MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 9 832
DASK Sigortasının Teminatları Fiyatı Etkiler mi?
10 Şubat 2022 / Perşembe Sigortaladım Editörü

DASK Sigortasının Teminatları Fiyatı Etkiler mi?

Zorunlu deprem sigortası yaptırarak doğal afetler sonucu hasar alan konutların maddi zararlarını güvence altına almak mümkün oluyor. Yangın, patlama, tsunami ve yer kayması gibi sorunlar sonucu zarar gören evler, bu sigorta kapsamında değerlendiriliyor. Deprem bölgesi olarak bilinen Türkiye’de de 1999 yılından hemen sonra 2001 yılında başlatılan DASK sigorta ücretleri kişilerin ekonomik olarak da zarar görmesinin önüne geçiyor. Temel amaç deprem ve depreme bağlı afetler sonrasında kişilerin yaşaması yüksek olan maddi sıkıntılara çözüm getirmek oluyor. Böylece özellikle şiddetle atlatılan depremlerde travma sürecinin de daha minimum düzeyde atlatılmasına yardımcı olunuyor. Bu durumda mağdurlar sigorta sayesinde en azından maddi yönde de bir sıkıntı yaşamayacaklarına dair bilinçli oluyorlar. DASK tarafından belirlenmiş olan deprem sigortası fiyatları da ölçeklendirilerek hesaplandığı için her şirket tarafından aynı doğrultuda uygulanıyor. Her yıl yatırılması gereken primler doğrultusunda da yeni poliçe düzenleniyor. Yapının yüz ölçümü, binanın yapılış biçimi ve konuşlandığı bölgenin risk durumuna göre belirlenen ev deprem sigortası fiyatları, bu faktörler doğrultusunda konuma ve yapıya göre değişiklik gösteriyor. Bu değişiklere dâhil olan farklı türdeki hesaplamalarla da farklı sigorta teminat tutarları ortaya çıkıyor.

Zorunlu Deprem Sigortasına Dâhil Olan ve Olmayan Teminatlar

Deprem ve deprem sonucu görülebilecek yangın, tsunami, infilak ve yer kayması gibi durumlardan kaynaklı yaşanan maddi zararlar, poliçede belirlenen limit dâhilinde nakit olarak karşılanıyor. Binalar tamamen ya da kısmi olarak zarar görse de teminat altına alınıyor ve bu maddi karşılama aynı şekilde karşılanıyor. Binalarda teminat altına alınan noktalar da ayrı ayrı değerlendiriliyor ve bu kapsamda yer alan bölgeler şu şekildedir:

 • Binanın temeli
 • Ana duvarlar
 • Ortamları birbirinden ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe ve istinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Asansörler
 • Merdivenler
 • Sahanlıklar
 • Çatılar ve bacalar
 • Bu nitelikteki binaların tamamlayıcı bölümleri

Deprem sigortası ücretleri kapsamında ödemesi yapılan ve karşılanan maddi hasarlar dışında teminat kapsamı haricinde bulunan durumlarda ödeme yapılmıyor. Bu teminatın dışında kalan zararlar da şu şekildedir:

 • Enkaz kaldırma masrafı
 • İş durması ve kar kaybı
 • Kira mahrumiyeti
 • İşyeri ve alternatif ikametgâh masrafı
 • Her türlü mal ve eşyalar
 • Mali sorumluluklardan ileri gelebilecek tüm zararlar
 • Tüm fiziksel zarar veya ölüm
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonrası oluşan zararlar haricinde kalan hasarlar
 • Depremden ayrı olarak binanın kendi kusurundan ortaya çıkan zararlar

Bu gibi durumlar ve hasarlar için zorunlu deprem sigortasına ek olarak yaptırılabilecek olan farklı konut sigortalarından yararlanılabiliyor. DASK’ın temel amacı olası bir deprem felaketi sonrasında sigorta sahiplerinin hayata kaldıkları noktadan yaşamlarına güvenle devam etmelerini sağlamak oluyor. Her sene inşaat maliyet artışına göre belirlenen zorunlu deprem sigortası fiyatları azami tutarda teminat sağlıyor. Azami teminat tutarı yeni dönem içerisinde tüm yapı tiplerinde tek fiyat olarak belirleniyor. Azami olan bu tutar belirlenirken yıkılan noktanın yeniden inşa edilme maliyeti baz alınıyor. Sigortalının sigorta bedeli, azami teminat tutarını geçmemesi şartıyla, mesken büyüklüğü ve yapı tarzına göre belirleniyor. Deprem sigortası ne kadardır diye düşünen kişilerin soru işaretleri bu bilgiler sayesinde ortadan kalkıyor.

Sigortanın Kapsamı Altına Giren ve Girmeyen Binalar

DASK, yani zorunlu deprem sigortası, belediye sınırlarında yer alan tüm meskenler için geliştirilmiş ve yaptırılmış olan bir sigorta türü olarak biliniyor. Deprem sırasında ya da sonrasında gerçekleşen tüm afetlerin sonucu olan maddi hasarı poliçede belirtilen limit dâhilinde nakit olarak karşılayan sigorta, ekonomik bir sarsıntı yaşanmamasını amaçlıyor. Tamamen ya da kısmi olarak zarar görülmüş olsa da DASK’ın teminatı altında bulunuyor. DASK deprem sigortası fiyatları enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, kira mahrumiyeti, mali sorumluluklar, alternatif ikametgâh ve masrafları haricinde değerlendiriliyor. Bununla birlikte fiziksel zararlar, vefat, taşınabilir eşyalar ve depremden bağımsız oluşan hasarları ve kusurlar da sigorta şirketi tarafından karşılanmıyor. Bunun yerine kişiler DASK dışında farklı konut sigortalarını tercih edebiliyorlar. Aynı şekilde sigorta kapsamına giren ve girmeyen binalar da bulunuyor. Konut deprem sigortası fiyatları hesaplanırken ve inceleme yapılırken kapsama girmeyen binalar olabiliyor. Bu binalar:

 • Kamu hizmet binaları ve bağımsız bölüm olarak kullanılan binalar
 • Köyde ikamet edenlerin ve nüfusa kayıtlı olanlar yerleşik alanlara yaptıkları binalar
 • Ticari ve sınai amaçlar doğrultusunda kullanılan binalar (örnek olarak iş merkezleri ve eğitim merkezi binaları gösterilebilir)
 • İnşaatı tamamlanmamış olan binalar
 • Projesiz ve mühendislik hizmeti görmemiş olan binalar
 • Binanın taşıyıcı sistemini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yapılmış olan kolon kesme, kiriş zayıflatma gibi düzenlemeler
 • Proje bağlı kalınmadan inşa edilen binalar
 • Malzemeden çalma gibi taşıyıcı sistemi olumsuz etkileyecek inşaat tipleri
 • Metruk, bakımsız ve yıkımına karar verilen binalar
 • 1999 yılı sonrasında mesken olarak inşa edilen ancak ruhsatı olmayan binalar
 • Tapu kaydı olmayan, özel mülkiyet kullanımına dâhil olmayan binalar

Bahsi geçen tüm bu bina ve bölümler zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında tutuluyor. Bunların aksine usulüne uygun ve planlı bir şekilde inşa edilmiş olan ve kullanılan binalar ve konutlar için sigorta işlemi uygulanabiliyor. Deprem sigortası fiyatları ne kadar veya DASK sigortasının kapsamının fiyatları etkileyip etkilemediği gibi sorular da bu bilgiler ışığında yanıtlanıyor. Kişiler bu durumlar göz önünde bulundurularak deprem sigortasını yaptırarak, herhangi bir yaptırıma maruz kalmadan güvence altında oluyorlar.

 

İLGİLİ BLOG YAZILARI