18 Ocak 2021 / Pazartesi Sigortaladım Editörü

DASK Sigortası İçin En Uygun Teklif Nasıl Alınır?

Son yıllarda iyiden iyiye gündeme gelen ve her evin olmazsa olmazı hâlini alan DASK sigortası fiyat ve kapsam ekseninde farklılık gösterse de; depremin ve deprem sonucunda ortaya çıkan yangın, infilak, tsunami veya yer kayması gibi afetlerin doğrudan doğruya neden olduğu maddî zararları poliçede belirlenen limitler dâhilinde nakit olarak karşılama prensibine dayanır. Binalar, tamamıyla yahut kısmî olarak zarar görse de kabul edecekleri DASK sigorta teklifi sayesinde teminat altındadır. DASK sigortası için en uygun teklifi ise sigortaladım.com üzerinden alabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Neyi Karşılar, Neyi Karşılamaz?

Binalarda deprem veya depremden doğan maddî hasarları karşılayan zorunlu deprem sigortasının teminat kapsamı dışında tuttuğu bazı hususlar vardır. Bu hususlar arasında kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, malî sorumluluklar ile benzeri başkaca öne sürülebilecek bütün dolaylı zararlar başta gelmektedir. Enkaz kaldırma masraflarının yanı sıra deprem ile deprem sonucu ortaya çıkan yangın, tsunami, infilak veya yer kayması haricindeki hasarların da DASK poliçe teklifi kapsamına girmediğini belirtmekte fayda var. Tüm bedenî zararların, vefatların, taşınır mal ve eşya benzeri metalardaki zararlar ile manevî tazminat taleplerinin de kapsam dışında olduğu DASK'ın bu gibi eksikliklerini giderebilmek adına sigortaladım.com üzerinden konut sigortalarını inceleyebilir; DASK’a ek olarak yaptırmanız gereken sigortayı kolayca tespit edebilirsiniz. Tabii, DASK’ın kapsamında olan bina temelleri, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayırmak için yapılan ortak duvarlar, bahçe duvarları ile istinat duvarları, tavan ile tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatı ve bacalar ile yapıların bu gibi unsurlara benzer nitelik taşıyan tamamlayıcı bölümleri ciddi oranda güvence altına alınmaktadır.

DASK fiyat teklifi üzerinde incelemede bulunurken evinizin güvence altında tutulacak bölümlerini göz önünde bulundurmanız en sağlıklı sonucu elde etmenizi sağlayacaktır. Nitekim, deprem kuşağındaki bir ülke olmamız sebebiyle Türkiye’deki en önemli ihtiyaçlardan birisi de depremden sonra gündelik hayata en az maddî hasarla devam edilmesini sağlayacak olan bir sigortadır. Bu yüzden DASK sigortası yaptırmak amacıyla arayışa girmek normal bir ihtiyacın nihayete erdirilmesi için ilk adımı atmak anlamına gelmektedir. Genel olarak, belirlenmiş kriterleri karşılayan binaların güvence altına alındığı zorunlu deprem sigortası ile kat irtifakı tesis edilen binalar, tapu kütüğünde vasfı ‘arsa vesaire’ olarak görünen ve henüz cins tashihi yapılmamış binalar ile tapu tahsisi henüz yapılmayan kooperatif evleri de güvence altına alınmaktadır. Ancak köy nüfusuna kayıtlı ve köyde daimi oturanlarca köy yerleşik alanlarıyla civarlarda yapılan binalar, tamamı ticarî veya sınaî amaçlarla kullanılan binalar, projesi olmayan ve dolayısıyla da mühendislik hizmeti görmemiş binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz etkileyecek biçimde ilgili mevzuat ile projeye aykırı inşa edilen binalar ise zorunlu deprem sigortasının güvence altına alabileceği alanlar değildir. Konut tipine ve bölgenin risk durumuna göre değişiklik gösterebilen DASK sigortası ücreti için karşılaştırmalı bilgi edinebileceğiniz sigortaladım.com üzerinden sigorta işleminizi de tamamlamanız oldukça kolaylaşmaktadır.

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalı?

En iyi DASK sigortası yaptırmak amacıyla arayış içine girdiğinizde, fiyat karşılaştırma evresinde neden bu sigortayı yaptırmanız gerektiği noktasını sorgulamanız pek tabi ki mümkündür. Ancak ilk olarak bu sigortanın devlet tarafından bir güvence teşkil ettiğini vurgulamak gerekir. Deprem ve depremden kaynaklı doğal afetlere karşı devlet tarafından konutları güvence altına almayı planlamaktadır. Konut ve kimlik bilgilerini beyan etmenin, DASK teklif almak işleminin birkaç adım ötesine geçerek poliçe sahibi olmaya yetmesi de bu sigortanın ne derece kolay yapılabildiğinin bir göstergesi olarak bu sigortayı yaptırmak için yeterli nedenler arasında ilk sıralarda yerini almaktadır. Her sigortada kullanıcılar için göz önünde bulundurulan en önemli hususlar arasında olan prim tutarları ise yıllık olarak düzenlenen zorunlu deprem sigortası poliçelerinde bütün yurttaşların ödeyebileceği seviyede tutulmaya özen gösterilmektedir. Konutların yapı tarzı, brüt yüz ölçümü, inşa yılı, kat sayısı ile bulundukları mahallelerin risk grubuna göre hesaplanan poliçe prim tutarları; her yıl yenilenmeleri hâlinde inşaat tarihi ile kat sayısı kriterlerine göre indirime tabi tutulmaktadır. Deprem sonrasında hasar tespitinin hızlıca gerçekleşmesi ve bu hasarların poliçe kapsamında olmaları durumunda bir o kadar hızlıca temin edilerek mağduriyetlerin giderilmesi de bu sigorta türünün en önemli özelliğidir. Nitekim DASK deprem sigortası fiyat ve kapsam değerlendirmeleri yapıldığında bütün bu hususların dikkati kolayca çekeceği de aşikârdır. Günümüzde yaşamın doğal bir parçası olan, içinde bulunduğumuz jeolojik kuşak nedeniyle tabir-i caizse birlikte yaşamaya alışmamızın gerektiği depremin sebep olabileceği bütün hasarları göz önünde bulundurarak DASK sigorta teklifi almak gerekmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir önlem olarak; depremin geçip gitmesine müteakip hayata olabildiğince hızlı dönüş yapabilmek, vakit varken alınabilecek bütün önlemleri alabilmek adına zorunlu deprem sigortasından faydalanmak elzemdir. Tedbirsizlik ve hazırlıksız yakalanmak; sadece depremde değil bütün felaketlerde insanların yaşanılan afetler sonrası gündelik hayata adapte olma sürecini uzatmakta, çoğu zamansa alınabilecekken alınmamış olan tedbirler nedeniyle pişmanlıklar yaşatmaktadır. DASK ile pişmanlıkları büyük ölçüde bertaraf etmek, en ideal ve hem bütçeye hem de yaşanılan konuta uygun deprem sigortasını yaptırabilmek için sigortaladım.com üzerinden gerekli bilgileri girerek birkaç adımda fiyat karşılaştırmasında bulunabilir ve sigortanız için yapmanız gereken işlemleri tamamlayabilirsiniz. DASK için en uygun teklifi almak, vereceğiniz bilgilerin doğruluğu ile birebir alakalıdır. Ne derece doğru bilgiler verirseniz, sizin için en ideal deprem sigortası teklifine ulaşmanız kolaylaşacaktır.

İLGİLİ BLOG YAZILARI