Trafik Sigortası

  Trafik sigortaları kısa süreli olur mu?

  faq img

  Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plaka olması ve yabancı plaka olması halinde tanzim edilir.

  Trafik sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır, nasıl belirlenir?

  faq img

  Trafik sigortası fiyatları farklı kademelerden oluşmaktadır. 0 ile 7 kademe arasında uygulanan bu sistemde ilk kez sigorta yaptırılan bir araç için 4. kademeden fiyatlandırma yapılır. Sonraki yıl yenilemesinde ise hasar durumuna göre daha pahalı olan 1. kademeye doğru ya da daha ucuz olan 7. kademeye doğru devam edilir.

  Kademe bilgileri şu şekildedir:

  0. Kademe  %50 zamlı 

  1. Kademe  %40 zamlı 

  2. kademe  %20 zamlı 

  3. kademe  %10 zamlı 

  4. kademe  0 

  5. kademe  %10 indirimli 

  6. kademe  %15 indirimli 

  7. kademe  %20 indirimli

  Poliçe vadesi içinde karıştığınız hasar sayısı kadar üst kademede fiyatlandırma yapılırken hasar olmaması halinde bir alt kademedeki oran kadar indirim kazanırsınız. Örneğin mevcut poliçeniz 4. kademeden ve sene içinde 2 tane hasarınız varsa poliçeniz 2. kademeden yenilenecektir. Aynı şekilde sene içinde hiç hasarınız olmaz ve poliçenizi tam olarak gününde yeniletirseniz bir kademe aşağı düşerek indirim kazanırsınız. 

  Aracımı sattım ve yeni araç aldım. Poliçem yeni aracımda geçerli midir?

  faq img

  Trafik poliçesinde eski poliçenin iptal edilip yeni alınan araç için yeni poliçe tanzim edilmesi gereklidir.

  Aracımın tescil tarihinden 15 gün geçti. Günü geçti diye zamlı prim mi ödeyeceğim?

  faq img

  Tescil tarihinden itibaren 30 güne kadar herhangi bir zamlı prim alınmaz. Geçen her 30 gün için % 5 zamlı prim uygulanır. Gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır.

  Trafik sigortası vadesinden sonra yapılırsa indirim kaybolur mu?

  faq img

  Hasarsızlık indirimi devam eder. Ancak, poliçe bitiş tarihinden itibaren her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’ dir.

  Sigorta poliçem Pazar günü bitiyor. Pazartesi günü yeniletsem hasarsızlığım kaybolur mu?

  faq img

  Hafta sonuna (CUMARTESİ, PAZAR VE RESMİ TATİL GÜNLERİNE ) denk gelen poliçeler için ilk iş gününde onaylanması şartıyla gecikme sürprimi uygulanmamaktadır.

  Aracımı sattım. Yeni alıcıya trafik sigortamı devredebilir miyim?

  faq img

  Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

  Aracımı sattım. Poliçemi iptal ettirmek istiyorum. Prim iadesi alabilir miyim?

  faq img

  Poliçenizin aslı ve noter satış sözleşmenizle beraber poliçenizi yaptırdığınız acenteye başvurarak poliçenizi iptal ettirebilir, iadenizi alabilirsiniz.

  Trafik poliçemi araç satışından sonra iptal ettirmek istiyorum. Ne kadar iadem olur?

  faq img

  Satış tarihinden poliçe bitiş tarihine kadar ki kullanmayacağınız süre iade edilir.

  Trafik sigortası limitlerini arttırabilir miyim?

  faq img

  Trafik limitlerini, trafik poliçesinde vermiş olduğumuz ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla arttırılabilir.

  Trafik poliçelerinde özel indirim uygulanabilir mi?

  faq img

  Hasarsızlık indirimi dışında sadece kamu ihalelerinde özel indirim uygulanır. Gerçek ve Tüzel kişilerde indirim uygulanamaz.

  Sigortalı vefat ettiğinde, poliçe varislerin üzerine geçer mi?

  faq img

  Eski poliçesini iptal ettirip, veraset ilanına göre yeniden poliçe kestirmeniz gerekmektedir. Poliçedeki hasarsızlık indirim hakkı varisler üzerine geçmemektedir.

  Sigortalanacak araç birden fazla kişinin üstüne ne durumda yapılır?

  faq img

  Poliçe bir kişinin adına kesilebilir. Ama açıklama kısmını diğer menfaat sahiplerinin isimleri yazılabilir.

  Sigorta poliçem yanlış kesilmiş. Bu durumda nasıl düzeltilir?

  faq img

  Tc kimlik numarasının yanlış olmasından dolayı isim hatası varsa acenteye başvurarak düzeltilebilir. İsminde ya da soyadında harf hatası bulunması halinde bilgileri Tc.Kimlik sitesinden otomatik olarak aldığımız için Nüfüs müdürlüğünden düzelttirmesinin yapılması gerekmektedir. Poliçe vadesi içinde ruhsat fotokopisiyle beraber acenteye ya da genel müdürlüğe başvurarak düzelttirebilir.

  Yabancı plakalı araca trafik poliçesi yapmanın şartı veya sınırlıması var mı?

  faq img

  Aracın yabancı plakalı olması halinde sigortalının pasaport numarası yeterlidir. Kişinin yabancı ama aracın Türk plakalı olması halinde vergi numarası zorunludur.

  Sigorta şirketimi değişitrirsem indirim hakkım kaybolur mu?

  faq img

  Hak ettiğiniz hasarsızlık indirimi sigorta şirketini değiştirseniz bile devam etmektedir.

  Sigorta poliçemi kaybettim. Bunun için ne yapmalıyım?

  faq img

  Sigortalı ruhsat ve kimliği ile birlikte poliçesini yaptırdığı acenteden ya da genel müdürlükten alabilir.

  Sigorta poliçesini taşımak zorunlu mu?

  faq img

  Eski uygulamada trafik denetlemesi sırasında sigorta poliçesi araçta bulunmuyorsa ceza yazılıyordu. Yeni yönetmelikte ise bu zorunluluk kaldırıldı. Trafik polisleri sistem üzerinden aracın sigortalı olup olmadığını görebiliyorlar. Bu sayede sürücülere sigortaları varsa herhangi bir ceza uygulanmıyor. Yine de yaşanabilecek kazalarda uygulanan işlemler sırasında poliçe bilgileri gerekli olduğundan poliçenin araçta bulundurulmasında yarar vardır.

  Aracın çektiği römork, yarı römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?

  faq img

  Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı olarak trafik sigortası yapılması gerekir.

  Sigorta poliçeleri otoparktaki kazaları karşılar mı?

  faq img

  Hayır kapsamaz .Otopark sorumluluk poliçesi var ise o poliçeden tazminat alınabilir. Karayolu: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre karayolu sayılan alanlar ve diğer alanlardan genel trafiğe açık yerler ile karayoluyla trafik bağlantısı olan yerlerde gerçekleşmesi gerekmektedir. Karayolu kapsamı dışında kalan yerler aksine hüküm yok ise aşağıdaki gibidir ve buradaki hasarlar odenmemektedir ; karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaİ, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerlerin, erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu dışında olduğu için bu alanlar kapsam dışıdır.

  Trafik sigortası tazminati kaç günde ödenir?

  faq img

  Trafik Sigortasında tazminat, gerekli belgeleri sigorta şirketinin merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.

  Trafik poliçesi kapsamında, bir hasarın gerçekleşmesi halinde bildirimin kaç gün içerisinde yapılması gerekir?

  faq img

  Mağdur tarafın, hasarın olduğu ya da hasardan haberdar olunduğu andan itibaren 10 gün içinde ilgili sigorta şirketine bildirim yapılmalıdır. Tarafınıza yöneltilen istemi ise, derhal sigorta şirketine bildirmelisiniz.

  Evimin önünde park halinde duran aracıma birisi vurup kaçmış. Ne yapmam gerekir?

  faq img

  En yakin polis yada jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Sigorta şirketlerimizin sizler için sunduğu 7/24 saat yardım hizmetinden yararlanabilir, arabanızı çekici ile en yakın servise çektirebilirsiniz.

  Trafik sigortasında tedavi gördükten sonra ölen kişiye hem tedavi hem ölüm tazminatı ödenebilir mi?

  faq img

  Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.

  Trafik kazasında zarar görenler, kazaya neden olan kişiye taleplerini ne kadar sürede yapması gerekir?

  faq img

  Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

  Trafik sigortalarında değer kaybı ödenir mi?

  faq img

  Evet ödenir. Hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti sonrasında sigorta sirketi tarafından ödeme yapılır.

  Hasar durumunda parça değişimi nasıl yapılır?

  faq img

  Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimine imkân yok ise orijinali ile değiştirilir.
  Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinali ile değiştirilir.

  Trafik sigortasında, sigortalıya dava açılması halinde bu giderler sigorta kapsamında mıdır?

  faq img

  Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

  Trafik sigortasında kazanın bildirilmesi zaman aşımı ne kadardır?

  faq img

  Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek zorundadır. Zarar gören ise, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl süre ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

  Çarpma, çarpışma hasarlarında ne gibi evraklar istenmektedir?

  faq img

  Kaza tespit tutanağı, Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar, Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi, Beyan ( kaza tespit tutanağı yok ise ), Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri gönderilmelidir.

  Maddi hasarlı kaza yaptım ve karşı tarafla anlaştım. Ne yapman gerekir?

  faq img

  Aracınızın hasarının boyutunu gösterecek fotoğraflar çekin,
  * Tespit tutanağında yer alan ve tüm araçlar için geçerli olan bilgiler bölümünü eksiksiz doldurun, Tutanak formu, 2 nüsha olarak doldurulduktan sonra her iki sürücü tarafından imzalanır. 
  * Kaza tespit tutanağını 2 nüsha olarak hazırlayın.2. nüshayı diğer hasarlı araç sürücüsüne verilir.
  * Kazaya karışan diğer araç sahibinin trafik sigortası poliçesi ve ehliyet, ruhsat fotokopisini alın.

  Maddi hasarlı kaza yaptım ve karşı tarafla anlaşamıyorum. Ne yapman gerekir?

  faq img

  Aracınızın hasarının boyutunu gösterecek fotoğraflar çekin, 
  * Aracınızın konumunu değiştirmeden 155 numaralı telefondan trafik polisini ya da 156 numaralı telefondan trafik zabıtasını arayın.
  * Polis ya da jandarma gelen ekibe ifadenizi verin, tutanak tutturmayı unutmayın.
  * Kazaya karışan diğer araç sahibinin trafik sigortası poliçesi ve ehliyet, ruhsat fotokopisini alın.

  Aracımla duvara veya bahçe ağacına zarar verdim. Trafik sigortası bunu öder mi?

  faq img

  Trafik sigortası 3. Şahısları verilen maddi ve bedeni hasarları ödemektedir. Bu nedenle ağacı ve duvarı öder. Ağaç özel getirip diklilmişse ve faturası var ise ödenir.

  Trafik sigortası manevi tazminat öder mi?

  faq img

  Trafik sigortası sadece 3. Şahıslara karşı oluşan maddi ve bedeni hasarları ödemektedir. Kazadan dolayı oluşacak ruh sağlığının bozulması, bunalım gibi durumlarda tazminat ödemesi yapmamaktadır.

  Trafik sigortası hiçbir ssk güvencesi olmayan ve trafik poliçesi olmayan trafik kazasına karışan kişinin hastane masraflarını karşılar mı?

  faq img

  Trafik sigortasında SGK devredilen %10 luk bir tutar vardır bu gibi durumlarda SGK fonundan ödeme yapılarak kişinin hastane masrafları karşılanır.

  Trafik sigortası, herhangi bir hayvana çarpma durumunda veteriner masraflarını karşılar mı?

  faq img

  Trafik sigortası 3. Sahıslara verilecek maddi ve bedeni zararları karşıladığı için hayvanın veteriner masraflarını trafik poliçesi karşılamaktadır.

  Kasko Sigortası

  Kasko sigortası nedir?

  faq img

  Araç kasko sigortası; aracınızın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortasından farkı, poliçe sahibininin aracının hasarını kısmen veya tamamen karşılamasıdır. Kasko sözcüğü Türkçe’ye İtalyanca casco (kaza) sözcüğünden geçmiştir.Kasko sigortası ile aracınızda oluşabilecek hasar ve kayıpların maliyetini kasko yaptırdığınız sigorta şirketine devretmiş olursunuz.

  Kasko sigortalarının genel şartlarında kasko ürünlerinin çeşitleri nedir?

  faq img

  01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren genel şartlarda


  *DAR KASKO
  *KASKO
  *GENİŞLETİLMİŞ KASKO
  *TAM KASKO

  olmak üzere ürün isimleri ve içerikleri tanımlanmıştır.Servis ve hasarda kullanılacak parça seçimi sigortalının tercihine bırakılmış, poliçe prim hesaplamasında bu seçim kriterleri de baz alınmıştır.

  Dar Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarından yalnızca bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
  Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.
  Genişletilmiş Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
  Tam Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. Kasko çeşitleri arasında en kapsamlı olanıdır.

  Kasko sigortasının ana teminatları nedir?

  faq img

  * Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması
  * Araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
  * Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar
  * Aracın yanması
  * Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
  * Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucu oluşan zararlar ile bunların etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerde oluşan zararlar
  * Sel su baskını zararları
  * Araçta sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar
  * Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar
  * Kemirgen hayvanların araca vereceği zararlar
  * Sıfır yaş araçlarda Yeni Değer Teminatı
  * Hususi (özel otomobil) ve 4 kişiye kadar oturma yeri olan Kamyonet araçlarda 48 saati geçen onarımlarda ikame araç

  Kasko isteğe bağlı ek teminatlar nedir?

  faq img

  * Kişisel eşya teminatı
  * Yeni değer klozu
  * Piyasa değer farkı
  * Hasarsızlık koruma (Sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterir)
  * Muafiyetsiz cam teminatı
  * İkame araç teminatı (2 Kaza *15 gün)
  * Anahtarla çalınma teminatı
  * Poliçe prim koruma

  Kasko araç bedeli nasıl belirlenir?

  faq img

  Araç rayiç değeri her ay Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından yayınlanan Kasko Araç Değer Listesi baz alınarak belirlenmektedir.

  Kasko fiyat belirleme kriterler nedir?

  faq img

  Prim belirlemede etkili olan faktörler ; Hasar kademesi (Geçmişi olan araçlarda), aracın marka ve modeli, ruhsat sahibinin yaşı ve hasar geçmişi, kullanım şekli, aracın kullanıldığı il,plaka gibi nedenlerde fiyat değişikliği görülmektedir. Primleri her şirket serbest belirler.

  Kasko sigortası hangi hasarlarda devreye girer?

  faq img

  * Aracın karayollarında kullanılan motorlu veya motorsuz taşıtlarla çarpışmasında,
  * Hareket halindeyken sigortalının yada aracı kullananın iradesi dışında arca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması,devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması;
  * Üçüncü kişilerin kötü niyetle yaptıkları hareketler
  * Aracın yanması,
  * Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi 
  Durumlarında oluşan hasarlar kasko sigortası ile teminat altına alınır. Bunların yanı sıra kaskonun teminat kapsamına ek teminatlar eklenebilir. Bu teminatlara örnek olarak sel ve su baskınları, deprem, terörist eylemler vb. sıralanabilir.

  Kasko sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında yeni araçta da bu hak devam eder mi?

  faq img

  Evet devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise bu fark sigortalıdan tahsil edilir.

  Kasko sigortası sahibi/sigortalı hasar anında neleri yapmakla yükümlüdür?

  faq img

  * Kasko sigortası sahibi, hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.
  * Sigortalı sanki sigortalı değilmişçesine gerekli tüm koruma ve kurtarma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigorta şirketi tarafından verilen talimatlara elinden geldiğince uymalıdır.
  * Aracın çalınması durumunda derhal yetkili makamlara bildirimde bulunulmalıdır.
  * Zararın tahmini miktarı ve zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içerisinde sigorta şirketine bildirilmelidir.
  * Sigortalı, rücu* işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri gecikmeden sigorta şirketine vermelidir.

  * Rücu Hakkı: Sigorta şirketi sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin oluşan zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa, bu hak tazmin ettiği bedel tutarında sigorta şirketine intikal eder.

  Kasko hasarsızlık indirim oranları nelerdir?

  faq img

  * İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %30
  * İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %40
  * Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %50
  * Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %60

  Bu oranlar şirketler arasında değişiklik gösterir, fakat genelde uygulama bu şekildedir.

  Kasko hasarsızlık indirimi hangi durumlarda bozulmaz?

  faq img

  * Bir yıllık sigorta süresince meydana gelebilecek %100 rüculu hasarlarda,  en fazla 3 hasara kadar, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
  * Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus
  olmak üzere radyo- teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi ve ilaveten en fazla bir tane %100 rüculu hasar olması, ayrıca da başka bir hasar olmaması durumunda, hasarsızlık indirimi devam eder.

  Aracın çalınması halinde tazminat ödemesi bekleme süresi ne kadardır?

  faq img

  Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracın mülkiyetini sigortacıya devreder.

  Aracın aksesuarları kasko sigortasına dahil midir?

  faq img

  Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tesbit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

  Araç anahtarımı çaldırdım aracımın kilit sisteminin değiştirilmesini karşılar mı?

  faq img

  Araç anahtarının çalınması ya da kaybolması durumunda, tutanak tutulması şartı ile yıllık 1500 TL limitine kadar ödeme yapılır. Bu kapsamda sigortalımız, aracının güvenliğini sağlamak için anahtar kopyalama, alarm ve taşınamayan malzemeleri (immobilizer) yeniden kodlanması, komple kilit değişiminin sağlanması gibi durumları güvence altına alır.

  Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarla kasko sigortasına dahil midir?

  faq img

  Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir. Bir hasarı takiben aracın çekilmesi sırasında, araçta oluşan hasarlar teminat kapsamındadır.

  Aracımın anahtarı evimden çalındı kaskom bunu karşılar mı?

  faq img

  Aracınızın anahtarını siz ya da kullanımına izin verdiğiniz kişi kapalı ve kilitli bir yer tuttuğunuz sırada, kilidin kırılarak alınması durumunda; aracın anahtarının zorla, tehditle ve şiddet kullanılarak elinizden alınması halinde hasarınız karşılanır. Ancak, hasarınızın karşılanabilmesi için tutanak tutulması gereklidir.

  Kasko sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında yeni araçta da bu hak devam eder mi?

  faq img

  Evet devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise bu fark sigortalıdan tahsil edilir.

  Sigortalı öldüğünde kasko poliçesinin durumu ne olur?

  faq img

  Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

  Araç noter satışı olmaksızın el senedi ile satılmış ve alan kişi kazaya karışmış ise satan açısından sorumluluk söz konusu olur mu?

  faq img

  Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

  Anlaşmalı ve anlaşmasız sevislerin farkı nedir?

  faq img

  Anlaşmalı servislerde eksper çağırılması, dosyanın takibi gibi işlemleri servis tarafından gerçekleştirmektedir. Bu servislerde hasarla ilgili herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur. Aracınız tamir edildikten sonra sadece teslim alma formunu imzalayarak aracınızı teslim alabilirsiniz. Anlaşmasız servislerde ödemenin sizin tarafınızdan yapılması gerekmektedir.

  Kişisel eşya kapsamına neler girer?

  faq img

  Kişisel eşyalar teminatı, sigortalıların günlük yaşamda yanlarında bulundurdukları, ticari nitelik arz etmeyen eşyalar için geçerli bir teminattır. Her türlü mücevherat, para, kredi kartı, çek-senet ve benzeri kıymetli evrak ile cep telefonu, taşınabilir bilgisayarlar ve benzeri cihaz ve aksamlar ile tüm elektronik cihazlar teminata dahil değildir. Poliçenizin detaylarında teminat kapsamını kontrol ediniz.

  Ferdi kaza teminatı nedir?

  faq img

  Gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken ya da araca inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde araç içindeki kişilerin ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını temin eder.

  İhtiyari mali sorumluluk nedir?

  faq img

  İhtiyari mali sorumluluk sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara verilen zararın, trafik sigortası limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar. Trafik sigortasının limitlerini aşan kısmını teminat altına almaktadır.

  Aracımın TRAMER'de kayıdı yok ne yapmalıyım?

  faq img

  TRAMER’de kaydı bulunmayan araçlar internet üzerinden sigortalanamamaktadır.Tramer kayıtlarındaki sorgulama işlemleri Sigorta Şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

  Aracımın plakası belli değil ancak poliçe düzenletmek istiyorum ne yapmalıyım?

  faq img

  Geçici plaka üzerinden işlem yapılabilmektedir.

  Araç başka bir taşıtla taşınırken hasar meydana gelirse kasko hasarımı karşılar mı?

  faq img

  Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

  Araç el değiştirdiğinde kasko poliçem de el değiştirir mi?

  faq img

  Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişinin kendi adına poliçe yaptırması gerekir.

  Aracım çalındığında veya pert olduğunda sigorta şirketi hangi meblağı ödeyecek?

  faq img

  01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre, Sigorta şirketleri aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almaktadır. Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmaz. Yeni genel şartlara göre, poliçe üzerinde araç sigorta bedeli belirtilmemektedir. Rayiç değer nedir? Nasıl tespit edilir? Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilir. Bu yönde bir referans belirlenmemişse veya bu belirleme somut değilse Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değere ilişkin liste esas alınır.

  Tazminat nasıl hesaplanır nasıl ödenir?

  faq img

  01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre, hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer alır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir.

  Alkollü kazada hasarı kasko karşılar mı?

  faq img

  Alkolün kazaya etkisi araştırılarak yasal sınır üzerinde olması durumunda kasko dosyasından tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

  Hangi durumlarda kasko ödeme yapmaz?

  faq img

  * Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır), 
  * Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
  * Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
  * Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
  * Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
  * Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
  * Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,
  * 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
  * Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb.) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.

   

  Sigorta eksperi kimdir?

  faq img

  Eksper, sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını tespit eden gerçek ya da tüzel kişidir.

  Hasarlı aracımı benim adıma anlaşmalı servise başka biri bırakabilir mi?

  faq img

  Hasarlı aracı servise sigortalının belirleyeceği tüm kişiler bırakabilir.

  Aracımda birden fazla hasar var ise bu hasarlar daha önce şirketinize bildirilmemişse tazminat talep edebilir miyim?

  faq img

  Poliçe aşamasında aracın hasarsız olup olmadığı kontrol edilmektedir. Poliçe vadesi içinde oluşmayan hasarların tazmini mümkün değildir.