13 Şubat 2020 / Perşembe Sigortaladım Editörü

Zorunlu Trafik Sigortasında Azami Prim Uygulaması 2018

Zorunlu trafik sigortası için geçtiğimiz yıl belirlenen azami prim uygulaması, 2018 yılında da geçerli olacak. Sigorta şirketlerinin 2017 yılının son 9 ayı içinde 240 milyon TL zarar ettiğinin belirlenmesi üzerine azami prim tutarları için belirlenen %1.5 aylık artış uygulaması degişikliğe uğramadan uygulanacak.  Bununla birlikte sigorta şirketlerinin sermaye kaybına uğramasının engellenmesi için azami prim tutarlarına bir defaya mahsus olmak üzere yılbaşında %5 artış uygulanacak. Bu uygulama ile hem sigorta şirketlerinin hem de vatandaşların zararına olmayan bir orta yol belirlenmiş oluyor. 

Sigorta Şirketlerinin Zarar Etmesi Engellenecek 

Hazine Müsteşarlığı, düzenli olarak sigorta şirketlerine ait zorunlu trafik sigortası kapsamındaki mali tabloları takip ediyor. Uygulamanın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir olması için gerekli tüm tedbirleri alıyor. 2017 yılında uygulamaya giren azami prim uygulamasının sigorta şirketlerinde zarara yol açması nedeniyle, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimsek tarafından gereken tedbirlerin alındığına dair duyuru yapıldı.

Zorunlu trafik sigortası kapsamında belirlenen sigorta primleri, yılbaşında bir defaya mahsus olmak üzere %5 arttırılarak sigorta şirketlerinin vaat ettiği teminatları karşılayabilecek düzeye getiriliyor. Bununla birlikte sigorta primlerinin vatandaşları zarara uğratmayacak düzeyde tutulması için de titiz bir çalışma yürütülüyor. 

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesinde sigorta şirketlerinin son 9 aylık mali durumları üzerinde yapılan risk analizleri ve bu analizler sonucunda sigorta şirketlerinin 240 milyon TL zarara uğradığının tespit edilmesi etkili oldu. Bu zararın ortaya çıkmasında en önemli etkenin ise 2017 yılında açılan davalarda alınan yargı kararlarına binaen karşılıklar ayrılması ve bunların gider olarak yazılmasının etkili olduğu görüldü. %5 düzeyindeki sigorta prim artışı ile sigorta şirketleri adına ortaya çıkan söz konusu zararların önlenmesi öngörülüyor.

Vatandaşlar da Zarar Etmeyecek 

Hazine Müsteşarlığının trafik sigortası primleri için %10 oranında artış sağlama yetkisi bulunuyor. Yılbaşında söz konusu primlere, azami oran olan %10 yerine bir defaya mahsus olmak üzere %5 oranında zam yapılarak vatandandaşların da zarara uğraması önlenmiş oluyor. Böylece Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketleri ile vatandaşlar açısından iki tarafın da yararına olacak bir uygulamayı yürürlüğe koymuş oluyor.

Zorunlu trafik sigortası kapsamında uygulamaya girecek yeni revizyonla birlikte 2017 yılında sigorta şirketlerinin uğradığı zarar tablosunun ortadan kalkması öngörülüyor. Bunla birlikte azami prim tutarları için aylık olarak belirlenen %1.5 oranındaki artışlarda herhangi bir değişikliğe gidilmiyor. Böylece sigorta şirketleri ile vatandaşlar arasında iki tarafı da gözeten dengeleyici bir adım atılmış oluyor. Yeni uygulama kapsamında Sigortaladim.com 'dan en uygun teklifleri alabilirsiniz.

İLGİLİ BLOG YAZILARI