Whatsapp'dan yaz
blog blog

Covid Döneminde Seyahat Planlarken Faydalanabileceğiniz Sigorta Çeşitleri

03 Şubat 2023 / Cuma
Yazar: Sigortaladım Editörü

Covid Döneminde Seyahat Planlarken Faydalanabileceğiniz Sigorta Çeşitleri

2020 yılında tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19, geçtiğimiz yıllar boyunca birçok insanın zarar görmesine, hatta vefat etmesine neden olmuştur. Koronavirüs, insanlarda çok ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Virüsün hemen her bölgeye yayılmasının ardından neredeyse tüm dünyada sıkı önlemler alınmış ve insanlar, bir bölgeden diğer bölgeye gitme konusunda çeşitli sıkıntılar çekmeye başlamıştır. Ülkelerin izledikleri politikalar kişilerin seyahat sıklıklarını değiştirmiş ve seyahatler sırasında ortaya çıkabilecek sağlık sorunları, söz konusu seyahatlerin azalmasına neden olmuştur. 

Koronavirüs salgının günümüzde de varlığını koruduğunu ve hayati tehditler oluşturmaya devam ettiğini göz önünde bulunduran kişiler, sağlıklı ve konforlu seyahatler gerçekleştirebilmek için seyahat sağlık sigortası yaptırmayı düşünebilirler. 

Seyahat sağlık sigortası, seyahatler sırasında ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı bireyleri korumayı amaçlar. Bu sigortaları yaptıranlar, anlaşmış oldukları sigorta şirketlerine düzenli olarak belirli ödemeler yapar. Seyahatleri sırasında kişilerin sağlıklarının bozulması durumunda ise sigorta şirketleri, ilgili kişilere maddi açıdan destek olurlar. 

Covid Salgınının Seyahat Endüstrisine Etkileri

Covid-19 salgını, ortaya çıktığı andan itibaren birçok sektörü olumsuz bir sürecin içerisine itmiştir. Bu noktada, salgın süresi boyunca devletler tarafından alınan kısıtlama kararlarından ötürü, pandemiden en çok etkilenen sektörün seyahat sektörü olduğu söylenebilir. 

Seyahat endüstrisi, doğası gereği insanların bulundukları bölgeden farklı bölgelere gitmelerine dayalıdır. Bu endüstri, şehir içi ve şehir dışı her alanı kapsar ve kişilerin seyahat deneyimleri ve seyahat alışkanlıkları doğrultusunda şekillenir. İlgili sektörün pazarı da, kişilerin seyahat sıklıklarına, dolayısıyla turizme bağlıdır. 

Covid-19 virüsünün dünya geneline yayıldığı ve ülkelerin kırmızı alarm verdiği yakın geçmişte, seyahat endüstrisi oldukça büyük bir darbe almıştır. Söz konusu dönemde karantina uygulamaları başlamış ve insanlar, salgından korunabilmek adına seyahat etmemiştir. 

Bu dönemde birçok devlet, insanların evlerinden dışarıya çıkmamalarına yönelik yasal kararlar dahi almıştır. Bu durum, seyahat sektörünün olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Fakat zamanla ve Covid-19 aşı uygulamalarıyla virüse karşı alınan önlemler azaltılmış ve günümüzde seyahat etmek daha rahat gerçekleştirilebilir bir hale gelmiştir. 

Bu noktada altı çizilmesi gereken nokta, söz konusu kısıtlamalar kalkmış olsa da Covid-19’un hala varlığını koruduğudur. Bu konuda kişilerin güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak ve onların sağlıklarını güvence altına almak amacıyla seyahat sağlık sigortası hizmetleri verilmeye başlanmıştır.

Seyahat Sigortalarının Genel Özellikleri  

Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde karşılaşılabilen kaza, hastalık, valiz ve mal kaybı gibi olumsuz durumlara karşı kişileri güvence altına alan sigorta çeşidi, seyahat sigortası olarak adlandırılır. 

Seyahatler gerek sağlık gerek maddi açıdan insanların zarara uğrayabilecekleri yolculuklar olabilir. Bu seyahatlerde bireyler hava değişimi, soğuk alma ya da direkt olarak kaza gibi sebeplerden dolayı olumsuz deneyimler yaşayabilir. Bu olumsuz deneyimler ise insanların sağlık durumlarının bozulmasına neden olur. Söz konusu sağlık bozulmaları, genellikle küçük çapta olsa da seyahatler sırasında geniş çaplı sağlık sorunlarının da ortaya çıkması olasıdır. 

Seyahat deneyimini olumsuz yönde etkileyen bir diğer şey ise kişilerin maddi açıdan zarara uğramalarıdır. Bireyler, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde mallarını çaldırabilir ya da kaybedebilirler. Bu tür durumlar da insanların seyahat deneyimlerini kötü etkilediği gibi kişilerin maddi açıdan da zorlanmalarına neden olur. 

Seyahat sigortaları, kişileri tüm seyahatlerinde ortaya çıkabilecek bu tür olumsuz durumlara karşı güvence altına alır. Seyahat sigortası yaptıranlar, anlaşmış oldukları sigorta şirketlerine belirli prim ödemeleri yapar. Prim ödemelerini düzenli şekilde yapan kişiler, yukarıda sıralanan olumsuz durumlarla karşılaşmalarının ardından sigorta şirketlerinden belirli bir miktar ödeme alırlar. Böylece bireyler, seyahat deneyimleri olumsuz yönde etkilenmeden yolculuklarının keyfini çıkarmaya devam edebilir ya da sigorta şirketlerinden aldıkları ödemeleri tedavi masrafları için kullanabilirler.

Covid Döneminde Faydalanabileceğiniz Sigorta Seçenekleri

Covid-19 pandemisi döneminde seyahat sigortası yaptıranların sayısının artması, sigorta şirketlerinin özel sağlık sigortaları içerisine Covid-19’dan kaynaklanan teminatları da eklemelerini sağlamıştır. 

İnsanların hayat alışkanlıklarını değiştirmelerine neden olan Covid-19 salgını, insanların seyahat etme konusunda tereddütler yaşamalarına neden olduğundan, günümüzde birçok seyahat sağlık sigortası, koronavirüs döneminde de kullanılabilir olmak amacıyla teminatları arasına bazı maddeler ekledi. Bu maddeler arasında söz konusu virüse yakalanmaktan kaynaklanan hastalıklar ve hastalığın sebep olduğu tedavi masrafları sayılabilir. 

Buradan hareketle, günümüzde yapılan tamamlayıcı ve özel sağlık sigortalarının Covid-19 testi ve koronavirüs tedavilerini de kapsayacak şekilde düzenlendiği söylenebilir. Bunlar dışında pandemi döneminde faydalanılabilecek seyahat sigortaları arasında yurt dışı seyahat sigortaları ve yurt içi seyahat sigortaları da yer alır. 

Seyahat Sigortalarının Fiyatlandırmaları

Seyahat sağlık sigortası, sigorta şirketi ile sigorta yaptıracak kişiler arasında imzalanan şartlar doğrultusunda fiyatlandırılır. Bu fiyatlandırma, kişilerin seçtikleri seyahat sağlık sigortalarının teminatları ve sigortaların vade günü doğrultusunda şekillenir. 

Seyahat sağlık sigortası, genel olarak çoğu sigorta şirketinin belirlediği teminatları bireylere sunar. Bu teminatlar sayesinde, seyahat esnasında sağlık sorunu yaşayan ya da mallarını kaybeden insanlar maddi olarak desteklenirler. 

İlgili temel teminatlar, birçok sigorta şirketinde aynı cins ve sayıda olsa da kişiler, sigortalarına ek teminatlar ekleyerek poliçelerinin kapsamını arttırabilirler. Her bir ek teminat, seyahat sigortasının fiyatlandırmasının artmasına neden olur. 

Başka bir şekilde ifade edilecek olursa sigortada yer alan teminatların artması, seyahat sigortasının prim ödemelerinin de artmasıyla sonuçlanır. Seyahat sigortalarının prim ödemelerinin yapılacağı süre de kişilerin şirketler ile yaptıkları anlaşmalara bağlıdır. 

Sigorta yaptıranlar, şirketler ile ilgili sigortaları ne kadar süre boyunca yaptırmak istedikleri üzerine anlaşırlar. Vadenin dolmasının ardından sigortalar sona erer fakat tarafların yeniden anlaşması ile seyahat sağlık sigortası vadesi uzatılabilir.

Seyahat Sigortalarının Koşulları 

Seyahat sağlık sigortası, taraflar arasında imzalanan sözleşmede yer alan maddeler doğrultusunda bir kapsayıcılığa sahiptir. Sigortaların koşulları, kişiler ve sigorta şirketlerinin ortak kararları doğrultusunda farklılaşabilir. 

Seyahat sağlık sigortalarının koşullarının belirlenebilmesi için, bireylerin yaptırmış oldukları sigortanın türünün bilinmesi gerekir. Örnek vermek gerekirse yurt dışı seyahat sigortası ile yurt içi seyahat sigortasının koşulları birbirinden farklıdır. 

Yurt dışı seyahat sigortaları, yurt dışına çıkmak isteyen kişiler için genellikle zorunlu tutulur. Söz konusu bu sigortanın kapsadığı maddeler ise kişilerin ziyaret edecekleri ülkeler doğrultusunda belirlenir. 

Yurt içi sağlık sigortası ise Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan bölgeleri kapsar. Bu sigorta türünü yaptıran bireyler; gündelik, tatil amaçlı ve iş amaçlı seyahatlerinde ilgili sigortanın kendilerine sağladığı haklardan yararlanabilirler.

Seyahat Sigortalarının Önemi

Seyahat etme eylemi yalnızca iş amaçlı değil, gündelik olarak da insanların sık sık gerçekleştirdiği bir eylemdir. Seyahatler, belirli yolculuklara çıkmayı gerekli kıldıklarından, insanlar söz konusu bu yolculuklarda bazı sağlık sorunlarıyla ve maddi kayıplar ile karşılaşabilirler. Bu durumların yaşanması, insanların maddi açıdan zor zamanlar yaşamalarına sebep olabilir. 

Seyahat sağlık sigortası, seyahatler sırasında ortaya çıkabilecek bu tür olumsuz ve istenmeyen durum ve olaylara karşı kişileri güvence altına almayı amaçlar. İlgili sigortayı yaptıran kişiler, sağlık ve maddiyat gibi konuları dert etmeden rahatlıkla yolculuklarına çıkabilirler. 

Seyahat sigortaları aynı zamanda tatil için önceden alınan ve daha sonrasında iptal edilen uçak ve otobüs biletleri gibi maddi zarar oluşturabilecek durumları da kapsayabilir. Buradan hareketle, seyahatlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek ve rahat bir şekilde yolculuk yapmak isteyen kişilerin seyahat sağlık sigortası yaptırmak için sigorta şirketleri ile iletişime geçmeleri gerekir. 

Seyahat sağlık sigortası yaptırmak için birçok sigorta şirketi ile sizi bir araya getiren sigortaladim.com’u ziyaret edebilir ve sizin için en uygun teklifi birkaç dakika içinde online olarak satın alabilirsiniz. 

Kasko Sigortası

Hemen Kasko Teklifi Al

Trafik Sigortası

Hemen Trafik Teklifi Al

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Elektrikli Araçlarda ÖTV Matrah Düzenlemesi 2023
Sağlık Sigortalarında KVKK'nın Önemi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Check-up Ne Zaman ve Ne Sıklıkla Yaptırılmalı?
SGK Emeklilik Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri
Kasko Sigortası Poliçesinde Deprem Teminatı Detayları Neler?
Deprem Sonrası DASK İçin Başvurulacak Yerler ve Adımlar Neler?

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam