MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832

SIKÇA SORULAN SORULAR

Trafik Sigortası

Zorunlu trafik sigortası kapsamında, aracın herhangi bir kazaya karışması durumunda maddi hasar ve bedeni zararları yer alır. Bu zararlar poliçe limitleri ve kusur oranlarına göre sigorta şirketi tarafından karşılanır. Trafik sigortası teminatları ile daha kapsamlı bir trafik sigortası da satın alınabilir.

Kaza sonucu karşı tarafın aracında meydana gelen değer kaybı, sigorta eksperlerinin tespiti sonucu sigorta şirketi tarafından karşılanır. Kazada kusuru olmayan tarafın aracında meydana gelen değer kayıpları için vatandaşlar sigorta şirketine başvurabilir ve değer kaybını tazmin edebilir.
Zorunlu trafik sigortası fiyatı belirlenirken göz önünde bulundurulan uygulamaya hasarsızlık indirimi adı verilir. Bu uygulama esasında, sigorta sahiplerinin hasar geçmişleri incelenir ve inceleme sonucu sigortalılar, 7 basamaktan birinde yer alır. Basamak sayısı yükseldikçe, indirim oranı da artar.
Kısa süreli trafik sigortası yaptırmak için farklı durumlar söz konusudur. Eğer araç geçici plakaya sahipse, kalıcı plakası gelene kadar araca kısa süreli trafik sigortası yaptırılabilir. Ülke sınırları içinde belli bir süre bulunacak olan yabancı plakalar için de kısa süreli trafik sigortası yaptırmak mümkündür. Son olarak, yolcu ve yük taşıyan araçlar da kısa süreli trafik sigortası yaptırabilir.
Zorunlu trafik sigortasını zamanında yenilemeyenlere gecikme cezası uygulanır. Para cezası olarak uygulanan bu ceza, gecikme süresiyle doğru orantılı bir şekilde belirlenir. İlk ay için gecikme cezası %5 oranında uygulanır. Bu oran, ilerleyen dönemler için %50’ye kadar ulaşır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, trafiğe çıkacak her araç için trafik sigortasını zorunlu kılmıştır. Devlet tarafından yaptırılması zorunlu kılınan bu sigorta türü, yasalarla desteklendiği için yaptırılmaması durumunda cezai işlemler uygulanır.

Kaza sonrası karşı tarafta meydana gelen bedensel zararlar, trafik sigortası kapsamındadır. Kaza ve zararın tespit edilmesinden sonra 8 iş günü içinde hak sahibine tedavi giderleri ödenir. Sağlık giderleri arasında sakatlık ve ölüm masrafları da yer alır.
Zorunlu trafik sigortasının yenilenme süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Her yıl düzenli olarak yenilenmesi gereken bu sigorta tarihleri, araç sahipleri tarafından takip edilmelidir. Ayrıca trafik sigortası yenileme işlemi 1 yıl içinde herhangi bir zamanda da yapılabilir. Sıfır araç alındığında trafik sigortası hemen yaptırılmalı, 2. el araçlarda ise noter devir işleminden sonra 15 gün içinde yaptırılmalıdır.
Zorunlu trafik sigortası yaptırmak için gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması gerekir. Bu bilgi ve belgeler arasında; T.C. kimlik numarası, araç ruhsatı belge seri numarası, araç plakası, aracın markası, tipi ve kullanım şekli yer alır.
Trafik sigortası, üçüncü şahısları güvence altına aldığı için sigorta sahibinin aracında meydana gelen hasarları kapsamaz. Ayrıca aracı park etme veya bir yere çarpma sonucu oluşan hasarlar da trafik sigortası tarafından karşılanmaz. Doğal afet, aracın kayması, ani oluşan arızalar, aracın çalınması gibi durumlar da trafik sigortasının ödeme yapmadığı durumlar arasında yer alır.
Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki en önemli fark; trafik sigortasının zorunlu, kasko sigortasının ise isteğe bağlı olmasıdır. Ayrıca trafik sigortası kazalarda karşı tarafın aldığı maddi ve bedensel hasarlar karşılanır. Kasko sigortası ise sigortayı yaptıran kişinin zararını öder. Trafik sigortası sadece trafikte yaşanan kazaları kapsar; kasko ise her türlü durum karşı aracı korur.
Beklenmedik doğal afetlerde oluşan hasarlar trafik sigortası kapsamında değildir. Çünkü bu sigorta türü, trafikte meydana gelen kazalarda yalnızca karşı tarafın aldığı maddi hasarları ve sağlık giderlerini karşılar.
Yeni alınan bir araç için trafik sigortası yaptırma süresi sıfır ve ikinci el araçlarda değişiklik gösterir. Eğer sıfır araç aldıysanız, bu sigortayı anında yaptırmanız gerekir. İkinci el araçlar için trafik sigortası yaptırmak için belirlenen süre ise 15 gündür.
Trafik sigortasının bitiş süresini öğrenmek için trafik sigortası sorgulama işlemi yapılabilir. Bunun için sigorta sahibinin e-devlet hesabına giriş yaptıktan sonra SBM kısmından poliçe sorgulama sayfasına gidilmelidir. Ardından çıkan ekrana aracın plakasını yazıp sorgula butonuna basmanız yeterlidir. Açılan sayfada trafik poliçesinin başlangıç ve bitiş tarihiyle birlikte diğer detaylar da yer alır.
Eski aracınızı değiştirip yenisini aldıysanız, bu durumda eski poliçenizi iptal ettirip yeni aracınız için yeni poliçe yaptırmanız gerekir. Çünkü her araç için yapılması gereken trafik sigortası aynı fiyatlara sahip değildir. Eski poliçenizi iptal edip yenilememeniz durumunda bu poliçe, trafik kazalarında geçerli olmaz.
Otomobiller için trafik sigortası tavan fiyatı 1. basamaktadır. Bu basamak için 4.065 TL olarak belirlenmiştir. Taban fiyat ise 7. basamaktadır ve 894 TL’dir. Farklı motorlu taşıtlar arasında en yüksek trafik sigortası fiyatı olan kamyondur. 1. basamaktaki bir kamyon 11.373 TL, 7. Basamaktaki bir kamyondan 3.184 TL öder.
Trafik sigortası hasar ihbarı süresi, kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 iş günüdür. Eğer sigorta sahibi bu süre içinde hasar bildiriminde bulunmazsa, sigorta şirketi ödeme yapma yükümlülüğüne sahip değildir.
İnternet üzerinden zorunlu trafik sigortası yaptırmak mümkündür. Bunun için gerekli bilgileri vererek sigorta şirketlerinde teklif alınır. Bu bilgiler; ad soyad, cep telefonu, T.C. kimlik numarası, mail adresi, aracın plakası, ruhsat numarası ve ruhsat seri numarasıdır. En uygun teklifi sunan sigorta şirketiyle internet üzerinden bilgiler paylaşılır ve satış işlemi gerçekleşir.

Araç sigorta sorgulaması için araç sahibinin e-devlet hesabına girilmelidir. Ardından SBM trafik poliçe sorgulama sayfasına gidilmeli ve aracın plakası girilmelidir. Açılan sayfadan trafik sigortası ile ilgili bilgilere ulaşmak mümkündür.

Karayolları Trafik Kanununun 2918 sayılı kanununa göre trafiğe çıkan her aracın trafik sigortası yaptırması zorunludur. Aracın tipi, kullanım şekli, yaşı fark etmeksizin trafikte kullanılabilmesi için bu sigorta türünü yaptırmaya tabi tutulur.

Kasko Sigortası

01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre, hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer alır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir.

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişinin kendi adına poliçe yaptırması gerekir.

Sigorta şirketleri araç marka modelleri fabrika çıkışlı hangi özellikleri taşıyor ise teminat altına almaktadır. Aracınıza sonrasında ilave edilen aksesuar, elektronik cihaz apparat vb aksesuarlar poliçede bildirilmek şartyla hasar korumasına dahil edilebilmektedir.

Eksper, sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını tespit eden gerçek ya da tüzel kişidir.

* Aracın karayollarında kullanılan motorlu veya motorsuz taşıtlarla çarpışmasında,
* Hareket halindeyken sigortalının yada aracı kullananın iradesi dışında arca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması,devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması;
* Üçüncü kişilerin kötü niyetle yaptıkları hareketler
* Aracın yanması,
* Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi durumlarında oluşan hasarlar kasko sigortası ile teminat altına alınır. Bunların yanı sıra kaskonun teminat kapsamına ek teminatlar eklenebilir. Bu teminatlara örnek olarak sel ve su baskınları, deprem, terörist eylemler vb. sıralanabilir.

Kişisel eşyalar teminatı, sigortalıların günlük yaşamda yanlarında bulundurdukları, ticari nitelik arz etmeyen eşyalar için geçerli bir teminattır. Her türlü mücevherat, para, kredi kartı, çek-senet ve benzeri kıymetli evrak ile cep telefonu, taşınabilir bilgisayarlar ve benzeri cihaz ve aksamlar ile tüm elektronik cihazlar teminata dahil değildir. Poliçenizin detaylarında teminat kapsamını kontrol ediniz.

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir. Bir hasarı takiben aracın çekilmesi sırasında, araçta oluşan hasarlar teminat kapsamındadır.

Alkolün kazaya etkisi araştırılarak yasal sınır üzerinde olması durumunda kasko dosyasından tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

Kasko sigortası sorgulamaları E-Devlet üzerinden poliçe sorgulama alanından yapılabildiği gibi poliçeyi bir aracı ile satın aldıysanız sigorta aracınız poliçe sorgulamanızı gerçekleştirebilir.

Kasko sigortası sigortalı araca gelebilecek her türlü hasara (yanma, çalınma, hırsızlık, doğal afetler veya kaza) karşı sigortalıyı koruyan bir poliçe türüdür.

Kasko sigortalarında teminatların kullanılması durumunda hasarsızlık oranı etkilenmektedir. Hasarsızlık indirimi %60 oranlarına kadar çıkabilmektedir.

01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre, Sigorta şirketleri aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almaktadır. Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmaz. Yeni genel şartlara göre, poliçe üzerinde araç sigorta bedeli belirtilmemektedir. Rayiç değer nedir? Nasıl tespit edilir? Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilir. Bu yönde bir referans belirlenmemişse veya bu belirleme somut değilse Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değere ilişkin liste esas alınır.

Anlaşmalı servis sigorta şirketlerinin ilgili servis ile belirli sözleşme çerçevesinde cari olarak çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardır. Aracınız anlaşmalı serviste onarım görmesi durumunda araç sahibi kişi veya kişiler tarafından herhangi bir karşılık beklenmeksizin onarımı tamamlanmaktadır.

Anlaşmasız servis, aracınızı teminat altına alan sigorta şirketi ile hasar durumunda tercih ettiğiniz servis arasında herhangi bir sözleşme olmaması anlamına gelmektedir. Hasar bedeli araç sahibinden talep edilir. Araç sahibi ödemeyi sigorta şirketinden talep etmek için Fatura ile birlikte sigorta şirketine başvurmalıdır. Uygulamalar sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebimekle beraber anlaşmasız servise gidilmesi durumunda sigorta şirketleri belli oranda ödeme kesintileri de uygulayabilirler.

Poliçe aşamasında aracın hasarsız olup olmadığı kontrol edilmektedir. Poliçe vadesi içinde oluşmayan hasarların tazmini mümkün değildir.

Hasarsızlık indirim oranı aracınız üzerinden adınıza tanımlanan indirim oranı olmakla beraber indiriminizi eşler arasında geçişide mümkündür. Bu indirimlerin araçtan araca aktarılması sigorta şirketleri tarafından yapılabilmektedir.

Evet devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise bu fark sigortalıdan tahsil edilir.

1 Nisan 2013’ten itibaren Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre 4 farklı ürün sunulmaktadır. Bu ürünleri Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ve Tam Kasko'dur.

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren genel şartlarda


*DAR KASKO
*KASKO
*GENİŞLETİLMİŞ KASKO
*TAM KASKO
olmak üzere ürün isimleri ve içerikleri tanımlanmıştır.Servis ve hasarda kullanılacak parça seçimi sigortalının tercihine bırakılmış, poliçe prim hesaplamasında bu seçim kriterleri de baz alınmıştır.

Dar Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarından yalnızca bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.
Genişletilmiş Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Tam Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. Kasko çeşitleri arasında en kapsamlı olanıdır.

* Bir yıllık sigorta süresince meydana gelebilecek %100 rüculu hasarlarda,  en fazla 3 hasara kadar, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
* Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus
olmak üzere radyo- teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi ve ilaveten en fazla bir tane %100 rüculu hasar olması, ayrıca da başka bir hasar olmaması durumunda, hasarsızlık indirimi devam eder.

* Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır), 
* Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
* Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
* Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
* Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
* Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
* Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,
* 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
* Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb.) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.

 

Gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken ya da araca inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde araç içindeki kişilerin ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını temin eder.

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

TRAMER’de kaydı bulunmayan araçlar internet üzerinden sigortalanamamaktadır.Tramer kayıtlarındaki sorgulama işlemleri Sigorta Şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sigorta şirketleri arasında kasko poliçesi için ayrı bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Her bir sigorta şirketinin kasko fiyatı belirlerken kemikleşmiş sabit kriterleri vardır. Araç sahibinin yaş ortalaması, ikamet edilen adres, araç model tip, yaşı Bunların dışında sigorta şirketleri geçmişte hangi marka/model araçlar için daha az hasar ödemesi yaptı ise bu kriteri de göz önünde bulundurularak markalara özel fiyat uygulaması yapabilmektedirler.

Hasarlı aracı servise sigortalının belirleyeceği tüm kişiler bırakabilir.

* Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması
* Araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
* Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar
* Aracın yanması
* Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
* Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucu oluşan zararlar ile bunların etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerde oluşan zararlar
* Sel su baskını zararları
* Araçta sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar
* Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar
* Kemirgen hayvanların araca vereceği zararlar
* Sıfır yaş araçlarda Yeni Değer Teminatı
* Hususi (özel otomobil) ve 4 kişiye kadar oturma yeri olan Kamyonet araçlarda 48 saati geçen onarımlarda ikame araç

İhtiyari mali sorumluluk sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara verilen zararın, trafik sigortası limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar. Trafik sigortasının limitlerini aşan kısmını teminat altına almaktadır.

Aracınıza özel  kasko fiyatını öğrenebilmek için www.sigortaladim.com/kasko-sigortasi adresinden formu doldurup kasko teklifi alabilirsiniz.

* Kasko sigortası sahibi, hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.
* Sigortalı sanki sigortalı değilmişçesine gerekli tüm koruma ve kurtarma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigorta şirketi tarafından verilen talimatlara elinden geldiğince uymalıdır.
* Aracın çalınması durumunda derhal yetkili makamlara bildirimde bulunulmalıdır.
* Zararın tahmini miktarı ve zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içerisinde sigorta şirketine bildirilmelidir.
* Sigortalı, rücu* işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri gecikmeden sigorta şirketine vermelidir.

* Rücu Hakkı: Sigorta şirketi sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin oluşan zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa, bu hak tazmin ettiği bedel tutarında sigorta şirketine intikal eder.

Aracınızın anahtarının yaşanan gasp, hırsızlık veya zorlama sonucu çalınması hallerinde aracınız çalınma teinatı kapsamında değerlendirilecektir. Ancak; Anahtar üzerinde iken aracın çalınması suiistimal durumu oluşturduğu için birçok sigorta şirketinde teminat dışı bırakılmıştır.

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

* İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %30
* İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %40
* Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %50
* Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %60

Bu oranlar şirketler arasında değişiklik gösterir, fakat genelde uygulama bu şekildedir.

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Araç anahtarının çalınması ya da kaybolması durumunda, tutanak tutulması şartı ile yıllık 1500 TL limitine kadar ödeme yapılır. Bu kapsamda sigortalımız, aracının güvenliğini sağlamak için anahtar kopyalama, alarm ve taşınamayan malzemeleri (immobilizer) yeniden kodlanması, komple kilit değişiminin sağlanması gibi durumları güvence altına alır.

* Kişisel eşya teminatı
* Yeni değer klozu
* Piyasa değer farkı
* Hasarsızlık koruma (Sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterir)
* Muafiyetsiz cam teminatı
* İkame araç teminatı (2 Kaza *15 gün)
* Anahtarla çalınma teminatı
* Poliçe prim koruma

Araç rayiç değeri her ay Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından yayınlanan Kasko Araç Değer Listesi baz alınarak belirlenmektedir.

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracın mülkiyetini sigortacıya devreder.

Konut Sigortası

Konut sigortasıevinizi ve ev hanesini güvence altına alan sigorta türüdür. Konut sigorta çeşitleri evinizi olası hasarlardan, hırsızlık, terör, deprem ve sel gibi afet ve olumsuzluklardan korumayı amaçlayan sigorta çeşitidir.

Aldığınız evinize gelebilecek olan olası hasar, hırsızlık gibi oluşabilecek sorunlardan kaynaklanan maddi kayıpları en aza indirgemek için konut sigortası yaptırmak gerekir.

Konut sigortası evinizi; deprem, sel, su baskını, yangın, hırsızlık, yer kayması, araç çarpması gibi birçok maddi hasar risklerine karşı önlem almanızı sağlar.

Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK , deprem ve sonucunda meydana gelebilecek yangın, infilak gibi zararlara karşı maddi kayıpları karşılamak amacıyla yaptırılır ve zorunludur.

Konut sigortası ise hem deprem kaynaklı bir hasar olması durumunda DASK poliçesinin limitini aşan hasarlar için devreye girerek kaybınızı tamamlar hem de sağladığı diğer teminatlarla evinizi diğer risklere karşı da koruma altına alır. Dask sigortası gibi zorunlu bir police olmamakla birlikte , kapsamının çok daha geniş olması ve birçok riske karşı evinizi & eşyalarınızı güvence altına alması sebebi ile

Konut sigortası fiyatları, istediğiniz teminatların limitlerine ve içeriğine göre değişmekle birlikte; 22 farklı sigorta şirketinden karşılaştırmalı konut teklifi almak için www.sigortaladim.com’u ziyaret edebilir ya da hemen 444 9 832’yi arayabilirsiniz.

Konutunuzda hasar olması durumunda, poliçenizdeki teminatlar ve limitler dahilinde hasarınız karşılanır ve uğradığınız zarar sigorta şirketi tarafından size ödenir.

Elektronik cihaz arızaları Konut sigortası yaptırırken, en çok sorulan konuların başında gelmektedir. Kombinizin yada elektronik cihazınızın arızalanması durumunda, arıza sebebine bağlı olarak karar verilir. Eğer arıza deprem, yangın, su baskını gibi poliçenin içinde teminat verilen bir sebepten kaynaklandıysa hasarınız karşılanırken, bakımsızlık ya da eskime sebebi ile arızalanması durumunda kapsam dışında olacaktır.

Konut sigortasının, isteğe bağlı olarak yapılan bir sigorta olması sebebi ile talebiniz doğrultusunda poliçeniz iptal edilebilir. Ancak poliçenizi iptal etmeniz durumunda; teminat sona erecek ve  risklerin gerçekleşmesi durumunda  tüm maddi kayıplar tarafınızdan karşılanacaktır.

DASK Sigortası

Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK, deprem ve sonucunda meydana gelebilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi zararlara karşı maddi kayıpları karşılamak amacıyla yaptırılır. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Zorunlu Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK , Afet Sigortaları Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından zorunlu hale gelmiştir.

Hayır. DASK ev (konut) sahibi adına yapılan, zorunlu bir poliçedir. Bu nedenle kiracılar için zorunlu deprem sigorta poliçesi düzenlenmemektedir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında gündeme getirdiği zorunlu deprem sigortasıdır ve deprem nedeniyle meydana gelecek hasarları teminat almayı amaçlar.

Zorunlu Deprem Sigorta’nızı yaptırmak için www.sigortaladim.com’u ziyaret edebilir ya da hemen 444 9 832’yi arayabilirsiniz.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) zorunlu bir poliçe olduğu için, her yıl yapılması ve zamanında yenilenmesi gerekmektedir.

Zorunlu Deprem Sigorta’nızı yaptırmak için www.sigortaladim.com’u ziyaret edebilir ya da hemen 444 9 832’yi arayabilirsiniz.

Konut sigortası ve DASK arasındaki en önemli fark, DASK’ın zorunlu ,  konut sigortasının ise  zorunlu olmamasıdır.

DASK Sigorta’sının zorunlu bir police olması sebebi ile , teminat ve primleri devlet tarafından belirtlenmekte ve tüm şirketlerde aynı olmaktadır. Konut sigortalarında ise zorunluluk olmadığı için teminat ve limitler sizin ihtiyacınız doğrultusunda belirlenmekte , primlerde sigorta şirketinin fiyatlama politikasına göre değişiklik göstermektedir.

Bunların dışında DASK, deprem sonucu oluşabilecek bina hasarları nedeniyle ev sahiplerinin maddi kayıplarını en aza indirmeyi amaçtadır. Konut sigortası ise ek teminatlar içerisinde yer alan elektronik cihaz , hırsızlık ,yangın v.s gibi teminatlar sayesinde  uğradığınız maddi kayıplarınızı karşılamayı amaçlar ve geniş bir güvence sağlar.

“Ev satarken DASK zorunlu mu?” konusu, Afet Sigortaları Kanunu’na göre belirlenmiştir. Zorunlu olan sigortayı yaptırmayan kişilere yaptırım sunulmaktadır. DASK sigortası olmayan gayrimenkullerde; alım- satım, kiralama ya da tapu tescil işlemleri yapılamamaktadır.

Ev satarken tapu tescil belgeleri arasında DASK olması gerekli ve zorunludur.

DASK  poliçesinin her yıl yaptırılması gerekli olmakla birlikte mevcut düzenleme çerçevesinde, poliçenin geçmiş yıllarda yaptırılmamış olmasından dolayı her hangi bir ceza ödenmiyor. Ancak zorunlu deprem sigortası olmayan yapılar satılamıyor ve kiralanamıyor.

DASK Sigortası zorunlu bir poliçe olduğu için , konut satılmadığı sürece iptal ettirilememektedir.

Adres kodu ,  zorunlu deprem sigortası poliçesi işlemlerinde başta olmak üzere , birçok işlemde kullanılan , konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır.

Yenileme işlemlerinizi zamanında yaptırmanız durumunda, DASK poliçenizi her seferinde indirimli yaptırabilirsiniz.

Poliçenin birinci, ikinci ve üçüncü yenilemesinde %10, ilk üç yenilemeden sonraki işlemlerde ise %20 indirimlı olarak poliçeniz düzenlenir.

Ülkemizin deprem bölgesinde olmasının bir sonucu olarak deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir.

DASK, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.

İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan bu sistemin başlıca hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması
 • Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması
 • Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması
 • Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından- kaynaklanan mali yükünün azaltılması
 • Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi
 • Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması
 • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi
 • Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması

DASK Sigortası deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının neden olacağı maddi zararları, poliçenizde yazılı olarak belirtilen limitler dahilinde karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Eşya Sigortası

TV yada herhangi bir elektronik eşyanın kırılması, eşya sigortası teminatları arasında olmadığından karşılanmamaktadır.

Evinizde bulunan eşyalarınız için risk oluşturan yangın, deprem, hırsızlık, sel, su baskını, cam kırılması, fırtına vb durumları kapsar.

Evinizde bulunan eşyalarınız için risk oluşturan yangın, deprem, hırsızlık, sel, su baskını, cam kırılması, fırtına vb durumları kapsayarak, güvence altına alan bir sigorta türüdür. Pek çok tehlikeye karşı eşyalarınız tek bir poliçe ile güvence altına alınır.

Eşya sigortanızı 444 0 982 numaralı çağrı merkezimizi arayarak 7 / 24 yaptırabilir, eşyalarınızı hemen güvende altına aldırabilirsiniz.

Eşya sigortanızı yaptırmak için, acenteye kadar gidip yorulmanıza hiç gerek yok. 444 9 832 numaralı çağrı merkezimizi arayarak 7/24 bizlere ulaşabilir ve poliçenizi hemen oluşturarak, güvencenizi başlatabilirsiniz.

 • Eşya sigortası eşyalarınızı; deprem, sel-su baskını, yangın, hırsızlık, yer kayması, araç çarpması vs. birçok riske karşı korur.
 • Eşyalarınızın aldığı hasarı sizin yerinize sigorta öder, böylece maddi açıdan korunmuş olursunuz.
 • Sigortanızı yaptırarak gönül rahatlığıyla evinizi boş bırakabilir, gözünüz arkada kalmadan rahat rahat tatile gidebilirsiniz.
 • Sadece ihtiyacınız olan teminatları satın alarak, daha uygun bir fiyata eşya sigortası yaptırabilirsiniz.

Eşya sigortası, isteğe bağlı olarak yapılan bir ürün olması sebebi ile talebiniz halinde poliçeniz iptal edilebilir. Yalnız bu durumda teminat sona erecek, risklerin gerçekleşmesi durumunda tüm masrafların sizin tarafınızdan karşılanacaktır.

Elektronik Cihaz Sigortaları, elektronik cihazın çalışır halde iken, dururken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında, ani ve beklenmedik herhangi bir nedenle uğradığı zararları poliçede yazılı şart ve limitler dahilinde karşılayan sigorta poliçesidir.

Konut sigortası; doğal afet, hırsızlık, yangın gibi nedenlerle evinizde oluşabilecek hasarları maddi olarak güvence altına almak amacıyla oluşturulmuş ihtiyari (zorunlu olmayan) sigorta ürünüdür.

Eşya sigortası ise eşyalarınız için risk oluşturan yangın, hırsızlık, her türlü su baskını, cam kırılması vb durumlar için eşyaları güvence altına alan üründür. Kısaca konut sigortası binaya gelebilecek risklere karşı, eşya sigortası ise konutun içerisindeki eşyalara karşı teminat sağlamaktadır.

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, hastalık veya kaza sonucu oluşacak sağlık giderleri ile sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, önemli sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle, herhangi bir mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış bir sigortadır.

Özel sağlık sigortası, hastalık veya kaza sonucu oluşacak sağlık giderleriniz ile sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerininin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel kapsamlardan oluşmakadır.

Bu kapsamlar;

Yatarak Tedavi Modülü:

 • Ameliyatlar
 • Ameliyatsız yatışlar
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri
 • Küçük Cerrahiler ve Tıbbi Gözlem
 • Genel Sağlık Kontrolü, Mamografi ve PSA
 • Ambulans Hizmeti

Ayakta Tedavi Modülü:

 • Doktor Muayenesi
 • İlaç ve Aşılar
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Laboratuvar Tetkikleri ve İleri Tanı Yöntemleri

Doğum Modülü:

 • Normal doğum, sezaryen
 • Gebelik rutin kontrolleri
 • Yenidoğan Paketi

Diş ve Gözlük Modülü:

 • Diş Muayenesi
 • Diş Tedavisi
 • Gözlük, Lens

Ek Hizmetler Modülü:

 • Check Up Hizmeti
 • Prestij Paket (İkinci Görüş, Hastanede Özel Hizmetler, Yatarak Tedavi Sonrası Eve Nakil)
 • Gündelik Ameliyat Teminatı
 • Hastalık Tazminatı Teminatı 

Özel Sağlık sigortalarından, kişilerin en çok satın almak istediği teminatlardan biri doğum teminadır. Bu teminat isteğe bağlı alınmaktadır. Tercihleriniz doğrultusunda kendinize en uygun limit ve katılım payı oranında seçimler yaparak doğum teminatını poliçenize dahil edebilirsiniz.

Doğum teminatı Normal Doğum, Sezaryen, Doğum ve Hamilelik komplikasyonlarında kullanabiliyor olmakla birlikte; tercihinize bağlı olarak Gebelik Rutin Kontrollerinizi de bu teminat kapsamında yaptırabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortaları 15 günlükten 64 yaşına kadark yaş aralığına kadar yapılabilmektedir. Detaylı bilgi ve karşılaştırmalı tekliflerinizi almak için 444 9 832’den bize hemen ulaşabilirsiniz.

Özel Sağlık sigortası tüp bebeği karşılamamaktadır.

Birçok sigorta türünde olduğu gibi, özel sağlık sigortalarında da poliçe süresi 1 yıldır. Sigortacının yenilemeye ilişkin risk değerlendirmesi yapma, poliçeyi otomatik yenileme veya yenilememe hakkı saklı olmakla birlikte, yenilemenin bitiş tarihinden itibaren en geç30 gün içinde yapılması gereklidir. Aksi halde Sigortacının, yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan riskleri teminat altına almaması ve yenileme haklarının geçerliliğini kaldırması hakları saklıdır.

Sigorta şirketleri, sigortalı “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanana kadar, her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme sonucunda poliçeyi aynı koşullarla yenileyebileceği gibi, istisna ve/veya ek prim uygulayarak yenileyebilir veya yenilememe kararı verebilir.

Sigorta şirketi, sigortalının Özel Sağlık Sigortası poliçesini 3 yıl boyunca kesintisiz olarak devam ettirmesi ve 3 yıl içindeki rahatsızlıklarının risk değerlenmesini baz alarak, ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir. Bu değerlendirmede, sigortalının maruz kaldığı tüm hastalık / rahatsızlıklarını Sigortacı’ya bildirmiş olduğu varsayımıyla (bildirmiş olsun veya olmasın) uygun bulunanlara ömür boyu yenileme garantisi verir.

Herhangi bir ek prim veya istisna uygulamadan özel sağlık sigortalarında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” verebileceği gibi, varsa mevcut istisna ve/veya hastalık ek primleri tekrar değerlendirebilir, “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi ve/veya istisna uygulamak sureti ile “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı verebilir, Ömür Boyu Yenileme Garantisini vermeyip her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapabilir.

Özel Sağlık Sigortaları’nda “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı kazanıldıktan sonra;

Sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça teminat limitleri azaltılamaz, ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılamaz, sigortalının katılım payı arttırılamaz; sigortalı aleyhine özel ve teknik şartlarda değişiklik yapılamaz.

Teminat değişiklik talebi olmadığı sürece sigortalının bu hakkı kazanmasından sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından dolayı hastalık ek primi, istisnası uygulanamaz.

Ayrıca “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” bulunan yenileme poliçelerine tazminat ek primi uygulanmaz.

15 gününü doldurmuş bebekler için Özel Sağlık sigortası yapılabilmektedir.

Özel Sağlık sigortası, poliçenize onay verdiğiniz an itibariyle başlar. Diğer birçok sigorta ürününde olduğu gibi 1 yıllık düzenlendiği için, poliçenin başladığı tarihten 1 yıl sonra sona erer.

Bir hastalık sonucunda doktora gitmeniz ve diğer sağlık harcamalarını yapmanız gerektiğinde , poliçenizde yazılı anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına gitmenizi tavsiye ederiz. Anlaşmasız sağlık kuruluşuna gittiğinizde eğer varsa ödemek zorunda kalacağınız katılım payı daha yüksek olacaktır. Anlaşmalı sağlık kuruluşunu tercih ettiğinizde sadece belirlenmiş olan katılım payını ödeyip çıkarsınız. Ayrıca anlaşmasız bir sağlık kurumuna giderseniz yapmış olduğunuz tüm sağlık harcamalarınızın belgelerini (doktor reçetesi, tahlil, röntgen, v.b), doktor tarafından doldurulmuş özel bir form ile birlikte sigorta şirketine göndermeniz gerekir. Sigorta şirketi gönderdiğiniz evrakları inceleyerek ödenmesini uygun bulursa katılım payınız düşülerek masraflarınız daha önceden belirttiğiniz hesap numaranıza yatırılır. Bu nedenle anlaşmasız kurumlardan hizmet almadan önce rahatsızlığınızın poliçe kapsamına dahil olup olmadığını önceden öğrenebilmek için sigorta şirketinden ön provizyon alınmasını mutlaka isteyiniz.

Özel Sağlık sigortaları ile ilgili detaylı bilgi almak ve poliçenizi yaptırarak teminatınızı başlatmak için 444 9 832’den bize hemen ulaşabilirsiniz.

Özel Sağlık sigortası sağlık sorunlarınızla ilgili masraflardan sizi kurtaran en önemli güvencelerden biridir. Poliçe süresi boyunca karşılaşabileceği hastalık veya kazalarda doktor, ilaç ve bunlara bağlı tedavi giderlerinin karşılanmasını sağlayarak, bütçenizi sarsmadan yüksek standartlı hizmet almanızı sağlar.

Sizde, bu hizmetlerden yararlanmak için 444 9 832’yi hemen arayabilir, karşılaştırmalı Sağlık tekliflerinizi inceleyerek, sizin için en uygun paketi seçip, teminatınızı başlatabilirsiniz.

Sağlık sigortaları, diğer birçok Sigorta ürününde olduğu gibi 1 yıllık düzenlenmekte olup, düzenlendiği tarihten 1 yıl sonra sona ermektedir. Teminatın devam edebilmesi için, poliçenizin zamanında yani bitiş tarihinden max 30 gün önce yenilenmesi gerekmektedir. Vadesi bitecek olan özel Sağlık sigortanız ile ilgili teklif almak için 444 9 832 numaralı çağrı merkezimizden bize hemen ulaşabilir, poliçeniz onaylanır onaylanmaz kullanmaya başlayabilirsiniz.

Özel Sağlık sigortasına hak kazanmak için yaş aralığı 18-64 olmakla birlikte, Sigorta şirketine göre farklılık göstermektedir. Minimum 15 günü tamamlamış bebekler içinde özel Sağlık sigortaları yapılabilmektedir.

Burada kimlerin özel Sağlık sigortası yaptırıp yaptıramayağı, net olarak sigorta şirketi risk değerlendirmesine göre belirlenme ve bu değerlendirme sonucuna göre prim, teminat, istinalar v.s belirlenmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Türkiye 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında Genel Sağlık Sigortası kapsamında alınan sağlık hizmetleri için sigortalılardan alınacak ilave ücretleri karşılayan sağlık sigortasıdır.

Tamamlayıcı sağlık sigortaları; yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatından oluşur. Ayrıca bir kaza veya hastalık durumunda da özel hastanelerin acil servislerinde tamamlayıcı sağlık sigortanızdan faydalanabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında, gittiğiniz özel hastaneye sadece 15 TL’lik katılım payı ücreti ödersiniz. Geriye kalan tüm masrafları sigorta şirketiniz %100 karşılar.

0-80 yaş arası SGK’lı olan herkes tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmektedir. Buradaki ön koşul SGK’nın aktif olmasıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, göz muayenesini ve poliçe başlangıç tarihinden önce var olmayan SGK’nın da onayladığı göz ameliyatlarını kapsam altına almakta yalnız gözlük cam ve çerçevesini karşılamamaktadır.

Detaylı bilgi almak için 444 9 832’den bize ulaşabilirsiniz.

Diş tedavileri sgk kapsamında olmadığı için, tamamlayıcı sağlık sigortalarında karşılanmamakdır. Ancak sigorta şirketleri diş poliklinikleri ile özel anlaşmalar yaparak müşterilerine farklı diş tedavi hizmeti sağlayabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık sigortalarında doğum teminatı ayakta tedavi teminatı ile beraber, ek prim ödemeniz koşulu ile poliçeye eklenebilen bir temianattır. Poliçe şartlarında belirtilen bekleme süresini doldurulduktan sonra gebelik ve doğum ile ilgili masraflarınız sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı kapsamında; gebelik rutin kontrolleri, gebelikle ile ilgili tahlil ve tetkikler, normal doğum veya sezaryen doğum masrafları karşılanmaktadır.

Birçok sigorta türünde olduğu gibi, tamamlayıcı sağlık sigortalarında da, poliçe süresi 1 yıldır. Sigortacının yenilemeye ilişkin risk değerlendirmesi yapma, poliçeyi otomatik yenileme veya yenilememe hakkı saklı olmakla birlikte, yenilemenin bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapılması gereklidir. Aksi halde Sigortacının, yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan riskleri teminat altına almaması ve yenileme haklarının geçerliliğini kaldırması hakları saklıdır.

Sigorta şirketleri, sigortalı “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanana kadar, her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme sonucunda poliçeyi aynı koşullarla yenileyebileceği gibi, istisna ve/veya ek prim uygulayarak yenileyebilir veya yenilememe kararı verebilir.

Sigorta şirketi, sigortalının Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini 3 yıl boyunca kesintisiz olarak devam ettirmesi ve 3 yıl içindeki rahatsızlıklarının risk değerlenmesini baz alarak, ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir. Bu değerlendirmede, sigortalının maruz kaldığı tüm hastalık / rahatsızlıklarını Sigortacı’ya bildirmiş olduğu varsayımıyla (bildirmiş olsun veya olmasın) uygun bulunanlara ömür boyu yenileme garantisi verir.

Herhangi bir ek prim veya istisna uygulamadan tamamlayıcı sağlık sigortalarında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” verebileceği gibi, varsa mevcut istisna ve/veya hastalık ek primleri tekrar değerlendirebilir, “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi ve/veya istisna uygulamak sureti ile “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı verebilir, Ömür Boyu Yenileme Garantisini vermeyip her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları’nda “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı kazanıldıktan sonra;

Sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça teminat limitleri azaltılamaz, ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılamaz, sigortalının katılım payı arttırılamaz; sigortalı aleyhine özel ve teknik şartlarda değişiklik yapılamaz.

Teminat değişiklik talebi olmadığı sürece sigortalının bu hakkı kazanmasından sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından dolayı hastalık ek primi, istisnası uygulanamaz.

Ayrıca “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” bulunan yenileme poliçelerine tazminat ek primi uygulanmaz.

Bilindiği üzere, SGK'lılar özel hastanelerden hizmet aldığında SGK ücretin belli bir kısmını karşılamakta, kalan kısmı ise sigortalı ödemektedir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’da tam olarak bu durumda devreye girmekte ve sigortalıya kalan kısmını teminat altına almaktadır. Bu yüzden tamamlayıcı sağlık sigortası her ne kadar isteğe bağlı bir sigorta olsa da oldukça gereklidir.

En kısa sürece, karşılaştırmalı tamamlayıcı Sağlık sigortası tekliflerinizi alarak, size en uygun paketi seçmek için 444 9 832’den bize ulaşabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ve tercih edeceğiniz sigorta şirketi ile anlaşması olan birçok özel hastanede geçerlidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatlarınızı ancak sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerde kullanabilirsiniz. Sigorta şirketinin anlaşması olmayan bir hastanede tedavi olmanız durumunda hiçbir masrafınız karşılanmaz. Bu yüzden hastaneye gitmeden önce, sigorta şirketinizin gideceğiniz hastane ile anlaşması olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir.

Sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında anlaşma yaptığı hastanelerin güncel listelerini, sigorta şirketlerinin internet sayfalarında bulabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası her ne kadar isteğe bağlı bir sigorta olsa da oldukça gereklidir. Çünkü SGK'lılar özel hastanelerden hizmet aldığında SGK ücretin belli bir kısmını karşılar. Kalan kısmı ise sigortalı ödemek durumundadır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’da bu durumda devreye girmekte ve hastanede sıra beklemeden, rahatsızlığınızı ertelemeden ve fark ücret ödemeden hizmet almanızı sağlamaktadır.

En kısa sürece, karşılaştırmalı tamamlayıcı Sağlık sigortası tekliflerinizi alarak, size en uygun paketi seçmek için 444 9 832’den bize ulaşabilirsiniz.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık sigortası yurtdışına yapılan seyahatlerde, ülkemiz sınırlarından çıkıldığı ( pasaport ile tespit edildiği )an başlar, ülkemiz sınırına  girildiği an (pasaport ile tespit edildiği an )sona erer.

Seyahat sağlık sigortaları sadece seyahat sırasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda ortaya çıkan tedavi ve nakil giderlerinizi karşılamaktadır. Böyle bir durum ile karşılaşmanız durumunda   sağlık giderlerinizi, tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Giderleriniz sağlık sigortası poliçe şart ve uygulamalarınız çerçevesinde değerlendirilecek ve tarafınıza ödenecektir.

Detaylı bilgi almak için 444 9 832’den bize ulaşabilir ve hızlıca işlemlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Seyahat Sağlık sigortası seyahat sırasında karşılaşılabilen hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Poliçenizin kapsamı, paket seçimine göre teminatlar değişiklik göstermekle birlikte, vize için istenen seyahat Sağlık sigortalarında 30.000 Eur teminat bulunmaktadır.

Seyahat Sağlık sigortası primini etkileyen kriterlerin başında seyahat edilecek ülke, seyahat edilecek gün sayısı ve sigortalı yaşı gelmektektedir.

Schengen vizesi için, ülkelerin istediği teminat standart olsa da (30.000 EUR teminatlı), seyahat eilecek gün sayısı ve sigortalı yaşı da fiyatı etkilediğinden primler değişiklik göstermektedir. Poliçe priminizi öğrenmek için 444 9 832 numaralı telefondan bize hemen ulaşabilir, detaylı bilgi alarak işlemlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Seyahat Sağlık sigortası yurt içi ve yurt dışı seyahatlerdeckarşılaşılabilecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta türüdür. 

Seyahat Sağlık sigortasının zorunluluğu seyahat edeceğiniz ülkenin vize şartlarına göre değişiklik göstermektedir.  Birçok ülkede zorunlu olmakla birlikte, riske girmemek için tercih edilen bir sigorta türüdür.

Hemen işlemlerinizi başlatmak ve Seyahatiniz boyunca karşılaşabileceğiniz sağlık risklerine karşı koruma altında olmak için, 444 9 832’den bize ulaşabilirsiniz.

Seyahat Sağlık sigortası vize işlemleri için zorunlu evraklardan biridir. Bu yüzden seyahat iptal edilmediği sürece iptal edilememektedir.

Seyahatın iptal olması durumunda ise, poliçe başlangıç tarihinden önce iptal talebinin iletilmesi gerekmektedir.

Seyahat Sağlık sigortasında prim seyahat edeceğiniz ülke, bu ülkenin istediği teminat limiti, seyahat süreniz ve yaşınıza göre farklılık göstermektedir.

Tüm seyahatinizi kapsayacak şekilde teminatınızı başlatmak için 444 9 832 numaramızı arayarak, işlemlerinizi hızlıca sonuçlandırabilirsiniz.

Seyahat Sağlık sigortanız, seyahate başlayacağınız günden, yurda dönüş yapacağınız güne kadarki süreyi kapsamalıdır.

Diğer tüm Sigorta türlerinde olduğu gibi, seyahat sağlık poliçeleri de öğlen 12 ‘de başlayıp, 12’de sona erdiği için, eğer seyahat 12’den önce ise, poliçeniz 1 gün öncesinden başlamalıdır. Aynı durum yurda dönüş yapacağınız durum içinde geçerlidir. Eğer dönüş saatiniz öğlen 12’den sonra ise, poliçe bitiş tarihiniz, dönüş tarihinizden 1 gün sonra olmalıdır.

Seyahat Sağlık sigortanızı 444 9 832 numaralı telefonumuzu arayarak hemen satın alabilir, teminatınızı tüm seyahatinizi kapsayacak şekilde başlatabilirsiniz.

Ak Sigorta

 Aksigorta Müşteri Hizmet Merkezi  7gün 24 saat 444 27 27 numaralı telefondan hizmet vermektedir.

Ak Sigorta aracınızdan evinize, kredi kartınızdan evcil hayvanınıza , sağlığınızdan siber risklere kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Aracınız için ;
Kasko Sigortası
Markalı Kasko Sigortası (Toyota Kasko , Honda Kasko , Hyundai Kasko , Peugeout Kasko , Nissan Kasko )
Pratik Kasko
Trafik Sigortası
Tamamlayıcı Trafik Paketi

Eviniz için ;
Ev ve Eşya Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortası
Site Apartman Paket Sigortası

Sağlığınız için ;
Ak Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Hayata Devam Sigortası
Kolay Sağlık Sigortası
Yabancı Özel Sağlık Sigortası

Seyahatiniz için;
Seyahat Sağlık Sigortası
Premium Seyahat Sağlık Sigortası

Kurumsal ihtiyaçlarınız için ;
İş Yeri Paket Sigortası
Endüstriyel Paket Sigortası
Eczane Paket Sigortası
Akaryakıt Paket Sigortası
Otel Paket Sigortası
Devlet Destekli Alacak Sigortası
Nakliyat Sigortası
Mühendislik Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Siber Korums Sigortası
Filo Kasko

Diğer ihtiyaçlarınız için;
Kredi Kartı İssizlik Sigortası
N'olur N'olmaz Sigortası
Pati Sigortası
Yat Sigortası
Tarım Sigortası
Bodycard Kart Güvenlik Sigortası ürünlerinden size en uygun olanı seçerek , güvencenizi sigortaladım.com farkı ile başlatabilirsiniz.

Yaşamış olduğunuz hasar ile ilgili https://www.aksigorta.com.tr/hasar-dosya-sorgula-2 üzerinden dosya sorgulama yaparak güncel durumunuzu öğrenebilir ve kolaylıkla takibini yapabilirsiniz.

Ak Sigorta'nın anlaşmalı olduğu kurum , servis, hastahane ve veteriner bilgilerine https://www.aksigorta.com.tr/anlasmali-kurumlar/acenteler adresinden ulaşabilirsiniz.

444 27 27 nolu Ak Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ni arayıp sırasıyla 3-->1 tuşlayarak hasar ihbarınızı yapabilirsiniz.

Ak Sigorta'nın anlaşmalı olduğu hastahane bilgilerine https://www.aksigorta.com.tr/anlasmali-kurumlar/acenteler adresinden ulaşabilir, tercih edeceğiniz kurumdan poliçe teminatlarınız doğrultusunda hizmet almaya başlayabilirsiniz.

Ak Sigorta anlaşmalı servis  bilgilerine https://www.aksigorta.com.tr/anlasmali-kurumlar/acenteler adresinden ulaşabilir, tercih edeceğiniz servisten poliçe teminatlarınız doğrultusunda hizmet almaya başlayabilirsiniz.

Ak Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Allianz Sigorta

Allianz Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi  7 gün 24 saat 0850 399 9999 numaralı telefondan hizmet vermektedir.

Allianz Sigorta’da  araç sigortaları, özel sağlık sigortaları, ev ve iş yeri sigortaları, seyahat sağlık sigortaları, kurumsal sigortalar, sorumluluk sigortaları, nakliyat ve havacılık sigortaları ile  tarım sigortaları olmak üzere birçok branş ve geniş ürün yelpazesi bulunmaktadır.

Allianz Sigorta'daki hasar dosyanız ile ilgili https://www.allianz.com.tr/tr_TR/hasar-islemleri/hasar-ihbari-ve-tazminat-goruntuleme.html üzerinden güncel bilgilere ulaşabillir ve canlı destek alabilirsiniz.

Allianz Sigorta anlaşmalı kurum ve servis bilgilerine https://www.allianz.com.tr/tr_TR/anlasmali-kurumlar.html üzerinden ulaşabilirsiniz. 

0850 399 9999 numaralı telefon üzerinden (7/24) Allianz Sigorta’yı arayarak hasar ihbarında bulunabilirsiniz.

Allianz Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Anadolu Sigorta

Anadolu Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7gün 24 saat 0850 724 0 850 numaralı telefondan hizmet vermektedir.

Anadolu Sigorta aracınızdan evinize, sağlığınızdan iş yerinize ,finansal risklerinizden siber risklere kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Aracınız için ;
Kasko Sigortası ( Birleşik Kasko , Pert Kasko , Motosiklet Kasko , Hesaplı Kasko )
Markalı Kasko Sigortası (Audi Kasko , Skoda Kasko , Volkswagen Kasko , Scania Kasko , Honda Kasko )
Trafik Sigortası
Tamamlayıcı Trafik Paketi

Eviniz için ;
Ev ve Eşya Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortası
Site Apartman Yönetimi Ortak Alan Sigortası

Sağlığınız için ;
Bireysel Sağlık
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Nefes Sağlık Sigortası
Riskli Hastalıklar Sigortası
Yabancı Özel Sağlık Sigortası

Seyahatiniz için;
Seyahat Sağlık Sigortası
Uçuşum Güvende Sigortası
Türkiye'de Seyehat Sigortası

Kurumsal ihtiyaçlarınız için ;
İş Yeri Paket Sigortası
Filo Kasko Sigortası
Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası
Kobi Paket Sigortası
Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi
Sektörel Paket Sigortaları

Diğer ihtiyaçlarınız için;
Nakliyat Sigortası
Tekne Sigortası
Mühendislik Sigortaları
Özel vei Finansal Risk Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Havacılık Sigortası
Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigortası
Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) Sigortası
Devlet Destekli Tarım Sigortaları
Hukuksal Koruma Sigortaları ürünlerinden size en uygun olanı seçerek , güvencenizi sigortaladım.com farkı ile başlatabilirsiniz.

Anadolu Sigorta hasar dosya sorgulama işlemlerini 0850 724 0 850 numaralı telefon hattı üzerindne dosya numarasıyla günün her saatinde kolaylıkla yapabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Poliçenizdeki kalan muayene hakkınızı öğrenmek için 0850 724 0850 numaralı Anadolu Sigorta Müşteri Hizmetleri'ni arayabilirsiniz.
Anadolu Sigorta hasar ihbarınızı 0850 724 0850 hattından 7 gün 24 saat telefonla yapabilirsiniz.
Anadolu Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Axa Sigorta

0850 250 99 99 numaralı telefondan Axa Sigorta Müşteri Hizmetleri 'ne 7 /24 ulaşabilirsiniz.

Axa Sigorta aracınızdan evinize, sağlığınızdan iş yerinize ,cep telefonunuzdan  sorumluluklarınıza kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Aracınız için ;
Kasko Sigortası ( Maksimum Kasko , Tutumlu Kasko , Büyük Hasar Kasko , Lacivert Kasko , Axa GO )
Trafik Sigortası
Tamamlayıcı Trafik Paketi

Eviniz için ;
Ev ve Eşya Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortası
Site Paket Sigortası

Sağlığınız için ;
Sağlığım Tamam Sigortası
Tutumlu Özel Sağlık Sigortası
Özel Sağlık Sigortası

Seyahatiniz için;
Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası
Sağlığım Misafir Sigortası

Kurumsal ihtiyaçlarınız için ;
İş Yerim Paket Sigortası
Filo Kasko Sigortası
Tarım Sigortası
Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası
Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası
Eczanem Paket Sigortası
Mühendislik Sigortası
Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası
Nakliyat Sigortası

Diğer ihtiyaçlarınız için;
Cep Telefonu Sigortası
Yatım Paket Sigortası
Ferdi Kazalar Sigortası ürünlerinden size en uygun olanı seçerek , güvencenizi sigortaladım.com farkı ile başlatabilirsiniz.

Axa Sigorta'ya ait hasar dosyanızın sorgulamasını 0850 250 99 99 numaralı müşteri hizmetlerinden 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.
Axa Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.
Axa Sigorta'da ihtiyaçlarınıza uygun olarak Maksimum Kasko , Tutumlu Kasko , Büyük Hasar Kasko , Lacivert Kasko ve Axa GO paketleri bulunmaktadır.
Axa Sigorta anlaşmalı sağlık kuruluşlarına https://www.axasigorta.com.tr/anlasmali-saglik-kurumlari adresinden , anlaşmalı servis bilgilerine ise https://www.axasigorta.com.tr/anlasmali-arac-servisleri adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Hasar ihbarınızı 0850 250 99 99 numaralı Axa Sigorta Müşteri Hizmetleri'nden 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.
Axa Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Cardif Sigorta

444 43 23 numaralı telefondan Cardif Sigorta Müşteri Hizmetleri 'ne 7 /24 ulaşabilirsiniz.
Cardif Sigorta bireysel emeklilik , hayat sigortası , kredi koruma sigortası ve ferdi kaza sigortalarında hizmet vermektedir.

Cardif Sigorta'ya ait hasar dosyanızı 444 43 23 numaralı telefondan 7/24 yapabilirsiniz

Hasar ihbarınızı 444 43 23 numaralı Cardif Sigorta Müşteri Hizmetleri 'nden 7/24 yapabilirsiniz
Cardif Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Doğa Sigorta

Doğa Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 0850 811 51 00 numaralı telefondan hizmet vermektedir.
Doğa Sigorta aracınızdan evinize, iş yerinizden sağlığınıza, eğitimden kefalet sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Hasar dosyanızın durumunu 0850 811 51 00 numaralı Doğa Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'den 3 ü tuşlayarak kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Doğa Sigorta anlaşmalı servis bilgilerine https://www.dogasigorta.com/anlasmali-kurumlar?type=servis adresinden, anlaşmalı sağlık kuruluşlarına ise http://imecedestek.com/anlasmali-kurumlar.php?sigortasirketi=1 adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Hasar dosyanızın takibini 0850 811 51 00 numaralı Doğa Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'den 3 ü tuşlayarak kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Hasar ihbarınızı 0850 811 51 00 numaralı telefondan 3 ü tuşlayarak yapabilir , yine aynı numaradan hasar dosyanızın güncel durumunu öğrenebilirsiniz.
Doğa Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Eureko Sigorta

Eureko Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 0850 222 66 60 numaralı telefondan hizmet vermektedir.

Eureko Sigorta aracınızdan evinize, iş yerinizden sağlığınıza, krediden nakliyat sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Eureko Sigorta'daki dosyanız ile ilgili son durumu 0 850 222 66 60 üzerinden kolaylıkla sorgulatabilirsiniz.
Eureko Sigorta anlaşmalı servis ve kurum bilgilerine https://www.eurekosigorta.com.tr/anlasmali-servisler adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Eureko Sigorta'ya ait poliçenizde hasar olması durumunda 0 850 222 66 60 numaralı müşteri hizmet merkezinden ihbarınızı yapabilir, kolaylıkla hasar dosyanızı açtırarak işlemlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.
Eureko Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Genarali Sigorta

Generali Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 0850 455 5555 numaralı telefondan hizmet vermektedir.
Generali Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 0850 455 5555 numaralı telefondan hizmet vermektedir.
Generali Sigorta aracınızdan evinize, iş yerinizden sağlığınıza, krediden nakliyat sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Generali Sigorta'ya ait hasar dosyanızın durumunu 0850 555 55 55 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz.
Generali Sigorta anlaşmalı kurum listesini https://app.generali.com.tr/GeneraliClaims/service.aspx adresinden öğrenebilirsiniz.
0850 455 5555 numaralı Generali Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ni arayarak hasar ihbarınızı yapabilir , dosyanızı açtırarak hasar takibinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.
Otomobil ve kamyonet tipi araçlar için poliçe düzenleyebilme imkanı sunan, "Benim Kaskom" ürünü; araç sahibinin kendi kasko teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanıyan, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıran modüler yapılı bir kasko ürünüdür.
Generali Sigorta Genişletilmiş Kasko çarpma, çarpılma, hırsızlık, yanma gibi temel kasko sigortası hasarlarını karşılayan sigorta türüdür.Bu teminatlara ek olarak ihtiyaç halinde eklenebilen deprem, sel, su, dolu, halk harekteleri gibi teminatlarda vardır. Generali Sigorta Genişletilmiş Kasko aracın aldığı zararı karşılamakla beraber aynı zamanda araç içinde bulunan özel eşya ve aksesuarları da kaskoya dahil ettiğinden, araç içindeki eşyalarınızda oluşacak hasarları da karşılamakyadır. Ayrıca yol yardım hizmeti de sunmakta ve hasar anında müşterilerin kolaylıkla himzet almasını sağlamaktadır.
Generali Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili, talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda, işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Groupama Sigorta

Groupama Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 0 850 250 50 50 numaralı telefondan hizmet vermektedir.
Groupama Sigorta aracınızdan evinize, iş yerinizden sağlığınıza, nakliyattan kar kaybı sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Groupama Sigorta'ya ait hasar dosyanızın detaylarına https://musteri.groupama.com.tr/OnlineSube/Account/Login?returnUrl=%2FHome%2FIndex adresi üzerinden yada 0 850 250 50 50 numaralı Groupama Müşteri Hizmet Merkezi'nden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Groupama Sigorta anlaşmalı sağlık kuruluşları listesine https://www.groupama.com.tr/saglik-kurumlari/ adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Groupama Sigorta Müşteri Hizmetleri hattına bildirebilirsiniz.
Groupama Sigorta anlaşmalı sağlık kuruluşları listesine https://www.groupama.com.tr/saglik-kurumlari/ adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Groupama Sigorta'ya ait hasar dosyanızın detaylarına https://musteri.groupama.com.tr/OnlineSube/Account/Login?returnUrl=%2FHome%2FIndex adresi üzerinden yada 0 850 250 50 50 numaralı Groupama Müşteri Hizmet Merkezi'nden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Groupama Sigorta genel müdürlüğü Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 3-5 Link Plaza 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul adresindeki hizmet vermektedir.
Groupama Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Gulf Sigorta

Gulf Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 444 1 244 numaralı telefondan hizmet vermektedir.

Gulf Sigorta aracınızdan evinize, iş yerinizden finansal sigortalara, nakliyattan mühendislik sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Gulf Sigorta'ya ait dosya sorgulamanızı https://www.gulfsigorta.com.tr/hasar-sorgulama adresine TC Kimlik/ Vergi No ile birlikte Poliçe No veya Hasar No bilgilerinden en az birini girerek yapabilirsiniz.
Gulf Sigorta anlaşmalı kurum bilgilerine https://www.gulfsigorta.com.tr/tr/article/anlasmali-kurumlar adresi üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Gulf Sigorta'ya ait poliçeniz ile ilgili hasar ihbarında bulunmak için 444 1 244 arayarak 2'yi tuşlamanız yeterlidir.
Gulf Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Türkiye Sigorta

TürkiyeSigorta Müşteri Hizmet Merkezi 7 gün 24 saat 0850 502 96 00 numaralı telefondan hizmet vermektedir.

"Türkiye aracınızdan evinize, sağlığınızdan iş yerinize kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Aracınız için ; Kasko Sigortası ( Genişletilmiş Kasko , Dost Kasko , Muafiyetli Kasko , Fiat Kasko ) Trafik Sigortası Eviniz için ; Ev ve Eşya Sigortası Zorunlu Deprem Sigortası Site Ortak Alan Sigortası Sağlığınız için ; Okyanus Limitli/Limitsiz Sağlık Sigortası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Okyanus Ekstra /Avantaj Sağlık Sigortası Seyahatiniz için; Seyahat Sağlık Sigortası Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası Turistik Koruma ve Destek Sigortası Kurumsal ihtiyaçlarınız için ; İş Yeri Paket Sigortası Kapsamlı İş Yeri Sigortası Eczane Paket Sigortası Otel Paket Sigortası Akaryakıt Paket Sigortası Oto Plaza Paket Sigortası Diğer ihtiyaçlarınız için; Emtea Sigortası Tekne Sigortası İnşaat Sigortası Ferdi Kaza Sigortası ürünlerinden size en uygun olanı seçerek , güvencenizi sigortaladım.com farkı ile başlatabilirsiniz."

Türkiye Sigorta'ya ait dosya sorgulamanızı 0850 502 96 00 numaralı telefon üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.
Türkiye Sigorta anlaşmalı sağlık kurumlarına https://bireysel.turkiyesigorta.com.tr/anlasmali-saglik-kurumlari adresinden, anlaşmalı servis bilgisine ise https://turkiyesigorta.com.tr/tr-TR/anlasmali-servisler adresinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Sigorta hasar ihbarınızı 0850 502 96 00 numaralı telefonu arayarak kolaylıkla yapabilirsiniz.
Türkiye Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

HDI Sigorta

HDI Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 0850 222 8 434 numara vasıtasıyla ulaşabilirsiniz
HDI Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, cep telefonundan tarım sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
HDI Sigorta hasar dosyanızın durumuna 0 850 222 8 434 numaralı HDI Hızlı Destek hattı yada https://web.hdisigorta.com.tr/hasar-sorgulama.php adresi üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
HDI Sigorta https://www.hdisigorta.com.tr/anlasmali-servisler/anlasmali-tamir-servisleri-goruntuleyin
0 850 222 8 434 numaralı HDI Hızlı Destek hattını arayarak hasar ihbarınızı yapabilir ve dosyanız ile ilgili detaylı bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
HDI Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Koru Sigorta

Koru Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 0850 205 56 78 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz
Koru Sigorta aracınızdan evinize, iş yerinizden fatura güvence sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Koru Sigorta hasar dosya sorgulama işlemi 0850 205 56 78 numaralı müşteri hizmetleri hattı aranarak kolaylıkla yapılabilir.
Koru Sigorta anlaşmaı kurum bilgilerine https://www.korusigorta.com.tr/tr/arac-icin-kurumlar adresinden ulaşabilir ve kurumlardan Koru Sigorta güvencesi ile teminatlarınız doğrultusunda hizmet alabilirsiniz.
Koru sigorta hasar ihbar işlemi 0850 205 56 78 numaralı müşteri hizmetleri hattı aranarak kolaylıkla yapılabilir
Koru Sigorta “Arabamı Koru Genişletilmiş Kasko” poliçesi ile sizi ve ailenizi, siz hatalı olsanız dahi güvence altına alan çarpma, çarpışma, devrilme, yanma, çalınma, deprem, terör, kemirgen hayvan zararları, yanlış akaryakıt dolumu, sınırsız ikame araç, asistans hizmetleri, mini onarım ve arıza onarım teminatları ile aracınızı koruyan kasko ürünüdür.
"Koru Sigorta Fatura Güvence Sigorta'sı mağazaların tahsilat ve istihbarat yükünü üzerinden alarak müşterilerinin borçlarını ödeyememesi durumunda müşteri yerine geçerek mağazaya kalan alışveriş tutarlarını ödeyen bir sigorta ürünüdür. Fatura Güvence Sigortası sayesinde; Müşteri bazında 15.000TL’ye kadar limit imkanı verir. 12 aya kadar taksit imkanı sağlar. Mağazanın Senetli ve Faturalı satışları sigorta güvencesi altındadır. Tahsilat ve İstihbarat yükünü işletmenin üzerinden kaldırır. Dolandırıcılığı önler. Banka işlemlerinde müşteri bankaya ödeme yapar, FGS sayesinde müşteri ile ilişkiniz kesilmez ve ödeme firmaya yapılır bu sebeple, nakit akışınız desteklenir. FGS ile yeni müşterilere kefilsiz satış imkanı sağlanmaktadır. (Yani bu müşterilerin kefili artık Koru Sigorta ’dır.)"
"Koru Sigorta özel ürünleri ; 1-At Hayat Sigortası : Koru Sigorta, “At Hayat Sigortası” ile bütün safkanlar (İngiliz,arap, vs.) damızlık kısrak ve aygırları, tayları, engel atlama atları, gösteri atları, hobi ve iş atları ve ponyler ölüm, her türlü adi ve bulaşıcı hastalık, her türlü kaza, vahşi hayvan parçalaması, güneş çarpması, soğuktan donma, sert ve delici madde yutulması, fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı veya toprak kayması, su baskını, sel, yangın, infilak neticesiyle doğrudan doğruya uğranan zararlar ve isteğe bağlı olarak yurt içi nakliye, hırsızlık, seyahat sağlık teminatlarıına karşı güvence altındadır. 2-Fatura Güvence Sigortası: Mağazaların tahsilat ve istihbarat yükünü üzerinden alarak müşterilerinin borçlarını ödeyememesi durumunda müşteri yerine geçerek mağazaya kalan alışveriş tutarlarını ödeyen bir sigorta ürünüdür. Fatura Güvence Sigortası sayesinde; Müşteri bazında 15.000TL’ye kadar limit imkanı verir. 12 aya kadar taksit imkanı sağlar. Mağazanın Senetli ve Faturalı satışları sigorta güvencesi altındadır. Tahsilat ve İstihbarat yükünü işletmenin üzerinden kaldırır. Dolandırıcılığı önler. Banka işlemlerinde müşteri bankaya ödeme yapar, FGS sayesinde müşteri ile ilişkiniz kesilmez ve ödeme firmaya yapılır bu sebeple, nakit akışınız desteklenir. FGS ile yeni müşterilere kefilsiz satış imkanı sağlanmaktadır. (Yani bu müşterilerin kefili artık Koru Sigorta ’dır.)"
Koru Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Mapfre Sigorta

Mapfre Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 0 850 755 0 755 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz
Mapfre Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, nakliyattan özel risklere kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Mapfre Sigorta hasar dosya sorgulama işlemi 0 850 755 0 755 numaralı müşteri hizmetleri hattı aranarak kolaylıkla yapılabilmektedir.
Mapfre Sigorta anlaşmalı sağlık kurumu bilgilerine https://www.mapfre.com.tr/sigorta-tr/iletisim/anlasmali-kuruluslar/anlasmali-kuruluslar/anlasmali-saglik-kuruluslari/ adresinden , anlaşmalı servis bilgilerine ise https://www.mapfre.com.tr/sigorta-tr/iletisim/anlasmali-kuruluslar/anlasmali-kuruluslar/genel-servis/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Mapfre Sigorta hasar ihbar işlemi 0 850 755 0 755 numaralı müşteri hizmetleri hattı aranarak kolaylıkla yapılabilir
Mapfre Fark Yok Sağlık Sigortası , Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan sigortalı, eşi ve çocuklarını MAPFRE SİGORTA çatısı altında tam olarak güvence altına alan sağlık sigortasıdır. Fark Yok Sağlık Sigortası ürününe özel olarak oluşturulan anlaşmalı sağlık kurumlarında, Sağlık Bakanlığı ruhsatında tanımlı tüm branşlardan ve SGK anlaşması kapsamındaki kadrolu hekimlerin sunduğu sağlık hizmetlerinden (gerek ayakta gerekse yatarak tedavilerde) teminat kapsamında yararlanılabilmektedir.
Mapfre Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Quick Sigorta

Quick Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 0850 755 1755 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz.
Quick Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, nakliyattan özel risklere kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Quick Sigorta hasar dosya sorgulama işlemi trafik ve kasko hasarları için online olarak http://websorgu.quicksigorta.com/#:~:text=Online'dan%20dosya%20durum%20sorgulamay%C4%B1,Hasar%20Bildirim%20hatt%C4%B1ndan%20bilgi%20 adresinden , diğer ürün hasarları için ise 0850 755 1 755 numaralı Hasar Bildirim hattından yapılabilmektedir.
Quick Sigorta anlaşmalı kurum listesine https://www.quicksigorta.com/anlasmali-servisler adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Quick Sigorta hasar ihbar işlemi 0850 755 1 755 numaralı müşteri hizmetleri hattı aranarak kolaylıkla yapılabilir
Quick Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Ray Sigorta

Ray Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 444 4 729 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz.
Ray Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, nakliyattan siber güvenliğe kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Ray Sigorta hasar dosya sorgulama işlemi https://www.raysigorta.com.tr/Form/HasarDosyaSorg adresi üzerinden online olarak yada 444 4 729 numaralı Ray Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi üzerinden telefon yolu ile yapılabilmektedir.
Ray Sigorta anlaşmalı sağlık kurumlarının bilgisine https://www.raysigorta.com.tr/Map/ContractedNetworkService anlaşmalı servis bilgilerine ise https://www.raysigorta.com.tr/Map/ContractedCarService adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ray Sigorta hasar ihbarı 444 4 729 (RAY ) numaralı Çağrı Merkezi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.
Ray Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Sompo Sigorta

Sompo Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 0850 250 81 81 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz.

Sompo Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, nakliyattan öğrenim güvencesine kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Sompo Sigorta hasar dosya sorgulama işlemi ; 0 820 250 81 81 numaralı hat üzerinden telefon aracılığıyla yapılabilmektedir.
Sompo Sigorta anlaşmalı sağlık kurumları bilgisine https://www.somposigorta.com.tr/anlasmali-saglik-kuruluslari üzerinden , anlaşmalı servis bilgisine ise https://www.somposigorta.com.tr/anlasmali-servisler adresi üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Sompo Sigorta hasar ihbarınızı 0850 250 81 81 numaralı müşteri hizmet merkezi üzerinden telefon aracılığıyla yapabilirsiniz.
Sompo Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili, talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda, işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Nippon Sigorta

Nippon Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 444 8867 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz.
Nippon Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, nakliyattan mühendislik sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Nippon Sigorta hasar dosya sorgulama işlemi ; 444 8867 numaralı hat üzerinden telefon aracılığıyla yapılabilmektedir.
Nippon Sigorta anlaşmalı sağlık kurumları bilgisine https://www.turknippon.com/DynamicPage?Query=AnlasmaliSaglik üzerinden, anlaşmalı servis bilgilerine ise https://www.turknippon.com/OnlineIslemler/AnlasmaliOtoView adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Nippon Sigorta hasar ihbarınızı 444 8867 numaralı müşteri hizmet merkezi üzerinden telefon aracılığıyla yapabilirsiniz.
Nippon Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Unico Sigorta

Unico Sigorta Müşteri Hizmet Merkezi'ne 0850 222 28 00 numara vasıtasıyla 7/24 ulaşabilirsiniz.
Unico Sigorta aracınızdan evinize , sağlığınızdan iş yerinize, nakliyattan mühendislik sigortalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Unico Sigorta hasar dosya sorgulama işlemini https://www.unicosigorta.com.tr/online-hasar-takibi#:~:text=Hasar%20Dosya%20Sorgulama,Sigorta%20M%C3%BC%C5%9Fteri%20Hizmetleri'ni%20aray%C4%B1n. Adresi üzerinden online olarak yada 0850 222 28 00 üzerinden telefon yolu ile yapabilirsiniz.
Unico Sigorta anlaşmalı kurum listesine https://www.unicosigorta.com.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Unico Sigorta hasar ihbarınızı 0850 222 28 00 numaralı müşteri hizmet merkezi üzerinden telefon aracılığıyla yapabilirsiniz.
Unico Sigorta poliçenizin iptali ile ilgili , talebinizi iletisim@sigortaladim.com adresine iletmeniz durumunda , işleminiz yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Pet11 Evcil Hayvan Sigortası

Sadece kedi ve köpek dostlarımız için geçerlidir. Kedilerin 6 aydan büyük 10 yaşından küçük, köpeklerin ise 6 aydan büyük 8 yaşından küçük olması gerekmektedir.

Ürünü satın aldıktan sonra evcil hayvanınızın mikroçipi yok ise taktırmanız gerekecektir. Can acıtmayan bu işlemi anlaşmalı veterinerler kliniklerimizde ücretsiz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Anlaşmalı veteriner bulunmayan bir ilde yaşıyorsanız dilediğiniz bir veterinere gidip mikroçip taktırıp faturanızla beraber bize başvuru yaparak mikroçip masrafını bizden talep edebilirsiniz.

Poliçe yaptırmadan önce mevcutta bulunan rahatsızlıkların tamamı kapsam dışıdır.

Acil durumlarda yapılacak muayene, tetkik, tedavi ve ameliyatlar için 7 gün, acil olmayan sağlık sorunları için ayakta (sadece anlaşmalı veterinerlerde) veya yatarak yapılacak muayene, tetkik, tedavi ve ameliyatlar için 3 ay bekleme süresi uygulanmaktadır.

Aşılar kapsam dışındadır.