MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
Kefalet Sigortası Nedir? Kapsamı Nelerdir?
29 Aralık 2021 / Çarşamba Sigortaladım Editörü

Kefalet Sigortası Nedir? Kapsamı Nelerdir?

2014 yılında yürürlüğe giren kefalet sigortası, özel sektörde yürütülen kamu ihalelerinin teminat şartlarının yerine getirilmesi adına faaliyet verir. Kefalet sigortasının genel kapsam ve şartları, Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla bankaların vermiş olduğu teminat mektubunun yerine geçerlilik gösterilebilir. Sigortanın genel amacı, anlaşmalı ihaleler sonrasında kişilerin haklarının güvence altına alınması ve kuruma borçlu olduğu koşullarda zararın karşılanmasıdır. Özel ve diğer işletmelerin kamu ihalelerine katılmasını kolaylaştıran sigorta beraberinde tarafların korunmasını sağlar. Kefalet sigortası nedir sorusu sıklıkla merak edilir. Bu sigorta, kamu ihalelerinde şirketlerin kişilere kefil olmasını kapsayan bir hizmettir. Bankalar adına verilen teminat yerine geçerli olabilen sigorta kapsamı, sigortalı kişinin kefalet olarak gösterdiği taahhüdü yerine getiremediği durumlarda lehtarların zararının karşılanması öngörülür. Poliçe kapsamında teminat altına alınan işletmeler için kefalet senedi büyük avantaj sağlar. Bankaların sunduğu kredi limitlerini etkilemeyen ve sektörler için önemli bir yer arz eden poliçe, geçici veya kesin teminatlı belgeler olarak sunulur. Sigorta şirketinin sigortalıya kefil olduğu teminatlarda tarafların maruz kalacağı zararların karşılanması taahhüt altına alınır. Sigortalının kredi notunu etkilemeyen kefalet poliçesi, teminat mektubu yerine tercih edildiği durumlarda limit bakımından herhangi bir sorunun yaşanmasını da engeller. Ticari işletmelerin kâr ve zarar politikalarında kredi limitleri önemli bir yer arz eder. Bu sebeple kefalet poliçesi veya kefalet senetleri, güvence altına alınmak istenilen durumlar için yeni bir kapasitenin oluşmasını sağlar. Böylelikle işletmenin bankadan kullanacağı teminatlı kredi limitleri, farklı ticari operasyonlarda kullanım imkanını sunar.

Kefalet Sigortasının Kapsamı ve Kullanım Alanları

Geniş bir kapsama sahip olan kefalet sigortasının alınabilmesi için gerekli şartlar ve belgeler bulunur. Bu belgeler tam ve eksiksiz olarak ilgili sigorta şirketi aracılığıyla gerçekleştirilir. Sigortanın genel kapsamında yer alan durumlar ve tazminat şartları, şirketlere göre farklılık gösterebilir. Genel anlamda incelendiğinde kefalet sigortası genel şartları arasında tazminat tutarı, ek güvence talebi, rücu koşulları, rizikonun gerçekleşmesine bağlı olan hak ve sorumluluklar, senedin düzenlenmesinden önce ve sonra tarafların birbirlerine olan yükümlülükleri yer alır. Genel şartların yerine getirilmesi ve işleme alınmasıyla poliçe kapsamında belirlenen yükümlülükler bulunur. Sigorta primi, kefaletin hesaba katıldığı tarihin başlangıcıyla hesaptan silinmesine tekabül eden süre için belirlenir. İstisnai durumlar veya sigorta şirketi tarafından belirtilmediği takdirde sözleşmede yapılmak istenilen değişiklikler, geçerli değildir. Sigorta poliçesindeki tüm irade beyanları ve hükümler yazılı olarak işletmelerin bilgisine sunulur. İşletmenin mesleki faaliyetini sonlandırılmasıyla sigorta şirketinin karşılamakla yükümlü olduğu kefalet süreci tamamlanır. Karşılıklı imzalanan sözleşmelerde tarafların ticari ve mesleki bilgilerinin saklı tutulmadığı durumlarda sigortayı yaptıran şahıslar zararı karşılar. Tarafların sözleşme bazlı anlaşmazlıkları, mahkemeler ve icra daireleri üzerinden çözüme ulaştırılır. Poliçede bulunan özel şartlara bağlı olarak tarafların düzenleme ve geliştirme hakkı vardır. Kamu kurumları ve ihalelerinde kabul edilen senetler, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kapsamına sunulur. İş hayatında işletmelere her anlamda destek olan sigorta, sıklıkla inşaat, gıda, mühendislik, imalat, enerji ve lojistik sektörlerinde tercih edilir. Her alanda kullanılabilir biçimlerde düzenlenen teminat mektupları, kamu kurumları tarafından kabul görür. Fakat özel sektörde isteğe bağlı olarak tercih hakkı sunulur. Kamu ihalelerinde rekabetli fiyatlandırmaların oluşmasına katkı sağlayan kredi kefalet sigortası, ayrıca Kobi işletmelerinin de ihalelerden pay almasını sağlar.

Kefalet Sigortası Nasıl Yapılır? Avantajları Nelerdir?

Kefalet sigortasının kapsamında lehtarların ve işletmelerin lehine olan durumlar mevcuttur. Sigortalıya kefil olan şirket, lehtarın borcunun ödenemediği durumlarda karşı tarafın zararını karşılar. Kefalet senedi yaptırılması sonucunda işletmenin bankalardan talep edeceği kredi limiti, tamamen açık kalabilir. Teminat mektubuna alternatif olan kefalet senedi için sigorta yaptırmak isteyen işletmeler, kısa sürede işlemleri gerçekleştirebilir. Poliçe kapsamında şekillen kefalet sigortası maliyeti, şirketlerin yükümlülüklerine ve şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple her sigortalı için çeşitli fiyat teklifi sunulur. Sigorta yaptırmadan önce şirketler arasında karşılaştırmalar yaparak sundukları hizmet bandına tercih yapabilirsiniz. Kefalet sigortası ücretleri doğrultusunda işletmelerinizin ihtiyacı olan tutarda bir poliçeyi değerlendirebilirsiniz. Kefalet sigortasını yaptırmak için bu hizmeti sunan şirketlere başvurabilirsiniz. Sigorta şirketinin talep ettiği belgeleri hazırladıktan sonra başvurunuz incelenir ve poliçe kapsamı düzenlenir.

Kefalet Sigortasının Ana ve Ek Teminatları

Sigorta şirketlerinin kefil olan kişilerin borcunu ödeyemediği durumlarda garanti niteliğinde olan kefalet sigortası kapsamında bazı özel durumlar söz konusudur. Ana ve ek teminatlar adı altında iki ayrı başlıkta toplanan bu koşullara göre hareket etmek gerekir. Kefalet sigortası yapan firmalar tarafından sağlanan bu desteklerle üretim yapan kuruluşların zararlarının karşılanması hedeflemiştir. Yapımı devam eden bir projenin bitme aşamasında kullanılan ana teminatı üç ayrı başlıktan oluşur. İhale geçici teminatı, sözleşme teminatı ve performans teminatlarından birini yaptırarak işin zamanında teslim edilmesini sağlayabilirsiniz. Sözleşme teminatı ile işi zamanında bitiremediğiniz durumlarda karşı tarafın zararını güvence altına alabilirsiniz. İhale ile yapılan işlerde ihaleye giren kişinin çekilmesiyle oluşan kayıplar kefalet senedi sigortası kapsamında güvencede kalır. İşi yapan kişilerin projenin tamamlanma aşamasında üstüne düşen kısmında oluşan risklere karşı ise performans teminatı devreye girer. Bu teminatların dışında kişilerin isteğine bağlı olarak sigortaya eklenebilecek ek teminatlar mevcuttur. Yapılan işlerin hukuki boyutlarında oluşan zararlarınız için gümrük ve mahkeme ek teminatlarını poliçeye ilave ederek maddi kayıplarınızı karşılayabilirsiniz. Alınan işin yapım aşamasında veya tamamladıktan sonra oluşacak kayıplarda, onarım ve imalat teminatı yaptırmak hem sizin hem de çalışanlarınızın mağduriyet yaşamasını engelleyen detaydır.

İLGİLİ BLOG YAZILARI