektrikli araçlar için kasko sigortası yaptırırken batarya donanımları ve elektrik motorlarını da teminat altına alan, elektrikli araçlar için özel olarak düzenlenen kasko poliçesi tercih etmeniz gerekir.

Evet, her elektrikli araç modeli için trafik ve kasko sigortası yaptırılabilir. Trafik sigortası elektrikli araçlar için zorunlu bir sigortadır ancak kasko sigortası isteğe bağlı olarak yapılır.

 

Elektrikli araçlarda ÖTV hesaplaması yapılırken tam elektrikli araçlar için motor gücü, hibrit araçlar için ise motor gücüne ek olarak aracın piyasa değeri dikkate alınır.

 

Sel veya su baskını gibi doğal afetler sebebiyle oluşan hasarlar, elektrikli araç kasko sigortası ile teminat altına alınır.

Evet, elektrikli araçlar yağmur veya kar yağarken şarj edilebilir. Mevsim şartları, elektrikli araçların şarj sürelerini ve kilometre başına enerji kullanım seviyesini etkileyebilir. Farklı pil teknolojilerine sahip araçlar, bu koşullardan farklı şekilde etkilenebilir.

 

Elektrikli araçlarda batarya ve motor garantisi üretici firmaya göre değişiklik göstermekle birlikte, firmalar çoğunlukla 8-10 yıl garanti sunar.

 

Sitelerin otoparkına şarj ünitesi kurmak isterseniz, kat maliklerinin beşte dördünün yazılı iznini almanız gerekir.

 

Poliçede size özel sunulan teminatlardan yararlanmak için Aveon Global müşteri hizmetleri 0850 711 09 10 numaralı telefon numarası üzerinden, Sağlık ve seyahat için 2, sonra destek hizmet için 4 tuşlayarak erişim sağlayabilirsiniz. Bulunduğunuz lokasyonu ve kullanmak istediğiniz asistans hizmetini belirtmeniz halinde sizin için uygun olan kurum ve takvim müsaitliği belirlenir ve randevunuz anında oluşturulur

Randevu için görüşme sağlanan Aveon Global müşteri hizmetleri 0850 711 09 10 numaralı telefon numarası üzerinden verilen kod ile iptal talebi alınır. İlgili kuruma randevu iptali için bilgi verilir.

www.sigortaladim.com/police-iptal sayfasından poliçe sahibinin bilgileri ile kolayca iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda 444 9 832 telefon numarasından çağrı merkezi müşteri hizmetleri ile görüşerek de iptal talebinizi iletebilirsiniz.

 

Poliçe sadece kredi kartı ile tek çekim ya da 5 taksit blokeli satın alınabilmektedir.

Poliçe başlangıç tarihi itibariyle 90 gün (3 ay) sonra kullanıma başlayabilirsiniz. Her sağlık poliçesinde olduğu gibi bekleme süresi bulunmaktadır.

Poliçede yer alan asistans hizmetleri için Türkiye sınırları içinde 81 ilde hizmet noktası yer almaktadır. Bulunduğunuz ikamet il/ilçesi veya talep edeceğiniz lokasyonda anlaşmalı kurum/hizmet noktasına göre sunulan ve tercih edilen kurum üzerinden randevunuz oluşturulacaktır.

Poliçede herhangi bir teminatın kullanılması durumunda poliçe iptal edilebilir. Fakat ücret iadesi alınamamaktadır.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından Tanımlanan Acil Durumlarda kullanılabilir. Hiç beklenmedik anlarda karşınıza çıkabilecek hastalıklar ve kaza halleri olarak kabul edilmektedir. Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma gibi durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile tıbbi veya cerrahi tedavi gerektirdiğini belirten haklı bir görüşe yol açan durumlarda sağlanan sağlık hizmetleri "acil sağlık hizmeti" olarak tanımlanır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlanmış olan ve acil durum olarak değerlendirilen haller:

1. Suda Boğulma

2. Trafik Kazası

3. Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, vb

4. İntihar Girişimi

5. Tecavüz

6. Yüksekten Düşme

7. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması

8. Elektrik Çarpması

9. Donma, Soğuk Çarpması

10. Isı Çarpması

11. Ciddi Yanıklar

12. Ciddi Göz Yaralanmaları

13. Zehirlenmeler

14. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecekciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.

15. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.

16. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.

17. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.

18. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri

19. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum

20. Ani Felçler

21. Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.

22. Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının

konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 °C ve üzeridir) yükselmesi.

23. Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve bölerek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.

24. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı

25. Akut Batın: Mide, barsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi,

iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar.

26. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.

27. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları

etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.

28. Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum.

29. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar.

30. Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları

31. Yeni Doğan Komaları

32. Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması)

Tekrar randevu talep edilmek istendiğinde, yeni bir randevu oluşturulabilir.

Arızanın gerçekleşmesi durumunda, en yakın yetkili servise yılda 2 kez ve olay başı 2.000 TL limit ile çekilecektir. Arıza veya çekici hizmeti sonucunda araç km'si teminat kapsamındaki km sınırlarını geçiyorsa arıza talebi geçersiz sayılacak ve çekici hizmet bedeli araç sahibi tarafından ödenecektir.

Sürücü kayıp ya da hasarı en aza indirgeyecek tüm gerekli önlemleri almalıdır ve arıza görüldüğü anda, aracı tüm alınabilecek güvenlik önlemlerine uygun bir şekilde durdurarak hasarı en aza indirgemelidir.

Hayır, Poliçe tanziminden sonra aracını D-Expert’de götürüp ücretsiz olarak ekspertiz yaptırman gerekir. Eğer aracında bir arıza var ise ve ekspertiz raporun yok ise herhangi bir ödeme alamazsın.

Ekspertiz’in yapılmamış ya da daha önce paylaşılmamış ya da eksik ve / veya hatalı olması durumunda ise poliçede bilgileri bulunan aracın Garanti Ofisine arıza onarım bildiriminde bulunması ve arızanın poliçe kapsamı dâhilde değerlendirilmesi durumunda onayı alınmış olan onarım bedelinin (tüm masraflar dahil) 5.000TL ile sınırlı olma şartı ile en fazla %10 ‘u karşılanacaktır.

 

İlgili arızanın, tespit edilmesini takiben, 5 gün içinde Garanti Ofisi’ne ihbarı zorunludur. Bu süreyi aşan ihbar ve tazminat talepleri değerlendirilmeyecektir. Garanti ofisinden onay alınmaksızın onarımı yapılan bir arıza ile ilgili olarak arızanın şekli ve içeriği ne olursa olsun hiç bir şekilde bu garanti kapsamında işlem yapılmayacak ve ödeme onaylanmayacaktır.

Yetkisiz kişilerce araca müdahale edilmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Arıza durumunda Garanti kapsamındaki aracı, aracınızı satın aldığını bayinize veya aracınızın markasının Yetkili Servisine götürülmesi gerekmektedir.

Bu aşamada Yetkili Servis’inize aracı kontrol etmek, herhangi bir hata var ise bulmak / tespit etmek ve gerekli olması halinde sökmek için yetki verilmelidir.

Arıza nedeninin Garanti kapsamındaki parçalar ile ilgili olmaması durumunda aracın sökme/takma ve tamir masrafları araç sahibi tarafından karşılanır.

Garanti kapsamında ise ve tamir bedeli aracınızın piyasa rayiç bedelini aşıyor ise aşan kısmı araç sahibi ödemektedir.  Buna göre Yetkili Servis’ten yapmasını istediğiniz ilave ve Garanti kapsamında olmayan herhangi bir işin masrafları da kişiye ait olacaktır.

Tamirin tespiti ve onarımından sonra Yetkili servis İkinci El Garanti Ofisi ile temas kuracak (hafta içi günlerde 08:30 – 17:00 arası) ve gerekli işlem için onay isteyecektir.

Arızanın giderilmesini takiben onay verilen tutar için Yetkili Servis, ruhsat sahibi adına bir fatura düzenleyecektir.

Düzenlenen bu fatura ile işleminizin garanti kapsamında yapıldığını gösteren İbraname’yi ruhsat sahibinin imzalaması istenecektir. Garanti ofisi tarafından yetkili servise iletilen onay e-mailinde talep edilecek olan gerekli belgeler onarımı yapan yetkili servis tarafınca Garanti Ofisi’ ne iletilecektir.

 

 

İlk tescil tarihi itibarı ile 8 yaş ve 160.000 km’yi geçmemiş aşağıda belirtilen marka ve özellikteki araçlarda; Alfa Romeo - Audi - BMW - Chevrolet - Citroen - Dacia - DS - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Jaguar - Jeep - Kia - Land Rover - Lexus - Mazda - Mercedes Benz - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Seat - Skoda - Smart - Ssangyong - Subaru - Suzuki - Toyota - Volkswagen - Volvo marka araçlar ve 4000 cc motor hacminden küçük 300 Hp’nin altında olan araçlar kapsam dâhilindedir.

Evet, Önceki bakımların özel serviste yapıldıysa da bu poliçeyi satın alabilirsin. Bu konuda dikkat etmen gereken poliçe süresine denk gelen üreticinin belirlemiş olduğu periyodik  bakımların zamanında ve eksiksiz olarak yetkili servislerde yapılmasıdır.

Arıza talebi adedinde bir sınır yoktur; fakat arıza talep bedeli veya toplamda ulaşılmış olan arıza talep bedeli Araç bedelinin tutarına ulaştığında bu kapsam otomatik olarak devre dışı kalır.

Poliçeler 12 ay süre ile yapılır. Yenilemesi bulunmamaktadır. Araç şartları uygunsa tekrar poliçe satın alabilirsin.

Kapsam dâhilindeki araçların servis ve tamir işlemleri Yetkili Servisler ’de yaptırılmalıdır. Servisler ilgili markanın geçerli Servis Programına paralel takip edilmelidir. Periyodik bakımda, belirtilen programa göre en fazla ± 1 ay veya ± 750 Km gecikme olduğunda program geçersiz kılınır.

Kapsam dahilindeki araçların servis bakım ve tamir işlemleri anlaşmalı Yetkili Servisler’de yaptırılmalıdır. Servisler ilgili markanın geçerli Servis Programına paralel takip edilmelidir. Periyodik bakımda, belirtilen programa göre en fazla ± 1 ay veya ± 750 Km gecikme olduğunda program otomatik olarak sonlanacaktır.

Onarım talebi aşamasında, bakım ve kontrollerin yapıldığına dair ilgili evrakların ibrazı Garanti Ofisi tarafından talep edilebilecektir. Yetkili Servis veya araç sahibi tarafından bakıma dair evrakların ibraz edilememesi durumunda bakım yükümlüğü yerine getirilmemiş sayılır.

 

Poliçeyi satın altında sonra 1 ay içerisinde D-expert'te ekspertiz yaptırmak zorunludur. İlgili 1 ay içerisinde arıza kapsamına giren bir hasar oluşması durumunda, 5.000TL ile sınırlı olma şartı ile en fazla %10 ‘u karşılanacaktır.

Mekanik ve elektrik arızası; bir parçanın normal aşınma, normal yıpranma, normal eskime ya da hatalı kullanma veya ihmal dışındaki bir nedenden dolayı fonksiyonunu yerine getirmemesine neden olacak şekilde hizmet dışı kalmasını ifade etmektedir. Ses, kilometre ve yaşa bağlı performans azalmaları vb. şikâyetler bu garanti kapsamında ele alınamayacaktır.  Garanti, poliçe üzerinde bilgileri yazılı olan aracın mekanik veya elektrik arızalarının giderilmesini ve bu arızaların giderilmesi ile ilgili parça ve işçilik ücretlerini kapsar.

Hayır, İkinci el garanti sigortası araca özeldir, farklı bir araca devredilemez.

Servis standartları, aracınızın kullanıcı el kitabında belirtilen ve üretici tarafından tavsiye edilen servis bakım aralıkları programıdır.

Aracıma Garanti Sigortası, aracı takip eden bir programdır. Aracınızı garantili poliçesi ile satmak aracınızın değerini kesinlikle arttıracaktır.  Poliçenin devrini sağlamak için yapacağınız tek şey 0212 257 39 82 numaralı telefon hattını aramak, aracınızı noter kanalı ile sattığınız kişiye ait bilgileri vermek ve ekli Garanti Transfer Başvurusu Formu ile noter satış senedini sunmaktır.

•      Korozyon (Kaporta),

•      Boya ve/veya paslanma,

•      Yanlış yakıt, yağ, sıvı kullanımı, LPG vb gibi harici sistem kaynaklı arızalar,

•      LPG Sistemi ve bağlı bulunduğu / etkilediği tüm aksamlar ve bu aksamların arızalarının sebep olduğu tüm arızalar kapsam dışındadır.

•      Servis eksikliği,

•      Aşırı ısınma veya donma,

•      Sel, darbe, yangın, kaza, terör hasarları,

•      Kötüye kullanma ve ihmal,

•      Bu garantinin başlangıcından önce de var olan problemler,

•      Ekspertiz raporunda tespit edilmiş ya da tespit edilmemiş dahi olsa aracın servis geçmişin de kaydı bulunan arızalar,

•      Antifriz, yağ ve diğer sıvıların eksikliğinden kaynaklanan arızalar,

•      Kötü kullanım veya Aracıma Garanti Sigortası kapsamında olmayan parçalar ve bu parçaların yol açtığı arızalar,

•      Üretici standartlarına göre uygun olmayan veya Yetkili Servisler ’de takılmayan parçalar,

•      Hatalı tamir,

Kilometre göstergesine müdahale edilmiş olması veya çalışmıyor olması durumları,

•      Garanti teminatına giren bir sebepten kaynaklansın veya kaynaklanmasın sigortalının aracı ile 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlar.

•      Her türlü sonuç hasarı

•      Bir başka garanti veya sigorta kapsamında değerlendirilebilecek veya değerlendirilmiş kayıp ve arıza ve hasarlar

•      Değer kaybı, kazanç kaybı, ölüm ve sakatlı durumları

•      Kırılmalar, çatlamalar, soyulma, kabarma gibi yüzey bozulmaları,

•      Zamanla oluşabilecek karbon birikintilerinin temizlenmesi ve bu temizlik sonucu oluşabilecek arızalar

•      Doğrudan veya dolaylı olarak zarar verme amacıyla, Aracın yazılım programına eklenebilecek zararlı kod, virüs ya da işlem ya da herhangi bir elektronik sistem kullanımından veya işletilmesinden, sebeplenen ya da katkıda bulunulan ya da kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, sorumluluk ya da harcama bu kapsamın dışındadır.

•      Savaş riski, sonik patlaması, nükleer radyasyon, sel veya doğal afetlerden kaynaklanan hasarlarla ilgili tazminat talepleri  Garanti teminatının dışındadır.

•      Hasarı tazmin edilen araç sahibi hasarlı parçalar üzerinde hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

•      Üretici tarafından yapılan geri çağırmalara veya kalıtsal bir tasarım hatasından kaynaklanan arızalara konu parçalar bu garanti kapsamında değildir.

•      Bu program, eğer araç bir araç servisi veya araç satışı ile ilgili bir şirket adına tescilli ise geçerli değildir.

•      Kasko, trafik sigortası veya benzeri herhangi bir sigorta kapsamında işlem yapılmış ise bu işlem ile ilgili ne garanti sahibinde ne de bir başka ilgili olabilecek tarafa hiç bir ödeme yapılmayacaktır.

Taksiler, servis araçları, kiralık araçlar, polis araçları, itfaiye araçları vb. gibi kamu dairelerince kullanılan araçlar, eğitim amaçlı kullanılan araçlar, LPG kullanan araçlar, 3.5 tonun üzerindeki araçlar, herhangi bir yarış, ralli vb amaçla kullanılamış veya kullanılan araçlar, performans modifikasyonu yapılmış araçlar, maden sahalarında kullanılan araçlar Garanti’nin kapsamı dışındadır

Aracıma Garanti sigortası, yukarıda ismen belirtilen kapsam dahilinde yer alan aksam ve parçaların dışında olan tüm aksam ve parçalarla beraber kapsamında belirtilen aksam ve parçaların dışında olan tüm aksam ve parçalar kapsam dışındadır. Her durumda normal aşınma, normal yıpranma, normal eskime ya da hatalı kullanma veya ihmal sonucu olarak arızalanan parçaları kapsamaz. Fonksiyon kaybı olmaksızın oluşabilecek ses vb. şikayetleri ve yaşa / kilometreye bağlı oluşabilecek doğal performans azalmaları da bu program kapsamında değerlendirilmeyecektir. Aynı zamanda, Marş motorunda kömür, Isıtma ve soğutma fan motorlarındaki ızgaralar ve her türlü çarpma – sürtme teminat dışındadır.

Poliçe sadece aracın pert olması durumunda iptal edilebilmektedir.

Arızanın 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde tamirde geçen 10 iş gününde azami 1 hafta süre 7 gün süre için sigorta şirketi tarafından ikame araç hizmeti verilecektir.

Bireysel kartlara vade farklı olmadan 9 taksitli veya tek çekim olarak online satın alabilirsiniz.

İkinci El Garanti poliçesini satın aldıktan sonra 12 ay / 1 yıl süreli poliçe geçerli olacaktır. 12 aylık süre içerisinde 20.000 km tamamlanır ise 12 ayın dolması beklenmeden poliçe sona erer.

 

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam