20 Nisan 2020 / Pazartesi Sigortaladım Editörü

Sağlık Sigortasında Kapsam Alternatiflerini Değerlendirin

Sağlık sigortalarındaki çeşitlilikler özel sağlık sigortasının kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Ayakta tedavi, yatarak tedavi, oda-yemek ve refakatçi giderleri gibi durumlara bağlı olmak suretiyle poliçelerde değişikliklere yer verilebilmektedir. Özel sağlık sigortalarındaki bu çeşitlilikler gereksinimlere uygun tercihlerde bulunma işlemini kolaylaştırmaktadır. Özel sağlık sigortası poliçesinde özel sağlık sigortası kapsamı dışında kalanlar ve dahil olan hizmetler gibi ayrıntılar açıkça görüntülenebilmektedir. Poliçedeki özel ve genel şartlar dahilinde ödemeler yapılır ve tedavinin görüldüğü hastanede tek kişilik özel oda giderleri tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı poliçede açıkça belirtilmektedir. Böylelikle kullanıcılar ihtiyaç duydukları hizmetlere bağlı olarak poliçe içerisinde düzenleme yapabilmekte, bütçesine uygun bir şekilde gereksinimlerini karşılayabilme olanağı sağlayabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Sigortasının Bir Tamamlayıcısı

Özel sağlık sigortalarının yaptırılması; hastalık veya kaza gibi olumsuz durumlarda meydana gelebilecek ani masrafların bütçeye zarar vermeden karşılanmasını sağlamaktadır. Kişiye özel sunulan paket olanaklarıyla belirlenen sağlık sigortalarında müşterinin belirlemiş olduğu limitlere bağlı olmak suretiyle koruma hakkı tanınmaktadır. Tanı ve tedavi giderlerinde belirlenen limite ve teminat doğrultusunda gerekli adımlar atılmakta ve tam kapsamlı sağlık sigortası sosyal güvenlik sigortalarının bir tamamlayıcısı konumundadır. Kaza ve hastalık gibi olumsuz hadiselerin yaşanması halinde oluşabilecek sağlık giderlerinin düşük maliyetler veya ücretsiz olarak karşılanabilmesi için özel sağlık sigortalarının yaptırılması gerekmektedir. En kapsamlı sağlık sigortası ile SGK’nın karşılamadığı sağlık hizmetlerinden, tebliğ fiyatlarının üzerindeki tutarlar, konaklama ücretleri gibi maliyetlerin en asgari düzeye indirilmesi veya ücretsiz olması gibi haklardan yararlanılabilmektedir. Tedavi ve ayakta tedavi teminatı olmak üzere 2 farklı teminat ile yapılacak bütün müdahalelerin özel sağlık sigortasından karşılanması mümkündür.

Sağlık Gider Yükü Mali Problem Olmaktan Çıkıyor

Özel sağlık sigortasının maksimum verimlilikle kullanılabilmesi için talep edilen işlemlerin sağlıklı bir şekilde sisteme işlendiğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Sigortalılar, yapabilecekleri özel sağlık sigortası sorgulamasıyla bütçe ve gereksinimlerini dikkate alarak poliçede düzenleme yapılması talebini iletebilme hakkına sahiptir. Teminatlar değerlendirilebilir ve bu bağlamda sigortalının isteklerine bağlı olarak çerçeveleme yapılabilmektedir. Tam kapsamlı sağlık sigortası fiyatları sağlanan alternatif paketlerle değişiklikler gösterdiğinden bütçeye uygun satın alımları kolaylaştırmaktadır. Tam kapsamlı özel sağlık sigortası aracılığıyla cerrahi işlemleri, acil sağlık masrafları ve küçük müdahalelerin giderleri güvence altına alınabilmektedir. Sigortanın başlamış olduğu tarih itibariyle yapılan doktor muayenesi, tetkik ve tahlil işlemleri, rehabilitasyon gideri ve radyoloji gibi işlemler ayakta tedavi olarak değerlendirilmektedir. Aynı yıl içerisinde defalarca muayene hakkı tanıyan sağlık sigortalarıyla sağlık gider yükünün mali problemler oluşturmasının önüne geçebilir, konforlu hizmetin tadını çıkarabilirsiniz.

Sağlık Sigortası Her Yıl Yenilenmelidir

Sigortalıların, sağlık sigortalarını her yıl yenilemesi gerekmektedir. Sağlık giderlerinden büyük ölçüde tasarruf etmeyi mümkün kılan özel sağlık sigortalarında, sigortalılar poliçe içerisindeki maddelere şüphesiz ihtiyaç duyabilmektedir. Sağlık sigortası yaptıracak olan bireyler, sigorta poliçesinde bulunan genel ve özel şartları büyük bir dikkate incelemelidir.  Aksine bir mutabakata varılmamış ise teminatın dışında kalan bütün şartlara poliçe içerisinde yer verilmektedir. Sigortanın geçerli bulunduğu coğrafi sınırlar, poliçede belirtilir. Sigorta poliçesinin hangi tarihler arasında sigortalıyı koruduğuna ilişkin takvim kapsamlı sağlık sigortası poliçesi içerisinde yer verilmektedir. Sigorta sahibinin sözleşme sırasında verdiği beyanatlar poliçede bulunmaktadır. Poliçe süresince herhangi bir revizyon söz konusu olması halinde, ihbar yükümlülükleri de poliçe içerisinde bulunmaktadır. Özel sağlık sigortası prim ödemelerinin tek seferde veya taksitle yapılması gibi ödeme seçeneklerine ilişkin ayrıntılar, ödemenin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgiler de sigortalıyla paylaşılır.

Özel Sağlık Sigortası İçin Gerekli Evraklar

Özel sağlık sigortasını ilk kez yaptıracak olan kişiler için standart olarak bazı bilgiler ve belgeler talep edilmektedir. Kullanıcının yaş, cinsiyet, sağlık durumu vs. gibi kişisel bilgileri içeren bilgilendirme formunu doldurması istenmektedir. En kapsamlı özel sağlık sigortası başvurusunda bulunacak olanların;

Kredi kartı formu ve nüfus cüzdanı teslim etmesi gerekmektedir.

T.C. vatandaşı olmayanlar için oturma izni istenmektedir. Mevcut sigorta kolu içerisine eş ve çocukların eklenebilmesi içinse;

Başvuru formu,

Yeni doğan için doğum ve epikriz raporu gerekmektedir.

Sigortaladım.com ile ihtiyaçlarınızın profesyonel hizmetlerle karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Uzman personel kadrosu ve yüksek performans kalitesiyle problemlerinizi yalnızca saniyeler içerisinde çözüme kavuşturabilen sigortaladım.com, ihtiyaç duyduğunuz sigortayı vadediyor. Müşteri tercihlerini en üst seviyede tutan, profesyonel iyileştirmelerle sağlık giderlerinizin karşılanmasını sağlayan sigortaladım.com ile siz de sigorta olanaklarından yararlanırken kaliteli hizmetten yararlanabilirsiniz.

İLGİLİ BLOG YAZILARI