Başa Dön

Sıkça Sorulan Sorular

Trafik Sigortası

Trafik sigortası nedir?

Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar. Maddi zararlar ile beraber, kazadan kaynaklı tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalan varislerine ödeme yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı kazada hayatını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik gösterir.

Trafik sigortası ve Kasko arasındaki farklar nelerdir?

Trafik sigortası aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları karşılayan bir sigortadır. Kasko sigortası ise, kendi aracınıza gelen maddi zararları karşılamaktadır. Trafik sigortası zorunlu bir poliçedir ve trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması yasaktır. Kasko poliçesi isteğe bağlı bir poliçedir, herhangi bir zorunluluğu yoktur. Trafik sigortası, kazada sadece karşı tarafa (üçüncü kişilere) verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Aracınızın hasar aldığı herhangi bir kazada sigortadan yararlanabilmek için kasko sigortanızın olması gerekmektedir.

Sigorta şirketleri, teminatların çoğaltılması amacıyla bazı paket sigorta ürünleri de geliştrirebilmektedir. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte Ferdi Kaza Sigortası, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Seyahat Araç Yardım Sigortası gibi teminatlarda ek poliçelerle verilmektedir.

Poliçe yenileme döneminde ne yapmalıyım?

Trafik sigortaları devlet tarafından fiyatları  belirlenen yaptırılması zorunlu olan poliçeler olduğundan  yenileme döneminde geciktirilmeden sigorta yapılması aksi durumda trafiğe çıkılmaması gerekmektedir. Zorunlu Trafik sigortası olmadan aracınızı kullanmanız durumunda aracınız bağlanır ve trafiğin otoparkına çekilir. Otoparkta geçirilen her gün için Trafik sigortası cezası ile beraber otopark bedelide ödenmelidir.

Araç sahipleri hasarsız kullandıkları her 1 yıllık dönem için hasarsızlık indirimi hak ederler ancak Hasarsızlık indiriminiz olsa dahi poliçenz zamanında yenilenmediyse       yenileme yapacağınız zaman zamlı fiyat uygulaması ile karşılaşırsınız. Sigorta şirketleri geçen her 30 gün için %5 zamlı prim uygulamakla beraber bu oran en fazla toplamda %50 olabilir.

Trafik sigortasında araç satıldığında poliçe de el değiştirir mi?

Trafik poliçelerinde araç satışı yapıldığı zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirmek zorundadır. Sigortalı, poliçesinde kalan gün kadar prim iadesini alır. Aracın yeni sahibi ise, kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir trafik sigortası yapmak zorundadır.

Araba satın alan herkes zorunlu trafik sigortası yaptırmakla yükümlüdür, aksi halde trafik memurlarının kontrolünde sigortasız araç tespit edilir ve trafik şube otoparkına çekilir. Aracı geri almak için zorunlu trafik sigortası yaptırılmalı ve diğer mali yükümlülükler yerine getirilmelidir.

Trafik sigortaları kısa süreli olur mu?

Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plaka olması ve yabancı plaka olması halinde tanzim edilir.

Trafik sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır, nasıl belirlenir?

Trafik sigortası fiyatları farklı kademelerden oluşmaktadır. 0 ile 7 kademe arasında uygulanan bu sistemde ilk kez sigorta yaptırılan bir araç için 4. kademeden fiyatlandırma yapılır. Sonraki yıl yenilemesinde ise hasar durumuna göre daha pahalı olan 1. kademeye doğru ya da daha ucuz olan 7. kademeye doğru devam edilir.

Kademe bilgileri şu şekildedir:

0. Kademe  %50 zamlı 

1. Kademe  %40 zamlı 

2. kademe  %20 zamlı 

3. kademe  %10 zamlı 

4. kademe  0 

5. kademe  %10 indirimli 

6. kademe  %15 indirimli 

7. kademe  %20 indirimli

Poliçe vadesi içinde karıştığınız hasar sayısı kadar üst kademede fiyatlandırma yapılırken hasar olmaması halinde bir alt kademedeki oran kadar indirim kazanırsınız. Örneğin mevcut poliçeniz 4. kademeden ve sene içinde 2 tane hasarınız varsa poliçeniz 2. kademeden yenilenecektir. Aynı şekilde sene içinde hiç hasarınız olmaz ve poliçenizi tam olarak gününde yeniletirseniz bir kademe aşağı düşerek indirim kazanırsınız. 

Aracımı sattım ve yeni araç aldım. Poliçem yeni aracımda geçerli midir?

Trafik poliçesinde eski poliçenin iptal edilip yeni alınan araç için yeni poliçe tanzim edilmesi gereklidir.

Aracımın tescil tarihinden 15 gün geçti. Günü geçti diye zamlı prim mi ödeyeceğim?

Tescil tarihinden itibaren 30 güne kadar herhangi bir zamlı prim alınmaz. Geçen her 30 gün için % 5 zamlı prim uygulanır. Gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır.

Trafik sigortası vadesinden sonra yapılırsa indirim kaybolur mu?

Hasarsızlık indirimi devam eder. Ancak, poliçe bitiş tarihinden itibaren her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’ dir.

Sigorta poliçem Pazar günü bitiyor. Pazartesi günü yeniletsem hasarsızlığım kaybolur mu?

Hafta sonuna (CUMARTESİ, PAZAR VE RESMİ TATİL GÜNLERİNE ) denk gelen poliçeler için ilk iş gününde onaylanması şartıyla gecikme sürprimi uygulanmamaktadır.

Aracımı sattım. Yeni alıcıya trafik sigortamı devredebilir miyim?

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Aracımı sattım. Poliçemi iptal ettirmek istiyorum. Prim iadesi alabilir miyim?

Poliçenizin aslı ve noter satış sözleşmenizle beraber poliçenizi yaptırdığınız acenteye başvurarak poliçenizi iptal ettirebilir, iadenizi alabilirsiniz.

Trafik poliçemi araç satışından sonra iptal ettirmek istiyorum. Ne kadar iadem olur?

Satış tarihinden poliçe bitiş tarihine kadar ki kullanmayacağınız süre iade edilir.

Trafik sigortası limitlerini arttırabilir miyim?

Trafik limitlerini, trafik poliçesinde vermiş olduğumuz ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla arttırılabilir.

Trafik poliçelerinde özel indirim uygulanabilir mi?

Hasarsızlık indirimi dışında sadece kamu ihalelerinde özel indirim uygulanır. Gerçek ve Tüzel kişilerde indirim uygulanamaz.

Sigortalı vefat ettiğinde, poliçe varislerin üzerine geçer mi?

Eski poliçesini iptal ettirip, veraset ilanına göre yeniden poliçe kestirmeniz gerekmektedir. Poliçedeki hasarsızlık indirim hakkı varisler üzerine geçmemektedir.

Sigortalanacak araç birden fazla kişinin üstüne ne durumda yapılır?

Poliçe bir kişinin adına kesilebilir. Ama açıklama kısmını diğer menfaat sahiplerinin isimleri yazılabilir.

Sigorta poliçem yanlış kesilmiş. Bu durumda nasıl düzeltilir?

Tc kimlik numarasının yanlış olmasından dolayı isim hatası varsa acenteye başvurarak düzeltilebilir. İsminde ya da soyadında harf hatası bulunması halinde bilgileri Tc.Kimlik sitesinden otomatik olarak aldığımız için Nüfüs müdürlüğünden düzelttirmesinin yapılması gerekmektedir. Poliçe vadesi içinde ruhsat fotokopisiyle beraber acenteye ya da genel müdürlüğe başvurarak düzelttirebilir.

Yabancı plakalı araca trafik poliçesi yapmanın şartı veya sınırlıması var mı?

Aracın yabancı plakalı olması halinde sigortalının pasaport numarası yeterlidir. Kişinin yabancı ama aracın Türk plakalı olması halinde vergi numarası zorunludur.

Sigorta şirketimi değişitirirsem indirim hakkım kaybolur mu?

Hak ettiğiniz hasarsızlık indirimi sigorta şirketini değiştirseniz bile devam etmektedir.

Sigorta poliçemi kaybettim. Bunun için ne yapmalıyım?

Sigortalı ruhsat ve kimliği ile birlikte poliçesini yaptırdığı acenteden ya da genel müdürlükten alabilir.

Sigorta poliçesini taşımak zorunlu mu?

Eski uygulamada trafik denetlemesi sırasında sigorta poliçesi araçta bulunmuyorsa ceza yazılıyordu. Yeni yönetmelikte ise bu zorunluluk kaldırıldı. Trafik polisleri sistem üzerinden aracın sigortalı olup olmadığını görebiliyorlar. Bu sayede sürücülere sigortaları varsa herhangi bir ceza uygulanmıyor. Yine de yaşanabilecek kazalarda uygulanan işlemler sırasında poliçe bilgileri gerekli olduğundan poliçenin araçta bulundurulmasında yarar vardır.

Aracın çektiği römork, yarı römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı olarak trafik sigortası yapılması gerekir.

Sigorta poliçeleri otoparktaki kazaları karşılar mı?

Hayır kapsamaz .Otopark sorumluluk poliçesi var ise o poliçeden tazminat alınabilir. Karayolu: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre karayolu sayılan alanlar ve diğer alanlardan genel trafiğe açık yerler ile karayoluyla trafik bağlantısı olan yerlerde gerçekleşmesi gerekmektedir. Karayolu kapsamı dışında kalan yerler aksine hüküm yok ise aşağıdaki gibidir ve buradaki hasarlar odenmemektedir ; karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaİ, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerlerin, erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu dışında olduğu için bu alanlar kapsam dışıdır.

Trafik sigortası tazminati kaç günde ödenir?

Trafik Sigortasında tazminat, gerekli belgeleri sigorta şirketinin merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.

Trafik poliçesi kapsamında, bir hasarın gerçekleşmesi halinde bildirimin kaç gün içerisinde yapılması gerekir?

Mağdur tarafın, hasarın olduğu ya da hasardan haberdar olunduğu andan itibaren 10 gün içinde ilgili sigorta şirketine bildirim yapılmalıdır. Tarafınıza yöneltilen istemi ise, derhal sigorta şirketine bildirmelisiniz.

Evimin önünde park halinde duran aracıma birisi vurup kaçmış. Ne yapmam gerekir?

En yakin polis yada jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Sigorta şirketlerimizin sizler için sunduğu 7/24 saat yardım hizmetinden yararlanabilir, arabanızı çekici ile en yakın servise çektirebilirsiniz.

Trafik sigortasında tedavi gördükten sonra ölen kişiye hem tedavi hem ölüm tazminatı ödenebilir mi?

Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.

Trafik kazasında zarar görenler, kazaya neden olan kişiye taleplerini ne kadar sürede yapması gerekir?

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Trafik sigortalarında değer kaybı ödenir mi?

Evet ödenir. Hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti sonrasında sigorta sirketi tarafından ödeme yapılır.

Hasar durumunda parça değişimi nasıl yapılır?

Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimine imkân yok ise orijinali ile değiştirilir.
Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinali ile değiştirilir.

Trafik sigortasında, sigortalıya dava açılması halinde bu giderler sigorta kapsamında mıdır?

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

Trafik sigortasında kazanın bildirilmesi zaman aşımı ne kadardır?

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek zorundadır. Zarar gören ise, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl süre ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Çarpma, çarpışma hasarlarında ne gibi evraklar istenmektedir?

Kaza tespit tutanağı, Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar, Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi, Beyan ( kaza tespit tutanağı yok ise ), Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri gönderilmelidir.

Maddi hasarlı kaza yaptım ve karşı tarafla anlaşamıyorum. Ne yapman gerekir?

Aracınızın hasarının boyutunu gösterecek fotoğraflar çekin, 
* Aracınızın konumunu değiştirmeden 155 numaralı telefondan trafik polisini ya da 156 numaralı telefondan trafik zabıtasını arayın.
* Polis ya da jandarma gelen ekibe ifadenizi verin, tutanak tutturmayı unutmayın.
* Kazaya karışan diğer araç sahibinin trafik sigortası poliçesi ve ehliyet, ruhsat fotokopisini alın.

Aracımla duvara veya bahçe ağacına zarar verdim. Trafik sigortası bunu öder mi?

Trafik sigortası 3. Şahısları verilen maddi ve bedeni hasarları ödemektedir. Bu nedenle ağacı ve duvarı öder. Ağaç özel getirip diklilmişse ve faturası var ise ödenir.

Trafik sigortası manevi tazminat öder mi?

Trafik sigortası sadece 3. Şahıslara karşı oluşan maddi ve bedeni hasarları ödemektedir. Kazadan dolayı oluşacak ruh sağlığının bozulması, bunalım gibi durumlarda tazminat ödemesi yapmamaktadır.

Trafik sigortası hiçbir ssk güvencesi olmayan ve trafik poliçesi olmayan trafik kazasına karışan kişinin hastane masraflarını karşılar mı?

Trafik sigortasında SGK devredilen %10 luk bir tutar vardır bu gibi durumlarda SGK fonundan ödeme yapılarak kişinin hastane masrafları karşılanır.

Trafik sigortası, herhangi bir hayvana çarpma durumunda veteriner masraflarını karşılar mı?

Trafik sigortası 3. Sahıslara verilecek maddi ve bedeni zararları karşıladığı için hayvanın veteriner masraflarını trafik poliçesi karşılamaktadır.

Hasarım olduğunda ne yapmalıyım?

Herhangi bir kazaya karışılırsa ve maddi hasar oluştuysa “Trafik Kaza Tespit Tutanağı” tutulması ve bu tutanakla onarım için onarım servislerine başvurulur. Kazada diğer sürücüyle anlaşmazlık yaşanıyorsa  155/156 numaralı telefonlardan trafik ekiplerine haber verilmelidir.

Trafik sigortası ne işe yarar?

Devlet tarafından yaptırılması zorunlu poliçelerden biri olan Trafik sigortası, herhangi bir kaza anında karşı tarafın hasarlarını karşılayarak sürücünün, karşı araca verdiği maddi-bedeni hasarlardan doğabilecek maddi kaybını minimuma indirmek amacıyla var olan bir sigortadır.

Sigortasız trafiğe çıkarsanız  trafik memurlarının kontrolünde sigortasız araç tespit edilir ve trafik şube otoparkına çekilir. Aracı geri almak için zorunlu trafik sigortası yaptırılmalı ve diğer mali yükümlülükler yerine getirilmelidir.

Kaza nedeniyle diğer araca ve sürücüsüne verdiğim zararları Trafik sigortası ne oranda karşılar?

Trafik sigortaları karşı tarafa verilen hasarlarda teminat sağlanması amacıyla tanzim edilir. Poliçeyi satın aldığınız şirket ve verdiği hizmetler alacağınız hizmette belirleyicidir. Herhangi bir kaza anında verilecek minimum teminatlar yine devlet tarafından belirlenmesine rağmen bu değerler aracın kullanım tipine göre (otomobil, kamyonet , otobüs vb.) asgari teminatlar dahilinde karşılanmaktadır.

Kendi aracımın trafik sigortası aracımın hasarını karşılar mı?

Trafik sigortaları kendi aracınıza verilen zararları karşılamaz; kanunlar ile belirlenen poliçenin amacı karşı tarafa verilecek hasarları karşılamaktır. Kendi aracınızda oluşacak hasarların karşılanması kasko poliçenizin olması gerekmektedir.

Araç sigorta sorgulama nasıl yapılır?

Trafik sigortası sorgulamaları E-Devlet üzerinden poliçe sorgulama alanından yapılabildiği gibi poliçeyi bir aracı ile satın aldıysanız sigorta aracınız poliçe sorgulamanızı gerçekleştirebilir.

Kasko Sigortası

Kasko nedir?

Kasko sigortası sigortalı araca gelebilecek her türlü hasara (yanma, çalınma, hırsızlık, doğal afetler veya kaza) karşı sigortalıyı koruyan bir poliçe türüdür.

Kasko hasarsızlık indirimi hangi durumlarda bozulmaz?

* Bir yıllık sigorta süresince meydana gelebilecek %100 rüculu hasarlarda,  en fazla 3 hasara kadar, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
* Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus
olmak üzere radyo- teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi ve ilaveten en fazla bir tane %100 rüculu hasar olması, ayrıca da başka bir hasar olmaması durumunda, hasarsızlık indirimi devam eder.

Kasko fiyatını nasıl öğrenebilirim?

Aracınıza özel  kasko fiyatını öğrenebilmek için www.sigortaladim.com/kasko-sigortasi adresinden formu doldurup kasko teklifi alabilirsiniz.

Kasko sigortalarının genel şartlarında kasko ürünlerinin çeşitleri nedir?

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren genel şartlarda


*DAR KASKO
*KASKO
*GENİŞLETİLMİŞ KASKO
*TAM KASKO
olmak üzere ürün isimleri ve içerikleri tanımlanmıştır.Servis ve hasarda kullanılacak parça seçimi sigortalının tercihine bırakılmış, poliçe prim hesaplamasında bu seçim kriterleri de baz alınmıştır.

Dar Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarından yalnızca bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.
Genişletilmiş Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Tam Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. Kasko çeşitleri arasında en kapsamlı olanıdır.

Kasko sigortasının ana teminatları nedir?

* Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması
* Araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
* Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar
* Aracın yanması
* Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
* Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucu oluşan zararlar ile bunların etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerde oluşan zararlar
* Sel su baskını zararları
* Araçta sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar
* Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar
* Kemirgen hayvanların araca vereceği zararlar
* Sıfır yaş araçlarda Yeni Değer Teminatı
* Hususi (özel otomobil) ve 4 kişiye kadar oturma yeri olan Kamyonet araçlarda 48 saati geçen onarımlarda ikame araç

Kasko isteğe bağlı ek teminatlar nedir?

* Kişisel eşya teminatı
* Yeni değer klozu
* Piyasa değer farkı
* Hasarsızlık koruma (Sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterir)
* Muafiyetsiz cam teminatı
* İkame araç teminatı (2 Kaza *15 gün)
* Anahtarla çalınma teminatı
* Poliçe prim koruma

Kasko araç bedeli nasıl belirlenir?

Araç rayiç değeri her ay Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından yayınlanan Kasko Araç Değer Listesi baz alınarak belirlenmektedir.

Kasko sigortalarındaki fiyat farkının sebebi nedir ?

Sigorta şirketleri arasında kasko poliçesi için ayrı bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Her bir sigorta şirketinin kasko fiyatı belirlerken kemikleşmiş sabit kriterleri vardır. Araç sahibinin yaş ortalaması, ikamet edilen adres, araç model tip, yaşı Bunların dışında sigorta şirketleri geçmişte hangi marka/model araçlar için daha az hasar ödemesi yaptı ise bu kriteri de göz önünde bulundurularak markalara özel fiyat uygulaması yapabilmektedirler.

Kasko sigortası hangi hasarlarda devreye girer?

* Aracın karayollarında kullanılan motorlu veya motorsuz taşıtlarla çarpışmasında,
* Hareket halindeyken sigortalının yada aracı kullananın iradesi dışında arca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması,devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması;
* Üçüncü kişilerin kötü niyetle yaptıkları hareketler
* Aracın yanması,
* Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi durumlarında oluşan hasarlar kasko sigortası ile teminat altına alınır. Bunların yanı sıra kaskonun teminat kapsamına ek teminatlar eklenebilir. Bu teminatlara örnek olarak sel ve su baskınları, deprem, terörist eylemler vb. sıralanabilir.

Kasko sigortası sahibi/sigortalı hasar anında neleri yapmakla yükümlüdür?

* Kasko sigortası sahibi, hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.
* Sigortalı sanki sigortalı değilmişçesine gerekli tüm koruma ve kurtarma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigorta şirketi tarafından verilen talimatlara elinden geldiğince uymalıdır.
* Aracın çalınması durumunda derhal yetkili makamlara bildirimde bulunulmalıdır.
* Zararın tahmini miktarı ve zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içerisinde sigorta şirketine bildirilmelidir.
* Sigortalı, rücu* işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri gecikmeden sigorta şirketine vermelidir.

* Rücu Hakkı: Sigorta şirketi sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin oluşan zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa, bu hak tazmin ettiği bedel tutarında sigorta şirketine intikal eder.

Kasko hasarsızlık indirim oranları nelerdir?

* İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %30
* İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %40
* Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %50
* Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %60

Bu oranlar şirketler arasında değişiklik gösterir, fakat genelde uygulama bu şekildedir.

Aracın çalınması halinde tazminat ödemesi bekleme süresi ne kadardır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracın mülkiyetini sigortacıya devreder.

Araç aksesuarları kasko sigortasına dahil midir?

Sigorta şirketleri araç marka modelleri fabrika çıkışlı hangi özellikleri taşıyor ise teminat altına almaktadır. Aracınıza sonrasında ilave edilen aksesuar, elektronik cihaz apparat vb aksesuarlar poliçede bildirilmek şartyla hasar korumasına dahil edilebilmektedir.

Araç anahtarımı çaldırdım aracımın kilit sisteminin değiştirilmesini karşılar mı?

Araç anahtarının çalınması ya da kaybolması durumunda, tutanak tutulması şartı ile yıllık 1500 TL limitine kadar ödeme yapılır. Bu kapsamda sigortalımız, aracının güvenliğini sağlamak için anahtar kopyalama, alarm ve taşınamayan malzemeleri (immobilizer) yeniden kodlanması, komple kilit değişiminin sağlanması gibi durumları güvence altına alır.

Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarla kasko sigortasına dahil midir?

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir. Bir hasarı takiben aracın çekilmesi sırasında, araçta oluşan hasarlar teminat kapsamındadır.

Aracımın anahtarı evimden çalındı kaskom bunu karşılar mı?

Aracınızın anahtarının yaşanan gasp, hırsızlık veya zorlama sonucu çalınması hallerinde aracınız çalınma teinatı kapsamında değerlendirilecektir. Ancak; Anahtar üzerinde iken aracın çalınması suiistimal durumu oluşturduğu için birçok sigorta şirketinde teminat dışı bırakılmıştır.

Kasko sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında yeni araçta da bu hak devam eder mi?

Evet devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise bu fark sigortalıdan tahsil edilir.

Sigortalı öldüğünde kasko poliçesinin durumu ne olur?

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Araç noter satışı olmaksızın el senedi ile satılmış ve alan kişi kazaya karışmış ise satan açısından sorumluluk söz konusu olur mu?

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Anlaşmalı ve anlaşmasız sevislerin farkı nedir?

Anlaşmalı servis sigorta şirketlerinin ilgili servis ile belirli sözleşme çerçevesinde cari olarak çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardır. Aracınız anlaşmalı serviste onarım görmesi durumunda araç sahibi kişi veya kişiler tarafından herhangi bir karşılık beklenmeksizin onarımı tamamlanmaktadır.

Anlaşmasız servis, aracınızı teminat altına alan sigorta şirketi ile hasar durumunda tercih ettiğiniz servis arasında herhangi bir sözleşme olmaması anlamına gelmektedir. Hasar bedeli araç sahibinden talep edilir. Araç sahibi ödemeyi sigorta şirketinden talep etmek için Fatura ile birlikte sigorta şirketine başvurmalıdır. Uygulamalar sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebimekle beraber anlaşmasız servise gidilmesi durumunda sigorta şirketleri belli oranda ödeme kesintileri de uygulayabilirler.

Kişisel eşya kapsamına neler girer?

Kişisel eşyalar teminatı, sigortalıların günlük yaşamda yanlarında bulundurdukları, ticari nitelik arz etmeyen eşyalar için geçerli bir teminattır. Her türlü mücevherat, para, kredi kartı, çek-senet ve benzeri kıymetli evrak ile cep telefonu, taşınabilir bilgisayarlar ve benzeri cihaz ve aksamlar ile tüm elektronik cihazlar teminata dahil değildir. Poliçenizin detaylarında teminat kapsamını kontrol ediniz.

Ferdi kaza teminatı nedir?

Gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken ya da araca inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde araç içindeki kişilerin ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını temin eder.

İhtiyari mali sorumluluk nedir?

İhtiyari mali sorumluluk sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara verilen zararın, trafik sigortası limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar. Trafik sigortasının limitlerini aşan kısmını teminat altına almaktadır.

Aracımın TRAMER'de kayıdı yok ne yapmalıyım?

TRAMER’de kaydı bulunmayan araçlar internet üzerinden sigortalanamamaktadır.Tramer kayıtlarındaki sorgulama işlemleri Sigorta Şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Aracımın plakası belli değil ancak poliçe düzenletmek istiyorum ne yapmalıyım?

Geçici plaka üzerinden işlem yapılabilmektedir.

Araç başka bir taşıtla taşınırken hasar meydana gelirse kasko hasarımı karşılar mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Araç el değiştirdiğinde kasko poliçem de el değiştirir mi?

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişinin kendi adına poliçe yaptırması gerekir.

Aracım çalındığında veya pert olduğunda sigorta şirketi hangi meblağı ödeyecek?

01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre, Sigorta şirketleri aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almaktadır. Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmaz. Yeni genel şartlara göre, poliçe üzerinde araç sigorta bedeli belirtilmemektedir. Rayiç değer nedir? Nasıl tespit edilir? Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilir. Bu yönde bir referans belirlenmemişse veya bu belirleme somut değilse Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değere ilişkin liste esas alınır.

Tazminat nasıl hesaplanır nasıl ödenir?

01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre, hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer alır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir.

Alkollü kazada hasarı kasko karşılar mı?

Alkolün kazaya etkisi araştırılarak yasal sınır üzerinde olması durumunda kasko dosyasından tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

Hangi durumlarda kasko ödeme yapmaz?

* Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır), 
* Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
* Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
* Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
* Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
* Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
* Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,
* 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
* Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb.) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.

 

Sigorta eksperi kimdir?

Eksper, sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını tespit eden gerçek ya da tüzel kişidir.

Hasarlı aracımı benim adıma anlaşmalı servise başka biri bırakabilir mi?

Hasarlı aracı servise sigortalının belirleyeceği tüm kişiler bırakabilir.

Aracımda birden fazla hasar var ise bu hasarlar daha önce şirketinize bildirilmemişse tazminat talep edebilir miyim?

Poliçe aşamasında aracın hasarsız olup olmadığı kontrol edilmektedir. Poliçe vadesi içinde oluşmayan hasarların tazmini mümkün değildir.

Hasarsızlık indirimleri şirket değişikliklerinde de devam eder mi?

Hasarsızlık indirim oranı aracınız üzerinden adınıza tanımlanan indirim oranı olmakla beraber indiriminizi eşler arasında geçişide mümkündür. Bu indirimlerin araçtan araca aktarılması sigorta şirketleri tarafından yapılabilmektedir.

Teminat kapsamına göre kasko sigortası ürünleri nasıl sınıflandırılır?

1 Nisan 2013’ten itibaren Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre 4 farklı ürün sunulmaktadır. Bu ürünleri Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ve Tam Kasko'dur.

Kasko sorgulama nerden yapılır?

Kasko sigortası sorgulamaları E-Devlet üzerinden poliçe sorgulama alanından yapılabildiği gibi poliçeyi bir aracı ile satın aldıysanız sigorta aracınız poliçe sorgulamanızı gerçekleştirebilir.

Kasko nasıl bozulur?

Kasko sigortalarında teminatların kullanılması durumunda hasarsızlık oranı etkilenmektedir. Hasarsızlık indirimi %60 oranlarına kadar çıkabilmektedir.

Konut Sigortası

Konut sigortası nedir?

Konut sigortasıevinizi ve ev hanesini güvence altına alan sigorta türüdür. Konut sigorta çeşitleri evinizi olası hasarlardan, hırsızlık, terör, deprem ve sel gibi afet ve olumsuzluklardan korumayı amaçlayan sigorta çeşitidir.

Neden Konut Sigortası Yaptırmalısınız?

Aldığınız evinize gelebilecek olan olası hasar, hırsızlık gibi oluşabilecek sorunlardan kaynaklanan maddi kayıpları en aza indirgemek için konut sigortası yaptırmak gerekir.

Konut Sigortası ne işe yarar?

Konut sigortası evinizi; deprem, sel, su baskını, yangın, hırsızlık, yer kayması, araç çarpması gibi birçok maddi hasar risklerine karşı önlem almanızı sağlar.

DASK ve Konut Sigortası arasındaki farklar nelerdir?

Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK , deprem ve sonucunda meydana gelebilecek yangın, infilak gibi zararlara karşı maddi kayıpları karşılamak amacıyla yaptırılır ve zorunludur.

Konut sigortası ise hem deprem kaynaklı bir hasar olması durumunda DASK poliçesinin limitini aşan hasarlar için devreye girerek kaybınızı tamamlar hem de sağladığı diğer teminatlarla evinizi diğer risklere karşı da koruma altına alır. Dask sigortası gibi zorunlu bir police olmamakla birlikte , kapsamının çok daha geniş olması ve birçok riske karşı evinizi & eşyalarınızı güvence altına alması sebebi ile

Konut Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Konut sigortası fiyatları, istediğiniz teminatların limitlerine ve içeriğine göre değişmekle birlikte; 22 farklı sigorta şirketinden karşılaştırmalı konut teklifi almak için www.sigortaladim.com’u ziyaret edebilir ya da hemen 444 9 832’yi arayabilirsiniz.

Konut sigortası hasarın ne kadarını karşılar?

Konutunuzda hasar olması durumunda, poliçenizdeki teminatlar ve limitler dahilinde hasarınız karşılanır ve uğradığınız zarar sigorta şirketi tarafından size ödenir.

Konut sigortası kombi arızasını karşılar mı?

Elektronik cihaz arızaları Konut sigortası yaptırırken, en çok sorulan konuların başında gelmektedir. Kombinizin yada elektronik cihazınızın arızalanması durumunda, arıza sebebine bağlı olarak karar verilir. Eğer arıza deprem, yangın, su baskını gibi poliçenin içinde teminat verilen bir sebepten kaynaklandıysa hasarınız karşılanırken, bakımsızlık ya da eskime sebebi ile arızalanması durumunda kapsam dışında olacaktır.

Konut sigortası nasıl iptal edilir?

Konut sigortasının, isteğe bağlı olarak yapılan bir sigorta olması sebebi ile talebiniz doğrultusunda poliçeniz iptal edilebilir. Ancak poliçenizi iptal etmeniz durumunda; teminat sona erecek ve  risklerin gerçekleşmesi durumunda  tüm maddi kayıplar tarafınızdan karşılanacaktır.

DASK Sigortası

Zorunlu deprem sigortası neleri kapsıyor?

Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK, deprem ve sonucunda meydana gelebilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi zararlara karşı maddi kayıpları karşılamak amacıyla yaptırılır. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Deprem sigortası zorunlu mu?

Zorunlu Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK , Afet Sigortaları Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından zorunlu hale gelmiştir.

Kiracı DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) yaptırmak zorunda mı?

Hayır. DASK ev (konut) sahibi adına yapılan, zorunlu bir poliçedir. Bu nedenle kiracılar için zorunlu deprem sigorta poliçesi düzenlenmemektedir.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) ne demek?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında gündeme getirdiği zorunlu deprem sigortasıdır ve deprem nedeniyle meydana gelecek hasarları teminat almayı amaçlar.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) poliçemi nerede yaptırabilirim?

Zorunlu Deprem Sigorta’nızı yaptırmak için www.sigortaladim.com’u ziyaret edebilir ya da hemen 444 9 832’yi arayabilirsiniz.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) kaç yılda bir yapılır?

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) zorunlu bir poliçe olduğu için, her yıl yapılması ve zamanında yenilenmesi gerekmektedir.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) için nereye başvurulur?

Zorunlu Deprem Sigorta’nızı yaptırmak için www.sigortaladim.com’u ziyaret edebilir ya da hemen 444 9 832’yi arayabilirsiniz.

Konut Sigortası ve DASK aynı mı?

Konut sigortası ve DASK arasındaki en önemli fark, DASK’ın zorunlu ,  konut sigortasının ise  zorunlu olmamasıdır.

DASK Sigorta’sının zorunlu bir police olması sebebi ile , teminat ve primleri devlet tarafından belirtlenmekte ve tüm şirketlerde aynı olmaktadır. Konut sigortalarında ise zorunluluk olmadığı için teminat ve limitler sizin ihtiyacınız doğrultusunda belirlenmekte , primlerde sigorta şirketinin fiyatlama politikasına göre değişiklik göstermektedir.

Bunların dışında DASK, deprem sonucu oluşabilecek bina hasarları nedeniyle ev sahiplerinin maddi kayıplarını en aza indirmeyi amaçtadır. Konut sigortası ise ek teminatlar içerisinde yer alan elektronik cihaz , hırsızlık ,yangın v.s gibi teminatlar sayesinde  uğradığınız maddi kayıplarınızı karşılamayı amaçlar ve geniş bir güvence sağlar.

Ev satarken DASK zorunlu mu?

“Ev satarken DASK zorunlu mu?” konusu, Afet Sigortaları Kanunu’na göre belirlenmiştir. Zorunlu olan sigortayı yaptırmayan kişilere yaptırım sunulmaktadır. DASK sigortası olmayan gayrimenkullerde; alım- satım, kiralama ya da tapu tescil işlemleri yapılamamaktadır.

Ev satarken tapu tescil belgeleri arasında DASK olması gerekli ve zorunludur.

DASK yaptırmayana ceza var mı?

DASK  poliçesinin her yıl yaptırılması gerekli olmakla birlikte mevcut düzenleme çerçevesinde, poliçenin geçmiş yıllarda yaptırılmamış olmasından dolayı her hangi bir ceza ödenmiyor. Ancak zorunlu deprem sigortası olmayan yapılar satılamıyor ve kiralanamıyor.

DASK sigortası iptal ettirilebilir mi?

DASK Sigortası zorunlu bir poliçe olduğu için , konut satılmadığı sürece iptal ettirilememektedir.

DASK adres kodu nedir?

Adres kodu ,  zorunlu deprem sigortası poliçesi işlemlerinde başta olmak üzere , birçok işlemde kullanılan , konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır.

DASK yenileme indirimi nedir?

Yenileme işlemlerinizi zamanında yaptırmanız durumunda, DASK poliçenizi her seferinde indirimli yaptırabilirsiniz.

Poliçenin birinci, ikinci ve üçüncü yenilemesinde %10, ilk üç yenilemeden sonraki işlemlerde ise %20 indirimlı olarak poliçeniz düzenlenir.

DASK neden gerekli?

Ülkemizin deprem bölgesinde olmasının bir sonucu olarak deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir.

DASK, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.

İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan bu sistemin başlıca hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması
 • Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması
 • Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması
 • Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından- kaynaklanan mali yükünün azaltılması
 • Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi
 • Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması
 • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi
 • Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması

DASK hangi hasarları öder?

DASK Sigortası deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının neden olacağı maddi zararları, poliçenizde yazılı olarak belirtilen limitler dahilinde karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Eşya Sigortası

Eşya sigortası tv kırılmasını karşılar mı?

TV yada herhangi bir elektronik eşyanın kırılması, eşya sigortası teminatları arasında olmadığından karşılanmamaktadır.

Eşya sigortası hangi eşya ve aletleri kapsar?

Evinizde bulunan eşyalarınız için risk oluşturan yangın, deprem, hırsızlık, sel, su baskını, cam kırılması, fırtına vb durumları kapsar.

Eşya sigortası nedir?

Evinizde bulunan eşyalarınız için risk oluşturan yangın, deprem, hırsızlık, sel, su baskını, cam kırılması, fırtına vb durumları kapsayarak, güvence altına alan bir sigorta türüdür. Pek çok tehlikeye karşı eşyalarınız tek bir poliçe ile güvence altına alınır.

Eşya sigortasını nasıl yaptırabilirim?

Eşya sigortanızı 444 0 982 numaralı çağrı merkezimizi arayarak 7 / 24 yaptırabilir, eşyalarınızı hemen güvende altına aldırabilirsiniz.

Eşya sigortası yaptırmak için acenteye gitmem gerekir mi?

Eşya sigortanızı yaptırmak için, acenteye kadar gidip yorulmanıza hiç gerek yok. 444 9 832 numaralı çağrı merkezimizi arayarak 7/24 bizlere ulaşabilir ve poliçenizi hemen oluşturarak, güvencenizi başlatabilirsiniz.

Eşya sigortası ne işe yarar?

 • Eşya sigortası eşyalarınızı; deprem, sel-su baskını, yangın, hırsızlık, yer kayması, araç çarpması vs. birçok riske karşı korur.
 • Eşyalarınızın aldığı hasarı sizin yerinize sigorta öder, böylece maddi açıdan korunmuş olursunuz.
 • Sigortanızı yaptırarak gönül rahatlığıyla evinizi boş bırakabilir, gözünüz arkada kalmadan rahat rahat tatile gidebilirsiniz.
 • Sadece ihtiyacınız olan teminatları satın alarak, daha uygun bir fiyata eşya sigortası yaptırabilirsiniz.

Eşya sigortası iptal edilebilir mi?

Eşya sigortası, isteğe bağlı olarak yapılan bir ürün olması sebebi ile talebiniz halinde poliçeniz iptal edilebilir. Yalnız bu durumda teminat sona erecek, risklerin gerçekleşmesi durumunda tüm masrafların sizin tarafınızdan karşılanacaktır.

Elektronik cihaz sigortası nedir?

Elektronik Cihaz Sigortaları, elektronik cihazın çalışır halde iken, dururken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında, ani ve beklenmedik herhangi bir nedenle uğradığı zararları poliçede yazılı şart ve limitler dahilinde karşılayan sigorta poliçesidir.

Ev (konut ) sigortası ve eşya sigortası arasındaki farklar nelerdir?

Konut sigortası; doğal afet, hırsızlık, yangın gibi nedenlerle evinizde oluşabilecek hasarları maddi olarak güvence altına almak amacıyla oluşturulmuş ihtiyari (zorunlu olmayan) sigorta ürünüdür.

Eşya sigortası ise eşyalarınız için risk oluşturan yangın, hırsızlık, her türlü su baskını, cam kırılması vb durumlar için eşyaları güvence altına alan üründür. Kısaca konut sigortası binaya gelebilecek risklere karşı, eşya sigortası ise konutun içerisindeki eşyalara karşı teminat sağlamaktadır.

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası nedir?

Özel sağlık sigortası, hastalık veya kaza sonucu oluşacak sağlık giderleri ile sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, önemli sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle, herhangi bir mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış bir sigortadır.

Özel sağlık sigortası kapsamı nedir?

Özel sağlık sigortası, hastalık veya kaza sonucu oluşacak sağlık giderleriniz ile sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerininin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel kapsamlardan oluşmakadır.

Bu kapsamlar;

Yatarak Tedavi Modülü:

 • Ameliyatlar
 • Ameliyatsız yatışlar
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri
 • Küçük Cerrahiler ve Tıbbi Gözlem
 • Genel Sağlık Kontrolü, Mamografi ve PSA
 • Ambulans Hizmeti

Ayakta Tedavi Modülü:

 • Doktor Muayenesi
 • İlaç ve Aşılar
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Laboratuvar Tetkikleri ve İleri Tanı Yöntemleri

Doğum Modülü:

 • Normal doğum, sezaryen
 • Gebelik rutin kontrolleri
 • Yenidoğan Paketi

Diş ve Gözlük Modülü:

 • Diş Muayenesi
 • Diş Tedavisi
 • Gözlük, Lens

Ek Hizmetler Modülü:

 • Check Up Hizmeti
 • Prestij Paket (İkinci Görüş, Hastanede Özel Hizmetler, Yatarak Tedavi Sonrası Eve Nakil)
 • Gündelik Ameliyat Teminatı
 • Hastalık Tazminatı Teminatı 

Özel sağlık sigortası doğumu karşılıyor mu?

Özel Sağlık sigortalarından, kişilerin en çok satın almak istediği teminatlardan biri doğum teminadır. Bu teminat isteğe bağlı alınmaktadır. Tercihleriniz doğrultusunda kendinize en uygun limit ve katılım payı oranında seçimler yaparak doğum teminatını poliçenize dahil edebilirsiniz.

Doğum teminatı Normal Doğum, Sezaryen, Doğum ve Hamilelik komplikasyonlarında kullanabiliyor olmakla birlikte; tercihinize bağlı olarak Gebelik Rutin Kontrollerinizi de bu teminat kapsamında yaptırabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası kaç yaşına kadar yapılıyor?

Özel Sağlık Sigortaları 15 günlükten 64 yaşına kadark yaş aralığına kadar yapılabilmektedir. Detaylı bilgi ve karşılaştırmalı tekliflerinizi almak için 444 9 832’den bize hemen ulaşabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası tüp bebeği kapsıyor mu?

Özel Sağlık sigortası tüp bebeği karşılamamaktadır.

Özel sağlık sigortası ömür boyu yenileme garantisi nedir?

Birçok sigorta türünde olduğu gibi, özel sağlık sigortalarında da poliçe süresi 1 yıldır. Sigortacının yenilemeye ilişkin risk değerlendirmesi yapma, poliçeyi otomatik yenileme veya yenilememe hakkı saklı olmakla birlikte, yenilemenin bitiş tarihinden itibaren en geç30 gün içinde yapılması gereklidir. Aksi halde Sigortacının, yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan riskleri teminat altına almaması ve yenileme haklarının geçerliliğini kaldırması hakları saklıdır.

Sigorta şirketleri, sigortalı “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanana kadar, her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme sonucunda poliçeyi aynı koşullarla yenileyebileceği gibi, istisna ve/veya ek prim uygulayarak yenileyebilir veya yenilememe kararı verebilir.

Sigorta şirketi, sigortalının Özel Sağlık Sigortası poliçesini 3 yıl boyunca kesintisiz olarak devam ettirmesi ve 3 yıl içindeki rahatsızlıklarının risk değerlenmesini baz alarak, ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir. Bu değerlendirmede, sigortalının maruz kaldığı tüm hastalık / rahatsızlıklarını Sigortacı’ya bildirmiş olduğu varsayımıyla (bildirmiş olsun veya olmasın) uygun bulunanlara ömür boyu yenileme garantisi verir.

Herhangi bir ek prim veya istisna uygulamadan özel sağlık sigortalarında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” verebileceği gibi, varsa mevcut istisna ve/veya hastalık ek primleri tekrar değerlendirebilir, “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi ve/veya istisna uygulamak sureti ile “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı verebilir, Ömür Boyu Yenileme Garantisini vermeyip her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapabilir.

Özel Sağlık Sigortaları’nda “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı kazanıldıktan sonra;

Sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça teminat limitleri azaltılamaz, ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılamaz, sigortalının katılım payı arttırılamaz; sigortalı aleyhine özel ve teknik şartlarda değişiklik yapılamaz.

Teminat değişiklik talebi olmadığı sürece sigortalının bu hakkı kazanmasından sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından dolayı hastalık ek primi, istisnası uygulanamaz.

Ayrıca “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” bulunan yenileme poliçelerine tazminat ek primi uygulanmaz.

Bebek için özel sağlık sigortası nasıl yaptırılır?

15 gününü doldurmuş bebekler için Özel Sağlık sigortası yapılabilmektedir.

Özel sağlık sigortası ne zaman başlar?

Özel Sağlık sigortası, poliçenize onay verdiğiniz an itibariyle başlar. Diğer birçok sigorta ürününde olduğu gibi 1 yıllık düzenlendiği için, poliçenin başladığı tarihten 1 yıl sonra sona erer.

Özel sağlık sigortası nerelerde geçerli?

Bir hastalık sonucunda doktora gitmeniz ve diğer sağlık harcamalarını yapmanız gerektiğinde , poliçenizde yazılı anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına gitmenizi tavsiye ederiz. Anlaşmasız sağlık kuruluşuna gittiğinizde eğer varsa ödemek zorunda kalacağınız katılım payı daha yüksek olacaktır. Anlaşmalı sağlık kuruluşunu tercih ettiğinizde sadece belirlenmiş olan katılım payını ödeyip çıkarsınız. Ayrıca anlaşmasız bir sağlık kurumuna giderseniz yapmış olduğunuz tüm sağlık harcamalarınızın belgelerini (doktor reçetesi, tahlil, röntgen, v.b), doktor tarafından doldurulmuş özel bir form ile birlikte sigorta şirketine göndermeniz gerekir. Sigorta şirketi gönderdiğiniz evrakları inceleyerek ödenmesini uygun bulursa katılım payınız düşülerek masraflarınız daha önceden belirttiğiniz hesap numaranıza yatırılır. Bu nedenle anlaşmasız kurumlardan hizmet almadan önce rahatsızlığınızın poliçe kapsamına dahil olup olmadığını önceden öğrenebilmek için sigorta şirketinden ön provizyon alınmasını mutlaka isteyiniz.

Sağlık sigortası nasıl yapılır?

Özel Sağlık sigortaları ile ilgili detaylı bilgi almak ve poliçenizi yaptırarak teminatınızı başlatmak için 444 9 832’den bize hemen ulaşabilirsiniz.

Sağlık sigortası ne işe yarar?

Özel Sağlık sigortası sağlık sorunlarınızla ilgili masraflardan sizi kurtaran en önemli güvencelerden biridir. Poliçe süresi boyunca karşılaşabileceği hastalık veya kazalarda doktor, ilaç ve bunlara bağlı tedavi giderlerinin karşılanmasını sağlayarak, bütçenizi sarsmadan yüksek standartlı hizmet almanızı sağlar.

Sizde, bu hizmetlerden yararlanmak için 444 9 832’yi hemen arayabilir, karşılaştırmalı Sağlık tekliflerinizi inceleyerek, sizin için en uygun paketi seçip, teminatınızı başlatabilirsiniz.

Sağlık sigortası ne zaman biter?

Sağlık sigortaları, diğer birçok Sigorta ürününde olduğu gibi 1 yıllık düzenlenmekte olup, düzenlendiği tarihten 1 yıl sonra sona ermektedir. Teminatın devam edebilmesi için, poliçenizin zamanında yani bitiş tarihinden max 30 gün önce yenilenmesi gerekmektedir. Vadesi bitecek olan özel Sağlık sigortanız ile ilgili teklif almak için 444 9 832 numaralı çağrı merkezimizden bize hemen ulaşabilir, poliçeniz onaylanır onaylanmaz kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kimler özel sağlık sigortası yaptırabilir?

Özel Sağlık sigortasına hak kazanmak için yaş aralığı 18-64 olmakla birlikte, Sigorta şirketine göre farklılık göstermektedir. Minimum 15 günü tamamlamış bebekler içinde özel Sağlık sigortaları yapılabilmektedir.

Burada kimlerin özel Sağlık sigortası yaptırıp yaptıramayağı, net olarak sigorta şirketi risk değerlendirmesine göre belirlenme ve bu değerlendirme sonucuna göre prim, teminat, istinalar v.s belirlenmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası ne zaman başladı?

Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Türkiye 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ne demek?

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında Genel Sağlık Sigortası kapsamında alınan sağlık hizmetleri için sigortalılardan alınacak ilave ücretleri karşılayan sağlık sigortasıdır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortaları; yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatından oluşur. Ayrıca bir kaza veya hastalık durumunda da özel hastanelerin acil servislerinde tamamlayıcı sağlık sigortanızdan faydalanabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında, gittiğiniz özel hastaneye sadece 15 TL’lik katılım payı ücreti ödersiniz. Geriye kalan tüm masrafları sigorta şirketiniz %100 karşılar.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaş sınırı kaç?

0-80 yaş arası SGK’lı olan herkes tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmektedir. Buradaki ön koşul SGK’nın aktif olmasıdır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası gözlük karşılar mı?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, göz muayenesini ve poliçe başlangıç tarihinden önce var olmayan SGK’nın da onayladığı göz ameliyatlarını kapsam altına almakta yalnız gözlük cam ve çerçevesini karşılamamaktadır.

Detaylı bilgi almak için 444 9 832’den bize ulaşabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası diş tedavisini karşılıyor mu?

Diş tedavileri sgk kapsamında olmadığı için, tamamlayıcı sağlık sigortalarında karşılanmamakdır. Ancak sigorta şirketleri diş poliklinikleri ile özel anlaşmalar yaparak müşterilerine farklı diş tedavi hizmeti sağlayabilmektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hamileliği kapsar mı?

Tamamlayıcı Sağlık sigortalarında doğum teminatı ayakta tedavi teminatı ile beraber, ek prim ödemeniz koşulu ile poliçeye eklenebilen bir temianattır. Poliçe şartlarında belirtilen bekleme süresini doldurulduktan sonra gebelik ve doğum ile ilgili masraflarınız sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı kapsamında; gebelik rutin kontrolleri, gebelikle ile ilgili tahlil ve tetkikler, normal doğum veya sezaryen doğum masrafları karşılanmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yenileme garantisi nedir?

Birçok sigorta türünde olduğu gibi, tamamlayıcı sağlık sigortalarında da, poliçe süresi 1 yıldır. Sigortacının yenilemeye ilişkin risk değerlendirmesi yapma, poliçeyi otomatik yenileme veya yenilememe hakkı saklı olmakla birlikte, yenilemenin bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapılması gereklidir. Aksi halde Sigortacının, yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan riskleri teminat altına almaması ve yenileme haklarının geçerliliğini kaldırması hakları saklıdır.

Sigorta şirketleri, sigortalı “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanana kadar, her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme sonucunda poliçeyi aynı koşullarla yenileyebileceği gibi, istisna ve/veya ek prim uygulayarak yenileyebilir veya yenilememe kararı verebilir.

Sigorta şirketi, sigortalının Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini 3 yıl boyunca kesintisiz olarak devam ettirmesi ve 3 yıl içindeki rahatsızlıklarının risk değerlenmesini baz alarak, ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir. Bu değerlendirmede, sigortalının maruz kaldığı tüm hastalık / rahatsızlıklarını Sigortacı’ya bildirmiş olduğu varsayımıyla (bildirmiş olsun veya olmasın) uygun bulunanlara ömür boyu yenileme garantisi verir.

Herhangi bir ek prim veya istisna uygulamadan tamamlayıcı sağlık sigortalarında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” verebileceği gibi, varsa mevcut istisna ve/veya hastalık ek primleri tekrar değerlendirebilir, “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi ve/veya istisna uygulamak sureti ile “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı verebilir, Ömür Boyu Yenileme Garantisini vermeyip her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları’nda “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı kazanıldıktan sonra;

Sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça teminat limitleri azaltılamaz, ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılamaz, sigortalının katılım payı arttırılamaz; sigortalı aleyhine özel ve teknik şartlarda değişiklik yapılamaz.

Teminat değişiklik talebi olmadığı sürece sigortalının bu hakkı kazanmasından sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından dolayı hastalık ek primi, istisnası uygulanamaz.

Ayrıca “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” bulunan yenileme poliçelerine tazminat ek primi uygulanmaz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ne işe yarar?

Bilindiği üzere, SGK'lılar özel hastanelerden hizmet aldığında SGK ücretin belli bir kısmını karşılamakta, kalan kısmı ise sigortalı ödemektedir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’da tam olarak bu durumda devreye girmekte ve sigortalıya kalan kısmını teminat altına almaktadır. Bu yüzden tamamlayıcı sağlık sigortası her ne kadar isteğe bağlı bir sigorta olsa da oldukça gereklidir.

En kısa sürece, karşılaştırmalı tamamlayıcı Sağlık sigortası tekliflerinizi alarak, size en uygun paketi seçmek için 444 9 832’den bize ulaşabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası nerelerde geçerlidir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ve tercih edeceğiniz sigorta şirketi ile anlaşması olan birçok özel hastanede geçerlidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatlarınızı ancak sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerde kullanabilirsiniz. Sigorta şirketinin anlaşması olmayan bir hastanede tedavi olmanız durumunda hiçbir masrafınız karşılanmaz. Bu yüzden hastaneye gitmeden önce, sigorta şirketinizin gideceğiniz hastane ile anlaşması olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir.

Sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında anlaşma yaptığı hastanelerin güncel listelerini, sigorta şirketlerinin internet sayfalarında bulabilirsiniz.

Neden tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmalıyım?

Tamamlayıcı sağlık sigortası her ne kadar isteğe bağlı bir sigorta olsa da oldukça gereklidir. Çünkü SGK'lılar özel hastanelerden hizmet aldığında SGK ücretin belli bir kısmını karşılar. Kalan kısmı ise sigortalı ödemek durumundadır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’da bu durumda devreye girmekte ve hastanede sıra beklemeden, rahatsızlığınızı ertelemeden ve fark ücret ödemeden hizmet almanızı sağlamaktadır.

En kısa sürece, karşılaştırmalı tamamlayıcı Sağlık sigortası tekliflerinizi alarak, size en uygun paketi seçmek için 444 9 832’den bize ulaşabilirsiniz.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat sağlık sigortası ne zaman başlar?

Seyahat Sağlık sigortası yurtdışına yapılan seyahatlerde, ülkemiz sınırlarından çıkıldığı ( pasaport ile tespit edildiği )an başlar, ülkemiz sınırına  girildiği an (pasaport ile tespit edildiği an )sona erer.

Yurtdışı seyahat sigortası nasıl kullanılır?

Seyahat sağlık sigortaları sadece seyahat sırasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda ortaya çıkan tedavi ve nakil giderlerinizi karşılamaktadır. Böyle bir durum ile karşılaşmanız durumunda   sağlık giderlerinizi, tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Giderleriniz sağlık sigortası poliçe şart ve uygulamalarınız çerçevesinde değerlendirilecek ve tarafınıza ödenecektir.

Detaylı bilgi almak için 444 9 832’den bize ulaşabilir ve hızlıca işlemlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Yurtdışı seyahat sigortası neyi kapsar?

Seyahat Sağlık sigortası seyahat sırasında karşılaşılabilen hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Poliçenizin kapsamı, paket seçimine göre teminatlar değişiklik göstermekle birlikte, vize için istenen seyahat Sağlık sigortalarında 30.000 Eur teminat bulunmaktadır.

Schengen vizesi için seyahat sağlık sigortası ne kadar?

Seyahat Sağlık sigortası primini etkileyen kriterlerin başında seyahat edilecek ülke, seyahat edilecek gün sayısı ve sigortalı yaşı gelmektektedir.

Schengen vizesi için, ülkelerin istediği teminat standart olsa da (30.000 EUR teminatlı), seyahat eilecek gün sayısı ve sigortalı yaşı da fiyatı etkilediğinden primler değişiklik göstermektedir. Poliçe priminizi öğrenmek için 444 9 832 numaralı telefondan bize hemen ulaşabilir, detaylı bilgi alarak işlemlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Seyahat sigortası nedir?

Seyahat Sağlık sigortası yurt içi ve yurt dışı seyahatlerdeckarşılaşılabilecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta türüdür. 

Seyahat sigortası zorunlu mu?

Seyahat Sağlık sigortasının zorunluluğu seyahat edeceğiniz ülkenin vize şartlarına göre değişiklik göstermektedir.  Birçok ülkede zorunlu olmakla birlikte, riske girmemek için tercih edilen bir sigorta türüdür.

Hemen işlemlerinizi başlatmak ve Seyahatiniz boyunca karşılaşabileceğiniz sağlık risklerine karşı koruma altında olmak için, 444 9 832’den bize ulaşabilirsiniz.

Seyahat sigortası iptal edilir mi?

Seyahat Sağlık sigortası vize işlemleri için zorunlu evraklardan biridir. Bu yüzden seyahat iptal edilmediği sürece iptal edilememektedir.

Seyahatın iptal olması durumunda ise, poliçe başlangıç tarihinden önce iptal talebinin iletilmesi gerekmektedir.

Seyahat sigortası ne kadar tutar?

Seyahat Sağlık sigortasında prim seyahat edeceğiniz ülke, bu ülkenin istediği teminat limiti, seyahat süreniz ve yaşınıza göre farklılık göstermektedir.

Tüm seyahatinizi kapsayacak şekilde teminatınızı başlatmak için 444 9 832 numaramızı arayarak, işlemlerinizi hızlıca sonuçlandırabilirsiniz.

Seyahat sigortası kaç günlük olmalı?

Seyahat Sağlık sigortanız, seyahate başlayacağınız günden, yurda dönüş yapacağınız güne kadarki süreyi kapsamalıdır.

Diğer tüm Sigorta türlerinde olduğu gibi, seyahat sağlık poliçeleri de öğlen 12 ‘de başlayıp, 12’de sona erdiği için, eğer seyahat 12’den önce ise, poliçeniz 1 gün öncesinden başlamalıdır. Aynı durum yurda dönüş yapacağınız durum içinde geçerlidir. Eğer dönüş saatiniz öğlen 12’den sonra ise, poliçe bitiş tarihiniz, dönüş tarihinizden 1 gün sonra olmalıdır.

Seyahat sigortası nereden alınır?

Seyahat Sağlık sigortanızı 444 9 832 numaralı telefonumuzu arayarak hemen satın alabilir, teminatınızı tüm seyahatinizi kapsayacak şekilde başlatabilirsiniz.